Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Dāvana skolām – Staļina noziegumus attaisnojoša grāmata

Buhvalovs_4

Latvijas Krievu savienības politiķis Valērijs Buhvalovs sastādījis brošūru krievu valodā “и время ставит обелиски” (“Un laiks liek obeliskus”). Tajā attaisnoti Staļina noziegumi, tostarp Latvijas okupācija.

Zinot V. Buhvalova līdzšinējo politisko darbību, par to nebūtu jābrīnās. Pārsteidz nekaunība, ka šis izdevums paredzēts dāvināšanai skolām. Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) nonākušas ziņas, ka brošūra jau nodota vairāku Latvijas pašvaldību izglītības pārvaldēm, kā arī skolām Jelgavā un Rēzeknē. To veikusi biedrība “Veče”, kur V. Buhvalovs ir vicedirektors.

Brošūrā tiek attaisnota Molotova–Ribentropa pakta slēgšana, apgalvojot, ka nekādas ietekmes zonas tajā netika dalītas. PSRS nodoms neesot bijis anektēt vai okupēt citas Austrumeiropas valstis, taču to nācies darīt, lai pasargātu Eiropu no hitlerisma eskalācijas. Izdevumā arī secināts, ka pašā Krievijā Staļina laikā masveida represijas nav notikušas. Daudz vairāk grāmatas teksta veltīts 30. gadu aktīvās kultūras dzīves slavināšanai.

Izdevumā ir nodaļa “Pēdējie nelieši”, kurā pārmests tiem, kuri uzskata, ka pie Otrā pasaules kara uzsākšanas vainojams ne tikai Hitlers, bet arī Staļins. Šie nelieši gribot, lai Krievija kā PSRS mantiniece uzņemtos kādu atbildību par Otrā pasaules kara notikumiem, bet Krievija ne pie kā neesot vainīga. Patiesībā līdzatbildība par šo karu esot jāuzņemas Francijai, Anglijai un ASV, kuras esot atteikušās veidot antihitlerisko koalīciju ar PSRS.

Pēc IKVD lūguma Valsts izglītības satura centrs (VISC) izvērtēja, vai V. Buhvalova izperinātā brošūra izmantojama skolās. Konstatēts, ka tā neatbilst ne vispārējās izglītības saturam, ne valsts izglītības standartiem. VISC atzinis, ka “faktiski tiek attaisnota un atzīta par pareizu Latvijas okupācija”. Tāpat skolās nosūtītajos materiālos ietvertie skaidrojumi ir pretrunā ar Deklarāciju par neatkarības atjaunošanu, Deklarāciju par Latvijas okupāciju un Deklarāciju par Latvijā īstenotā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu.

Jāpiebilst, ka agrāk, kad “Latvijas Avīze” interesējās, kādi mācību materiāli tiek izmantoti skolās, VISC atrunājās, ka vērtē tikai tās grāmatas, kuras pretendē uz to, lai tās pirktu par valsts un pašvaldību līdzekļiem. To, ko skolām dāvina vai ko pērk par citiem līdzekļiem, nevērtē.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete teic, ka šai nostājai jāmainās. Viņa sola, ka “bezzobainas attieksmes šoreiz nebūs”. Tāpēc arī ministre lūdz Iekšlietu ministriju izvērtēt šī materiāla atbilstību tiesību aktu normām.

IKVD nosūtījis vēstuli visām pašvaldībām, kurā norāda, ka V. Buhvalova sagatavoto materiālu izmantošana mācību un audzināšanas procesā nav pieļaujama. IKVD pārstāvji gan atzīst, ka izkontrolēt, kas ar šo izdevumu skolā notiks, patlaban nav iespējams.

V. Buhvalovs pats toties uzsver, ka izdevums nemaz nav bijis paredzēts kā mācību līdzeklis, bet tikai “skolotāju redzesloka paplašināšanai”. Nodrukātas 300 brošūras (teksts gan pie­ejams arī internetā), tās dotas visiem, kas lūguši. Viņš apgalvo, ka grāmatas pretī ņēmuši ne tikai krievu, bet arī latviešu skolu skolotāji.

Kas finansējis šādas “dāvanas” tapšanu? V. Buhvalovs apgalvo, ka neviens, viņš esot izdevis brošūru par saviem līdzekļiem.

http://goo.gl/B2JyxH

 

April 1, 2014 - Posted by | krievu impērisms, Okupācijas sekas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: