Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Dr. G. Kalmes uzruna LATVIJA IR LATVIEŠU MĀJAS

Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kuru latvieši var saukt par savām mājām, kas ir latviešu dzimtene. Tai ir jātop par vietu, no kurienes latviešiem negribas braukt projām, un aizbraukušam mācībās, peļņā vai tikai ekskursijā – gribas drīzāk atpakaļ!
Vienīgi Latvijā latviešu tauta spēj attīstīties pilnvērtīgi kā nācija. Latvijas valsts esības jēga ir nodrošināt latviešu kā tās pamatnācijas esību un uzplaukšanu.
Ja Latvija nav latviska, bet, krieviska, angliska, vai jaukteniska (amerikāniska), zūd tās pastāvēšanas jēga.

G.Kalme: “…izvēle latviešu tautai ir skarba — pastāvēt kā valstij vai nebūt pat kā tautai.”

Saīsināts video no http://www.youtube.com/watch?v=UR8Y2ElQ6i4

September 20, 2013 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: