Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Zinātnes kafejnīcā runās par VDK „mantojumu”

Ceturtdien, 23. oktobrī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā Raiņa bulv. 19 notiks Zinātnes kafejnīcas pasākums “Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas (LPSR) Valsts drošības komitejas (VDK) “mantojums” – izpēte un digitalizācija”.

Šā gada 8. maijā Saeima lēma, ka valdības veidotajai komisijai LPSR VDK dokumentu zinātniskās izpētes darbs jāpabeidz līdz Latvijas Republikas simtgadei. Iecerētā izpēte ir sarežģīta un apjomīga, jo tajā ir jāietver visi likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” nosacījumi, sākot ar dokumentu saglabāšanu un beidzot ar materiālā un morālā kaitējuma, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem, novērtēšanu. Valdības komisija uzskata, ka ir būtiski izglītot sabiedrību par tās darbības mērķu svarīgumu valstij un sabiedrībai kopumā, kā arī noskaidrot un izdiskutēt sagaidāmo rezultātu.

Priekšlasījumu par LPSR Valsts drošības komitejas “mantojumu” – zinātnisko izpēti un digitalizāciju sniegs:

Dr.hist Kārlis Kangeris – Valdības komisijas priekšsēdētājs, LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks un LPSR VDK pret latviešu tautu vērsto totalitāro noziegumu dokumentu digitalizācijas krātuves dibinātājs un viens no izveides idejiskajiem autoriem – sniegs vispārīgu ieskatu par likumā paredzēto un valdības komisijas organizēšanai nodoto zinātniskās “čekas maisu” izpētes mērķiem un plāniem.

Dr.hist. Ritvars Jansons – Valdības komisijas priekšsēdētāja vietnieks vēstures jautājumos, Latvijas Okupācijas muzeja direktora vietnieks– sniegs ieskatu par jēdziena “čeka” saturu: VDK, tās vēsturiskie priekšteči, māsas organizācijas, piesedzošās organizācijas, padotība.

Dr.hist. Ainārs Bambals – Valdības komisijas loceklis, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva eksperts – stāstīs par VDK dokumentu sastāvu, izvietojumu un saglabāšanas aspektiem, tostarp par digitalizācijas nepieciešamību.

Dr.iur. Kristīne Jarinovska – Valdības komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos, Konstitucionālo tiesību institūta valdes priekšsēdētāja – pieskarsies informācijas atklātības jautājumiem paredzamās valdības komisijas zinātniskajā pētniecībā.

Pasākumu vadīs mikrobiologs Dr. Juris Šteinbergs. Zinātnes kafejnīcu, kā ierasts, varēs vērot arī tiešraidē LU portālā un vēlāk – videoarhīvā.

Zinātnes kafejnīcas mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz, par LPSR Valsts drošības komitejas “mantojumu” – zinātnisko izpēti un digitalizāciju.

http://www.lu.lv/zinas/t/29639/

October 20, 2014 - Posted by | totalitārisms, Vēsture, čeka, čekisti

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: