Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Salaspils nometne (1941-1944)

Salaspils nometne nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941 -1944): vēsture un mūsdienas.

Referāts nolasīts Letonikas V kongresa sekcijā Latvijas sociālā atmiņa un identāte 2013.g. 29.okt. LU SZF

November 28, 2013 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: