Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Uzvaras pieminekļa jautājumā Latvijas rokas ir saistītas


Foto - LETA

http://www.la.lv/svesu-vertibu-simbola-maciba-%E2%80%A9/

Ārlietu ministrijas preses sekretārs Kārlis Eihenbaums, reaģējot uz vairāk nekā 10 tūkstošu Latvijas pilsoņu parakstīto iniciatīvu demontēt padomju uzvaras pieminekli Rīgā, Pārdaugavā, norādījis, ka tā rīkoties neļauj 1994. gadā slēgtā Latvijas–Krievijas vienošanās. Tas izraisījis iebildes, ka minētais līgums uz pieminekli nemaz neattiecoties, jo tā neesot apbedījumu vieta. Un ja Latvijas valdība vienpusējā kārtā tomēr nolemtu šo monumentu nojaukt?

Vienošanos starp Latvijas valdību un Krievijas valdību par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parak-
stīja Latvijas Ministru prezidents Valdis Birkavs un Krievijas pirmais vicepremjers Oļegs Soskovecs. Vienošanās stājās spēkā 1995. gada 27. februārī, un viens no tās punktiem arī paredz “memoriālo būvju un karavīru masu apbedījuma vietu (..) saglabāšanu Latvijas Republikas teritorijā”.

Kas uzskatāms par “memoriālu būvi”? Publicētajā vienošanās tekstā šis jēdziens nav definēts. “To var traktēt kā piemiņas objektu kādai personai vai notikumam. Faktiski tā ir jebkura būve, kas veltīta kaut kā piemiņai. “Memoriāla būve” var būt arī tanks uz postamenta,” jēdzienu skaidro Brāļu kapu komitejas vadītājs Eižens Upmanis. Nav tā, ka par memoriālu būvi saucams tikai apbedījums un tad, ja Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā Uzvaras pieminekļa nav, to var viens divi nojaukt.

Arī vēsturnieka un Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētāja Aināra Lerha skatījumā Pār-
daugavas piemineklis uzskatāms par memoriālu būvi, līdz ar to 1994. gada Latvijas–Krievijas vienošanās uz objektu attiecas. “Pašlaik no starpvalstu līguma un attiecību viedokļa šā pieminekļa nojaukšana nav iespējama,” uzsver Lerhis. Ja nu tas tomēr notiktu, Brāļu kapu komitejas vadītājs Upmanis, kura ziņā ir karos un deportācijās Krievijā bojāgājušo latviešu kapu apzināšana un piemiņas saglabāšana, ir pārliecināts, ka viņa vadītās organizācijas darbs tad tiktu ļoti apgrūtināts vai pat apstātos: “Neatkarīgi no tā, kā mēs attiecīgo pieminekli vērtējam, tā būtu vienpusēja starptautiskā līguma denonsēšana. Demokrātiska valsts bez ļoti būtiska iemesla starptautisku līgumu vienpusēji denonsēt nemēdz. Domāju, ka tādā situācijā Krievijas propagandas mašīna vēl vairāk aktivizētu to sabiedrības daļu, kas te Latvijā uzstājas ar mērķi izjaukt jebkuru sadarbību un sabiedrības samierināšanu. Tāds solis varētu aizkavēt Latvijai piederīgo kapu meklēšanas un labiekārtošanas procesu Krievijā uz nenoteiktu laiku, pat daudziem gadiem.”

“Uzvaras”, “Okupācijas”?


Publicista Andra Sproģa rosinājumu attiecīgo monumentu turpmāk saukt par Okupācijas pieminekli (“LA” 31.10. 2013.) Ainārs Lerhis kvalificē kā vienas privātpersonas viedokli, ko grūti pat komentēt.

Savukārt Eižens Upmanis aizrāda, ka sabiedrībā par ko tādu, protams, var vienoties. Tikai lielākajai Rīgas iedzīvotāju daļai (2011. gadā Rīgā latviešu bija 46,3%) tas vienalga būs “Uzvaras piemineklis”.

Rīgas Pieminekļu aģentūrai ir nodoms nākotnē izvietot pie svarīgākajiem Rīgas monumentiem paskaidrojošas plāksnītes, tāpēc aģentūras Sabiedrisko pieminekļu nodaļas vadītājai Mārītei Šēnbergai jautāju, kāds nosaukums varētu parādīties pie pieminekļa Pār-
daugavā. “Manuprāt, būtu jānosauc vēsturiskais, kāds tam tika dots, tātad “Piemineklis Padomju armijas karavīriem – Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem”,” viņa spriež. Pēc tam sekotu skaidrojošs teksts. Šēnberga gan norāda, ka nekas netikšot darīts uz savu roku, bet tikai diskusijās ar vēsturniekiem.

Diplomātijas viltība


Ainārs Lerhis aizrāda, ka Krievijas diplomātijai raksturīgi censties starptautiskos līgumus slēgt paketēs, apvienojot dažādus jautājumus. Ja otram parakstītājam ir iebildes pret kādu detaļu, tad uzreiz var paziņot, ka tādā gadījumā atceļama arī pārējo paketes līgumu parakstīšana. Tāda metode acīmredzot lietota arī 1994. gada 30. aprīlī, Valsts prezidentam Guntim Ulmanim un valdības vadītājam Valdim Birkavam uzturoties Maskavā. Tad parakstīja ne vien attiecīgo vienošanos par Latvijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, kas ietvēra pieminekļa jautājumu, bet arī līgumu par Krievijas bruņoto spēku pilnīgu izvešanu no Latvijas teritorijas un vienošanos par Skrundas radiolokācijas stacijas demontāžu. Droši vien politiķi, kas toreiz pieņēma lēmumus, neparedzēja notikumu attīstību nākotnē un neapzinājās, ka ar nelielo detaļu par “memoriālajām būvēm” saista sev rokas. Bet, ja Latvijai kaut kas “nepatiktu”, Krievija varēja arī pasludināt, ka neparakstīs Latvijai vitāli svarīgos līgumus.

Latvijai patiesībā nevēlams ir ne tik daudz piemineklis, cik tas, kas ap to notiek. “Problēmas sākas tad, kad valsts, kuras proponētās vērtības ir atšķirīgas, kultūru un tikpat labi vēstures notikumus sāk interpretēt politiskos un ideoloģiskos nolūkos,” atzīst vēsturnieks. Uzvaras piemineklim te ir liela loma, jo to izmanto “padomju karavīra – atbrīvotāja” tēla spodrināšanai, akcentējot Latviju kā PSRS sastāvdaļu. Tas atšķir šo monumentu no līdzīgiem dažādu laiku un varu atstātiem objektiem Eiropā. Tur tie ir vēstures liecības. Ar Pārdaugavas pieminekli ir citādi. Kā neitrālu vēstures pieminekli to uztvert nevar, jo to joprojām izmanto politiskiem mērķiem, pulcinot ļaudis ar noteiktu ideoloģisku uzstādījumu.

Laiku pa laikam izskanošos aicinājumus pieminekli demontēt Lerhis uzskata par “zināmu provocēšanu”: “Neesmu redzējis nopietnu analīzi par to, kas notiktu, ja šo pieminekli demontētu. Tas nav tikai tā, ka kādam piemineklis nepatīk un tāpēc jānojauc.” Ideja tiek pasviesta, taču jautājums allaž paliek pusratā un neviens aicinātājs konkrēti nepasaka, kā gatavojas attiecīgo situāciju atrisināt. Zināmā mērā tāda metode, kas vispār diezgan raksturīga Latvijas pieminekļu politikai, degradē pašu ideju. Lerhis iesaka koncentrēties nevis uz pieminekļa jaukšanu, bet uz cīņu pret šo “uzvarētāju” ideju Latvijas sabiedrībā. Kā zināms, Baltijas valstis 1945. gadā neatkarību neatguva un 9. maijā svinībām iemesla nav.

1994. gada 30. aprīļa vienošanos nāktos uztvert kā mācību rūpīgāk izvērtēt līgumus, kas skar kultūras, vēstures un izglītības jomas un nāk no Krievijas. Tie var nest atšķirīgas vērtības no mūsu valstī pieņemtajām. “Latvijas gadījumā tādi līgumi jāvērtē arī no sabiedrības integrācijas viedokļa – vai ideja varētu vienot vai šķelt Latvijas sabiedrību,” atgādina Ainārs Lerhis.

Masļenku krusts


Jautājums, cik lielā mērā memoriālo būvju vienošanās burtu un garu ievēro Krievija, protams, ir diskutējams. Aleksandrs Kiršteins interneta vidē jau gadiem uztur jautājumu par piemiņas zīmi 1940. gada 15. jūnija rīta nodevīgajā uzbrukumā nogalinātajiem Latvijas robežsargiem un viņu ģimenes locekļiem Masļenkos. Atmodas laikā 1990. gada 23. augustā entuziastu grupa šādu zīmi ozolkoka krusta veidā Masļenkos patiešām uzstādīja, taču tā paša gada 12. septembrī izrādījās, ka nezināmi ļaundari krustu nocirtuši un sadedzinājuši. 7. Saeimas deputāte no “TB”/LNNK frakcijas Palmīra Lāce 2000. gada augustā gan nosūtīja pieprasījuma vēstuli Krievijas vēstniekam Aleksan-
dram Udaļcovam piemiņas zīmes atjaunošanas sakarā, taču reakcija bija negatīva.

E. Upmanis piekrīt, ka vēsturiski Masļenku notikumu piemiņas iemūžināšana latviešiem ir svarīga, tomēr jebkuram, kurš pie šīs lietas ķersies, vispirms nāksies noskaidrot 1990. gada piemiņas zīmes konkrēto atrašanās vietu; vai tā toreiz bijusi ar kādu saskaņota un vai vispār ir kāda ar to saistīta dokumentācija. Ņemot vērā, cik stihiski šādas akcijas tolaik tika organizētas, var puslīdz droši sacīt, ka nekādas saskaņošanas vai juridiskā pamata nav bijis. Toreiz tā bija PSRS, bet tagad tā ir Krievijas Federācijas teritorija, tātad jautājums par Masļenku piemiņas zīmi būtu jāpēta un jārisina no jauna. “Jautājums ir, kur šos robežsargus 1940. gadā apbedīja. Ja kaut kur Masļenku tuvumā un kapa vieta ir zināma, tad piemiņas zīmi var likt uz viņu kapa vietas. Ja viņi guļ Abrenes kapos, bet viņu kapa vieta nav zināma, tad var rosināt piemiņas zīmes uzstādīšanu kapsētā. Ja kāda iemesla dēļ to nevar izdarīt Abrenes kapos, piemērotas vietas ierādīšana piemiņas vietas ierīkošanai jāpieprasa rajona administrācijai,” reālāko ceļu min Upmanis. Viņš piebilst, ka jebkurā gadījumā Masļenku jautājums būtu rosināms un risināms.

Fakti


No 1994. gada 30. aprīlī noslēgtās “Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību”:

VI sadaļa “Memoriālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšana”.

No 13. panta: “Saskaņā ar starptautisko praksi Latvijas Puse nodrošina memoriālo būvju un karavīru masu apbedījuma vietu sakopšanu, labiekārtošanu un saglabāšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī neliek šķēršļus mirušo militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu apglabāšanai un apbedīšanas rituālu veikšanai. Tādā pašā veidā Krievijas Puse nodrošina memoriālo būvju un latviešu, līvu un Latvijas pilsoņu, kuri gājuši bojā karu un represiju rezultātā Krievijas Federācijas teritorijā, apbedījuma vietu sakopšanu.”

No 15. panta: “Vienošanās būs spēkā cik ilgi, kamēr Puses nebūs vienojušās par tās grozīšanu vai izbeigšanu. Vienošanās darbības laikā Puses apņemas atturēties no nesaskaņotas vienpusējas rīcības jautājumos, kurus regulē šī vienošanās.”

Ārzemēs


Līgums netraucēja pārvietot 
”bronzas Aļošu” 


Igaunijas Ārlietu ministrija uzsver, ka Igaunijai nav neviena līguma ar Krieviju, kas attiektos uz apbedījumiem un pieminekļiem. Tāpēc tas nebija šķērslis, lai 2007. gada aprīlī valdība pieņemtu lēmumu pārvietot pieminekli padomju karavīriem, tautā sauktu par bronzas Aļošu, un zem tā atrodošos apbedījumus.

Rīgikogu Ārlietu komitejas vadītājs Marko Mihkelsons uzsver, ka Igaunijai esot līdzīgs līgums kā Latvijai, un tas pavēris ceļu uz padomju armijas izvešanu no Igaunijas 90. gadu sākumā, taču tas neattiecas uz padomju laika pieminekļiem. “Toreiz nebija jautājuma par pieminekļa nojaukšanu, bet gan par zem tā esošo apbedījumu un paša pieminekļa pārvietošanu uz militāro kapsētu, kas atrodas trīs kilometrus no kādreizējās atrašanās vietas. Pārvietošana notika tāpēc, ka piemineklis un apbedījumi atradās nepiemērotā vietā,” atgādināja M. Mihkelsons.

ĢIRTS VIKMANIS

November 14, 2013 Posted by | Okupācijas sekas, piemiņas vietas | Leave a comment

Gulagu priekšnieku personīgie teātri un simfoniskie orķestri

Staļina nometnes bija īstas valstis valstī. Pēc kara gulaga nometņi priekšnieki savos valdījumos izklaides un pretsiža dēļ organizēja teātrus un pat simfoniskos orķestrus. Simtiem tādas vietas visā valstī, miljoniem ieslodzīto aiz dzeloņdrātīm…

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Крепостной театр ГУЛАГа

Спиридон Леснов

После войны “граждане начальники” заводили в колониях даже симфонические оркестры

Сталинские лагеря были настоящим государством в государстве. Сотни объектов по всей стране, миллионы зеков за колючей проволокой… Кое-кто из начальников даже организовывал у себя в лагерях театры заключенных – для развлечения и для престижа. В числе самых замечательных ГУЛАГовских арт-коллективов театр, созданный после войны в Северном управлении лагерей железнодорожного строительства (СУЛЖДС). Автору этих строк довелось встречаться с некоторыми его участниками.

По зонам с мандатом

– В 1947 году меня перевели в воркутинские лагеря, в поселок Абезь, – вспоминал театровед Алексей Моров, угодивший за решетку по 58-й статье. – Там встретил старого знакомого – бывшего артиста Леонида Оболенского, который работал в клубе. Вместе с ним мы предложили главному местному начальнику, полковнику Барабанову, организовать настоящий лагерный театр. Идея сработала – Барабанов был заядлый театрал. Он подписал мне “открытый лист” – бумагу, разрешающую свободное передвижение в пределах зоны лагерей и дающую право отбирать среди контингента нужных людей. С таким “мандатом” я отправился по всем колоннам искать артистов и музыкантов для будущего театра…

Через некоторое время в барабановском театре насчитывалось более 200 человек: драматическая и опереточная труппы, симфонический оркестр, джаз.

– Народ подобрался разный. В лагерной оперетте пела Дора Петрова, бывшая когда-то солисткой императорского театра в Петербурге. Ее партнером по сцене стал Нодаров, солист Симферопольского театра, на свою беду остававшийся во время войны на оккупированной территории. А балетмейстером взяли Федора Редина, который до ареста работал с балетной труппой Большого театра. Среди музыкантов был пианист Всеволод Топилин – первый аккомпаниатор знаменитого скрипача-виртуоза Ойстраха: лагерным сроком ему аукнулось пребывание в немецком плену.

Примечательный оркестрант – Сенте Ласко, бывший сенатором в хортистском правительстве Венгрии. В свое время он освоил игру на виолончели, и в ГУЛАГе это хобби пригодилось опальному политику. Еще один непрофессиональный артист – певец Дмитрий Крайнов – профессор, доктор наук, которого природа наградила прекрасным басом. В 1941-м Крайнов угодил в лапы к немцам, сбежал, но получил от наших “органов” 10 лет “за измену родине”.

В драматической труппе работали несколько “радловцев”. Весной 1942 года театр Ленсовета во главе с Эрнестом Радловым эвакуировали на Северный Кавказ. Там артисты попали в плен, немцы вывезли их в Германию и заставили выступать в лагерях перед русскими переселенцами. Этот эпизод стал роковым: после победы все “радловцы” оказались в ГУЛАГе.

Воровской талант

Симфонический оркестр возглавил бывший дирижер Одесского театра Николай Чернятинский (его посадили за то, что во время фашистской оккупации оставался в городе и даже ставил там оперные спектакли). А эстрадными музыкантами руководил известный в СССР джазмен Зиновий Бинкин, который попал “в гости к Лаврентию Палычу” еще до войны.
Единственным уголовником в “артистической бригаде” был вор в законе Борис Вершковский, у которого обнаружился явный актерский талант. Боря поначалу никак не мог расстаться с блатными привычками. Да и на сцене порой чересчур увлекался. Мы однажды поставили отрывок из “Горе от ума”, где идет диалог Чацкого с Фамусовым. Так наш Борис, игравший Чацкого, в запале, вдруг отбросив авторский текст, виртуозно обложил Фамусова пятиэтажным матом! Зрители-зэки были в восторге от подобной импровизации.

Руководил театром Александр Алексеев – вольнонаемный режиссер, специально выписанный Барабановым с “большой земли”. Алексей Моров стал заведующим художественной и постановочной частью. А режиссировать постановки доверили другому отцу-основателю театра – Леониду Оболенскому.

– Он происходил из княжеского рода, считался одним из зачинателей советского кинематографа, дружил с Эйзенштейном, – вспоминала участница “барабановского театра” Зоя Марченко. – В свое время Леонид Леонидович вынужден был эмигрировать, но не выдержал разлуки с родиной и решил вернуться в Союз. Понимая, что в большевистской России его может ждать лагерный срок, специально целый год перед возвращением жил в монастыре, приучая себя к суровым лишениям.

“Вольняшки” – по билетам

Сначала зэковский театр работал в Абези. Позднее, когда Барабанова назначили начальником новой “великой сталинской стройки” – приполярной железнодорожной магистрали от Урала до Енисея, бригады артистов были переведены в Салехард, в Игарку, в поселок Ермаково (официально этот коллектив именовался Музыкально-драматическим театром культурно-воспитательного отдела управления строительством).
По воспоминаниям участников, “театральная шарашка” работала и перед вольной публикой, и перед заключенными. Время от времени грузились со всем своим реквизитом в специально выделенные вагоны и в сопровождении нескольких конвойных ехали на гастроли по лагерям строительства. Выступали обычно в больших бараках, отведенных под столовые. Зэки посещали культурное мероприятие бесплатно – их целыми бригадами приводили на концерт. А “вольняшки” и администрация лагеря должны были покупать билеты.

Полковник Барабанов свои творческие кадры ценил. Их кормили овощами, мясом из специального подсобного хозяйства, которое обслуживало только начальство Управления строительства. Жили “театральные” в особых бараках – более благоустроенных и не таких перенаселенных. А режиссерам, дирижерам выделили там даже отдельные комнатушки. Разрешено было не носить лагерную униформу, вместо нее по приказу Барабанова всем пошили костюмы и платья. Нескольким ведущим актерам “за ударный труд” приказом начальника был даже сокращен срок заключения на восемь месяцев.

На общие работы

Однако все эти льготы не давали никаких гарантий безопасной жизни. “Подводные камни” подстерегали “заключенных творческого труда” повсюду. Скажем, репетировали однажды фрагменты пьесы Островского “Без вины виноватые”, а какой-то бдительный товарищ из администрации усмотрел вдруг в названии спектакля крамольный намек. К счастью, в тот раз обошлось без ссылки руководителей театра на общие работы.
Очень непросто приходилось порой женщинам – актрисам и певицам “крепостного театра”. Эти красавицы вызывали повышенный интерес местного ГУЛАГовского начальства. Подобное внимание для некоторых кончалось “принудиловкой”: им приходилось становиться любовницами “краснопогонников”. А гордячки, которые отвергали подобные домогательства, рисковали быть переведенными на общие работы или даже вовсе лишиться жизни.

Лагерный театр просуществовал в СУЛЖДС несколько лет. Но после того, как со строительства был отозван на другую работу полковник Барабанов, судьба артистической бригады оказалась под угрозой. В 1952 году приказом нового начальника распустили опереточную труппу и симфонический оркестр. Часть заключенных из их состава отправили работать в обычные лагерные бригады. Лишь немногим повезло зацепиться за должности руководителей театральных и музыкальных кружков самодеятельности в местных домах культуры.

И так бывало

По нормам ГУЛАГа на каждого зека полагалось расходовать 1,5 копейки в день “на культурно-воспитательные нужды”. Эта мизерная сумма, будучи умножена на десятки тысяч обитателей лагерей, давала вполне весомый капитал. Часть его тратили, чтобы выписывать газеты в КВЧ, покупать карандаши и бумагу для оформления стенгазет, кумач для агитплакатов, а часть по приказу Барабанова расходовали на работу театрального коллектива.
Лидия Камышникова, вольнонаемная работница, назначенная замдиректора театрального коллектива, сумела “пробить” получение списанного оборудования и реквизита из Большого театра. В результате на северный “островок” ГУЛАГа прислали осветительные приборы и несколько ящиков со сценическими костюмами. На некоторых из них сохранились нашивки с именами прежних владельцев: “Лемешев”, “Козловский”…

Конвойные солдаты, сопровождавшие артистов-лагерников на гастролях, тоже участвовали в выступлениях. По прибытии на очередную зону они, переодевшись в штатское из запасов костюмера, по совместительству работали билетерами и даже статистами на сцене.

November 14, 2013 Posted by | 58.pants, gulags, nāves nometnes, REPRESĒTIE, Vēsture | Leave a comment

Latvijas lepnuma stāsts: Īsti vīri sapņus nezaudē

Foto: Aivars Vētrājs, ”Kurzemnieks”.  Daina Tāfelberga, laikraksts Kurzemnieks, speciāli Dienai. 2013. gada 12. novembris
Ja jautāsiet Skrundas novada ļaudīm, ar kādiem cilvēkiem var lepoties, tad vairums bez ilgas domāšanas atbildēs: «Ar tādiem cilvēkiem kā mūsu Jānis Blūms.» Sirmajam, gadu un pārdzīvojumu tikpat kā nesaliektajam vīram pēc diviem gadiem būs deviņdesmit. Bet vēl arvien Jānis Blūms ir sabiedriski aktīvs, joprojām dzied Skrundas vīru ansamblī Vecie zēni, rūpējas par komunistiskā genocīda upuru piemiņas muzeju, apkopo vēsturi un raksta savas atmiņas, lai nodotu tautas likteņgaitu vēstījumu nākamajām paaudzēm.Vērtīgo darbu uzskaitījumu var turpināt, tikai tajā nevar ietilpināt karjerismu, jo pēc augstiem amatiem Jānis nekad nav tiecies un visu darījis pašaizliedzīgi. Pērn iesāktajā Skrundas goda pilsoņu grāmatā pašvaldība Jāni Blūmu ierakstījusi kā vienu no trim pirmajiem.

Jānim Blūmam ir arī pieci mazbērni un seši mazmazbērni. Viņa nelielajā dzīvoklī Skrundā istabas vienu sienu aizsedz plaukti ar vēsturiskām grāmatām un literatūras klasiķu darbiem, bet pie otras piekārtas daudzas senas un šo laiku fotogrāfijas, kas liecina, ka dēls, tēvs, vectētiņš un vecvectētiņš Jānis vienā personā ļoti lepojas ar saviem vecākiem, dēliem, mazbērniem un mazmazbērniem.

Ar Latviju sirdī

«Rakstu šo vēstuli, jo vēlos pastāstīt par cilvēku, kurš var būt gan pirmais, gan pēdējais. Stiprs un tīrs it visā. Cilvēks ar jūras acīm un plašu sirdi, kura visstraujāk vienmēr un visur ir situsies Latvijas dēļ. Liels ir Jāņa devums vietējā kultūras dzīvē, represēto piemiņas vagona izveidē un piemiņas glabāšanā, patriotisma veicināšanā, latvietības kā identitātes sargāšanā. Tā gaisma, ko sauc par Latviju, ir dzīva. Dzīva ar visām pļavām, ozolu birzīm, saulrietiem, jūru, upēm un putniem. Tā Latvija ir Jānis. Liels ir viņa devums, bet maz viņš piesauc savu vārdu. Paldies Dievam, ka vēl ir tāds Jānis. Otru tādu neesmu satikusi,» tā vēstulē Latvijas lepnuma projektam šo vīru pieteica skrundeniece Inta Kampara.

Savukārt dziedošie Vecie zēni stāsta, ka sarunās Jānis pats kādreiz atzinis: dzīvē bieži vien nav bijis viegli, īpaši pēc kara. Palīdzējusi pirmās Latvijas brīvvalsts skolā iegūtā dzīvesziņa un vērtības, kas no mazotnes kaldinātas ģimenē.

Pieder bagātība

Jānis pats auga vienkāršā kristīgā ģimenē un agri tika radināts darbā: arī pats pelnīja ģimenei iztiku, strādādams Rīgā par avīžpuiku vai lauku saimniecībā pie onkuļa Vidzemē. Darba mīlestības trūkums šodienas paaudzēs viņam ļoti kremt, tomēr viņš nav zaudējis sapni, ka Latvija atkal kļūs stipra un bagāta valsts.

«Arī mana ģimene piedzīvojusi gan baltas, gan nebaltas dienas, bet es nekad mājās nedzirdēju, ka vecāki kaut vienu sliktu vārdu teiktu par valsti vai valdību. Nevarējām samaksāt īri par trīsistabu dzīvokli, pārgājām uz mazāku un strādājām, lai uzlabotu dzīves apstākļus. Bet nevar salīdzināt to Latviju ar tagadējo, jo atšķiras sabiedrība. Toreiz tauta nebija tik izlutināta,» tā Jānis Blūms skaidro mūsdienu ačgārnības un uzsver, ka, viņaprāt, jāsaprot, ka «50 padomju gados esam pārāk pieradināti slinkot. Vispirms jāatgūstas no morālā pagrimuma».

Kādā intervijā pirms desmit gadiem Jānis teicis, ka «mums pieder vairāk, nekā domājam». Runa nav par materiālajām vērtībām. Ir jāapzinās, kas ir bagātība un kā to pareizi izmantot. Tāpēc sirmais vīrs joprojām iet uz skolām un runā ar jaunatni, ne tikai izglītojot vēstures jautājumos, bet ar savu personību veicinot patriotismu un popularizējot dzīves un darba tikumu. Pašam nezinot, viņš to nesis vēl tālāk par Skrundu.

«Kādā rudens dienā bijām aizbraukuši ciemos pie interesanta cilvēka un pieredzējuša kunga Jāņa Blūma. Kā jau parasti pēc tādu personību satikšanas, mums bija daudz ko padomāt par pamatvērtībām savā dzīvē, par pieredzi, par notikumiem Latvijā,» raksta Saldus puiši Gatis un Haralds fotokluba Es daru mājaslapā.

Lai neaizmirstu

Stāstot par Skrundas Jāni Blūmu, nedrīkst nepieminēt divus nozīmīgus pieminekļus, kuriem viņš bijis idejas līdzautors. Kā parasti – bez savtīga aprēķina. Viens no tiem ir piemineklis Oskaram Kalpakam un viņa vadītajiem Latvijas brīvības cīnītājiem veltītais akmens pilsētas skvērā. Otrs – komunistiskā genocīda upuru piemiņas vieta dzelzceļa stacijā, no kuras 1941. un 1949. gadā izsūtīja tūkstošiem nevainīgu cilvēku no Skrundas un tuvākās apkārtnes. Pirms vairāk nekā 15 gadiem šeit tika atvests vagons, kādos toreiz izveda cilvēkus uz Sibīriju. J. Blūma nopelns ir tajā ierīkotā ekspozīcija, kas stāsta par tautas sāpju ceļu. Velti jautāt, kāpēc viņš uzņēmies tādas rūpes. «Vēsture ir jāmāca, godīgi jāmāca,» tā saka traģiskās vēstures liecību glabātājs Jānis Blūms.

Ar jauniešiem J. Blūms runā arī par atmodu, jo šis ir Latvijas Tautas frontes (LTF) 25. jubilejas gads. Viņš bija vietējās LTF nodaļas dibināšanas iniciators, lai gan apkārtējos ļaudis toreiz vēl nebija īsti iepazinis un nezināja, kam var uzticēties.

Savus dēlus gan viņš jau tad mierīgi un klusi bija audzinājis patriotiski. Vecākais pat dabūjis ciest. Piemēram, ik gadu tēvs ar dēliem Mirušo piemiņas dienā gājis uz Brāļu kapiem. Dēls Pēteris izlūdzies aiziet līdz Latvijas Republikas prezidenta Jāņa Čakstes piemineklim, bet tur viņu tiem laikiem pretvalstiskajā pasākumā pieķēruši komjaunieši. Sekas neesot bijušas tik smagas kā cita reizē, kad Maija svētkos žurnālistos studējošais puisi ar kursabiedriem obligātā gājiena vietā izvēlējies braucienu pa Ventu un padomju laikā aizliegtu dziesmu dziedāšanu. Tas beidzies ar izslēgšanu no universitātes.

Ko tēvs par to lai saka, ja pats visu mūžu dziedājis, tai skaitā arī savulaik aizliegtas dziesmas? «Man vienmēr paticis dziedāt, tāpat kā teātri spēlēt. Dziesma dod spēku.» Kādreiz Skrundā bija diezgan slavens vīru koris, tam izjūkot, daži aktīvākie dziedātāji (viens no tiem bija J. Blūms) nav varējuši likties mierā. Pirms nepilniem 20 gadiem nolēmuši dibināt ansambli. Visus šos gadus vīru rindās stalti turas Jānis, bez iemesla viņš nav kavējis nevienu mēģinājumu.

Kad Vecie zēni iznāk uz skatuves un sāk dziedāt, ne vienam vien sariešas asaras – viņi ir mūsu lepnums.

November 14, 2013 Posted by | Patriotisms, piemiņas vietas, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: