Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Grāmata „(Divas) puses” iznākusi krievu valodā

Klinta Ločmele, LU SZF SPPI pētniece

Apgāds „Mansards” ir laidis klajā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pētnieku veidotās grāmatas „(Divas) puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās” tulkojumu krievu valodā.

Latviešu valodā šī grāmata pie lasītājiem nonāca 2011. gada beigās un visai ātri ieguva plašu auditoriju. Tā apkopo Otrā pasaules kara frontēs tapušās sešas latviešu karavīru dienasgrāmatas. Trīs to autori – Alberts Dāboliņš, Alfons Kaunass un Mārtiņš Strazdiņš – karoja Padomju Savienības karaspēkā un trīs – Nikolajs Šķute, Ēriks Jaunkalnietis un Juris Zīverts – atradās Vācijas bruņoto spēku rindās. Viņi visi kopā rada stāstu par latviešu karavīru karalaika ikdienu, karavīra dzīves alkām, attieksmi pret mājām un tuvākajiem cilvēkiem, dzimtenes mīlestību. Grāmatu papildina arī vairāki LU pētnieku raksti – Vitas Zelčes eseja par cilvēkiem karā, Ulda Neiburga apcere par latviešu militārajiem formējumiem Otrajā pasaules karā, Lauras Ardavas, Didža Bērziņa un Gitas Siliņas pētījums par dienasgrāmatu rakstīšanu kara laikā, kā arī Klintas Ločmeles apraksts par latviešu karavīru dzīvi pēc kara. Grāmatas „(Divas) puses” redaktori un komentāru autori – Uldis Neiburgs un Vita Zelče. To krievu valodā tulkojusi izcilā latviešu literatūras tulkotāja Žanna Ezīte.

Kultūras ministrijas 2012. gadā izšķīrās par „(Divu) pušu” tulkojuma krievu valodā atbalstīšanu, lai ar latviešu likteņiem Otrā pasaules kara laikā varētu iepazīties plašāka krievu valodā lasošā auditorija. Grāmatas uzdevums ir veicināt sapratni par totalitāro varu – nacistiskās Vācijas un komunistiskās Padomju Savienības – izraisītā kara ietekmi uz Latviju un tās cilvēku dzīvēm, tādējādi arī sekmējot krievvalodīgo iedzīvotāju zināšanas par Latvijas vēsturi un sabiedrības integrācijas procesus.

Karavīru dienasgrāmatu izdevumu krievu valodā papildina stāsts par to autoru un viņu tuvinieku likteņiem pēc kara. Latviešu valodā tas lasāms nesen iznākušajā burtnīcā „(Divas) puses. Pēc grāmatas …”. „(Divas) puses” gan latviešu, gan krievu valodā bagātina daudzas Otrā pasaules kara laikā tapušās fotogrāfijas, kurās fiksēta latviešu karavīru dzīve frontes abās puses. Izdevumā iekļauti arī attēli, kas vēsta par karavīru dzīvi pēc kara.

2012. gada nogalē grāmata „(Divas) puses” iznāca arī audiogrāmatas formātā (latviešu valodā), kas ar aktieru ierunātajām karavīru dienasgrāmatām ļauj iepazīties arī tiem cilvēkiem, kuriem vecuma vai citu iemeslu dēļ lasīšana sagādā grūtības. Padarot grāmatas saturu pieejamu krievu valodā, sperts vēl viens solis sabiedrības integrācijas virzienā.

Grāmata „(Divas) puses” tapusi valsts pētījuma programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” ietvaros. Tās izdošanu finansiāli atbalstījis Fridriha Eberta fonds.

http://www.lu.lv/zinas/t/21802/

July 15, 2013 - Posted by | 2. pasaules karš, grāmatas, Leģions, PSRS, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: