Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

EDSO cilvēktiesību konferencē Varšavā izskan nepamatoti pārmetumi Latvijai

Vineta Poriņa: „EDSO cilvēktiesību konferencē Varšavā izskan nepamatoti pārmetumi Latvijai”

25.09.2013 Ingūna Zelianka Saeimā

Cilvēktiesību konferencē Varšavā no Latvijas piedalījās  Saeimas deputāte Vineta Poriņa,(vidū), Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs  Rafi Haradžanjans (pa labi) un Igaunijas NVO pārstāvis Marts Rannuts (pa kreisi). Foto no personīgā arhīva.

Cilvēktiesību konferencē Varšavā no Latvijas piedalījās Saeimas deputāte Vineta Poriņa,(vidū), Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans (pa labi) un Igaunijas NVO pārstāvis Marts Rannuts (pa kreisi). Foto no personīgā arhīva.

Šajās dienās Polijā notiek cilvēktiesību jautājumiem veltīta Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) konference, kurā piedalījās arī EDSO Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un Saeimas deputāte Vineta Poriņa (NA).

„Uzskatu, ka konferences pirmajās dienās izskanēja daudz sagrozītu faktu un nepamatotu pārmetumu Latvijai par nacionālo minoritāšu stāvokli tajā, piemēram, izskanēja viedokļi, ka nepilsoņiem esot beztiesīga situācija Latvijā, ka tiekot likti šķēršļi pilsonības iegūšanai, proti, jākārto sarežģīts valsts valodas eksāmens. Minoritātēm esot problemātiski iegūt izglītību savā dzimtajā valodā, „ stāsta Vineta Poriņa. Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētāja Rafi Haradžanjana teiktais bija  vienīgais pozitīvais viedoklis, ko pauda Latvijas nevalstiskā organizācija.

Lai atspēkotu negatīvos viedokļus, V. Poriņa piedalījās organizācijas „Pasaule pret nacismu” rīkotajā pasākumā par agresīvo nacionālismu un ksenofobiju Eiropā, un diskusijās viņa runāja par abu totalitāro režīmu noziegumu nosodījuma svarīgumu, par sasniegto Eiropas Parlamentā šajā sakarā, par maigās varas kā jauno nemilitāro draudu pieaugumu EDSO dalībvalstīs u. c. jautājumiem.

Vineta Poriņa saka: „Savā uzrunā sesijā par agresīvo nacionālismu un ksenofobiju vērsu uzmanību uz to, ka pēdējos gados aizvien apjomīgāks kļūst ekstrēmais nacionālisms Krievijā, un jo īpaši tas vērsts pret cilvēkiem no Kaukāza reģiona un Āzijas. Runā minēju to, ka šie ekstrēmā nacionālisma un ksenofobijas pārstāvji veido kontaktus arī ar Latvijā dzīvojošajiem nelojāliem iedzīvotājiem un cenšas iespaidot mūsu valsts iekšpolitiku, piemēram, saistībā ar referenduma rosinātājiem par otro valsts valodu – krievu valodu Latvijā, kā arī par Latgales atdalīšanu no Latvijas. Uzsvēru to, ka referendumā Latvijas pilsoņi pārliecinoši iestājās pret krievu valodu kā otru valsts valodu, šī otrās valodas iecere izgāzās, un referenduma rezultāts valstij bija izšķiroši svarīgs un nozīmēja balsojumu par Latvijas suverenitātes, drošības un stabilitātes saglabāšanu. Uzrunā vērsu uzmanību uz to, ka tas notika arī pateicoties veiksmīgai valsts un nevalstisko organizāciju sadarbībai. Krievijas situācijas sakarā ieteicu nekavējoši uzsākt dialogu, piedāvājot jau esošos instrumentus Krievijas valsts iestādēm, izglītības darbiniekiem, cilvēktiesību izglītības īstenošanai, un nevalstiskajām organizācijām.”

Cilvēktiesības ir būtisks drošības un stabilitātes pamats – tā ir galvenā atziņa, kuru pauduši konferences dalībnieki no visas Eiropas.

Konference Polijas galvaspilsētā Varšavā notiek no 23. septembra līdz 4. oktobrim, un tajā valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm runā par tādiem jautājumiem kā nacionālās minoritātes, agresīvais nacionālisms, rasisms, šovinisms, ksenofobija, kristiešu diskriminācija, antisemītisms, musulmaņu diskriminācija u. c.

Jāatgādina, ka EDSO cilvēktiesību jautājumiem veltītu konferenci organizē reizi gadā un šī ir jau divdesmitā reize.

Informāciju sagatavoja Saeimas deputātes V. Poriņas palīdze Ingūna Zelianka

September 25, 2013 Posted by | Apmelojumi, konferences, Okupācijas sekas | Leave a comment

TV pirmizrāde “Uzturiet debesis spēkā”

Uzturiet debesis spēkā

Jau ievadot Atmodas notikumiem veltīto nedēļu, pirmdien, 30. septembrī, pulksten 21.15 pirmoreiz televīzijas ēterā dokumentālā filma “Uzturiet debesis spēkā…” – Latvijas trešās atmodas vēstures lieciniece. Jānis Peters, Dainis Īvāns, Anatolijs Gorbunovs, Ivars Godmanis, Georgs Andrejevs un citi Tautas frontes savulaik atbalstītie Latvijas Republikas Augstākās padomes un PSRS Tautas deputāti atceras un vērtē laiku no Radošo savienību plēnuma 1988. gadā līdz augusta pučam 1991. gadā. Laiku no tautas pašapziņas atdzimšanas masu kustībā līdz Latvijas atjaunotās neatkarības starptautiskai atzīšanai. Dokumentālo filmu veidojuši žurnālisti – Atmodas laika liecinieki – Viktors Avotiņš, Edvīns Inkēns, Jānis Gavars un Normunds Beļskis.

September 25, 2013 Posted by | Atmodas_laiks, Filmas | Leave a comment

   

%d bloggers like this: