Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Valdība atbalsta vienreizēja finansējuma piešķiršanu infrastruktūras uzlabošanai Stūra mājā

21. oktobrī, valdība atbalstīja finansējuma piešķiršanu 22 225 eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izstādes „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” turpināšanai, tai skaitā 16 885 eiro telpu pielāgošanai darbībai ziemas sezonā Stūra mājas 1. stāvā un pagrabstāvā un vienreizēja finansējuma piešķiršanu 5340 eiro apmērā Latvijas Okupācijas muzejam, lai nodrošinātu pastāvīgas ekspozīcijas darbību ar nepieciešamo aprīkojumu.

Kultūras ministrija (KM) uzskata, ka Stūra māja ir saglabājama kā vēsturisks piemineklis un piemiņas vieta tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas šajā ēkā cietuši no Padomju Savienības režīma represijām. Tāpēc tai ēkas daļai, kas ar KM 2009. gada 11. februāra rīkojumu Nr. 2.1-1/21 atzīta par valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu (pagrabstāvs un 1. stāvs), jābūt publiski pieejamai, savukārt par pārējās ēkas daļas apsaimniekošanu jālemj ēkas īpašniekam VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VAS „VNĪ”).

„Latvijas tautas apziņā Stūra māja ir viena no baisākajām un sāpīgākajām vēstures liecībām, kas saistās ar cilvēku ieslodzīšanu, mocīšanu, nogalināšanu un morālu pazemošanu. Vienlaikus šī vieta glabā mūsu tautas atmiņas, tā ir nomocīto cilvēku piemiņas paudēja, spilgts atgādinājums par totalitāro režīmu nodarījumiem un iedarbīgs brīdinājums nākamajām paaudzēm, lai šādi noziegumi neatkārtotos,” norāda kultūras ministre Dace Melbārde.

Līdz šim Stūra mājas pagrabstāvā un 1. stāvā iekārtotie nodibinājuma Rīga 2014 izstāžu projekti, tai skaitā Latvijas Okupācijas muzeja veidotā izstāde „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014”, ir guvuši lielu popularitāti un sabiedrības interesi, tāpēc pastāvīga ekspozīcija būtu piemērots veids, kā nodrošināt Stūra mājas publisko pieejamību.

Lai šādu pastāvīgu ekspozīciju būtu iespējams izveidot, nepieciešami ieguldījumi ēkas infrastruktūrā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ēkā līdz 2008. gadam darbojās Valsts policija, taču kopš laika, kad Valsts policija ēku atstāja, tā nav izmantota. Līdz ar to ēkas vai tās daļas darbības nodrošināšanai nepieciešama apkures ierīkošana un citi uzlabojumi, lai būtu iespējama ēkas ekspluatācija un apmeklētāju apkalpošana.

Izstādes „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” turpmākās darbības turpināšanai nepieciešamais finansējums saskaņā ar ēkas īpašnieka VAS „VNĪ” sniegtajiem finanšu aprēķiniem 2015. gadā ir 193 881 eiro, kur ietverti regulārie maksājumi par ēku un vienreizēji ieguldījumi ēkas infrastruktūrā (nomas, elektrības, ūdens, kanalizācijas, signalizācijas u.c. saimniecisko izdevumu nomaksa, apkures ierīkošana, telpu pielāgošana, lai nodrošinātu apmeklētāju servisu un apkalpošanu), vienreizēji izdevumi izstādes satura uzturēšanai (materiālu un mākslinieka pakalpojumu iegāde izstādes papildināšanai, videotehnikas un datortehnikas iegāde, darba apstākļiem piemērota apģērba iegāde izstādes personālam) un regulārie izdevumi izstādes funkcionēšanas nodrošināšanai (personāla atlīdzība, biļešu pārdošanas ārpakalpojums, reklāmas izdevumi, biroja un administratīvie izdevumi, apdrošināšana u.c.).

Izstādes „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” darbības gaitā tiek plānoti ieņēmumi no ekskursijām gida pavadībā. Ņemot vērā pieredzi, kas gūta izstādes darbības laikā 2014. gada vasarā, tiek prognozēts, ka gadā izstādi apmeklēs aptuveni 31 000 apmeklētāju. Ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem gadā tiek plānoti 100 997 eiro apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, KM lūgusi papildu finansējumu valsts budžetā 2015. gadam 92 884 eiro un 2016., 2017. gadam 87 544 eiro katru gadu, lai nodrošinātu izstādes „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” darbību.

Jautājumu par KM papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu izstādes „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” darbībai 2015. gadam un turpmākajiem gadiem nolemts izskatīt kopā ar visu ministriju jaunajām politikas iniciatīvām budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Ēka Rīgā, Brīvības ielā 61, kas zināma kā Stūra māja, ir unikāls objekts, kurā saglabājies plašs liecību klāsts par PSRS okupācijas politiskajām represijām un izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci: laika periodā no 1944. gada līdz 1991. gadam ēkā atradās Latvijas PSR Valsts drošības komiteja.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Grīnfelde
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
67330202
Dagnija.Grinfeldekm.gov.lv

October 23, 2014 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: