Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Aicina pieņemt valstisku lēmumu par Stūra mājas nākotni

Valdības sēdē skatīs Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par Stūra māju” un priekšlikumus Stūra mājas un tajā ierīkotā muzeja ilgtermiņa saglabāšanai.

St_ra_m_ja_palens-media_large

Drūmo namu pašā Rīgas centrā, tautā sauktu par Stūra māju, jo tur padomju gados atradās Valsts drošības komiteja (VDK) un tika ieslodzīti un nogalināti nevainīgi cilvēki, vajadzētu valdībai saglabāt kā kultūras un vēsturisko pieminekli un piemiņas vietu te pabijušajiem Latvijas iedzīvotājiem.

Šādu aicinājumu ir parakstījuši gandrīz 1200 Stūra mājas apmeklētāji, kas pusgada laikā pabijuši te iekārtotajās izstādēs. Savukārt portālā „Manabalss.lv” līdzīgu aicinājumu no 13.augusta līdz 18.septembrim ir parakstījušas 264 personas.

Gandrīz pusgadu ikvienam Latvijas iedzīvotājam un ārvalstu viesiem bija iespēja apmeklēt vienu no vērienīgākajām Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ekspozīcijām „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014″, kuras mērķis bija rast atbildes uz XX gadsimta Eiropas vēstures uzdotajiem jautājumiem, un sākt plašāku diskusiju par daudziem līdz šim neizrunātiem jautājumiem – par totalitārisma atstātajām sekām un totalitārās varas upuru piemiņas saglabāšanu.

Ar Stūra mājas ekspozīciju nodibinājums „Rīga 2014″ aicināja arī diskutēt par Stūra mājas nama nākotni, kas vairāk nekā sešus gadus stāvēja tukšs un pamests pašā Rīgas centrā, informē „Rīga 2014″ pārstāvis Mārtiņš Drēģeris.

Kopš pirmo reizi apmeklētājiem tika atvērta Stūra māja, interese ir bijusi ļoti liela. No 1.maija līdz 19.oktobrim, kad ekspozīcijas tika slēgtas, „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014″ Latvijas Okupācijas muzeja bezmaksas izstādi apskatījuši 44 513 apmeklētāji, ekskursiju „Čekas pagrabos” gida pavadībā ir izstaigājuši vairāk nekā 27 059 interesentu, bet piecas izstādes – „Draudzības (re)konstrukcija”, „Latvieša koferis”, „Par spīti visam”, „10 lietu stāsti par cilvēku un varu” un „Liktens lietu muzejs” aplūkojuši 14 073 apmeklētāji.

Svētdien, kas bija pēdējā diena, kad apmeklētāji pirms slēgšanas varēja aplūkot izstādes un ieiet šajā namā, aktivitāte bija ļoti liela un cilvēki uz izstādēm bija ieradušies jau rīta pusē, vēsta LETA. Apmeklētāju aktivitāte sevišķi liela bijusi tieši pēdējās trīs dienas. Pēc biļetēm uz maksas izstādēm pie Stūra mājas veidojās diezgan gara rinda, un, spītējot sliktajiem laikapstākļiem, cilvēki turpināja ierasties.

Ekspozīciju ir apmeklējuši arī Latvijas valsts augstākās amatpersonas un ārvalstu vēstnieki Latvijā. „Baltijas ceļa” 25.gadadienas pasākumu ietvaros ekspozīciju apmeklēja Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs un Igaunijas premjerministrs Tāvi Reivass. 17.septembrī ar ekspozīciju iepazinās arī Zviedrijas kroņprincese Viktorija.

Diskusijā, kas 13.oktobrī notika Stūra mājā, Vācijas „Stasi” muzeja Berlīnē valdes loceklis Ūve Hilmers teica, ka „šai ēkai ir jābūt pieejamai un jākalpo demokrātijas audzināšanai”. Savukārt „Rīga 2014″ tematiskās līnijas „Brīvības iela” kurators Gints Grūbe ir uzsvēris, ka, „mainoties politiskai varai, redzējums par šīs ēkas izmantošanu palicis neizdiskutēts un atvērts. „Rīga 2014″ saskatīja iespēju savā programmā šai ēkai piešķirt jaunu saturu, kas neļautu aizmirst vēsturiskās norises, kas saistītas ar VDK darbību šajā ēkā, bet reizē dotu iespējas pārdomām par varas – cilvēku – likteņu – un kultūras veidotām attiecībām. Stūra māja Stabu ielā kā šāds kultūras infrastruktūras objekts bija atvērts dažus mēnešus, taču ar šo notikumu ir palicis neatbildēts jautājums, kādu saturu šai ēkai iegūt nākotnē vai jau 2015.gadā. Tas ir jautājums, ko jāpieņem valstiskā līmenī”.

Plānots, ka šonedēļ valdības sēdē skatīs Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par Stūra māju” un priekšlikumus Stūra mājas un tajā ierīkotā muzeja ilgtermiņa saglabāšanai, kas paredz saglabāt ēkas pirmā stāva un pagrabstāva Latvijas Okupācijas muzeja izstādes. Turklāt izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014″ darbības turpināšana, ko veica Latvijas Okupācijas muzejs, atrisinātu problēmu – vēsturisko notikumu vietas pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai. Tas īpašu nozīmību iegūtu 2015.gadā, radot iespēju Latvijas neseno vēsturi iepazīt Latvijas kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts viesiem.

Stūra mājas ekspozīciju veidoja nodibinājums „Rīga 2014″ sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju, biedrību „Mākslas telpa”, Latvijas Trimdas muzeju, Latvijas Naivās mākslas muzeju, kultūras un mākslas biedrību „NOASS”, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un SIA „Kinolats”.

http://www.ir.lv/2014/10/20/aicina-pienemt-valstisku-lemumu-par-stura-majas-nakotni

October 20, 2014 Posted by | piemiņa, piemiņas vietas, Vēsture, čeka | Leave a comment

Zinātnes kafejnīcā runās par VDK „mantojumu”

Ceturtdien, 23. oktobrī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā Raiņa bulv. 19 notiks Zinātnes kafejnīcas pasākums “Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas (LPSR) Valsts drošības komitejas (VDK) “mantojums” – izpēte un digitalizācija”.

Šā gada 8. maijā Saeima lēma, ka valdības veidotajai komisijai LPSR VDK dokumentu zinātniskās izpētes darbs jāpabeidz līdz Latvijas Republikas simtgadei. Iecerētā izpēte ir sarežģīta un apjomīga, jo tajā ir jāietver visi likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” nosacījumi, sākot ar dokumentu saglabāšanu un beidzot ar materiālā un morālā kaitējuma, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem, novērtēšanu. Valdības komisija uzskata, ka ir būtiski izglītot sabiedrību par tās darbības mērķu svarīgumu valstij un sabiedrībai kopumā, kā arī noskaidrot un izdiskutēt sagaidāmo rezultātu.

Priekšlasījumu par LPSR Valsts drošības komitejas “mantojumu” – zinātnisko izpēti un digitalizāciju sniegs:

Dr.hist Kārlis Kangeris – Valdības komisijas priekšsēdētājs, LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks un LPSR VDK pret latviešu tautu vērsto totalitāro noziegumu dokumentu digitalizācijas krātuves dibinātājs un viens no izveides idejiskajiem autoriem – sniegs vispārīgu ieskatu par likumā paredzēto un valdības komisijas organizēšanai nodoto zinātniskās “čekas maisu” izpētes mērķiem un plāniem.

Dr.hist. Ritvars Jansons – Valdības komisijas priekšsēdētāja vietnieks vēstures jautājumos, Latvijas Okupācijas muzeja direktora vietnieks– sniegs ieskatu par jēdziena “čeka” saturu: VDK, tās vēsturiskie priekšteči, māsas organizācijas, piesedzošās organizācijas, padotība.

Dr.hist. Ainārs Bambals – Valdības komisijas loceklis, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva eksperts – stāstīs par VDK dokumentu sastāvu, izvietojumu un saglabāšanas aspektiem, tostarp par digitalizācijas nepieciešamību.

Dr.iur. Kristīne Jarinovska – Valdības komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos, Konstitucionālo tiesību institūta valdes priekšsēdētāja – pieskarsies informācijas atklātības jautājumiem paredzamās valdības komisijas zinātniskajā pētniecībā.

Pasākumu vadīs mikrobiologs Dr. Juris Šteinbergs. Zinātnes kafejnīcu, kā ierasts, varēs vērot arī tiešraidē LU portālā un vēlāk – videoarhīvā.

Zinātnes kafejnīcas mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz, par LPSR Valsts drošības komitejas “mantojumu” – zinātnisko izpēti un digitalizāciju.

http://www.lu.lv/zinas/t/29639/

October 20, 2014 Posted by | totalitārisms, Vēsture, čeka, čekisti | Leave a comment

   

%d bloggers like this: