Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Dr. G. Kalmes uzruna LATVIJA IR LATVIEŠU MĀJAS

Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kuru latvieši var saukt par savām mājām, kas ir latviešu dzimtene. Tai ir jātop par vietu, no kurienes latviešiem negribas braukt projām, un aizbraukušam mācībās, peļņā vai tikai ekskursijā – gribas drīzāk atpakaļ!
Vienīgi Latvijā latviešu tauta spēj attīstīties pilnvērtīgi kā nācija. Latvijas valsts esības jēga ir nodrošināt latviešu kā tās pamatnācijas esību un uzplaukšanu.
Ja Latvija nav latviska, bet, krieviska, angliska, vai jaukteniska (amerikāniska), zūd tās pastāvēšanas jēga.

G.Kalme: “…izvēle latviešu tautai ir skarba — pastāvēt kā valstij vai nebūt pat kā tautai.”

Saīsināts video no http://www.youtube.com/watch?v=UR8Y2ElQ6i4

September 20, 2013 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: