Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Salaspils nometne (1941-1944)

Salaspils nometne nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941 -1944): vēsture un mūsdienas.

Referāts nolasīts Letonikas V kongresa sekcijā Latvijas sociālā atmiņa un identāte 2013.g. 29.okt. LU SZF

November 28, 2013 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: