Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Cvetkovas izteicienus tomēr vērtēs

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šonedēļ izskatīs deputātes Irinas Cvetkovas (“SC”) publisko izteikumu atbilstību Saeimas deputātu ētikas kodeksam. Viņa pati gan tagad jau apgalvo, ka masu mediji viņas vārdus sagrozījuši.

Kā pastāstīja Saeimas Mandātu komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs (“SC”), “Cvetkovas lietu” paredzēts izskatīt šo ceturtdien, jo deputāts Valdis Liepiņš (RP) vērsies ar iesniegumu par viņas izteikumu atbilstību deputātu ētikas kodeksam un citiem Saeimas deputātam saistošajiem tiesību aktiem. Liepiņš uzskata, ka deputātes izteikumi gan starptautiskajā konferencē Vašingtonā, gan pēc tam intervijā masu medijiem nav savienojami ar deputāta cieņu, turklāt tie esot vērsti uz sabiedrības šķelšanu.

Atgādināšu, ka Cvetkova savos izteikumos kritizēja Saeimas pieņemto Pilsonības likumu, saistot to ar neonacisma uzplaukšanu Latvijā. Liepiņš uzskata, ka tādējādi viņa grāvusi parlamenta prestižu un pārkāpusi Ētikas kodeksa 7. pantu (Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju), kā arī 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka deputāts izvairās no situācijas, kas var radīt Saeimas prestiža pazemināšanu.

Ceturtdien Cvetkova aicināta sniegt savu skaidrojumu Mandātu komisijas deputātiem. Uz sēdi aicināts arī iesnieguma autors Liepiņš, bet viņš, visticamāk, neieradīsies, jo atrodas komandējumā Turcijā. Sagaidāms, ka Cvetkova mēģinās atrunāties ar to, ka masu mediji sagrozījuši viņas teikto.

Deputāte stāstīja, ka esot jau vērsusies izdevniecībā “Rīgas Viļņi” ar oficiālu prasību atsaukt portāla “kasjauns.lv” 12. jūnija publikāciju “Saeimas deputāte Cvetkova: Latvijas pilsonības piešķiršana leģionāru pēctečiem ir neonacisms”, jo rakstā esot sagrozīts viņas teiktais un virsraksts esot tendenciozs. Tomēr, kā pastāstīja kolēģi no minētā portāla, šāda deputātes prasība neesot saņemta.

Deputāts Liepiņš sākotnēji vēlējās, lai Cvetkovas rīcība tiktu vērtēta arī Sabiedrības saliedētības komisijā, kurā strādā arī pretrunīgo izteikumu autore. “Šie deputātes izteikumi ir krasā pretrunā ar komisijas mērķi – sabiedrības saliedēšanas veicināšana – un pat traucē tam,” uzskata Liepiņš. Tomēr Saliedētības komisijā šī jautājuma skatīšana tika novilcināta. Viens no lielākajiem Cvetkovas aizstāvjiem Saliedētības komisijā bija Andrejs Judins (“Vienotība”): “Šeit jānošķir saturiskā un procedurālā daļa. Saturiski es nosodu Cvetkovas izteikumus, uzskatu tos par kaitīgiem, un šī lieta jāizmeklē. Bet procedurāli ar šādām lietām nodarbojas Mandātu komisija. Šis gadījums ir jāizvērtē tieši tai, nevis visām komisijām, kurās Cvetkova strādā. Ja mēs tagad Saliedētības komisijā sāksim vērtēt viens otra publiskos izteikumus, tad tas sabiedrības saliedētību neveicinās, bet tikai dublēs Mandātu komisijas darbu, kas nav pareizi.” Jautāts, vai Cvetkovas izteicieni nav pretrunā ar komisijas mērķi, Judins atteica, ka šādu pamatojumu varētu piemeklēt arī ikvienā citā komisijā.

Arī Ingmārs Līdaka (ZZS) Cvetkovas izteicienus nosoda, bet nepiekrīt, ka viņu tādēļ vajadzētu izslēgt no Saliedētības komisijas.

“Varbūt daudziem tas var nepatikt, bet es uzskatu, ka ir tieši labi, ka tāda Cvetkova strādā Saliedētības komisijā. Tai ir jābūt tikpat dažādai un atšķirīgai kā pārējā sabiedrība, jo tikai tā mēs varēsim pieņemt līdzsvarotus un abas puses uzrunājošus lēmumus.

Man, leģionāra dēlam, un sarkanarmieša pēctecei Cvetkovai skatījums uz lietām lielākoties ir ļoti atšķirīgs, bet šis formāts ļauj mums sarunāties un varbūt rast kādus kopsaucējus,” uzskata Līdaka.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=384415:cvetkovas-izteicienus-tomr-vrts&catid=72:politika&Itemid=421

July 2, 2013 Posted by | Apmelojumi, krievu impērisms | Leave a comment

Likums, dēļ kura vēsturniekiem būs jāiet cietumā

Likums, par kuru vēsturniekiem jāsēž.. “Российская историческая наука тихо умрет..”! – brīdina mans draugs Boriss SOKOLOVS. (no bloga bonis.lv)

Закон о военном времени

Борис Соколов, 25.06.2013

Законопроект об уголовной ответственности за “реабилитацию нацизма”, внесенный в Госдуму депутатом Ириной Яровой с коллегами по “Народному фронту”, показывает, что Россия возвращается в тоталитарное советское прошлое. Конечно, по тексту видно, что готовили законопроект люди, мягко говоря, не очень умные, но от этого не легче.

От 3 до 5 лет заключения предлагают давать за “отрицание Нюрнбергского приговора”. Как вообще можно отрицать, что этот приговор реально состоялся, – бог весть. Вероятно, имелось в виду не отрицание приговора, а его оспаривание или даже сомнение в его справедливости. Между тем в Советском Союзе многократно критиковали решение Нюрнбергского трибунала вынести оправдательный приговор трем подсудимым (Шахту, Папену и Фриче), а также отказ включить в число преступных организаций германский генеральный штаб. А если речь идет о конкретных обвинениях и доказательствах, представленных на Нюрнбергском процессе, то дискуссии по этому поводу – дело вполне естественное.

Далеко не все свидетельства, представленные державами-победительницами в ходе Нюрнбергского процесса, соответствовали истине. Наиболее известный случай – это советские доказательства и показания свидетелей по Катынскому делу, которые, как теперь достоверно установлено, являются фальшивками. Скажут, что обвинение по этому пункту в приговор не вошло. Но есть и другие примеры. Так, трибунал принял в качестве доказательства документ советской стороны, в котором, в частности, говорилось: “Обер-ефрейтор 4-й авиаполевой дивизии Ле Курт показал: “…Я еще участвовал в карательных экспедициях, где занимался поджогом домов. Всего мной было сожжено более 30 домов в разных деревнях. Я в составе карательной экспедиции приходил в деревню, заходил в дома и предупреждал население, чтобы из домов никто не выходил, дома будем жечь”. Вряд ли нормальный суд принял бы такие показания за чистую монету. Но теперь, возможно, и они окажутся вне критики.

Авторы законопроекта собираются карать за критику деятельности армий антигитлеровской коалиции “по поддержанию международного мира и безопасности”. Формулировка странная: армии антигитлеровской коалиции не “поддержанием мира” занимались, а сражались против государств-агрессоров. Или здесь имеются в виду секретные протоколы к советско-германским договорам 1939 года, агрессия Красной Армии против Финляндии и оккупация советскими войсками восточной Польши, стран Балтии, Бессарабии и Северной Буковины? Возможно, эти действия Советского Союза нельзя будет критиковать, поскольку все они, мол, были направлены на “поддержание мира и безопасности”. Наказуемым, видимо, станет и распространенное пока утверждение о том, что Красная Армия, освобождая страны Восточной Европы от нацистской оккупации, одновременно способствовала становлению там тоталитарных коммунистических порядков.

Но, пожалуй, главный пункт готовящегося закона – это угроза наказания за распространение “заведомо ложных” сведений о совершении военными преступлений, “в том числе с искусственным созданием доказательств обвинения”. Ну, “заведомо ложные измышления” по поводу светлой советской действительности – оборот, хорошо знакомый с коммунистических времен. А вот что такое “искусственное создание доказательств обвинения”, я постичь не могу. Вероятно, авторов законопроекта вдохновил один из пунктов положения о создании Международного военного трибунала, где говорилось, что трибунал не будет рассматривать преступления, совершенные союзными армиями. Но там по крайней мере допускалось, что такие преступления были. Теперь, похоже, речь идет о тотальном отрицании таких преступлений – и конечно, в первую очередь тех, что совершались Красной Армией. А ведь даже в советское время об этих преступлениях пусть глухо, но упоминалось даже в сугубо официальных изданиях, где говорилось о неких “эксцессах”, совершенных в Восточной Пруссии “уголовными элементами”, затесавшимися было в ряды красноармейцев, но быстро выведенными на чистую воду. Наверное, вскоре и такая полуправда будет грозить авторам и издателям уголовной статьей.

