Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Seminārs “Ziemas karš un Baltijas valstis”

Vēstures un filozofijas fakultātē notiks seminārs “Ziemas karš un Baltijas valstis”

VFF
07.03.2014

Lai atzīmētu Maskavas miera līguma noslēgšanu 1940.gada 13. martā, Somijas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti organizē semināru “Ziemas karš un Baltijas valstis”.

Seminārs norisināsies ceturtdien, 13. martā, plkst. 16.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 5. stāvā, 510. auditorijā.

Seminārā piedalīsies:

Doc.  Dr.Soc.Sci. Vesa Vares, Turku Universitāte ( Somija), „Somijas ārpolitika un iekšpolitika pirms Ziemas kara un tās ietekme uz Somijas attīstību kara laikā.”

 Doc.  Dr.hist. Valters Sčerbinskis, Rīgas Stradiņa Universitāte, „Latvija un Ziemas karš”

Prof. Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Latvijas Universitāte, „Latvijas ārpolitikas galvenie virzieni  1930. gadu beigās”

Asoc.Prof.,Dr.hist. Jānis Taurēns, Latvijas Universitāte, „Baltijas valstu politiskā un militārā sadarbība starpkaru periodā ( 1920.-1930. gadi )”

Semināra darba valoda: angļu

Lūgums dalību seminārā iepriekš pieteikt pa telefonu : 67078800, 67078809

March 7, 2014 - Posted by | 2. pasaules karš, krievu impērisms

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: