Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Vai iespējams izlīgums starp slepkavu un upuri?

Vai iespējams izlīgums starp slepkavu un upuri? No mācītāja Gunta Kalmes uzrunas 16.martā Lestenē

„Kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? .. Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem?” (2. Kor. 6, 14-15)

Svēto Rakstu patiesības attiecas ne tikai uz specifiski reliģiskiem jautājumiem vien. To lietojums ir arī vispārcilvēcisks. Šeit apustulis runā par kopības neiespējamību starp principiāli, kvalitatīvi un būtiski atšķirīgām lietām – patiesā Dieva pielūgsmi un elkdievību. Pārnesot šo domu uz laicīgo pasauli, tas nozīmē – ir principiāli atšķirīgas lietas, starp kurām nevar un nedrīkst būt kompromisu, kuras nevar sajaukt, pielīdzināt vienu otrai. Tādas ir: labais un ļaunais, patiesais un nepatiesais, krietnais un nekrietnais utml. To sajaukšana nenozīmē gūt „mīļo mieru”, bet zaudēt jebkuru morālu atskaites punktu. Galarezultāts tam būtu kapsētas miers.

Pagājušajā gadā valsts Prezidents apelēja pie Nacionālo karavīru biedrības un aicināja uz izlīgumu ar pretējā pusē karojošajiem. Pirmajā brīdī tā šķita laba, saprātīga doma: Otrais pasaules karš ir sen jau beidzies, nav ko uzplēst vecas rētas, laiks izlīgt. Bet šis aicinājums bija labs tikai virspusēji raugoties. Patiesību var pareizi izprast tikai tās kontekstā. Kāds bija un ir Prezidenta aicinājuma konteksts?

Krievijas tiešais spiediens uz leģionāriem nav zudis. Ne velti aizsardzības ministrs A.Pabriks Latvijas radio nesen sacīja, ka informācijas telpā notiek karš – par ietekmi uz cilvēku prātiem 1. Diemžēl nav redzamas principiālas pārmaiņas mūsu valsts amatpersonu attieksmē pret leģionāriem. To ministrs precīzi raksturoja, sacīdams: „Mēs mainām viedokli atkarībā no tā, ko kāds par to pasaka.” 2 Bezmugurkaulainība, vai lietojot jurista E.Levita jaunvārdu, – gļēvlatvisms.

Prezidenta aicinājums nav nekas principiāli jauns, bet gan tas pats līdzšinējais uzbrukums latviešu nācijas un valstiskuma morālajiem pamatiem, ko jau vairākus gadus sekmīgi realizē Krievija caur sev lojāliem vai lētticīgiem Latvijas valsts ierēdņiem un politiķiem. Leģionārus nevarēja uzvarēt militāri, tāpēc pret viņiem turpina vērst propagandas ieročus. Viens no lietotajiem paņēmieniem ir, kā demagoģijas pētnieki to sauc, „ābolu sajaukšana ar apelsīniem” 3, t.i., nesalīdzināmu lietu pielīdzināšana. Amerikāņu sociālkritiķis, humorists Henrijs Luiss Menkens (Henry Louis „H. L.” Mencken, 1880 –1956) par demagogu sauca to, „kurš sludina mācības, par kurām viņš zina, ka tās ir aplamas tiem, kurus viņš uzskata par idiotiem.” Demagoģija nav nevainīga lieta, tā nav neprasme argumentēt, kā varētu šķist. Tā ir nicinoša, augstprātīga, noraidoša attieksme pret uzrunājamo, aizrunājot, pārrunājot viņu ar populistisku argumentāciju vai puspatiesībām. Un puspatiesība, kā zināms, ir daudz ļaunāka par meliem, jo rāda acīm tikai vienu – patīkamo pusi.

Ar šo izlīgumu latviešu leģionāri, karavīri, kas centās mūs aizstāvēt pret „sarkano mēri”, Baigā gada atkārtošanos, faktiski tiek vienādoti ne tikai ar sarkanarmiešiem, bet arī ar Latvijā desantētajiem padomju kaujiniekiem 4, diversantiem, kas te postīja, laupīja, dedzināja, izvaroja, rīkojās kā bandīti un kara noziedznieki, kā arī viņiem sekojošiem čekistiem. Otrā pasaules kara veterāns Nikolajs Ņikuļins savās „Atmiņās par karu” 5 (Николай Николаевич Никулин, 1923 – 2009), šādi kopsavelk padomju armijas rīcību, ienākot Vācijā: Кругом резали, душили, насиловали. 6 Vēl baisāk to apraksta Leonīds Rabičevs (Рабичев Леонид Николаевич, dz. 1923) 7. Latvijā nebija savādāk.

Vienus karotājus nostādot līdzās otriem, faktiski tiek noliegts, ka leģionāri cīnījās par tautai būtiskām vērtībām, – tās godu un pašcieņu, ka viņi gribēja aizsargāt savējos no dzīvības briesmām. Ar „izlīdzināšanās” kampaņu abi tiek padarīti par it kā spēlētājiem, kas laukumā saķīvējušies un tagad jānomierina, piedabūjot uz savstarpēju samierināšanos un ar to apliecinot, ka „tas nav pa īstam.” Tas ir necilvēcīgi un amorāli.

Tie, kas nevēlas domāt, bet grib saņemt ātru, vienkāršotu, „melnbaltu” risinājumu humānisma mērcē, to arī šādi gūst, un nevar saprast – par ko gan tie sirmgalvji un daži nacionālisti uztraucas?

Faktiski notiek upura – latviešu tautas – un tās bendes – PSRS karavīru – vienādošana, kas faktiski nozīmē vēlreizēju, šoreiz jau mūsu tautas garīgu slepkavošanu. Kā sacīja tautiete Kanādā: „Grib, lai aizmirstu, nezinu un neredzu, ka tas pats upuris tiek vēl tāpat aplaupīts, un to dara tie paši varmākas.” 8

Šajā kampaņā ar humānisma retoriku no leģionāriem (un vēlāk no tautas) faktiski grib izvilināt morālu kapitulāciju. Par to skaidri liecina deklarētais gala mērķis pieņemt likumu „Par Otrā pasaules kara dalībnieku statusu”, kurā varētu tikt noteiktas līdzīgas sociālās garantijas veterāniem neatkarīgi no tā, kurā pusē viņi karojuši 9, kas faktiski nozīmē viņu savstarpēju pielīdzināšanu.

Ja valsts Prezidentam tiešām ir vēlme panākt īstu izlīdzinājumu, tad izvēlētais adresāts neatbilstat uzstādītajam mērķim. Sekas tiek jauktas ar cēloņiem, un neievēroti ir notikušā mērogi. Mēs – latviešu tauta un Latvijas valsts – šo karu neplānojām, neuzsākām, no tā neguvām neko kā tikai asinis un asaras. Mēs šajā karā bijām tikai upuri un karalauks divu lielvalstu bandītiskajiem mērķiem un rīcībai. Mūsu spēki nebija tik lieli, lai varētu sekmīgi patstāvīgi cīnīties kaut vai pret vienu no tiem. Tāpēc bijām spiesti vilkt svešus formas tērpus. Kā sacīja kāds leģionārs: „Sabiedrotais nebija īstais, bet pretinieks gan!” Īstie kara izraisītāji bija hitleriskā Vācija un staļiniskā PSRS. No to juridiskajiem mantiniekiem tad arī jāprasa atbildība.

Kad pēc Otrā pasaules kara tika izvirzīts jautājums par atbildību par nacistu režīma zvērībām, jautājums par izlīdzināšanos starp upuriem un slepkavām dienas kārtībā nebija, piem., ebrejiem netika piedāvāts izlīdzināties ar viņu tautiešu slepkavām nacistiem, un tas netiek darīts joprojām. Tā pati tautiete no Kanādas saka: „Holokaustu pārdzīvojušie un viņu pēcnācēji nebūt nav gatavi aizmirst, kas notika. Mācīsimies no viņiem. Citādi līdzīgi noziegumi var turpināties tālāk – atkārtoties tuvākā vai tālākā nākotnē bez aizspriedumiem.” 10 Viens no starptautiskajiem slepkavām – hitlerisms – publiski un starptautiski tika sodīts Nirnbergā 1946. gadā, pēc tam tika īstenota arī Vācijas denacifikācija. Padomju kara noziegumi nav tikuši izmeklēti, deportāciju īstenotāji nav saukti pie atbildības, bet pat apbalvoti 11, okupāciju Krievija nav atzinusi un nav par to atvainojusies. Tāpēc Prezidentam vajadzēja vērsties nevis pie leģionāriem, bet pie PSRS juridiskās mantinieces Krievijas un, saskaņā ar nupat veikto pētījumu „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā,” 12 pilnā mērā pieprasīt atbildību. Latviešu leģionāri šajā gadījumā nav pareizie izlīguma adresāti.

Mūsu pēdējās desmitgades politvēsture uzrāda, ka jebkura piekāpšanās otrā pusē tiek novērtēta kā vājuma pazīme, kas tūlīt izraisa vēl lielāku spiedienu šajā un citos jautājumos. Pilsonības došana civilokupantiem faktiski bija civilokupācijas legalizācija, tā rezultējās valsts valodas referenduma faktā un centienos ierosināt nākamo, vēl amorālāko referendumu. Abrenes atdošana 13 kā precedents ir izraisījusi prasību pēc Latgales autonomijas 14. Latvijas valsts politika lielā mērā diemžēl ir pakļaušanās ārējam spiedienam un pašu vēlmju domāšana, politiskā lētticība.

Ar šī izlīguma pieņemšanu mēs tikai ieprogrammētu vēl vienu problēmu un pazemotu sevi. Tā būtu principiāla piekāpšanās, un tas jau nozīmētu kapitulāciju. Latviešu tautas pārstāvjiem nav tiesību to darīt, jo šo jautājumu jau izlēma mūsu kritušie cīņas laukā. Ja viņi būtu gribējuši padoties, tad būtu varējuši atteikties no kaujas toreiz un tā paglābt savu dzīvību. Mēs nedrīkstam pārtraukt viņu uzņemto pašaizliedzības stafeti, jo ar to parādītu, ka tas, kas vēsturiski ir aiz mums – viņu varonība un upuris, – ir bijis lieki, nevajadzīgi. Viņi cīnījās, lai tas, kas palika aiz viņiem – milzīgie upuri un ciešanas, – nekad vairs neatkārtotos. Tāpēc arī mums tagad, viņu un nākošo paaudžu dēļ ir tikai jāiztur – līdz galam. Viņus nesalauza toreiz, mēs neļausimies piekrāpties šodien.

__________________________________________________________________________________________________________

1 http://www.puaro.lv/lv/puaro/pabriks-informacijas-telpa-notiek-kars

2 http://www.puaro.lv/lv/puaro/pabriks-mes-mainam-viedokli-atkariba-no-ta-ko-kads-par-to-pasaka

3 http://demagogy.askdefine.com/

4 „PSRS partizāni 1941-1945. gadā bija Valsts Aizsardzības komitejas centrālās partizānu kustības štāba, PSRS Bruņoto spēku ģenerālštāba, Galvenās izlūkošanas pārvaldes, Sarkanās armijas frontu štābu izlūkošanas nodaļu, PSRS IeTK un VDTK organizētas un tām pakļautas sevišķi uzticamas militārpersonas” H. Strods, PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945) I daļa (R: Žurnāla „Latvijas vēsture” fonds, 2006), 8.

5 Ermitāžas direktors Mihails Pjotrovskis (Михаил Пиотровский) sacīja, ka Ņikuļins „написал книгу о Войне. Книгу суровую и страшную. Читать её больно. Больно потому, что в ней очень неприятная правда”.

6 Visapkārt dūra, žņaudza, izvaroja – krievu val. Grāmatā Воспоминания о войне viņš atstāsta arī šādu gadījumu: „Часов около трех ночи, взяв свечу, я отправился побродить по дому и, проходя мимо кладовки, услышал странные звуки, доносящиеся изнутри. Открыв дверь, я обнаружил гвардии ефрейтора Кукушкина, отправляющего надобность в севрское блюдо. Салфетки рядом были изгажены… — Что ж ты делаешь, сволочь, — заорал я. — А что? — кротко сказал Кукушкин. .. Для меня это было посягательством на Высшие Ценности. Для меня это было покушением на идею Доброго, Прекрасного! Я был в бешенстве, а Кукушкин в недоумении. .. Утром, когда все проснулись, я велел команде построиться. .. Я приказываю Кукушкину выйти вперед и произношу пламенную речь. Кажется, я никогда в жизни не был так красноречив и не говорил так вдохновенно. Я взывал к совести, говорил о Прекрасном, о Человеке, о Высших Ценностях. Голос мой звенел и переливался выразительнейшими модуляциями. И что же? Я вдруг заметил, что весь строй улыбается до ушей и ласково на меня смотрит. Закончил я выражением презрения и порицания гвардии ефрейтору Кукушкину и распустил всех. Я сделал все, что мог. Через два часа весь севрский сервиз и вообще вся посуда были загажены. Умудрились нагадить даже в книжные шкафы. С тех пор я больше не борюсь ни за Справедливость, ни за Высшие Ценности. http://www.belousenko.com/books/nikulin/nikulin_vojna.htm

7 Леонид Рабичев, Война все спишет (М.: Аввалон, 2008), 560: „Три больших комнаты, две мертвые женщины и три мертвые девочки, юбки у всех задраны, а между ног донышками наружу торчат пустые бутылки. Я иду вдоль стены дома, вторая дверь, коридор, дверь и еще две смежные комнаты, на каждой из кроватей, а их три, лежат мертвые женщины с раздвинутыми ногами и бутылками, и так в каждом доме. […] Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты, […] позабыв о долге, чести и отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек. […] Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая ватага мужиков со спущенными штанами. Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует – нет, скорее, регулирует. Потрясенный, я сидел в кабине полуторки, шофер мой стоял в очереди, и я понимал, что война далеко не все спишет. А полковник, тот, что только что дирижировал, не выдерживает и сам занимает очередь, а майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков. […] Я был командиром взвода, меня тошнило, я смотрел как бы со стороны, но мои солдаты стояли в этих жутких преступных очередях, смеялись, когда надо было сгорать от стыда, и по существу совершали преступления против человечества”. http://www.inosmi.ru/russia/20090401/248232.html

8 https://gulags.wordpress.com/2011/03/25/

9 http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=355684:veterni-bs-integrcijas-paraugzni&catid=72:politika&Itemid=421

10 https://gulags.wordpress.com/2011/03/25/

11 Piem., sk: PSRS VDM Iekšējā karaspēka 24. Prutas ar Bogdana Hmeļņicka ordeni apbalvotā strēlnieku pulka komandiera pulkveža Kapustina un štāba priekšnieka kapteiņa Britikova 1949. gada 4. aprīļa pilnīgi slepenā pavēle Madonā Nr. 00163 par pulka personālsastāva apbalvošanu par labu darbu iedzīvotāju izvešanā no Alūksnes, Viļakas, Gulbenes, Valkas, Madonas, Jēkabpils un Liepājas apriņķiem 1949. gada 25. martā. Latvijas Muzeja Gadagrāmata 2004. Cīņa par Baltiju. R., 2005, 227. lpp., 35. dokuments.

12 Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā (R: Latvijas okupācijas izpētes biedrība, 2012).

13 Satversmes tiesa izlēma, ka Abrene nemaz nav Latvijas vēsturiskā teritorija: „Abrenes apvidus Satversmes izstrādāšanas brīdī netika uzskatīts par Latvijas neatņemamu sastāvdaļu, bet gan par jauniegūtu teritoriju, ko Latvija pievienoja savai teritorijai pēc [1920. gada] Miera līguma stāšanās spēkā.” http://mosties.org/ieraksti/912/ sk arī LNT raidījumu par Abrenes atdošanu: http://www.youtube.com/watch?v=rbPiUGycbVg

14 http://www.delfi.lv/news/national/novadi/jau-divas-partijas-agite-par-latgales-autonomiju.d?id=42891260

March 18, 2013 Posted by | Leģions, noziegumi pret cilvēci, Okupācija, Patriotisms, represijas, totalitārisms, Vēsture | Leave a comment

Kabanova gebelsiskā pieeja

Uldis Neiburgs, Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks. Latvijas Avīze

Nacionālsociālistiskās Vācijas tautas apgaismības un propagandas ministrs Jozefs Gebelss uzskatīja, ka sabiedrību iespējams ietekmēt, tikai popularizējot lielus melus kombinācijā ar maziem meliem vai pierādāmu patiesību.

Šai atziņai kombinācijā ar padomju propagandas klišejām par “šķiru cīņu” un “buržuāzisko nacionālistu prettautisko darbību” kaismīgi sekojis arī Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs, radot 77 minūtes ilgu propagandas filmu “Ostlande. Nakts zem svastikas”. Tā “netīšām” nākusi klajā īsi pirms latviešu leģionāru piemiņas dienas 16. martā un neilgi pēc Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas aicinājuma politiķiem atturēties no Latvijas vēsturē pretrunīgi vērtētu datumu politizēšanas.

Kaut lielākā daļa filmas veltīta notikumiem vācu okupācijas laikā, varam uzzināt, ka Latvija pati bijusi vainīga pie 1940. gada padomju okupācijas, jo Kārļa Ulmaņa valdība nepieņēmusi lēmumu pretoties, bet brīvprātīgi nodevusi varu vietējiem komunistiem. Arī Latvijas reokupācija 1944./1945. gadā skaidrota ar to, ka Rietumu sabiedrotie esot uzskatījuši Baltijas valstis par PSRS sastāvdaļu. Tiek “aizmirsts”, ka ne ASV, ne Lielbritānija nekad neatzina Latvijas nelikumīgo iekļaušanu PSRS, kaut kara beigās vadījās no reālās militārās situācijas. Vācu okupācijas laika raksturošanai filmā, protams, izmantoti vienmēr noderīgie Arāja, Cukura, Maikovska tēli, kuri pārstāvējuši latviešu buržuāzijas eliti, kas nacistu noziegumos piedalījusies vai nu ar entuziasmu, vai vienkārši izklaidējoties. Bez šaubām, pretstatā tam latviešu komunisti bijuši gatavi atdot dzīvību par tautas interesēm. Īpaši filmā glorificēts padomju pagrīdes “kaujas grupu” (īstenībā tie bija daži cilvēki) komandieris Imants Sudmalis, stāstot pilnīgas muļķības, ka viņa biedriem izdevies izjaukt 1943. gada 13. novembra mītiņu Doma laukumā, un vienlaikus noklusējot I. Sudmaļa līdzdalību 1941. gada 14. jūnija deportācijās.

Pēdējās, Kabanovaprāt, ir vien “represīvs akts ar kontrproduktīvu politisku efektu”, kurā cietuši arī nevainīgi cilvēki. Šis apgalvojums, tāpat kā paziņotais, ka kara beigās uz Rietumiem bēgļu gaitās devušies latvieši bēguši līdzi vācu kungiem, jo baidījušies no “pelnītās atmaksas” par it kā pastrādātajiem noziegumiem, jau balansē uz Latvijas Krimināllikuma 78. panta robežas par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu.

Ciniski skan arī filmā stāstītais, ka latviešu zemnieki esot bijuši apmierināti, ka devuši leģionā savus dēlus, jo pretī no vāciešiem saņēmuši dažādus labumus. Aizskarošs daudziem bijušajiem Salaspils nometnē nonākušajiem krievu un baltkrievu bērniem ir filmā teiktais, ka viņi kā vergu darbaspēks izmantoti latviešu zemnieku saimniecībās, kaut arī daudzi no šiem cilvēkiem vēl šodien savus saimniekus atceras ar labu vārdu.

Viena no retajām vietām, kas filmā brīva no propagandistiskiem prātojumiem, ir Jeļenas Gribunas emocionālais stāstījums par pārdzīvoto Salaspils nometnes bērnu barakā (viņa gan neko nesaka par medicīniskiem eksperimentiem ar bērniem, kurus filmā saskatījis Abiks Elkins (“Vesti segodņa”, 12. marts)). Uz Kabanova gebelsisko melu fona vēl salīdzinoši korekti izsakās publicists Maksims Margoļins. Viņš vienīgi “aizmirst” vācu policijas un SD klātbūtni Rīgas geto ieslodzīto konvojēšanā. Vācieši tad arī veica iet nespējīgo vai bēgošo cilvēku nogalināšanu pa ceļam uz Rumbulu, kamēr vairākums Rīgas 6. un 12. policijas iecirkņu policistu pirmajā akcijas dienā 1941. gada 30. novembrī nemaz nezināja, uz kurieni nelaimīgie cilvēki tiek dzīti. Visumā objektīvs ir arī novadpētnieka Aleksandra Ržavina stāstījums par padomju karagūstekņu skarbo likteni, nekritiski gan atkārtojot LPSR Valsts ārkārtējās komisijas “aprēķinus” par 320 000 sarkanarmijas karagūstekņu Latvijā. Dokumenti apliecina, ka 1942. gada sākumā viņu skaits sasniedza 60 000 Latvijā un 180 000 – visā Ostlandē kopā. Lielas problēmas ar matemātiku tāpat ir Kabanovam pašam. Viņš saskaitījis, ka no Rīgas ar kuģiem (!) kā bēgļi uz Kurzemi aizbraukuši 76 000 cilvēku.

Kaut Vācijas kapitulācijas brīdī Kurzemes frontē atradās ap 450 000 padomju un mazāk nekā 300 000 vācu karavīru, filmas veidotājs ir pārliecināts, ka sarkanā armija nespējusi ieņemt Kurzemi, jo skaitliski bijusi pusotras divas reizes vājāka par vācu spēkiem. Filmā minēto faktu kļūdu, puspatiesību un aplamību ir tik daudz, ka to uzskaitei vajadzētu lappušu lappuses.

Brīžiem rodas iespaids, vai tikai daļa no filmas nav tapusi 2012. gada septembrī, kad deputāts Kabanovs ne pārāk adekvātā stāvoklī ieradās Saeimas apakškomisijas sēdē.

Tas, ka Kabanova mērķis bijis nevis patiesās situācijas noskaidrošana Latvijā vācu okupācijas laikā, bet gan politiskā propaganda, gluži kā “āža kāja” parādās filmas noslēgumā. Tur, pabalējušo paštēlu spodrinādams, Kabanovs uzstājas kā kaismīgs “nacionālisma” apkarotājs, visās Latvijas “nelaimēs” vainojot politisko apvienību “”Visu Latvijai”/”TB”/LNNK”. Tās ideju diskreditēšanai, protams, tiek vilktas paralēles ar nacistu ideoloģiju. To dara, rādot, ka laikraksts “Tēvija” 1945. gada februārī iznācis ar apakšvirsrakstu “Visu Latvijai”, bet leģiona majoram un “Daugavas vanagu” priekšniekam Vilim Hāzneram trimdā dāvināto zobenu rotājis uzraksts “Tēvzemei un Brīvībai” – droši vien tas esot izgatavots no nošauto ebreju zelta… Lieki piebilst, ka šāda Saeimas deputāta izpratne par savas valsts vēsturi ir vismaz nožēlojama un pati ir nacistu propagandas skolas labāko tradīciju cienīga. Jājautā “Saskaņas centram” un tā vadītājiem: vai tiešām šis ir tas veids, kā veicināma saskaņa Latvijas iedzīvotāju vidū?


Filma “Ostlande. Nakts zem svastikas”

http://video.tochka.net/other/396163-ostland-noch-pod-svastikoy/

March 18, 2013 Posted by | Apmelojumi, Filmas | Leave a comment

   

%d bloggers like this: