Apvienība sestdien 26.konferencē pieņēma aicinājumu par Latvijas aizsardzības stiprināšanu. Tajā sacīts, ka Latvijas politiski represētie ir ļoti norūpējušies par Latvijas aizsardzības spējām, ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju pasaulē.

“Mūs uztrauc tas, ka mūsu valdība un Aizsardzības ministrija nepietiekami iesaista Latvijas iedzīvotājus ar valsts aizsardzību saistītajās aktivitātēs un mūsu aizsardzības struktūru nelielais skaits,” pauž politiski represētie.


Apvienība uzskata, ka pašreizējā situācijā būtu nepieciešams veikt iespējamos masu iesaisti veicinošus pasākumus.

Iespējamie pasākumi varētu būt: tautas atbalsta fonda Latvijas aizsardzībai dibināšana, kurā katrs varētu ziedot kaut nelielu summu, kā arī zināšanu izplatīšana, kā katram rīkoties iespējamā hibrīda kara apstākļos.

Apvienība norāda uz nepieciešamību preventīvi izstrādāt mobilizācijas plānu un sagatavot mobilizācijai un ātrai apmācībai nepieciešamās infrastruktūras, kā arī uz nepieciešamību izveidot valsts lielāko novadu pašvaldību centros mobilas, ar modernāko militāro ekipējumu aprīkotas zemessargu vienības vismaz 10 cilvēku sastāvā, kuras uzturēšanu finansētu Aizsardzības ministrija kopā ar novada pašvaldību.

Tāpat politiski represētie uzskata, ka jāuzdod izglītības un Aizsardzības ministrijām steidzamības kārtā visās mācību iestādēs veikt mērķtiecīgu jaunatnes militārās un izglītošanas darbu “pašreiz tik draudošajā iespējamā hibrīda kara apstākļos”.

Apvienība pieņēma arī aicinājumu valsts pārvaldes uzlabošanai, paužot arī attieksmi pret ieceri par tautas vēlētu prezidentu.

“Uzskatām, ka tautas ievēlēts prezidents nespēs atrisināt samilzušās problēmas, kas krājušās gadu gaitā, ja valsts un visas tautas labklājību nestādīs augstāk par atsevišķu grupu interesēm,” sacīts aicinājumā.

Tajā arī teikts, ka fakts, kad pēdējās Saeima vēlēšanās piedalījās nedaudz vairāk par 50% vēlētāju, dod pamatu šaubām, ka ievēlētais deputātu kopums nepārstāv visas tautas vajadzības. Labākus pārstāvniecības rezultātus, viņuprāt, dotu Lietuvas vēlēšanu modelis, kur 50% Seimu ievēl no vienmandātu apgabaliem vai partiju sarakstiem.

Politiski represētie iesaka izveidot pastāvīgu publiskās vērtēšanas padomi septiņu līdz divdesmit “tautas uzticību baudošu un atzītu cilvēku sastāvā”, kuras uzdevums būtu ierosināt un vērtēt likumdošanas iniciatīvas ar mērķi veidot atklātu, atvērtu un atbildīgu sabiedrību.

Jau ziņots, ka Latvijas Politiski represēto apvienības konferencē sestdien bija pulcējušies 300 cilvēku. 291 bija apvienības pārstāvji, bet desmit reģistrējušies kā viesi.