Преступления Красной Армии – это в первую очередь массовые изнасилования, убийства, грабежи мирного населения Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Сербии, стран Балтии. Документов об осуждении красноармейцев за такого рода преступления почти нет или они не опубликованы. Хотя известно, что некоторые мародеры и насильники расстреливались без суда. Основная масса свидетельств – это материалы расследований, которые германские власти провели в нескольких городах Восточной Пруссии и в нижнесилезском городе Лаубане, материалы расследований венгерских властей в нескольких городах Венгрии, а также воспоминания многочисленных выживших жертв, равно как и дневники и воспоминания тех советских солдат и офицеров, которые были свидетелями этих преступлений.

Идут споры о том, сколько именно людей было убито, а сколько изнасиловано красноармейцами (среди них были и офицеры). Но даже минимальные оценки указывают на десятки тысяч убитых и сотни тысяч изнасилованных. Справедливости ради надо отметить, что наши союзники по антигитлеровской коалиции в этом отношении тоже были не без греха. И в американской армии было вынесено более 60 смертных приговоров за убийства и изнасилования гражданского населения. Но все-таки преступлений против мирных жителей западные союзники совершили на порядок меньше, чем Красная Армия. Недаром весной 1945 года миллионы германских беженцев бежали в западные зоны оккупации, а вот встречного потока не наблюдалось.

Сохранились и некоторые свидетельства, исходящие от союзников Сталина в Восточной Европе. В октябре 1944 года советские солдаты в Сербии изнасиловали 121 женщину и 111 из них убили. Вскоре в Москву от Тито отправилась делегация, в составе которой был и будущий известный диссидент, а тогда партизанский генерал Милован Джилас. По его словам, утверждения членов делегации о том, что Красная Армия грабит, убивает и насилует, тогда как британские военнослужащие, представители буржуазной армии, находящиеся на территории Югославии, ничего подобного не делают, не нашло понимания у Сталина. Он обвинил Джиласа и его товарищей в оскорблении Красной Армии и снисходительно заметил, что солдаты, прошедшие с боями от Сталинграда до Балкан, должны иметь возможность расслабиться. Наверное, после принятия закона книга Джиласа “Разговоры со Сталиным”, где изложен данный эпизод, попадет под запрет, а архивные документы по пребыванию югославской делегации в Москве останутся под грифом “секретно”.

Придется запретить книгу Иоахима Хоффмана “Сталинская истребительная война”, книгу Энтони Бивора о падении Берлина, военные повести Василя Быкова, произведения Александра Солженицына, особенно его поэму “Прусские ночи”, воспоминания Льва Копелева и еще великое множество книг, фильмов, спектаклей. А моему другу Леониду Рабичеву, фронтовику, художнику и поэту, в своих мемуарах “Война все спишет” нарисовавшему яркую картину зверств, творившихся советскими войсками в Восточной Пруссии, а недавно разменявшему десятый десяток, наверное, теперь будет грозить тюремный срок.

Пока еще можно, хочу привести один документ, касающийся поведения Красной Армии в Венгрии и исходящий от венгерских коммунистов. Его опубликовал венгерский историк Кристиан Унгвари в своей книге “Битва за Будапешт. 100 дней Второй мировой войны”. В феврале 1945 года коммунисты местечка Кобанья (сейчас это район Будапешта) приняли обращение к советскому командованию:

В течение десятилетий трудящиеся всего мира смотрели на Москву так же, как неграмотные трудящиеся смотрели на Христа. Именно оттуда они ожидали освобождения от фашистского варварства. После долгих и мучительных гонений пришла славная и долгожданная Красная Армия, но какой же она оказалась! Кобанью Красная Армия освободила 2 января, после упорной борьбы за каждый дом, и оставила после себя разруху и опустошение. И это не потому, что среди обломков мебели в домах людей, которые десятилетиями были рабами, можно было найти фашистов. Среди трудящихся в Кобанье очень мало тех, кто симпатизирует немцам, а большинство ненавидит нацистов. Но вдруг – взрыв сумасшедшей, неистовой ненависти. Пьяные солдаты насиловали матерей на глазах их детей и мужей. Девочек в возрасте 12 лет отбирали у их отцов и матерей и насиловали группы по 10-15 солдат, среди которых было немало больных венерическими болезнями. После первой группы приходили другие, которые следовали примеру предшественников. Несколько наших товарищей были убиты, когда пытались защитить своих жен и дочерей…

Ситуация на фабриках ужасная… К бывшим фашистским управляющим относятся с гораздо большим уважением, чем к рабочим комитетам, поскольку управляющие поставляют русским офицерам женщин… Мародерство русских солдат продолжается до сих пор… Мы знаем, что самые разумные представители армии – это коммунисты, но когда мы обращаемся к ним за помощью, они приходят в раж и грозятся застрелить нас, заявляя: “А что вы делали в Советском Союзе? Вы разве что не насиловали наших жен на наших глазах, но зато вы убивали их вместе с детьми, сжигали наши деревни и разрушали до основания наши города”. Мы знаем, что венгерский капитализм совершил свои собственные садистские жестокости… Но мы не понимаем, почему солдат из Сибири говорит нечто подобное… в то время когда фашистские атаки никогда не достигали даже Урала, мечты германских фашистов, а уж тем более Сибири…

Нехорошо превозносить Красную Армию на плакатах, в партии, на фабриках и где-либо еще, в то время как людей, переживших тиранию Салаши, теперь гонят по дорогам как скот русские солдаты, оставляя позади мертвые тела...

Товарищей, посланных на село для осуществления распределения земли, крестьяне засыпали вопросами: какой нам прок от этой земли, если пахать нам ее нечем. Наших лошадей забрали русские. Они же не могут пахать собственными носами. Если такие вещи будут прекращены, это нейтрализует всю вражескую пропаганду и венгерские трудящиеся будут относиться к русским солдатам как к богам.

Если законопроект, предложенный Ириной Яровой, будет принят, под очень жесткой цензурой, возможно, даже более жесткой, чем в советское время, окажется вся информация, связанная со Второй мировой войной. А такое положение, когда в российских учебниках и книгах по истории насчет войны все будет благостно, а предыдущие и последующие события будут рисоваться не только светлыми красками, продлится, думаю, недолго. Власть быстро оценит выгоды единомыслия в истории и распространит его как минимум на последнее столетие. О сталинских репрессиях будут говорить примерно так, как во времена Хрущева. Придется провести зачистку всей гуманитарной литературы и ввести цензуру советского образца. Российская историческая наука тихо умрет. Возможно, по XVI или XVIII веку еще можно будет проводить более или менее объективные исследования, как это было и при коммунистах, но не на самые актуальные темы. Только надо помнить о том, что страна, которая забывает уроки истории, обречена на их повторение. 


http://grani.ru/opinion/sokolov/m.216084.html

July 2, 2013 Posted by | Apmelojumi, arhīvi, Krievija, krievu impērisms, PSRS, Vēsture | Leave a comment

“Padomju stāsta” autors: Tā dēvētais uzvaras piemineklis ir jānojauc

Krievijas Ārlietu ministrija (ĀM) kārtējo reizi ir iejaukusies suverēnas valsts iekšējās lietās, paužot «dziļu sašutumu», jo LR Saeima galīgajā lasījumā atļāvās (!) pieņemt likuma grozījumus, kas publiska pasākuma laikā aizliedz izmantot PSRS un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un vairākus citus simbolus.

Saeimas vairākums ar šo pateica: staļinisms ir vienāds ar nacismu. Tātad arī šo režīmu simbolika ir aizliedzama vienādā mērā. Krievijas ĀM gan tā nedomā, uzsvērdama, ka tas ir teju vai amorāli un krimināli, jo, raugi, PSRS taču devusi «izšķirošo ieguldījumu uzvarā pār nacismu», bet latvieši vēlas pielīdzināt PSRS simboliku «ienīstā nacistu režīma simboliem»! Tas gan nav nekas jauns vai pārsteidzošs: Lietuva šādu likumu pieņēma jau 2008. gadā. Protams, Maskavā pie Lietuvas Republikas vēstniecības pēc tam mazliet paālējās «antifašisti», bet tas bija gana atbilstoši viņu intelektuālās attīstības un vēstures izpratnes līmenim. Šoreiz ālēšanās, šķiet, nenotika, bet svēta vieta, kā zināms, tukša nestāv, tāpēc Krievijas Valsts domes NVS lietu komitejas priekšsēdētājs Leonīds Sluckis izteicās, ka Krievija gatavojas vērsties Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā, aicinot reaģēt uz Latvijas lēmumu. Ikvienam ir tiesības ar savu «dziļo sašutumu» vērsties jebkur, bet mēs dosim vārdu slavenās dokumentālās filmas Padomju stāsts autoram, vēstures zinātņu doktoram Edvīnam Šnorem: runāsim par to, kāpēc nacisms ir tas pats, kas staļinisms, proti, par šo divu režīmu dziļo radniecību un perfekti vienādajām izpausmēm.

– Krievija atkal ir «sašutusi» par Latvijas principiālo nostāju attiecībā pret staļinisma (PSRS) simboliku. Kāpēc tik krasa Krievijas reakcija?

– Krievija sāk kļūt nervoza, jo redz, ka šie staļinisma un nacisma vienādības jautājumi arvien vairāk tiek cilāti Eiropas Savienībā, Eiroparlamentā. Daudzi ne tikai runā par abu režīmu līdzību, bet tiek arī pieņemti lēmumi un likumi. Tas rada šādas histēriskas reakcijas no Krievijas puses. Leonīds Gozmans* nesen Krievijā publiski izteicās, ka Padomju Savienības asiņainā SMERŠ** vienības bija tieši tādas pašas kā Vācijas SS vai gestapo. Viņš piebilda, ka vienīgā atšķirība, ko viņš redz, bija uniformas – SS tās esot bijušas glītākas. Šis paziņojums sacēla milzu jandāliņu Krievijā. Putina partijas Vienotā Krievija biedrene Irina Jarovaja nesen ierosināja likumu pret nacisma glorifikāciju, uzsverot, ka par antihitleriskās koalīcijas spēku kritiku jāpiemēro cietumsods, tostarp «par starptautiskā kara tribunāla spriedumu noliegumu», ieskaitot «apzināti melīgu ziņu izplatīšanu par antihitleriskās koalīcijas armiju darbību Otrajā pasaules karā», arī par to, ka padomju armiju kāds uzdrošinātos apsūdzēt noziegumos, izmantojot «mākslīgi radītus apsūdzības pierādījumus». Šī likumdošanas iniciatīva tika kritizēta arī Krievijā. Bet nu rodas vairāki jautājumi. Ja šāds likums tiek pieņemts un ar tā palīdzību kādu ieliek cietumā, tad kas notiks ar Katiņas masu slepkavībām? Vai drīkstēs kritizēt padomju slepkavas? Iespējams, ka drīkstēs, taču pirms tam būs jāpieņem, ka PSRS tajā laikā bija nevis antihitleriskā, bet hitleriskā koalīcija? Otrs jautājums ir tāds. Ja likumā iekļaus vārdus par «mākslīgi radītiem apsūdzības pierādījumiem», kā tad vērtēt PSRS, kas viltoja pierādījumus Nirnbergā? Par šiem viltojumiem runā arī krievu vēsturnieki, pat tādi, kas savos «pētījumos» regulāri nomelno Latviju. Domāju, ka pret šādām Krievijas izpausmēm vajag izturēties ar iejūtību, jo tur ir īpaša vēsturiskās izpratnes specifika. Mums būtu cita attieksme, ja tie «atbrīvotāji», kuri mūs «atbrīvoja», pēc tam būtu aizvākušies.

– Kas, jūsuprāt, liecina par to, ka staļinisms un nacisms ir viena koka augļi? Ar ko gan, piemēram, Hitlera garo nažu nakts, kad jauntopošā fīrera vadībā tika nogalināti viņa politiskie pretinieki vai vienkārši aizdomās turamie, atšķiras no Staļina 1937. gada sarkanā terora?

– Pirmām kārtām jārunā par ideoloģisko līdzību. Tiešām tie ir viena koka augļi. Sociālisma un nacionālsociālisma ideoloģija Vācijā un komunisma ideoloģija Padomju Savienībā – tam visam izcelsme ir viena. Arī pamatvērtības ir vienas un tās pašas – izveidot ideālu sabiedrību, kurā valda darba tauta un nav ekspluatatoru šķiras. Vācijā bija runa par ebreju iznīcināšanu, jo Hitlers pozicionēja viņus kā darba tautas ekspluatatorus, savukārt Krievijā, kur īpaši netika izcelta neviena tautība, pēc tāda paša principa tika iznīcināti miljoniem cilvēku, tā dēvētie ekspluatatori – parazīti. Retorika gan PSRS, gan Vācijā bija ļoti līdzīga. Atšķirība tikai tāda, ka Padomju Savienībā, pamatojoties uz šīs ideoloģiskās bāzes, iznīcināja daudz vairāk cilvēku nekā nacistiskajā Vācijā.

– Tomēr nemitīgi izskan apgalvojumi, ka tieši ideoloģiski šie abi režīmi nav salīdzināmi.

– Jā, šādas runas dzirdamas bieži! Tiek apgalvots, ka Vācijai pamatā bijusi cilvēknīšanas ideoloģija, savukārt Padomju Savienības ideoloģija bāzējusies humānismā. Kā tad sanācis, ka aiz «humānisma ideologiem» tā līķu kaudze palika daudz lielāka, upuru bija daudzkārt vairāk nekā aiz nacistiem? Tiek apgalvots, ka nacisti nobendējuši ap sešiem miljoniem ebreju. Savukārt, runājot par Padomju Savienības vadoņu kāri nogalināt, upuru skaits ir mērāms vairākos desmitos miljonu. Runājot par ideoloģisko līdzību, kad Vācijā formējās nacionālsociālistu kustība, tajā iestājās ļoti daudzi komunisti, Hitlers viņus uzņēma. Viņš gan nepieņēma sociāldemokrātus, kurus uzskatīja par sev svešiem elementiem. Taču ar komunistiem viņš ātri atrada kopīgu valodu. Zināms arī tas, ka Hitlers un Staļins viens otru apbrīnoja, savukārt ar nicinājumu izturējās pret demokrātiem, pret Rūzveltu un Čērčilu. Protams, mums būtu cita attieksme, ja tie «atbrīvotāji», kuri mūs «tbrīvoja», pēc tam būtu aizvākušies. 4. jūlijā ir ebreju genocīda upuru piemiņas diena, kad 1941. gadā Rīgā tika nodedzināta sinagoga ar visiem cilvēkiem, kas tur bija iekšā. Padomju Savienības rīkļurāvēji rīkojās tieši tāpat. Nākamgad 23. februārī apritēs 70 gadu kopš staļinistu veiktā genocīda, kas tika vērsts pret čečenu tautu. 1944. gadā pāris dienu laikā no Čečenijas tika izvesti visi (!) čečeni. Pēc tam tika izvesti Krimas tatāri – skarbi ironiski, ka pēc pāris mēnešiem turpat netālu notika slavenā Jaltas konference, kurā Staļins, Rūzvelts un Čērčils lēma par pasaules jauno kārtību… Bet, runājot par čečeniem, jāpiemin Haibahas ciema traģēdija. Tā kā šis ciems atradās augstu kalnos, bija ziema, bet PSRS iekšlietu ministrs Lavrentijs Berija bija devis pavēli visus čečenus deportēt divu dienu laikā, to izdarīt bija praktiski neiespējami. Taču pavēle bija jāpilda. Tāpēc sarkanarmieši sadzina visus čečenus – lielākoties sirmgalvjus, bērnus un sievietes – tukšā zirgu stallī un to aizdedzināja. Sadega ap 700 cilvēku. Tos, kuri mēģināja bēgt, nošāva. Droši vien daži padomju šāvēji un dedzinātāji vēl ir dzīvi. Interesanti, kurās parādēs viņi piedalās?

– Tas pats sakāms par tiem sarkanarmijas «varoņiem», kas kara beigās izvaroja un galināja civiliedzīvotājus Austrumprūsijā un Berlīnē. Iespējams, kāds no viņiem 9. maijā svin «svēto uzvaru» arī Rīgā.

– Par šiem «varoņdarbiem» Krievijā acīmredzot nedrīkstēs runāt saskaņā ar tur ierosinātajām likumdošanas iniciatīvām. Taču par to Eiropā runā arvien vairāk.

– Tad jau Krievijā aizliegs runāt arī par gulaga nometnēm. Bet ar ko gan tās būtu «labākas» par nacistu koncentrācijas nometnēm? Vai ar to, ka nacisti savu konclāģeru ideju pasmēlās no padomju valsts radītāja Ļeņina iedvesmojošajiem piemēriem?

– Ir saglabājušās to cilvēku liecības, kas bijuši gan gulagā, gan nacistu nometnēs. Bija tāda vācu komuniste, ebrejiete Margareta BuberNoimane, kura trīsdesmitajos gados bija atbēgusi uz PSRS. 1937. gadā viņu arestēja un nosūtīja uz gulagu – uz Karagandas koncentrācijas nometni. 1940. gadā PSRS NKVD izdeva viņu Vācijas SS. Viņa nonāca Rāvensbrikas koncentrācijas nometnē, no kuras sabiedrotie viņu atbrīvoja 1945. gada aprīlī. 1948. gadā viņa izdeva grāmatu Divu diktatoru varā: Staļina un Hitlera ieslodzītā (Under Two Dictators: Prisoner of Stalin and Hitler), kurā salīdzināja padomju un nacistu koncentrācijas nometnes un atzina, ka viņai kā ebrejietei dzīve esot bijusi vieglāka nacistu nometnē. Šī grāmata sacēla milzu histēriju Rietumu komunistu vidū. Tagad daudzi aculiecinieki jau viņsaulē, tāpēc ir daudz vieglāk melot par padomju varas «humānismu».

– Jūs minējāt Rīgas sinagogu, kuru nodedzināja 1941. gadā. Vēsturnieks Kārlis Kangers intervijā Neatkarīgajai (2012. gada 15. marts) teica: «Patiesība ir tāda, ka sinagogu tiešām nodedzināja, to nenoliedz paši dedzinātāji, un, iespējams, pagrabā tajā laikā varbūt kāds cilvēks arī atradās. Par tiem simtiem viss ir sacerēts.»

– Izslēgt to nevar. Savulaik dzirdēju, ka šajā sinagogā sadedzināja ap tūkstoti cilvēku. Nule izlasīju, ka tur sadedzināti 300 no Lietuvas atbraukuši ebreji. No tā var spriest, ka informācija ir pretrunīga un…

– …fleksibla.

– Jā. Tāpēc pieņemu, ka Kangerim ir taisnība, jo viņš galu galā ir pētījis šo jautājumu. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka nacisti pastrādāja briesmīgus noziegumus, taču līdzvērtīgus genocīda noziegumus veica arī Padomju Savienība.

– Un tomēr joprojām dzīvīga ir dogma, ka nacisms – tas ir slikti, bet staļinisms – nu, ne tik ļoti, jo padomju armija taču cīnījās pret sliktajiem nacistiem un viņus uzvarēja. Bet patiesībā taču vieni slepkavas uzvarēja citus slepkavas.

– Tas pirmām kārtām ir saistīts ar to, ka Rietumeiropa nav piedzīvojusi staļinismu, komunismu un tā izpausmes. Savukārt mēs atradāmies komunisma okupācijas varā, kam klāt vēl nāca kolonizācija. Līdz ar to rietumniekiem nav saprotams, par ko mēs uztraucamies. Viņi dažkārt mēģina teorētiski kaut ko apjēgt, lasot, piemēram, Ļeņina vai Marksa darbus. Rietumeiropā ļoti daudzi joprojām naidīgi uztver komunisma kritiku. Un tomēr nevar salīdzināt staļinisma un komunisma patiesās sejas nezināšanu un neizpratni, kāda bija Eiropā vēl pirms gadiem astoņiem, ar šodienas izpratni. Liela nozīme bija Eiroparlamenta atbalstam šīs filmas tapšanā. Tāpēc saku neviltotu paldies deputātei Inesei Vaiderei un Ģirtam Kristovskim, kas to noorganizēja!

– Rezonanse ir, filmu noskatījušies simtiem tūkstoši cilvēku visā pasaulē, bet 9. maijā Latvijas galvaspilsētas centrā joprojām tiek svinēti okupantu svētki.

– Vispirms konstatēsim, kas svin šos svētkus. Pie tā dēvētā uzvaras pieminekļa 9. maijā pulcējas PSRS kolonisti un viņu pēcteči, kā arī PSRS militārpersonas ar ģimenēm, kuras Latvijā palikušas milzīgā skaitā – desmitiem tūkstošu cilvēku. Otrkārt, un tas man ir grūti saprotams fakts: kāpēc svinētājus nemulsina tas, ka uz turieni neiet tie, kuru «atbrīvošanai» par godu šis piemineklis uzcelts. Protams, lielu lomu spēlē arī Krievijas politika: 1994. gadā pie šī pieminekļa pulcējās labi ja pārsimts cilvēku. Putina nākšana pie varas, viņa impēriskās propagandas lavīna – tas viss kā spogulī parādās pie mums. Mums būtu cita attieksme, ja tie «atbrīvotāji», kuri mūs «atbrīvoja», pēc tam būtu aizvākušies, un šajās nelaimju, posta un asiņu ainās vismaz viena diena – 9. maijs – ir kā pozitīvs moments. Nav jau citas nacionālas identitātes – vienīgi šis 9. maijs. Taču – viena lieta ir svinēt Maskavā, bet pavisam kas cits – okupētā valstī, kur tu esi iebraucis tanku aizsegā. Varbūt «uzvaras piemineklim» 9. maijā tramvajā garām brauc cilvēki, kuri savulaik tika deportēti – «pateicoties» jūsu veiktajai okupācijai. Tas ir amorāli, kas tur notiek. Mums būtu pavisam cita attieksme pret to pieminekli, ja… Piemēram, Vīnē ir līdzīgs piemineklis, tur gan neviens pie tā neiet, bet Putins ir pateicis paldies, ka to neviens nav nojaucis. Arī Ungārijā, Polijā un Bulgārijā, kur atrodas līdzīgas nozīmes pieminekļi, ir aktualizējies jautājums par to novākšanu. Igaunija to jau ir izdarījusi. Tā dēvētais uzvaras piemineklis jānojauc. Padomājiet par tā simbolisko jēgu. Tas ir tāpat kā ar Ļeņina mauzoleju Maskavā. Kamēr valsts centrālajā laukumā atrodas svētnīca ar viņu pašu tautas slepkavas mirstīgajām atliekām, tikmēr tur nekad nebūs normāla valsts. Līdzīgi ir arī ar mums: kamēr Pārdaugavā stāvēs piemineklis, kas godina Latvijas valsts likvidēšanu, arī mēs nespēsim izveidot normālu, attīstītu valsti. Neatrisinātais padomju mantojums vilks mūs atpakaļ.

– Vai jūs domājat, ka mūsu politiķi kādreiz nobalsos par šā monstrozā pieminekļa nojaukšanu?

– Tas ir tikai laika jautājums. Es to tur neredzu pēc vairākiem gadiem. Bet mums ir raksturīgi neko nedarīt, kamēr ūdens nesmeļas mutē, precīzāk sakot, kaitēt mērķim, ko paši sludinām. Piemēram, mums ir mērķis, lai visi iemācās runāt latviski. Bet tajā pašā laikā televīzija no valsts budžeta finansē raidījumus krievu valodā. Tā ir integrācija? Redzam, ka tie PSRS kolonisti, kuri iebraukuši Latvijā un naturalizācijas kārtībā ieguvuši pilsonību, ir nobalsojuši pret latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Vai tiešām kāds domā, ka viņi visi, iegūstot pilsonību, ir zinājuši latviešu valodu? Vai jālūdzas, lai viņi mācās latviski? Šīs aktivitātes noēd enerģiju, valsts naudu, ko, piemēram, varētu ieguldīt moderno tehnoloģiju attīstībā. Nerisinot okupācijas seku jautājumus pēc būtības, valsts atpaliek attīstībā. Tieši tāpēc mēs velkamies nopakaļ – bez cerībām panākt attīstītākās valstis.

http://nra.lv/latvija/97835-padomju-stasta-autors-ta-devetais-uzvaras-piemineklis-ir-janojauc.htm

July 2, 2013 Posted by | krievu impērisms, Okupācija, Okupācijas sekas | Leave a comment

   

%d bloggers like this: