Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

“Aizmirst Rīgu”

OMONAM no Krievijas gribas atkal atpakaļ uz Rīgu..

Tjumeņas TV, revanša filma (krievu val.). (no )

Тюменский ОМОН – наследник Рижского ОМОНа. Чтобы понять, что происходит с отрядом сейчас, надо знать, что произошло в 1991 году в Риге, и что было после того, как Рижский ОМОН перебазировался в Тюмень. Фильм журналиста Сергея Васильева помогает понять, почему невозможно забыть Ригу.

September 28, 2014 - Posted by | Vēsture

1 Comment »

  1. Vatņiku impēriskās ambīcijas un intelektuālais līmenis labi redzams šajā filmā!

    Comment by gulags | September 28, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: