Organizācija “Latvijas aizsargi” un Jēkabpils nodaļas vadītājs Ivars Bisnieks jau sarīkojuši pirmo talku, lai iztīrītu taku no brikšņiem, un ir apņēmības pilni strādāt tālāk, kopīgi ar pašvaldībām meklējot finansējumu, lai varētu atjaunot gan bunkuru, gan aizsardzības sistēmu.

Atbalstu bunkura atjaunošanai izteikusi arī akciju sabiedrība “Latvijas Valsts meži”.

“Visiem interesentiem bija iespēja 19. oktobrī piedalīties pārgājienā uz Jāņa Indāna un Jāņa Grāversona bunkura atrašanās vietu,” pastāstīja Viesītes novada tūrisma organizatore Ilze Eglīte.

“Pārgājiens sākās ar Gunāra Spīdaiņa vadītu piemiņas brīdi un ziedu nolikšanu pie piemiņas zīmes nacionālajiem partizāniem – pie Baltā krusta, netālu no kādreizējās dzelzceļa līnijas 14. kilometra.

Pēc piemiņas brīža pārgājiena dalībnieki devās apskatīt vietu, kur kādreiz atradās bunkurs. Eglītes, kuras piecdesmitajā gadā veidoja blīvu biežņu, nu izaugušas par pamatīgiem kokiem. Pēc bunkura ceļš veda cauri purvam uz Sūpes ezeru, ko bieži apmeklēja arī partizāni.

Pasākuma noslēgumā visi pārgājiena dalībnieki sapulcējās bijušajā Elkšņu pamatskolā, kur Rudīte Urbacāne iepazīstināja ar Alberta Eglīša piemiņas ekspozīciju. Interesentiem par bunkuru stāstīja Haralds Bruņinieks, kas ieguldījis ievērojamu darbu vēstures faktu izpētē.

Pārstāvji no Rokišku muzeja (Lietuvā) informēja, ka Rokišku rajonā atjaunoti veseli trīs partizānu bunkuri, kas kļuvuši par vērtīgu resursu jaunatnes izglītošanā par vēstures notikumiem un tūrismā.