Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Stūra mājas saglabāšanai piešķirs 22 225 eiro

http://www.ir.lv (ir.lv)

st_ra_m_ja_pastkarte-small.jpg

Jautājumu par KM papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu turpmākiem gadiem izskatīs kopā ar visu ministriju jaunajām politikas iniciatīvām

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izstādes “Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” darbības turpināšanai valdība atvēlēs 22 225 eiro, vēsta LETA.

Tajā skaitā 16 885 eiro paredzēti telpu pielāgošanai darbībai ziemas sezonā Stūra mājas 1.stāvā un pagrabstāvā un 5340 eiro – Latvijas Okupācijas muzejam ekspozīcijas darbības nepieciešamajam aprīkojumam.

Valdībā norādīts, ka jautājumu par Kultūras ministrijai (KM) papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu izstādes “Stūra māja. Lieta nr.1914/2014” darbībai 2015.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīs kopā ar visu ministriju jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Izstādes turpmākajai darbībai ēkas pirmajā stāvā un pagrabstāvā nākamgad ir nepieciešams 193 881 eiro.

Vienreizēji izdevumi izstādes satura uzturēšanai – materiālu un mākslinieka pakalpojumu iegādei izstādes papildināšanai, videotehnikas un datortehnikas iegādei, darba apstākļiem piemērota apģērba iegādei izstādes personālam – nepieciešami 5340 eiro apmērā. 81 764 eiro gadā ir regulārie maksājumi par ēku un vienreizēji ieguldījumi ēkas infrastruktūrā – nomas, elektrības, ūdens, kanalizācijas, signalizācijas u.c. saimniecisko izdevumu nomaksai, kā arī apkures ierīkošanai, lai nodrošinātu ēkas ekspluatāciju arī apkures sezonā. Finansējums paredzēts arī telpu pielāgošanai, lai nodrošinātu apmeklētāju servisu un apkalpošanu.

Regulārie izdevumi izstādes funkcionēšanas nodrošināšanai ir gidu, vēsturnieka/speciālista, apsarga un tehniķa atlīdzība, biļešu pārdošanas ārpakalpojums, reklāmas izdevumi, biroja un administratīvie izdevumi, apdrošināšana u.c. Šie izdevumi ir 106 776 eiro gadā.

Tā kā ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem gadā tiek plānoti 100 997 eiro apmērā, izstādes nodrošināšanai Stūra mājā 2015.gadam tiek prasīti 92 884 eiro, 2016.gadam – 87 544 eiro un 2017.gadam – 77 326 eiro.

Ēka kopš 2008.gada, kad to atstāja Valsts policija, nav izmantota. Nodibinājums “Rīga 2014”, Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā organizējot ēkā izstādes, ir nodrošinājis ēkas pieejamību sabiedrībai 2014.gada vasaras periodā. Nodibinājuma “Rīga 2014” administrēto izstāžu darbība ēkā beidzas 19.oktobrī. Pēc projekta beigām ēka atkal būs slēgta un bez noteiktas funkcijas, sabiedrībai nepieejama.

Ņemot vērā sabiedrības interesi un pieprasījumu, KM ieskatā ēkas daļa, kas ir atzīta par valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu – ēkas pirmais stāvs un pagrabstāvs – ir jāsaglabā, respektējot kultūras pieminekļa vērtības, un tai ir jābūt publiski pieejamai. Ēkas pārējās daļas izmantošana paliek atklāts jautājums, kura risināšana ir ēkas īpašnieka – VNĪ – kompetence, norādījusi KM.

“Latvijas tautas apziņā Stūra māja ir viena no baisākajām un sāpīgākajām vēstures liecībām, kas saistās ar cilvēku ieslodzīšanu, mocīšanu, nogalināšanu un morālu pazemošanu. Vienlaikus šī vieta glabā mūsu tautas atmiņas, tā ir nomocīto cilvēku piemiņas paudēja, spilgts atgādinājums par totalitāro režīmu nodarījumiem un iedarbīgs brīdinājums nākamajām paaudzēm, lai šādi noziegumi neatkārtotos,” norādījusi kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK).

KM valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā norādīts, ka izstādes “Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” darbības turpināšana, ko veic Latvijas Okupācijas muzejs, nodrošinās pieeju šai vēsturisko notikumu vietai, kas īpašu nozīmību iegūs nākamgad. Tādējādi iespēja Latvijas neseno vēsturi iepazīt būs arī Latvijas kā Eiropas prezidējošās valsts viesiem.

October 21, 2014 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: