Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Ievainojumi sadzīs, apvainojumi joprojām sāp

Ievainojumi sadzīs, apvainojumi joprojām sāp. Saruna ar vēstures profesoru Pauli Lazdu

Viskonsinas universitātes vēstures profesors Paulis Lazda ik gadu janvārī ierodas Rīgā, lai izraudzītos, kuriem studentiem piešķirt ārstes Ainas Galējas stipendijas studijām ASV. Atbildi uz jautājumu, kas no Latvijā nupat pieredzētā īpaši iepriecinājis, profesors sāk ar stāstījumu par Operas apmeklējumu.

– Noskatījos operu “Nabuko”, kur pamatā ir stāsts par ebreju zemes okupāciju un tautas trimdu. Man ir teikts, ka Latvijā šo operu 50 gadus nerādīja tāpēc, ka tā bija politiski pārāk bīstama, jo līdzības ar norisēm Latvijas valsts dzīvē bija visiem ļoti saprotamas. Opera dažreiz ir ļoti politiska, un okupantiem uzmanīgi jāvērtē, kas ir rādāms un ko bīstami rādīt.

– Vasarā atbrauksiet atkal, lai nolasītu lekciju par ASV diplomātu Samneru Velsu. Kāpēc šogad ir svarīgi viņu atcerēties?

– 23. jūlijā apritēs 75 gadi kopš amerikāņu diplomāta Samnera Velsa doktrīnas. Viņš toreiz – 1940. gada jūlijā – pauda stingru nostāju un nosodīja padomju okupāciju, sakot, ka pēc cilvēcības un tiesiskajām mērauklām tas ir nepieņemami un neatšķiras no tā, ko dara nacistiskā Vācija, iebrūkot savās kaimiņvalstīs. Tas būtu jāzina un jāsaprot katram latvietim, ka šī ASV nostāja turēja Latviju pie politiskas dzīvības, jo atņēma PSRS tās rīcības leģitimitāti. Visai PSRS trūka tiesiska pamata, jo tā nebija normāla valsts, bet impērija. Vēsturiski arī Francija un Anglija bijušas impērijas, bet tas bija jau sen un nokārtots.

Nesen lasīju blogu no Krievijas, kur autors raksta, ka Baltijas valstu okupācija varēja būt bijusi Staļina lielākā kļūda, jo kopš tā laika PSRS leģitimitāte vienmēr tikusi apšaubīta. Zinām, ka pārmaiņas 80. gadu beigās sākās tieši ar šo jautājumu – vai tas ir tiesiski, pareizi un atbilstīgi civilizētām normām.

Tas ir viens no maniem pētnieciskiem tematiem. Diplomātiskā līmenī toreiz, Otrā pasaules kara laikā, norisa ārkārtīgi lielas cīņas. Samners Velss teica: par ko tad mēs cīnāmies? Par taisnību! Un Baltijas valstu gadījumā ir pieļauta netaisnība, ir pārkāptas normas.

Samnera Velsa doktrīnā paustais, kas daudzus gadus bija nolikts pie malas, tagad ir ļoti aktuāls. Daudzi politologi uzskata, ka tā šodien ir jāpiemēro Krimai. Neiesim tur ar tankiem, bet tā kartēs būs teritorija, kas būs apzīmēta īpaši, ne kā Krievijas daļa, un tāda pati būs attieksme diplomātijā.

– Vai, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Latvijā redzat pārmaiņas?

– Ir augusi sabiedrības izpratne par politiku, par valstisko apziņu un par riskiem. Kopumā tā nostāja Rietumos, ko izsaka politologi, vēsturnieki un publicisti – Pols Goubls, Edvards Lūkass, Anna Eplbauma un it sevišķi Zbigņevs Bžežinskis –, atšķiras, tā ir stingrāka, un es ceru, ka Latvija arī panāks šo izpratni. Mēs tiešām dzīvojam uz naža asmens. Ideju cīņa sākās gandrīz jau ar neatkarības iegūšanu. Atcerēsimies, ka 1992. gadā Sergejs Karaganovs izteica tā saukto Karaganova doktrīnu – ka jāizmanto lielās krievu iedzīvotāju masas kaimiņvalstīs, lai tur destabilizētu situāciju.

Es to kā vēsturnieks uztveru ar lielām bažām, jo te jau mūsu kaimiņi pasaka, ko darīs. Taču mēs kaut kā to uztveram pārāk mierīgi – sak, viņi jau to nedomā nopietni. Bet Karaganova rakstos šī līnija ir arvien tikusi atkārtota. Un mēs diemžēl neesam spējuši to atspēkot vai pat neesam redzējuši iemeslu, lai atspēkotu mums adresētās apsūdzības.

Un tie, kas runā valsts vārdā, dažkārt pieļauj bīstamas kļūdas. Man vienmēr licies nesaprotami, kā var sacīt “nu jā, 1940. gadā okupēja Latviju – stratēģisku teritoriju”. Tas ir burtiski tas, ko saka Maskava: ka Baltijas valstis bija nepieciešamas, lai aizsargātos no potenciāliem apdraudējumiem. Iebildīšu, ka ikkatra zemes strēmele pasaulē ir stratēģiska.

Otrs jautājums, par kuru dažam varbūt šķistu nepieklājīgi runāt, ir lielā krievu iedzīvotāju kopiena Latvijā. Pastāvīgi pasaulei tiek teikts, ka pret krieviem esot “diskriminācija” un tamlīdzīgi. Bet mums skaidri jāpasaka: tie, kurus Latvijā iesūtīja Padomju Krievija, te nenonāca tiesiskā ceļā. Pirms okupācijas Latvijā bija krievu minoritāte, viņi baudīja visas tiesības, un arī pēc neatkarības atgūšanas viņiem un viņu pēctečiem ir visas pilsoņu tiesības. Bet cita situācija ir tiem krieviem, kuri tika pārvietoti, īstenojot kolonizācijas politiku. Ženēvas konvencijas 3. pantā ir skaidri teikts, ka okupējošā valsts nedrīkst ievest civiliedzīvotājus. Un tam nav noilguma, Ženēvas konvencija joprojām ir spēkā. Nevis tiesības, bet gan Latvijas pamatiedzīvotāju cilvēciskā attieksme ir pamats tam, ka visi krievi, kas vēlējušies, ieguvuši pilsonību naturalizējoties un krievi var mierīgi šeit dzīvot. Nav pamata runāt, ka pret viņiem tiktu pārkāptas kādas cilvēktiesības vai starptautiski likumi. Latviešu tautas iecietība, manuprāt, ir bezprecedenta gadījums, un latvieši ir pacietuši to ievainojumu, kas nāca ar okupāciju. Bet apvainojumus nevar paciest. Diemžēl latvieši nesaņem attieksmi “paldies par labvēlību”, tās vietā nāk apvainojumi. Ievainojums sadzīs, bet apvainojums, kas turpinās, nedzīs. Un tas ir galvenais šķērslis starp latviešiem un tiem krieviem, kas iebraukuši okupācijas laikā.

– Nereģistrēta organizācija t. s. Nepilsoņu kongress 17. jūnijā grasās atzīmēt “75. gadadienu, kopš Latvijā atjaunota padomju vara”.

– Tas ir vairāk nekā bezkaunīgi. Daudz runā par integrāciju, izlīgšanu un piedošanu. Nevaram piedot tam, kas neprasa piedošanu, bet turpina tevi apsūdzēt. Tā ir tāda ačgārna pasaule.

Jāatspēko arī apvainojumi, ka Latvija esot cīnījusies par nacismu. Totālas blēņas! Te ir jāšķir divi jēdzieni: latvieši un Latvija. Tie, kas karoja sarkanajā armijā, bija ar varu piespiesti (varbūt daži arī nebija), bet citi tāpat bija mobilizēti leģionā. Tie bija latvieši, bet viņiem nebija Latvijas valdības pavēles cīnīties. Vienīgā Latvijas valsts piedalīšanās karā bija, kad Latvijas sūtnis Amerikā Alfreds Bīlmanis ar savām pilnvarām uzdeva mūsu mazajai tirdzniecības flotei palīdzēt sabiedrotajiem. Taču visi okupācijas karaspēku mobilizētie bija iesaukti armijā nelegāli un iesaistīti karā piespiedu kārtā.

Es gribētu redzēt stingrāku valsts nostāju – noraidīt katru nepatiesu apgalvojumu, kas nāk no kādām nepilsoņu un līdzīgām organizācijām.

Rietumos un Amerikā neatlaidīgi darbojas Krievijas propaganda. Amerika kā imigrantu valsts uzsver, ka nedrīkst diskriminēt minoritātes, bet vispirms ir jāatbild uz jautājumu, kā tā minoritāte Latvijā ienāca – ieradās šeit kā imigranti vai kā iekarotāji. Tā ir būtiska starpība. Latviešiem ir jāatgādina starptautiskajai sabiedrībai: mēs nerunājam par imigrantiem, tādi te pēc kara nevarēja būt.

Bet kolonisti nesaprot, cik viņiem bijusi privileģēta situācija un ka viņi nepiedzīvoja, piemēram, tādu likteni kā pēc kara vācieši Polijā vai vāciešu likteni Čehoslovākijā. Neviens viņus neaizskāra.

– Esmu te dzimis un 50 gadus nodzīvojis, kāpēc man kādam jālūdzas pilsonība! – tāds ir viens no biežāk lietotajiem nepilsoņu argumentiem.

– Bet vairākums Eiropas valstu tādas tiesības neatzīst. Piemēram, var piedzimt Somijā, bet, ja tev nav tiesību uz Somijas pilsonību, tu to neiegūsti; Norvēģijā tāpat. Latvijā var naturalizēties, un nekādu ierobežojumu nav.

– Pērn Nepilsoņu kongress bija spriedis – vajag noblefot, ka Latvijā iespējams Krimas scenārijs. Tad visi baidīsies…

– Jā, bija vilktas paralēlas starp Krimu un Latgali. Valdībā, Ārlietu ministrijā jābūt komandai, kas uz katru aplamu apgalvojumu skaidri atbild: “Tā ir aplamība, tie ir meli, tā ir propaganda.”

Mūsu armija ir maza. Esmu domājis par X stundu, un, ja notiktu tā, ka te ienāktu krievi ar tankiem, izšķirīgā diena būtu otrā. Jo tad, ja vienu dienu Latvija būtu noturējusies un otrajā kāds vēl pretotos un šautu pret tankiem, NATO nāktu palīgā. NATO neatkaros Latviju, bet karos par Latviju, ja Latvija pati karos.

Nekas nav par velti. Es neesmu asinskārs, bet atcerēsimies, ka mūsu Brīvības cīņas tomēr prasīja tūkstošiem upuru. Katrs upuris sāpēja viņu ģimenēm. Bet bez tiem nebūtu Latvijas neatkarības.

Man gadījās 1991. gada martā būt Maskavā kā tulkam piecu ASV senatoru tikšanās laikā ar Latvijas diplomātu Amerikas vēstniecībā. Viens no senatoriem toreiz vaicāja Latvijas diplomātam: “Cik tālu iesit ar savām demonstrācijām un prasībām?” Atbilde bija: “Līdz asinsizliešanai.” Senatora sejas izteiksme pauda vilšanos. Bija gaidīta cita atbilde. Tai vajadzēja būt: “Mēs cīnīsimies līdz neatkarībai. Mūsu mērķis ir brīvība.”

Rietumnieki ļoti augstu vērtē godu un cieņu, un to viņi sagaida no sadarbības partneriem.

Mums daudz vairāk vērības jāpievērš aizsardzības spēju stiprināšanai. Man prātā Somijas aptaujas rezultāti, kur uz jautājumu “Vai tu aizstāvēsi Somiju?” 80 procenti atbildēja: jā. Uz jautājumu “Vai tu cīnīsies par Somiju arī tad, ja cīņa būs bezcerīga?” 65 procenti teica: jā! Ar tādu apņēmību sabiedriskās domas noskaņojumā Somija ir pulka mazāk apdraudēta nekā mēs.

– Ko domājat par juristes Olsenas iesniegto prasību Satversmes tiesā? Viņa vēlas, lai tiktu atcelts pienākums valsts svētku un piemiņas dienās izkārt karogu. Daudzi domā, ka sēru dienu Latvijai esot par daudz.

– Nepiekrītu Olsenai. Var rīkot privātu ballīti, kad grib, bet jāsaprot, ka cilvēks ir daļa no sabiedrības un ir zināma disciplīna. Mums ir jāparāda cieņa tiem, kuri gāja bojā, un to darām, izkarot karogu ar sēru lenti. Un mums jāparāda citiem, ka te dzīvo tauta, kas ciena pati sevi.

Jā, ir par daudz sēru dienu, jo ir par daudz iemeslu sērām. Bet es domāju, ka vai nu abās dienās – 25. martā un 14. jūnijā – vai vismaz vienā vajadzētu būt tādam akcentam, ka valsts mērogā uz piecām minūtēm apstājas visas norises, kā arī ir slēgtas skolas un veikali.

– Nesen “LA” bija publicēts Annas Žīgures komentārs, kurā viņa izteica viedokli par Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību. Ko jūs gaidāt no prezidenta, kurš tiks ievēlēts šovasar?

– Manuprāt, ļoti labs prezidents būtu Egils Levits – erudīts, nopietns cilvēks ar labām angļu un vācu valodas zināšanām. Viņu pazīst gan Latvijā, gan Rietumos.

Es piekrītu Annai, ka Saeimai Valsts prezidents jāievēl atklāti. Jo deputāts pārstāv tos, kuri viņu ievēlēja, un deputāta balsojums nav privāta lieta.

February 11, 2015 Posted by | Okupācijas sekas, Patriotisms | Leave a comment

Grāmatas Meža meitas recenzija

Grāmatas Meža meitas recenzija. Par mežu un par iekavām
Bārbala Simsone. 2015. gada 11. februāris

Intervijās ar “meža meitām” kopīga ir dziļa un gaiša sirdsgudrība, miers, ar kādu tiek vēstīti pagātnes notikumi. Kad izlasīta pēdējā rinda, gribas vien noliekt galvu un klusēt. Jo viss ir tik ļoti pa īstam, ka vārdiem nav vietas

Meža meitas – tik poētisku apzīmējumu Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Sanita Reinsone ir devusi latviešu sievietēm, kas pēc Otrā pasaules kara kopā ar tēviem, brāļiem un draugiem slēpās mežos, vienas iedzīvotāju daļas skatījumā iemantojot nosaukumu “nacionālās partizānes”, bet no citādi domājošo puses reizēm nodēvētas arī par “bandītēm”. Tikko iznākušajā dokumentālās prozas grāmatā ar nosaukumu Meža meitas apkopoti divpadsmit šādu “meža” sieviešu stāstu, ko papildina un komentē vēsturnieces Inetas Dreimanes pētnieciskais raksts un autores ievadvārdi – pirmais šāda veida projekts Latvijas vēstures literatūrā.

Dzīvs, ietilpīgs vēstījums

Mežs latvieša apziņā nekad nav bijusi tikai ģeogrāfiska vieta, drīzāk – noslēpumains, mītisks un bīstams areāls, kurā var sastapt teiksmainas būtnes, notikt neparastais. Taču aptuveni desmit gados pēc Otrā pasaules kara beigām – no 1945. līdz 1955./1956. gadam – meža vārds Latvijā ieguva agrāk nepazītu nozīmi. “Aiziet mežā”, t. i., atteikties sadarboties ar atkalnodibināto padomju varu un dzīvot nelegāli, saskaņā ar datiem šajos gados izvēlējās aptuveni trīspadsmit tūkstošu cilvēku, tostarp – arī vairāki simti sieviešu. Grāmatas Meža meitas centrālo daļu veido nedaudz vairāk kā gada laikā (2011. gada beigas – 2013. gada sākums) tapušās intervijas ar sievietēm, kuras “iegājušas mežā” agrā jaunībā (pirmā vēstītāja Lienīte Sestule mežā “ieiet” trīs gadu vecumā!) un interviju laikā sasniegušas jau cienījamu vecumu. Šie stāsti, lai arī ir mutvārdu vēstījumam raksturīgas iezīmes – aprautība, atkārtošanās, atkāpes –, ir pārsteidzoši dzīvs, ietilpīgs un uzrunājošs vēstījums. Ineta Dreimane grāmatas noslēgumā ievietotajā rakstā profesionāli saliek šos stāstus pa plauktiņiem, apkopojot “mežā ieiešanas” iemeslus, meža sadzīves nianses, iziešanu no meža un tai sekojošos notikumus (arestu, izsūtīšanas), taču šķiet pareizi, ka šis kopsavilkums seko aiz pašu sieviešu vēstījumiem, kas ar savu skaudrumu ir ārpus jebkuras statistikas.

Uz jautājumu, kas viņu šajos stāstos visvairāk pārsteidzis, grāmatas autore atbild: “Tematiski mani pārsteidza mežs un tas, cik dažādi par to var stāstīt. Apkārt karš, čekisti, nāve, bet meitenes redz putniņus un buciņus, avenes un saulrietus. Ļoti cilvēciski, protams. Arī karā cilvēks ir cilvēks. Un arī iejušanās mežā, piejaucēšanās tam, kļūšana par daļu no meža.” Gandrīz visos stāstījumos atkārtojas līdzīga struktūra – rūpju neapēnota bērnība neatkarīgajā Latvijā, ģimene, vecāki, tad – okupācija, karš, straujas varu maiņas un lēmums pretoties; dzīve mežā, lēmums legalizēties vai gūsts, izsūtījums un tad – “dzīve kā parasti”. Citai ieiešana mežā ir bijis ģimenes lēmums, citai – uzticības pārbaude tikko pielaulātajam vīram, citai nav bijis izvēles, jo padomju varas drošības iestāžu uzmanība jau likusi justies neomulīgi. Lietišķi un raiti, sarunā iemetot arī pa personiskam novērojumam un humoristiskam atgadījumam, sirmās kundzes stāsta par savu meža dzīvi – pazemes bunkuru celšanu, ikdienas dzīvi, gadalaiku miju, ēdiena un apģērba sarūpēšanu un pat bērnu laišanu pasaulē. Šajās “sieviešu tēmās” ik pa laikam sevi skarbi atgādina arī “vīriešu tēmas” – ieroči, aplenkumi, kaujas, kritušo un ievainoto uzskaitījums –, kas izslēdz jebkuru romantisko noti, kuru dzīvošanai mežā varbūt piedēvētu mūsdienu lasītājs. Nekā romantiska nav bunkurā, kura grīdā sūcas ūdens, kurā naktis jāpārlaiž uz skuju klēpja vai labākajā gadījumā no dēļu gabaliem sanaglotā lāviņā un vienīgā sega tiek lāpīta, kamēr izjūk pa diegiem, un ēdienu nākas mangot, lūgties, nozagt vai atņemt. Nekā romantiska nav mūžīgajā neziņā par notiekošo Latvijā un tuviniekiem “ārpusē”, izmisīgajā cerībā, ka “ASV un Lielbritānija nāks palīgā” un sāks karu ar PSRS par Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu. Nekā romantiska nav autobusu pieturās, pagastu centros un pie skolām čekistu izliktajos nošauto partizānu līķos – par iebiedējumu pārējiem iedzīvotājiem.

Visvairāk šokē iekavas

Sanita Reinsone veikusi rūpīgu avotu pētniecības darbu, kas atspoguļojas stāstu zemsvītras piezīmēs: tajās atšifrēti partizānu segvārdi un dzīves gadi, sniegti fakti par stāstnieču minēto notikumu vēsturisko kontekstu un pašas pētnieces apsvērumi gadījumos, kad pagātne ietinusies biezākā miglā. Bet lasītāju visvairāk šokē… iekavas. Tās ir iekavas aiz partizānu vārdiem, kurās dotie gadskaitļi ļauj viegli izrēķināt galvā neskaitāmu vīriešu un sieviešu dzīves ilgumu. Septiņpadsmit… divdesmit… divdesmit divi… divdesmit pieci… dzīvei būtu vēl tikai jāsākas. It kā. Vēl iekavās šokē jautājuma zīmes. Pazušanas, neatrašanas, nezināšanas baltie plankumi.

Vēsturnieki var plaši diskutēt par to, cik balta, melna vai pelēka faktiski bija nacionālo partizānu kustība un cik daudz dzīvību ir uz atsevišķu tās biedru sirdsapziņas. Taču Meža meitas stāv nostāk no šīm diskusijām, jo jaunajām sievietēm reti bijis kas tieši kopīgs ar partizānu kaujas akcijām, vairāk – ar ievainoto ārstēšanu, izsalkušo pabarošanu, bērnu pieskatīšanu. Gluži tāpat kā “normālos” laikos. Taču “karš pēc kara” bijis tikpat nežēlīga mašinērija kā “īstais karš” un ierāvis savos riteņos ne vienu vien neizdzīvotu dzīvi. Un pēc sagūstīšanas vai bieži vien neveiksmīgajiem mēģinājumiem legalizēties valdošajai varai visbiežāk bija vienalga, vai “bandīte” karojusi ar putras karoti vai granātu rokās – ceļš “pie baltajiem lāčiem” tik un tā bija nodrošināts. Un labi vēl, ja pirms tam nebija (biežāk jau gan tomēr bija) jāpārcieš fiziska vardarbība un morāla spīdzināšana.

Sirmo kundžu stāstījumos kopīga ir vēl kāda nianse – dziļa un gaiša sirdsgudrība, miers, ar kādu – bez naida un nīgruma – tiek vēstīti pagātnes notikumi. Cietsirdīgās mašinērijas riteņos maļoties, ir iemantots kas vairāk par vienkāršu izdzīvošanas prasmi – spēja izvērtēt pagātni un raudzīties uz dzīvi kā gobelēna audumu, kura īstais raksts atklājas tikai tagad, mūža nogalē. Un tāpēc Meža meitas aizkustina, kaut stāstos nav profesionālu literātu savērptu sižeta kūleņu un mākslīgas emociju “kustināšanas”, toties ir neatsverams patiesības skanējums. Tāpēc tad, kad izlasīta pēdējā rinda, gribas vien noliekt galvu un klusēt. Jo viss ir tik ļoti pa īstam, ka vārdiem nav vietas.

February 11, 2015 Posted by | grāmatas, mežabrāļi, pretošanās | Leave a comment

Nacionālā atmiņas politika: vai vieta kolaboracionistiem?

Vai sabiedrība gribētu, ka čekas izpētes komisija būtu pakļauta bijušajiem okupācijas laika kompartijas biedriem?

St_ra_maja_komunisms_kaspars_krafts-media_large
 No izstādes Stūra mājā – komunisma cēlāju morāles kodeksa tikumiskie principi. Foto: Kaspars Krafts


Kristīne Jarinovska 11.februāris 2015

Latvija ir nacionāla valsts. Tās demokrātijas stiprībai ir nacionālā atmiņas politika, kas palīdz saprast sabiedrības izturēšanās cēloņus. Piecdesmit gadus Latvijas Republika bija tikai juridiski. Joprojām padomju autoritāri birokrātiskā režīma ietekmi jūt apziņā, morālē un darbos.

Satversme paredz totalitārisma nosodīšanu, kas ir vairāk nekā PSRS simbolu noliegums. Nežēlīga un atpakaļrāpulīga iekārta virknējās no konkrētu cilvēku konkrētas rīcības. Necilvēcības neveica Marksa grāmatas. Represijas neaprobežojās ar staļinisma šausmām. Virkne padomju dzīves īstenību ir par maz pētītas, retumis atzīstot, ka tās vēl šodien ietekmē, piemēram, tiesību uztveri, organizāciju psiholoģiju, izglītību un publisko diskusiju.

Ētiska problēma ir “kažoka mešanas” fenomenā. Vieni nelabprāt piemin savus padomju amatus vai kolaboracionismu, citi spriež, ka tāpēc visu arī tagad kontrolējot bijusī PSKP elite.

Valsts drošības komitejas (VDK) zinātniskās izpētes komisija ir viena no sociālās atmiņas politikas institūcijām, kurā ir sociologi, juristi, filozofi, arhivāri, vēsturnieki. Pērn, to veidojot, izglītības ministre Ina Druviete drosmīgi un tālredzīgi saskaņoja reglamentu, kur apņēmās ierobežot paša ministra varu.

Pirmkārt, komisiju noteica kā neatkarīgu slēdzienos, īstenojot Satversmes zinātnes autonomijas principu, tāpēc zinātnieku sastāvu komisijā varēja mainīt tikai ar tās piekrišanu. Otrkārt, es un vēsturnieks Ritvars Jansons reglamentā ietvērām līdz šim likumos nebijušu “pelēko sarakstu”, kas liedz pētniecībā kā lietpratējus aicināt ne vien VDK štata darbiniekus un čekas aģentus, bet arī PSKP funkcionārus, LPSR nomenklatūras darbiniekus, arī no “čekas filiālēm” – VDK piesegstruktūrām, kas ierobežoja brīvību un apziņu.

Galvenā pārvalde valsts un kara noslēpumu aizsardzībai presē jeb “Glavļit”, ārzemju draudzības biedrības, armijas veicināšanas biedrības, Reliģisko lietu kulta padome, Miera aizstāvēšanas komiteja, Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja, Komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs jeb “Kultkoms” un citas institūcijas, kuras izlikās neesam čekistu kalpībā kā, teiksim, kultkomiešu avīze “Dzimtenes Balss”, kam algu saraksts bija “Cīņā”, bet rīkojumi – čekā. Šiem cilvēkiem neliedz būt politikā vai civildienestā, bet viņu dalība represiju vērtēšanā grautu zinātnisko secinājumu uzticamību.

Pēc komisijas pārcelšanas prom no izglītības ministres Tieslietu ministrija 6.janvārī nesaskaņoja šo reglamentu, norādot, ka “nevienā normatīvajā aktā nav noteikta komisijas padotība tieslietu ministram” un komisijai “nav piešķirti līdzekļi tās darbības nodrošināšanai un nav sava personāla”, vēlāk atsūtot savu projektu, kurā nav ne zinātnieku tiesības pašiem izvēlēties komisijas sastāvu, ne jebkādu ierobežojumu piesegstruktūru un nomenklatūras ļaudīm, pat čekistiem būt budžeta algotiem ekspertiem. Ja valdībā vairs nav bijušo PSKP biedru, nav vietas kolaboracionistiem nacionālajā atmiņu politikā.

Ētiski graujoša ir pat aizdomu radīšana, ka totalitārismu drīkst pētīt padomju režīma balsti. Diezin vai sabiedrība morāli atbalstītu čekas izpētes komisijas padotību bijušajiem okupācijas laika kompartijas biedriem.

Autore ir Dr.iur., VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos

 

 

February 11, 2015 Posted by | Vēsture, čeka | Leave a comment

   

%d bloggers like this: