Kino režisore Dzintra Geka un viņas jaunākā filma "Dieva putniņi"


 

 

 

 

Saruna ar kino režisori Dzintru Geku. Martā bija viņas jaunākās filmas „Dieva putniņi” pirmizrāde. Tā vēsta par ļaudīm, kas Otrā pasaules kara beigās, kad Sarkanā armija neapturami tuvojās Latvijai, devās bēgļu gaitās uz Vāciju. No Latvijas, vairāk nekā 150 000 cilvēku devās bēgļu gaitās. Tie bija dažādu profesiju ļaudis – lauksaimnieki, uzņēmēji, bijušie politiķi, radošā inteliģence, darba cilvēki. Viņi negribēja piedzīvot vēl vienu “baigo gadu”.

Apvienotās Nācijas Vācijā bēgļiem izveidoja Displaced Persons Camps (Pārvietoto personu nometnes), nodrošinot patvērumu un iztiku. Bija radušies dīpīši, ko vācieši saukāja par Deutsche Parasit, bet latvieši – par Dieva putniņiem jeb Dieva pabērniem.


Saruna ar režisori Dzintru Geku par viņas daiļradi un jaunāko filmu „Dieva putniņi”.

Radio raidījumu var klausīties šeit:
http://lr1.lsm.lv/lv/embed/?id=50478