Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

16. martā plāno piketu pie Krievijas un Vācijas vēstniecībām

Ziņu aģentūra LETA

Šā gada 16.martā no plkst.9 līdz 10 pie Krievijas un Vācijas vēstniecības – pie katras 30 minūtes – plānots pikets, lai sabiedrībai un medijiem atgādinātu par PSRS un nacistiskās Vācijas īstenoto prettiesisko rīcību okupētās Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā, aģentūru LETA informēja piketa organizatore Ieva Brante.

Kā aģentūrai LETA apliecināja Rīgas domes pārstāvis Uģis Vidauskis, pasākums pašvaldībā ir pieteikts likumā noteiktajā kārtībā.

Aktīvisti norāda, ka Vācija savus kara noziegumus ir nožēlojusi, bet Krievija turpina no tiem norobežoties, aizbildinoties, ka nav PSRS un tās režīma politiskā mantiniece. Šādi argumenti esot vismaz liekulīgi, zinot, ka Krievija pārņēmusi PSRS īpašo statusu ANO Drošības padomē, uzsver savu īpašo lomu uzvarā pār nacismu un Krievijas pašreizējais līderis PSRS sabrukumu nosaucis par 20.gadsimta traģēdiju.

Aktīvisti uzskata, ka pēdējos gados 16.marts Rīgas centrā tiek pārvērsts par informatīvā kara cīņu lauku, kurā Krievijas apmaksāti “antifašisti” starptautiskā līmenī publiski nomelno Latviju kā vietu, kur “atdzimst nacisms”. Šī nepatiesā politiskā retorika tiekot izmantota arī pārējās Baltijas valstīs un Ukrainā. Tolerantajai un miermīlīgajai Latvijas sabiedrībai tā neesot pieņemama.

Latviešu leģiona izveide 1943.gadā bijusi starptautisko tiesību, proti, 1907.gada Hāgas konvencijas par sauszemes kara likumiem un paražām pārkāpums, tādēļ leģionāri juridiskā izpratnē esot nacistiskās Vācijas prettiesiskās rīcības upuri. To faktiski atzinis arī Nirnbergas tribunāls, kurā starptautiski nosodīja vācu nacisma noziegumus. Tribunāls ņēmis vērā, ka iesaukšanai vācu militārajos formējumos Latvijas un Igaunijas teritorijā bija piespiedu raksturs. Tāpēc latviešu un igauņu leģionārus neapsūdzēja kā noziedzīgo nacistu organizāciju dalībniekus. Vēlākos Nirnbergas tiesas procesos bijušajiem leģiona kareivjiem arī uzticētas apsardzes funkcijas, nepārprotami apliecinot, ka visas apsūdzības nacisma noziegumos no viņiem ir noņemtas, norāda piketa organizētāji.

Piketētāji uzskata, ka arī PSRS okupētās Latvijas teritorijā pārkāpa starptautiskos likumus. Laikā no 1944.gada 5.augusta, kad Latvijas teritorijā izsludināja mobilizāciju Sarkanajā armijā, līdz 1945.gada 1.jūlijam kopumā tikuši mobilizēti 57 422 Latvijas pilsoņi. Neesot pamatoti mūsdienu Krievijas apgalvojumi, ka PSRS mobilizējusi savas valsts pilsoņus, jo Latvija PSRS sastāvā bija iekļauta nelikumīgi, pēc padomju okupācijas un aneksijas 1940.gadā. Latvijas Republikas okupāciju un tās pilsoņu pārvēršanu PSRS pilsoņos Rietumu sabiedrotie neesot atzinuši ne Otrā pasaules kara laikā, ne arī pēc tā beigām.

Kā uzsver aktīvisti, iepriekšminētais uzsvērts arī 1998.gada 29.oktobrī Latvijas Republikas 6.Saeimā pieņemtajā deklarācijā par “Par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules karā”.

“Uzskatu, ka būtu labi izveidot jaunu tradīciju, ik gadu Vācijai un Krievijai atgādinot par noziegumiem pret Latviju 2.Pasaules kara laikā. Kādēļ to darīt 16.martā? Jo tieši Latviešu leģiona izveide ir tam apliecinājums,” skaidro pilsoniski aktīva juriste Ieva Brante.

“Valsts līmenī leģionāru likteņa un 2.Pasaules kara notikumu skaidrošana pasaulei bijusi nepietiekama. Nav pieņemama situācija, kad politiskā vara norobežojas no leģionāriem un pašas pieņemtās deklarācijas “Par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules karā” Krievijas spiediena dēļ, jo tas liecina par valsts vājumu informācijas kara apstākļos. Došos piketēt, jo mūsu attieksmei pret leģionāriem un Latvijas valsts jaunāko laiku vēsturi ir jābūt taisnīgai un atbilstīgai demokrātiskai iekārtai,” norāda dzejniece Liāna Langa.

 

March 12, 2015 Posted by | 16.marts | Leave a comment

Leģionāru mazdēla piezīmes

Krievija mērķtiecīgi ilgstošā laika periodā 16.martu ir padarījusi par vienu no centrālajiem „fašisma atdzimšanas” pasākumiem


16
2014.gada 16.martā pie Brīvības pieminekļa. Foto: Nora Krevneva


Ik gadu, tuvojoties 16.martam, gaisā valda taustāms satraukums par to, kā būs šoreiz – cik policistu ielās, cik skaļruņu, transparentu, cik „antifašistu”, cik lamu un spļāvienu sejā. Domājams, šis 16.marts ne par mata tiesu nebūs citādāks kā visi citi iepriekšējie, atšķirība tikai tā, ka esam Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts un kaimiņš agresors ir izvērsis plaša mēroga karadarbību Ukrainā.

Varam tikai spekulēt par to, vai “Daugavas vanagu” iedibinātā karavīru atceres diena tiks izmantota kā hibrīdkara daļa, vai vienkārši kalpos par uzskates materiālu Krievijas iekšējā un ārējā propagandā, jo bez fašistiskās elpas pakausī Krievijas propaganda nespēj eksistēt.

Uzspiestā taisnošanās

Gluži ar tādu pašu regularitāti, kā katru gadu pienāk marta vidus, tā jau labu laiku iepriekš sabiedrībā kopumā un valsts pārvaldē sāk cirkulēt dažādas idejas, kā attaisnoties starptautiskajā informācijas telpā. Retoriski – bet vai valsts vadībai vispār būtu jātaisnojas par kādas sabiedrības grupas organizētu piemiņas dienu un vai vispār ir par ko taisnoties?
Iemesls, kādēļ mēs taisnojamies it kā kādas globālas neizpratnes priekšā nav mūsu pašu izdomāts, bet gan uzspiests diskurss. Krievija mērķtiecīgi ilgstošā laika periodā 16.martu ir padarījusi par vienu no centrālajiem „fašisma atdzimšanas” pasākumiem, kur tā saucamās tautiešu organizācijas var atstrādāt tajās iepriekš ieguldītos līdzekļus. Patiesībā, ja ne Krievijas īstenotā reklāmas kampaņa, tad diezin vai uz ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa pulcētos vairāk ļaužu nekā 25.martā, kad atceramies visus uz Sibīriju aizsūtītos un nobendētos.

Mēs esam ieslodzīti zināmā diskursā, kuru nenosakām mēs paši. Gluži otrādi – Krievijas varas kontrolētie plašsaziņas līdzekļi gadiem ilgi kultivējuši ideju par fašisma atdzimšanu, par neonacistu un “Waffen SS” atbalstītāju maršiem Latvijas galvaspilsētā.

Tā rezultātā no Latvijas puses mēs nerunājam vis par to, cik prātam neaptverama traģēdija bija piespiedu mobilizācija nacistiskās Vācijas bruņotajos spēkos un Sarkanajā armijā, bet gan esam spiesti taisnoties, ka mūsu tēvi, vectēvi un vecvectēvi nav bijuši kādi rūdīti nacisti un ebreju slepkavas, tikai tieši tādi paši kara upuri kā daudzi citi. Pēdējos gados ir noticis liels skaidrojošs darbs par to, kādi latviešu formējumi bija nacistiskās Vācijas bruņotajos spēkos, kā arī par to, ka 16.martā neviens normāls cilvēks neatzīmē Arāja komandas pastāvēšanu vai pastrādāto.

Pēc visa šī skaidrojošā darba starptautiski ir izveidojusies izpratne par to, kas ir bijuši latviešu leģionāri, taču pēdējā laikā tādi Krievijas propagandu apkalpojoši vēsturnieki kā Aleksandrs Djukovs sludina tēzes par latviešiem slepkavniekiem Latvijas – Baltkrievijas – Krievijas pierobežā. Vispār jau Djukovs un viņam līdzīgie regulāri vēsta par baltiešiem iedzimto nacismu – “(..) baltiešu kolaboracionisms atšķīrās no pārējiem ne tikai ar savu masveida raksturu, bet arī ar motivāciju. Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas iedzīvotājiem kolaboracionisms bija nepieciešams izdzīvošanas dēļ. Savukārt Baltijā nacistu politika bija daudz maigāka, jo vietējie iedzīvotāji paši labprātīgi sadarbojās ar nacistiem (..)”*

Mūsu skaidrojošā cīņa joprojām ir zaudēta tajā, ka Krievijas masu medijiem ir salīdzinoši vienalga – piespiedu kārtā mobilizēti latviešu karavīri vai policijas bataljoni, kur liela daļa tomēr bija brīvprātīgie un kuri tiešām piedalījās zvērībās pret civiliedzīvotājiem. Propagandai šādi “sīkumi” nav nozīmīgi, jo propagandai ir jāsatur tikai zināma daļa patiesības – pārējais var būt arī klaji izdomājumi.

Ik gadus, kad vecie vīri dodas uz Doma baznīcu un pie Brīvības pieminekļa pieminēt savējos – tādus pašus bez vainas vainīgos -, pārņem nelāga sajūta. Nē, ne jau tāpēc, ka neatbalstītu veco vīru tiesības pulcēties un pieminēt savējos, bet visas tās melu, lamu un spļāvienu gūzmas dēļ.

Abi mani vectēvi piespiedu kārtā ir bijuši leģionā, abi pēc tam bijuši filtrācijas nometnē, abiem karš bija neizdzēšama dzīves trauma. Vectēvs nekad nelepojās ar to, ka vispār karojis, no viņa nekad nedzirdēja kādus kara varonības stāstus. Viņš tikai klusējot vakara pustumsā nolika svecīti pie leģionāru pieminekļa Džūkstē. Pieminekli saspridzināja un nolēja ar sarkanu krāsu, piemiņu un atmiņas saspridzināt gan nevarēja.

Autors ir LU doktorants, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks

* Дюков А.Р. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике М.: Фонд Историческая память, 2009.

March 12, 2015 Posted by | 16.marts, Krievija, krievu impērisms | Leave a comment

Staļinisma atdzimšana

 Raksts par staļinisma atdzimšanu Krievijā
http://www.mk.ru/politics/2015/03/11/polzovateli-gugla-khotyat-v-gulag.html
Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Пользователи “Гугла” хотят в ГУЛАГ?
И Интернет — за Сталина

Пользователи

Я родился в год, когда умер Сталин. Так получилось, что мой отец часто мне рассказывал о сталинском времени — о лагерях, о том, как забирали людей; про то, что если давали «десять лет без права переписки», то это означало смерть где-то в лагере.

Я был тогда школьником, и мне все эти рассказы казались чем-то средним между книгами о приключениях и зарубежной фантастикой, которой я зачитывался ночью, подсвечивая тексты фонариком под одеялом. Сами рассказы отца я не очень запомнил, ибо это все мне казалось далеким и чужим, но запало в память другое — как именно он мне все это рассказывал. А рассказывал он, понизив голос, периодически оглядываясь по сторонам. Мне это казалось смешным — на веранде, где мы сидели, больше никого не было. Да и в доме не было никого.

Но он все оглядывался и почти шептал.

Я понял его состояние через много лет. Сталин умер, но он все равно был рядом с отцом — видимо, сталинское время для отца было столь ядреным, что вот так взять, да и забыть его было невозможно. Сталин доставал отца из могилы.

Прошло много лет. Я жил то со Сталиным, то без него. Без Сталина я жил в 60-х, при Хрущёве, когда Сталина осуждали; потом немного с ним, при Брежневе, когда генералиссимуса стали осторожно упоминать. Потом снова без него, при Горбачёве и Ельцине, когда из архивов посыпались чудовищные документы, где аккуратным текстом предлагалось расстрелять, а сверху были резолюции «к исполнению».

И казалось, что наступил час истины — облик автора геноцида собственного народа был отчетлив, а преступления, подкрепленные его подписями, не оставляли сомнения: перед нами был кровавый диктатор, совершивший чудовищные преступления.

Телевидение показало десятки фильмов о репрессиях. Книжные полки наполнились свидетельствами еще живых репрессированных. К волне осуждения добавилось кино. Не было только одного — официального суда над сталинским режимом; посчитали, что не настало время для такого суда, да и ветеранов не хотелось обижать.

Но и без этого суда Сталин был заклеймен и выкинут на свалку истории.

Я так думал.

Однако жизнь преподала простой урок: чем больше крови на руках чудовища — тем быстрее он обрастает легендами.

И вскоре Сталин полез на меня из всех щелей. При нем, как оказалось, страна цвела и была могучей. Именно Сталин создал великий СССР и дружбу народов, когда все любили друг друга. Именно под руководством великого Сталина мы одержали победу в Великой Отечественной войне и восстановили страну. И многое, многое другое мы сделали благодаря великому Сталину.

Я никогда не возражал, когда слышал подобное. Я просто спрашивал: а что делать с миллионами, стертыми в лагерную пыль?

Ответ всегда был один. Он звучал так: «Такое было время!»

Был и второй ответ: «Это были враги страны!»

Видя мое сомнение, произносили главный аргумент: «Тогда был порядок!»

На этом разговор обычно заканчивался.

Потом я дал себе слово никогда не дискутировать со сталинистами. И не потому, что они любят Сталина, а потому, что, зная правду о репрессиях, то есть о массовых убийствах собственных граждан в лагерях ГУЛАГа, эти люди согласны замарать себя его кровью, рассказывая сказки о прекрасной сталинской жизни, дружбе и любви. Для меня всегда остается загадкой, почему они, сталинисты, так поступают. Конечно, можно подличать во имя политики, но разве просто, по-человечески, не жалко тех несчастных людей? Мужчин, женщин, стариков и даже подростков, сгноенных в лагерях по фальшивым обвинениям; расстрелянных для выполнения плана по расстрелам (представляете, было и такое!) — почему сталинистам не жалко этих простых людей, которые сгинули ни за что?

Нет ответа.

И вот я все время гнал от себя Сталина, но он то и дело из могилы доставал меня. Однажды на меня подал в суд внук Сталина (внук ли?) за то, что я оболгал его деда. Радиостанция представила документы из госархива. Но внук заявил, что документы из госархива поддельные, — оказывается, все приказы о расстрелах, где стоит подпись Сталина, были внедрены в архивы во времена и по приказу Хрущёва, чтобы оболгать Вождя народов.

С ними, сталинистами, не о чем говорить, убеждал я себя. Сталин для них не реальный человек, он божество. Это новая религия, где вместо иконы — усатый портрет, а приказы о расстрелах — это заповеди порядка, дружбы и любви.

Религия, как известно, у нас отделена от государства. Должна быть отделена. Но церкви «Святого Иосифа», видимо, это не касается. И вот он снова из могилы лезет в нашу жизнь.

«Музей, посвященный поездке Иосифа Сталина на фронт, будет открыт в Ржевском районе Тверской области, деревне Хорошево» — гласит свежая новость.

Или вот, новость поярче: социологический центр ЦИМЭС спросил у пользователей социальных сетей, хотели бы они сейчас видеть во главе государства политическую фигуру, подобную личности Сталина и практикующую те же методы управления. И опрос показал, что большинство респондентов из России хотят «сталинского порядка».

54% опрошенных сказали, что поддержали бы политика, в той или иной мере практикующего жесткую политику. А вот о своей неприязни к подобным политическим фигурам и о недопустимости повторения истории заявили 37% респондентов. 40% опрошенных россиян сказали, что готовы отдать свой голос за такого кандидата, который будет равняться на «сталинские методы» в вопросах экономики, обороны и социальной политики.

А в Санкт-Петербурге местные коммунисты взяли и просто переименовали 10-ю Советскую улицу в улицу Сталина — оказывается, он там временно жил. Пока переименовали неофициально. Но они считают, что пора: «Времена антисоветизма прошли. Мы думаем, что сейчас власти уже созрели для того, чтобы официально принять такое решение, чтобы в Питере появилась такая улица. Сталин сделал очень многое — собиратель земли русской, защитник от иноземцев, победитель коррупции. Со Сталина надо брать пример, надо равняться на него — чтобы все наши руководители стали такими», — рассказал корреспонденту «Невских новостей» член ЦК КПЛО Виктор Перов.

Вот такой он был Сталин — «собиратель, защитник, победитель».

Но я снова и снова задаю все тот же вопрос: а куда деть тех, кого он убил?

Что делать с этой — страшной и черной — стороной сталинского режима?

И как быть с той простой истиной, что «жесткая рука» без лагерей невозможна?

Сталинисты никогда не ответят на эти вопросы. Но факт остается фактом — новая церковь «Сталина на крови» все больше и больше лезет в нашу жизнь.

И я не думаю, что тут помог бы какой-то новый судебный процесс над сталинизмом — разве уже опубликованного, показанного и рассказанного недостаточно, чтобы кровь стыла в жилах?

Но любой документ можно обвинить в подделке, а факты назвать ложными.

Вот почему остается только одно — каждому из нас четко определиться в своем личном отношении к Сталину, к его преступлениям.

Но главное — определиться в своем отношении к людям, которые сегодня восхваляют Сталина, а значит — берут на себя всю кровь, на которой он строил «великую страну».

Великую счастливую сталинскую страну, о которой мой отец, даже через пятнадцать лет после смерти тирана, говорил шепотом и оглядываясь.

March 12, 2015 Posted by | Staļins, totalitārisms | Leave a comment

Gatavo informatīvu prettriecienu 16. marta “antifašistiem”

 Foto - LETA

Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda pārstāvis vēstures doktors Ainārs Lerhis

Vēsturnieku grupa gatavo īpašu informatīvo materiālu par 16. martu, lai izrādītu pretestību dažādām prokremliskām organizācijām, pseidozinātniekiem un aktīvistiem, kas izmanto šo datumu Latvijas valsts diskreditēšanai.

Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda pārstāvji pašlaik pabeidz darbu pie īpaša informatīvā materiāla, kurā skaidro gan 16. marta būtību, gan analizē ap to radīto kaitīgo ažiotāžu.

Informatīvajā materiālā vienkāršā, populārzinātniskā valodā skaidrots, ka Latviešu leģions Otrā pasaules kara laikā tika izveidots nelikumīgi. Nacistiskā Vācija, pārkāpjot 1907. gada Hāgas starptautisko konvenciju par kara vešanas noteikumiem, nelikumīgi mobilizēja Latvijas iedzīvotājus savos bruņotajos spēkos. Vēsturnieki atgādina, ka vēsturiski par šo nodarījumu atbildīgas ir Padomju Savienība un nacistiskā Vācija, kuras uzsāka karu un okupācijas apstākļos nelikumīgi mobilizēja Latvijas iedzīvotājus savās armijās, un neviens no karavīriem nav atzīts par vainīgu kara noziegumos Leģiona sastāvā.

Vērojot, kā 16. marts guvis rezonansi mūsdienu Latvijas sabiedrībā, fonds norāda, ka atsevišķas sabiedriskās organizācijas to izmanto, lai nepatiesi apsūdzētu Latviju un latviešus nacisma atdzimšanā un atbalstīšanā, tādējādi diskreditējot mūsu valsti starptautiski. Materiālā analizēta arī Krievijas propagandas kanālu interpretācija par 16. martu. Proti – informācija par Latviešu leģionu tiek balstīta uz vēsturiskajai patiesībai neatbilstošiem faktiem un to izskaidrojumiem. “Arī Krievijas valsts amatpersonas ik gadu publiskajā telpā aktīvi pauž savu viedokli par Latvijā atzīmēto atceres dienu, tās dalībniekus dēvējot par neonacistiem. Visas šīs darbības ir daļa no informatīvā kara, ko ar īpašu intensitāti pēdējā laikā turpina īstenot Krievija,” norāda vēsturnieki.

“Ceram, ka šis materiāls palīdzēs sabiedrībā veicināt izpratni par 16. marta tematiku, būs ieguldījums valsts tēla stiprināšanā un argumentācijas bāze pret pēdējos gados neadekvāti izskanējušajiem apvainojumiem fašisma atdzimšanā. Materiālā no visa plašā un sarežģītā informācijas apjoma, kas pieejams par Latviešu leģiona tēmu, izvilkts un īsi noformulēts svarīgākais. Šis materiāls būs interesants ikvienam Latvijas iedzīvotājam,” teica Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda pārstāvis vēstures doktors Ainārs Lerhis.

Informatīvais materiāls sagatavots latviešu, krievu un angļu valodā. Fonds iespēju robežās to izplatīs vietējiem un ārvalstu žurnālistiem, pētniekiem un viedokļu līderiem, kas strādā ar šo jautājumu. Visiem interesentiem materiāls būs pie­ejams fonda interneta lapā http://www.demoshistoria.lv.

Iepriekšējos gados novērotas situācijas, kad par leģionāru tematikas ekspertiem ārvalstu žurnālistiem uzdodas Tatjana Ždanoka un tamlīdzīgi prokremliskie darboņi, sniedzot sagrozītu informāciju. Lai vājinātu šo nomelnošanas kampaņu un palīdzētu medijiem izplatīt objektīvu informāciju, materiālam pievienoti vēstures un politikas speciālistu (Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Kārlis Kangeris, Rinalds Gulbis) kontakti.

Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fondu 2010. gadā dibināja Latvijā pazīstami vēsturnieki. Organizācijas mērķi ir stiprināt izpratni par nācijas un Latvijas valsts izveidi, tās pastāvēšanas zīmīgākajiem notikumiem, skaidrot vēstures politizācijas negatīvās sekas, kā arī uzsvērt vēstures nozīmi nācijas identitātes veidošanā saskaņā ar Eiropas vērtībām un tradīcijām.

March 12, 2015 Posted by | 16.marts | Leave a comment

   

%d bloggers like this: