Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Krustpils novadā turpmāk dzimšanas dienās sveiks leģionārus

Informācijas avots: 

Līdz ar jauno Krustpils novada deputātu sasaukumu, tiek iedibināta jauna tradīcija – leģionāru sveikšana dzimšanas dienās.
Sadarbojoties ar organizācijas „Daugavas Vanagi” Jēkabpils nodaļu, ir apzināti latviešu karavīri Krustpils novadā. Kā pirmais gaviļnieks tika sveikts Edgars Sproģis no Kūku pagasta, kuram nupat apritējis 91. dzīves gads. Pie viņa devās Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gundars Kalve ar patriotisko organizāciju pārstāvjiem.
Edgars Sproģis dienēja latviešu leģiona 19. divīzijā un karu neuzveikts noslēdza Kurzemes cietoksnī 1945. gada jūnijā. Turpmāk sekoja filtrācijas nometnes Krievijā, no kurām E. Sproģis atgriezās mājās 1946. gada rudenī. Izaudzinājis trīs meitas un vairāk nekā 40 gadus nostrādājis akciju sabiedrības „Latvenergo” uzņēmumos.
Sveicējus pārsteidza jubilāra dzirkstošais humors un dzīves prieks. Tomēr kā vislielāko dāvanu pats leģionārs uzskata savu muzikalitāti. Tā Edgaram Sproģim ļāvusi pārciest gan izsūtījuma grūtības, gan okupācijas laiku. No mūzikas instrumentiem tiek spēlēts gan akordeons, gan mutes ermoņikas. Jubilāram vistuvākās ir patriotiskās karavīru un Tēvijas mīlestības dziesmas.
Krustpils novads ir viens no nedaudzajiem Latvijā, kur latviešu karavīrs tiek godāts un cienīts gan Lāčplēša, gan latviešu leģiona dienā. Krustpils novada iedzīvotāji ik gadu piedalās dievkalpojumā Doma baznīcā Rīgā un ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa. Pasākumi Krustpils novadā uzņem tuvākus un tālākus viesus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.
Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Gundars Kalve jubilāram vēlēja veselību, dzīvesprieku un nezūdošu enerģiju.
Liāna Pudule – Indāne,
Krustpils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Attēlā: Edgars Sproģis un Krustpils novada domes priekšsēdētājs Gundars Kalve

July 19, 2013 - Posted by | Leģions

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: