Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Dr. Guntis Kalme “Pārraut apli!”

No māc. Dr. Theol. Gunta Kalmes uzrunas 16.03. 2013. Doma baznīcā

No kurienes mēs nākam? – No savas pagātnes, no notikumiem ar orientiera, garīgas vērtības nozīmi. Šodiena ir tāda.

Tūlīt pēc 2. pasaules kara Apvienoto Nāciju palīdzības un atjaunošanas administrācijas Eiropas direktors britu ģenerālis F. Morgans grāmatā „Karš un miers” saka: „Kā lai raugās uz krietno baltiešu jautājumu, kas cīnījušies SS vienībās? Pēc divdesmit brīvības gadiem krievi no jauna bez kāda pamata iznīcināja viņu neatkarību, tos brutāli apspiežot. 1940. un 1941. gadā krievi Baltijas valstīs īstenoja sistemātisku genocīdu. 1941. gadā vācieši uzbruka krieviem un atbrīvoja Baltijas valstis no nīstiem apspiedējiem. Vai kāds brīnums, ka krietnie baltieši gribēja atriebties par nodarīto pārestību, kaut vai sabiedrojoties ar otru ļaundari?”[1] Te bezkaislīga rietumu militārpersona, iepazīstoties ar lietas apstākļiem, ir spējusi saprast, – Latviešu leģiona rašanās ir saistīta ar Baigo gadu, okupāciju un masu represijām. Vēsturiskā patiesība par latviešu mobilizāciju leģionā jau sen zināma karojošās pusēs, secinājumi izdarīti, reabilitācijas notikušas.

Visu Dr. Gunta Kalmes uzrunu lasiet šeit.


[1] Citēts pēc: Bērziņš A. Tāls ir ceļš atpakaļ uz dzimteni. – Valmiera, 1995, 59. lpp.

March 21, 2013 - Posted by | Leģions

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: