Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Izdevuma „Ar parakstu par Latviju.” atvēršana

Latvijas Kara muzejs

 

25.februārī 15.00 Latvijas Kara muzejā notiks muzeja izdevuma – biogrāfiskās vārdnīcas „Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas” atvēršana. Grāmatā apkopotas šī nozīmīgās Latvijas vēstures liecības – Memorandu parakstījušo 188 biogrāfijas, to bagātina visu parakstītāju fotoattēli, ievada eseja par LCP. Biogrāfiskās vārdnīcas sastādītāja ir vēsturniece Ieva Kvāle.

Grāmata būs pieejama no 25.februāra Kara muzejā un maksās 10.- EUR

February 23, 2015 Posted by | grāmatas, pretošanās | Leave a comment

   

%d bloggers like this: