Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Piešķirs līdzekļus represiju piemiņai

Ministru kabineta rīkojums Nr.279
Rīgā 2015.gada 27.maijā (prot. Nr.26 31.§)

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 40 000 euro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nodibinājuma “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”” pasākumiem par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības okupācijas varas deportācijās 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto latviešu likteņgaitām Sibīrijā (dokumentālajai filmai “Tēvi tur”, ceļojošajai izstādei “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””, ceļojošajai izstādei “Sibīrijas bērni”, koncertam “Aizvestajiem”, konferencei “1941. gada 14. jūnija piemiņai”).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ārlietu ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 

May 29, 2015 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Jācenšas atjaunot vēsturnieku komisiju

Pagājušajā gadā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs aizliedza iebraukt Latvijā dziedātājiem Josifam Kobzonam, Valērijai un Oļegam Gazmanovam. Latvija pievienojās ES sankciju kopkorim pret Krieviju.

Septembrī Latvija uz nenoteiktu laiku pārtrauca dalību Latvijas un Krievijas vēsturnieku divpusējās komisijas darbā. Šis solis, kas vērsts it kā pret Krieviju, ir sanācis kā Latvijas sankcijas pašiem pret savas valsts vēsturniekiem. Līdzīgā garā Kremlis ir šāvis pats savai valstij kājā ar embargo noteikšanu Rietumu pārtikas precēm, nodarot vairāk skādes saviem patērētājiem nekā Rietumu ražotājiem. Saprotams, ka, ja Krievijas varas iestādes nepieļautu komisijas darbu – piemēram, nelaistu Latvijas vēsturniekus Krievijā, tad komisijas darbs nebūtu iespējams. Taču Latvijas puse pasteidzās pirmā – ir vienpusīgi pārtraukusi sadarbību un nemēģina to atsākt.

Latvijas zinātnieki no komisijas darba apturēšanas ir cietuši gan morāli, gan materiāli. Morāli – tāpēc, ka viņu zināšanas nerod pielietojumu tur, kur tās visvairāk noderētu – diskusijās ar Krievijas augsta līmeņa zinātniekiem par principiāli svarīgiem pagājušā gadsimta vēstures jautājumiem. Materiāli – tāpēc, ka, līdz ar komisijas darba pārtraukšanu, viņiem netiek maksāti honorāri par darbu komisijā. Labs finansējums gan ir bijis atvēlēts citai komisijai, kas pēta PSRS periodā Latvijai nodarīto zaudējumu apjomu, taču pamaz jēgas lēst zaudējumus, ja nav konstatēts to cēlonis – okupācijas fakts.

Kā rāda pēdējā laika notikumi, vēsture ir spēcīgs ierocis, ko nekautrējas izmantot Krievijas prezidents un viņa galms – pompozā parāde 9. maijā bija piemērs, kā vēstures notikumus var izmantot varas stiprināšanai, tautas masu saliedēšanai ap mīļoto Vadoni. Kremlis cenšas interpretēt vai jebkuru pagātnes notikumu tā, lai PSRS un pirmsrevolūcijas Krievijas impērija būtu tikai kultūras, gaismas, atbrīvošanas nesēja citām zemēm, bet sagrozīt un noklusēt, kādas ciešanas un posts no Krievijas un PSRS nākušas pār citām valstīm un tautām. Kopā ar agresiju pret Ukrainu un Krimas sagrābšanu agresīva un no faktiem aizvien attālinātāka kļūst arī Kremļa vēstures politika – tā tiek aizvien vairāk pakļauta politisku vajadzību piegrieztnei. Nupat kaimiņvalstī tika aktualizēta Molotova – Ribentropa 1939. gada 23. augustā parakstītā neuzbrukšanas pakta tēma. Tā tika pasniegta tādā mērcē, ka pakts bijis «izcils diplomātijas sasniegums» – veikli vērpjot verbus, var pagriezt vēsturi tā, ka pat kaunpilnā brāļošanās ar nacistisko Vāciju ir attaisnojama un pat slavējama.

Tā dara Krievija, bet Latvijai tāpēc nav jāpamet ledus arēna, kā to nesen paveica krievu hokejisti, nesagaidot Kanādas komandas apbalvošanu. Latvijas un Krievijas vēsturnieku diskusijās beigu svilpe nav noskanējusi. Krievijas varas iestādes ir agresīvas un negrib dzirdēt kaut ko par okupāciju, bet zinātniekiem tā joprojām ir diskusiju vērta tēma. Tiesa gan, uz konstruktīvu sadarbību ar krievu zinātni var cerēt tikai, kamēr tās Krievijas pusi vada akadēmiķis Aleksandrs Čubarjans. Viņš ir unikāls cilvēks, kuru mēdz dēvēt par «mūsdienu Saharovu». Viņš ir zinātnieks, kas uz vēsturi skatās bez ideoloģiski uzspiestiem štampiem un spēj nepakļauties Kremļa ideologu spiedienam. 2006. gadā līdzīga komisija, kas bija veidota no Lietuvas un Krievijas vēsturniekiem, atzina, ka PSRS okupējusi Lietuvu. Tas ir atspoguļots krievu un lietuviešu vēsturnieku kopdarbā, kuru no Krievijas puses vadīja Čubarjans.

Latvijas un Krievijas divvalstu komisijas darbu Latvija pārtrauca nelāgā brīdī – tad, kad komisija jau bija tikusi līdz pašam svarīgākajam un strīdīgākajam – līdz 1939.–1940. gada notikumiem.

Čubarjanam ir jau 85 gadi, un saules mūžu neviens nedzīvo. Tādēļ Latvijas politiķiem vajadzētu padomāt, vai nebūtu jāmēģina komisijas darbu atjaunot? Ar to, ka darbs pārtraukts, devalvējas iepriekšējos gados abu valstu vēsturnieku komisijas veikums, un tas lej ūdeni uz kaimiņvalsts impēristu dzirnavām. Jo tur, kur netiek veikts zinātnisks darbs, paveras iespēja ideoloģizētām manipulācijām un interpretācijām.

May 28, 2015 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Atbalsta VDK dokumentu izpētes likumu

Saeima konceptuāli atbalsta bijušās VDK dokumentu zinātniskās izpētes likumu

(28.05.2015.)

Saeima 28.maijā, pirmajā lasījumā atbalstīja bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu zinātniskās izpētes likuma projektu, kas paredz regulējumu VDK dokumentu izpētes starpdisciplinārās komisijas darbībai, risina komisijas darbības finansiālo jautājumu, kā arī informācijas aizsardzību.

Likumprojekts noteic, ka valdības izveidotās speciālās starpdisciplinārās komisijas darbību, tostarp pētniecības administrēšanu, nodrošinās Latvijas Universitāte (LU), kas šo uzdevumu pildīs Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārraudzībā atbilstoši šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Komisijas darbības administrēšanas funkcijas nodošana LU diskusiju laikā atzīta par efektīvāko risinājumu, ņemot vērā šīs iestādes pieredzi un kompetenci pētnieciskā darba administrēšanā, norāda likumprojekta autori.

Likumprojekts arī paredz komisijas locekļiem un citām VDK dokumentu zinātniskajā izpētē iesaistītajām personām informācijas neizpaušanas pienākumu. Tāpat noteikts, ka VDK dokumentu zinātniskās izpētes rezultāti ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad spēkā stājas attiecīgi Ministru kabineta noteikumi dokumentu publisku pieejamību.

Saskaņā ar piedāvāto likuma redakciju IZM līdz 2018.gada 1.augustam valdībai jāiesniedz informatīvais ziņojums par VDK dokumentu zinātniskās izpētes rezultātiem. Valdībai noteikumi par VDK dokumentu pieejamību saskaņā ar likumu būs jāizdod līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Saeima 2014.gada 8.maijā veica grozījumus likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”, uzdodot valdībai VDK materiālu izpētes nolūkā izveidot speciālu starpnozaru komisiju. Kā termiņš, līdz kuram veicama VDK dokumentu zinātniskā izpēte, likumā noteikts 2018.gada 31.maijs.

Saeima likumprojektam piešķīra steidzamību, un galīgajā lasījumā to plānots izskatīt 4.jūnijā.

Saeimas Preses dienests

May 28, 2015 Posted by | KGB, čekisti | Leave a comment

Somu rakstniece : Politiķiem ir jābūt morāliem pilsoņiem

   Inga Žolude. 2015. gada 23. maijs. Diena.lv

“Neviens nesāks lasīt 500 lappušu garu Latvijas vēsturi un nenoliks to uz naktsskapīša pie savas gultas, ja vien šim cilvēkam nebūs ļoti specifiskas intereses,” ir pārliecināta slavenā somu rakstniece Sofi Oksanena

Sofi Oksanena atgādina kādu tēlu vai tēlu kombināciju no savām grāmatām – ar, iespējams, uz kājas uzvilktu līniju zem zeķubiksēm, nevis tajās iestrādātu vīli. Autore, kura izskatās drošāka uz skatuves, lasot aprakstošu un kritisku savas nācijas hroniku par identitāti un vēsturi. Autore, kura nebaidās pavaicāt citiem, ko viņi domā, kura nebaidās savās grāmatās rakstīt visu, kā bija – toreiz, kad nāca un pār pasauli uzgūla Otrais pasaules karš, kas savā iznīcībā nospieda tik daudzus igauņus, baltiešus un daudzus citus.

Sarunā aci pret aci zem pārdomāti performētā tēla ar krāšņu meikapu un frizūru atklājas tā pati spēcīgā doma, kas caurvij autores romānus, un varbūt autores vizuālais ietērps mēģina nosvērt līdzsvarā šīs neparasti uzdrīkstošās, spēcīgās sievietes vārdu smagās artilērijas radīto un izraisīto attīrīšanos… jo citādi par Sofi Oksanenu varētu teikt, ka viņa ir “azbesta sieviete”, ja vien šī metafora tik ļoti neatsauktos uz viņas kritizēto padomju reģistru. Daži viņu uzskata par vienu no spēcīgākajām balsīm vēsturiskajā naratīvā, kuru turklāt respektē.

Latviešu valodā ir izdoti trīs Sofi Oksanenas vēsturiskie romāni par Otrā pasaules kara ietekmi: Attīrīšanās (Jumava, 2011), Staļina govis (Jumava, 2013), Kad pazuda dūjas (Apgāds Zvaigzne ABC, 2015).

Šī ir trešā jūsu grāmata, kas iznāk latviešu valodā relatīvi īsā laika posmā. To var uzskatīt par zīmi, ka jūsu grāmatas ir atradušas savu lasītāju latviešu valodā. Kas varētu būt jūsu lasītājs Latvijā un pasaulē?

Es nezinu. Mans lasītāju loks ir ļoti plašs – jaunākie ir pusaudži, vecākajiem ir vairāk nekā simt gadu.

Esat Latvijā arī, lai piedalītos konferencē Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē, un jūsu priekšlasījuma tēma ir Lauva sprostā. Kas ir lauva, un kas ir sprosts?

Somija. Tas attiecas uz “finlandizāciju”, kas bija unikāla politiskā situācija, jo Somija bija neatkarīga, tā nebija Padomju Savienības okupēta, bet Somijai un PSRS bija savstarpējs sadarbības līgums, kas nozīmēja, ka Maskavai bija sava teikšana. Piemēram, mūsu ārlietu politika nebija suverēnas valsts ārlietu politika, jo mums bija nepieciešams iegūt Maskavas akceptu. Tas ietekmēja sabiedrisko dzīvi, runas brīvību, presi. “Finlandizācija” nozīmē vājākas valsts pozīciju attiecībā pret valsti, kurai pār to ir ietekme. Padomju Savienībai tas bija veiksmes stāsts, jo tas bija parādes piemērs un pierādījums, ka Padomju Savienībai var būt draudzīgas attiecības ar kaimiņvalsti. Somijai tā nebija pozitīva pieredze, jo tas ietekmēja, piemēram, arī skolu vēstures mācību grāmatas, kurām bija jābūt Padomju Savienībai draudzīgām, un jūs zināt, ko tas nozīmē! Tāpēc tagad Ukrainas gadījuma kontekstā ir ļoti dīvaini dzirdēt ārlietu diplomātus un viedokļu līderus, piemēram, Aleksandru Duginu, kas rekomendē “finlandizāciju” visai Eiropai, bet, manuprāt, nav pat jāsaka, ka tā nav rekomendējama nevienam.

Tātad varētu teikt, ka Somija ir tā lauva un Krievijas ietekme ir sprosts?

Kāda ir situācija šobrīd?

Tā ir diezgan pretrunīga. Ir aiza starp paaudzēm, jo jaunākā paaudze nesaprot finlandizētās pasaules retoriku, bet ir arī vecākā paaudze, kas ir pasākusi lietot finlandizācijai raksturīgo leksiku attiecībā uz Krieviju. Somija veic dažādus pasākumus, kas no ārpuses var izskatīties pēc finlandizācijas, piemēram, daži somu politiķi neatbalstīja sankcijas, turpretī Somijas iedzīvotāji atbalsta sankcijas, bet politiķi ir politiķi… Pēc PSRS sabrukšanas vairāk uzmanības tiek pievērsts biznesam Krievijā, nevis rietumvalstīs, ir ļoti daudz darījumu ar Krieviju, Krievijas tūristu pieplūdums ir ļoti liels, tas ir ekonomiskas dabas jautājums. Diemžēl.

Jūsu darbos uzsvērtās vēsturiskās un ģeopolitiskās dimensijas runā pašas par sevi, jūs arī aktīvi piedalāties dialogā ar sabiedrību ārpus literatūras, arī šajā konferencē par rakstnieka un varas attiecībām, – kāda, jūsuprāt, ir rakstnieka loma – vai rakstnieks tikai rada literatūru, vai viņš ir vai viņam vajadzētu būt aktīvai un rosinošai sabiedrības balsij?

Rakstnieki ir indivīdi, katram ir savs stāsts, ko pastāstīt, tāpēc nevarētu teikt, ka autoram ir kāda viena loma. Taču, vēsturiski skatoties, autori vienmēr ir pievērsuši uzmanību jautājumiem, kuri nav uzskatīti, piemēram, par politkorektiem vai kuriem netiek pievērsta uzmanība, vai jautājumiem, kuriem trūkst publiskās diskusijas. Šādā ziņā autors var būt sabiedrības apziņa, vai arī autors var piedāvāt telpu, kurā var diskutēt par problemātiskiem jautājumiem.

Bet ja runājam konkrēti par jums kā autori?

Autori var būt arī žurnālisti, taču tam par iemeslu bieži vien ir tas, ka finansiāli ir grūti pārtikt tikai no rakstīšanas, tāpēc ir jāpelna sava iztika arī citos veidos. Rakstnieki var būt arī mācībspēki. Es rakstu par neseno pagātni un lasu par neseno pagātni, pētu tēmas un problēmas, kas saistītas ar neseno pagātni, tāpēc ir dabiski, ka es par to varu runāt arī ārpus literatūras.

Tad jūs uzskatāt publisko dialogu par daļu no savas profesionālās rakstniecības?

Jā, tā varētu teikt.

Jūsu jaunākajā latviešu valodā tulkotajā grāmatā Kad pazuda dūjas ir negatīvais tēls, vārdā Edgars Partss, kurš grāmatas beigās – sešdesmitajos gados – kļūst par “rakstnieku”, protams, viņš nav rakstnieks, kā mēs to izprotam, – viņš pārraksta vēsturi, un literatūra kļūst par ideoloģisku līdzekli, lai pārrakstītu vēsturisko naratīvu vai pagrieztu to pretējā izpratnes virzienā. Kā jūs lūkojaties uz šo fenomenu? Romānā ir arī pilnīgi pretējs piemērs – aizliegtais dzejnieks, kurš iemieso pretošanos, kurš piedalās grāmatu pārfotografēšanā un slepenā nodošanā citiem.

Igaunijā pēc PSRS sabrukuma ir izdots ļoti daudz biogrāfiju, memuāru un dokumentālās prozas, un var teikt, ka mums jau ir izveidojies deportācijas un emigrācijas stāstu korpuss jeb kanons. Bet tā pārsvarā nav daiļliteratūra. Kad es šo literāro ainu salīdzinu ar Somiju – somi turpretī ir sajūsmā par vēsturiskajiem romāniem, viņus tik daudz neinteresē memuāri vai biogrāfijas, bet vērtība ir vēsturiskais romāns. Lai gan mums jau ir uzrakstīti galvenie stāsti, kolaboracionisti, piemēram, nekad neraksta savas biogrāfijas, tāpat čekas aģenti vai saistītie ar čeku, vai informatori. Tas nozīmē, ka mums trūkst šo cilvēku stāstu, un tas ir tas, ko literatūra var darīt, tāpēc es izvēlējos šo tēlu. Nav tik daudz Valsts drošības komitejas (VDK) aģentu, par kuriem mēs zinātu. Man šķiet, ka mums būtu jāzina vairāk par šiem cilvēkiem, kas sadarbojās. Mums vajadzētu saprast viņu motīvus. Tas nenozīmē, ka mums tie ir jāpieņem, bet jāsaprot, kā persona, kas ir kolaboracionists, domā, jāsaprot psiholoģiskais portrets. Interesanti, ka daudzi no tiem, kuri iesaistījās sadarbībā ar VDK, nāca no kaut kādā ziņā nestabilām ģimenēm vai bērnunamiem vai uzskatīja, ka ar viņiem apejas kaut kādā mērā nepienācīgi. Tas attiecas arī uz mūsdienu pasauli, kad mēs domājam par imigrantiem vai krievvalodīgajiem Baltijas valstīs. Radikāli noskaņots un tāds, kas nodos valsti, kurā dzīvo, visdrīzāk būs tas, kurš uzskatīs, ka attieksme pret viņu ir kaut kādā ziņā neatbilstoša. Tas attiecas ne tikai uz Baltijas valstīm, tādā veidā rodas arī radikālie islāmisti vai tie, kuri izjūt dusmas pret valsti, kurā dzīvo. Tāpēc, manuprāt, šo motīvu izpratne mūsdienās ir arī jautājums par drošību. Ja mēs necentīsimies novērst segregāciju vai uzskatīsim imigrantus ne tikai par otršķirīgiem, bet pat trešās pakāpes pilsoņiem, tas radīs augsni neapmierinātībai. Tas ir arī Edgara tēla fons. Pateicoties jaunajai vēsturnieku paaudzei, uzgāju informāciju par tiem cilvēkiem, kuri Padomju Savienībā rakstīja propagandu, un mani pārsteidza, ka patiešām tik daudz cilvēku bija strādājuši vācu un padomju “drošībā”. Bērnībā man šķita, ka visi, kas bija saistīti ar nacismu, tika nogalināti, bet izskatās, ka dažiem cilvēkiem bijušas iemaņas, kas vienmēr ir bijušas godā. Nav nozīmes, kas ir pie varas, Edgars vienmēr pamanīsies ielīst siltā vietiņā.

Arhīvu atvēršana zināmā mērā arī varētu ietekmēt “pienācīgas attieksmes” maiņu, jo, nonākot atklātībā informācijai par kolaboracionismu, šie cilvēki visdrīzāk tiktu sabiedrībā sodīti. Vismaz šis iemesls tiek minēts kā viens no argumentiem arhīvu atvēršanas novilcināšanai Latvijā.

Kamēr tie nav atvērti, tie dod Krievijai iespējas, jo krieviem ir informācija, kas ļauj šantažēt šos cilvēkus, kuri ir strādājuši režīma labā. Tāpēc var teikt, ka visas valstis, kas arhīvus neatver, dod ieroci Krievijai. Tas ir arī jautājums par lustrāciju. Protams, cilvēkiem vienmēr ir bailes no raganu medībām, taču tas nav godīgi pret upuriem vai represētajiem. Es negaidu, ka visi tiks apcietināti, taču būtu jānāk klajā vismaz ar morālu paziņojumu. Būtu labi saprast, kāpēc kāds tā rīkojies. Ir cilvēciski iemesli – šantāža vai kāds grib, lai bērni mācās universitātē. Bet ir taču cilvēki, kas to darīja tikai sava labuma dēļ. Un mēs vēl joprojām nezinām, cik daudzi no viņiem ir aktīvi politikā, varas pozīcijās, ietekmīgos amatos. To mums pilnīgi noteikti vajadzētu zināt. Es nesagaidu to par katru indivīdu, kuram nav ietekmes valsts lietās, bet par politiķiem, administrāciju, valdību un arī skolotājiem. Tie, kas bija bijuši Stasi (saīsinājums no Staatssicherheit – valsts drošība vācu val. – red.), nevarēja strādāt par skolotājiem, jo ir nozīme tam, kas māca vēsturi. Šādā aspektā izmeklēšana attiecībā uz skolotājiem ir ieguldījums nākotnē. Tāpat – ja kāds pretendē uz prezidenta amatu, sabiedrībai pilnīgi noteikti ir tiesības zināt, vai viņš/viņa ir bijis kolaboracionists. Kā jau teicu, tas ir jautājums par drošību, jo, ja pagātne ir netīra un Krievija to zina, protams, tā to izmantos. Ja indivīds ir darījis trakas lietas saprotamu iemeslu dēļ, es nedomāju, ka tam būtu jāpieliek punkts šā cilvēka karjerai. Taču politiķiem ir jābūt morāliem pilsoņiem.

Jūs runājāt par cilvēciskajiem iemesliem vai par savu paša labumu, taču šis tēls – Edgars – strādā gan fašistiskā, gan padomju režīma labā un nodod savus biedrus it kā bez iemesla, viņš vienkārši ir tāda veida personība. Kāds tad ir viņa paša labums?

Jā, tas tiesa. Piemēram, mans vectēvs bija mežabrāļos, savukārt viņa brālis piedalījās deportācijās, un viņš nebija labs cilvēks, viņš bija mobilizēts padomju armijā un bija Lielā Tēvijas kara veterāns. Es viņu atceros, un tajā laikā viņš nekad neatklājās un neteica neko, kas padarītu viņa rīcību saprotamu. Cilvēki, kas viņu pazina, teica, ka pēc atgriešanās viņš vairs nav bijis tas pats cilvēks. Karš pārvērš cilvēkus. Bet kā pusaudzis viņš brīvprātīgi pieteicās cīņās Ziemas karā Somijā. Tātad fakts, ka viņš Somijas karos karoja pret Padomju Savienību un vēlāk viņa biedri tika deportēti, taču viņš ne, nozīmē, ka Padomju Savienībai būtu bijis pamatots iemesls viņu šantažēt. Un būtu saprotami, ka, lai glābtu sevi, viņš sācis deportēt citus. Taču, protams, ne visi cilvēki tā darītu. Ir neiespējami skaidri zināt, kāpēc viņš tā rīkojās. Tā kā viņš piedalījās izsūtīšanā, viņš varēja glābt savus ģimenes locekļus, brīdināt, bet viņš to nedarīja, viņš to nedarīja.

Savā runā konferencē Totalitārisma mantojums mūsdienās apmēram pirms gada Čehijas parlamentā teicāt, ka bieži vien cilvēku pieredze netiek uztverta kā “reālais” vēsturiskais naratīvs, bet gan tikai kā subjektīva pieredze. Savā ziņā arī grāmatās jūs runājat par lielajiem jautājumiem – Otro pasaules karu un okupāciju – ar savu tēlu subjektīvās pieredzes palīdzību. Vai domājat, ka ir kāds cits veids, kā to stāstīt?

Filmas. Arī filmām, tāpat kā grāmatām, ir nepieciešami fona vēsturiskie pētījumi. Taču no cilvēkiem nevar gaidīt, ka viņi lasīs vēstures grāmatas, jo viņi vēlas, lai tas tiek pasniegts atraktīvā veidā. Uzziņu un dokumentālā literatūra reti tāda ir. Grāmatas tādas var būt, ja ir ļoti labi uzrakstītas. Neviens nesāks lasīt 500 lappušu garu Latvijas vēsturi un nenoliks to uz naktsskapīša pie savas gultas, ja vien šim cilvēkam nebūs ļoti specifiskas intereses. Vairāk cilvēku un lasītāju var uzrunāt, ja uzrakstītais stāsts ir laba lasāmviela, bet es ticu arī personiska stāsta ietekmei. Tā kā tā ir daiļliteratūra, daudz vieglāk ir identificēties ar vienu tēlu, jo cilvēki nav spējīgi identificēties ar 10 000 mirušo, mums tas vienkārši nav pa spēkam. Individuālos stāstos ir iespējams identificēties un redzēt pasauli ar viena tēla acīm, viena cilvēka acīm. Tas padara visu saprotamāku, jo skaitļi neaizkustina – dzirdot šausmīgas ziņas, mēs varam būt šokēti, bet tas īstenībā tevi neaizkustina un nemaina. Lai par kādām šausmām mēs dzirdētu ziņās, tās tomēr ir distancētas.

Vai jums šķiet, ka šāds atraktīvs veids, kā par to runāt, ir veids, kā Rietumiem pavēstīt par vēstures notikumiem, kas viņiem nav tik labi zināmi? Vai Rietumiem ir pietiekami daudz šādas informācijas, vai tai jābūt vairāk?

Jā, tas ir labs veids. Šādai informācijai jābūt vairāk. Kad domājam par cilvēkiem Rietumu valstīs, vienīgā informācija, kas viņiem ir par Krieviju vai Padomju Savienību, ir aukstais karš un spiegu karš, kas īsti neko neatspoguļo. Cilvēki tik daudz zina par holokaustu vienkārši tāpēc, ka ir tāds Šindlera saraksts, kas līdzās daudzām citām veiksmīgām Holivudas filmām ne tikai izstāsta labu stāstu, bet ir arī laba filma pati par sevi. Padomājiet arī par autoru skaitu, kas raksta par holokaustu, – tā jau ir otrā vai pat trešā autoru paaudze. Šis žanrs ir ļoti plaši pārstāvēts. Bet ir jocīgi, kad es domāju, piemēram, par Somiju, – holokausta grāmatu skaits ir daudz lielāks par gulaga grāmatu skaitu.

Kā jūs to izskaidrotu?

Finlandizācijas laikā rakstīt par gulagu nedrīkstēja. Maigākā politiskajā klimatā piecdesmitajos gados somi, kas bija bijuši gulagā, sāka rakstīt memuārus, un tie kļuva ļoti populāri, bet piecdesmitos gadus atkal nomainīja striktāks laiks, un apstākļi bija diezgan nelabvēlīgi, lai rakstītu par gulagu, arī finlandizācijas dēļ mūsu skolu izglītība bija tāda, kāda bija… Tāpēc tas nebija galvenais stāsts, par kuru rakstīt. Salīdzinot holokaustu un gulagu, Somijā ir daudz vairāk gulagā cietušo, tomēr grāmatu mums ir vairāk par holokaustu, un mēs tās vairāk lasām, un vienkārši tāpēc mēs arī vairāk par to zinām. Būtu tikai dabiski, ja cilvēki gribētu vairāk uzzināt par saviem un savu ģimeņu stāstiem gulagā. Pēc PSRS sabrukšanas to ir vairāk, tomēr Somija sevi neuzskata par nāciju ar lielu gulagā bijušo un izdzīvojušo skaitu, tā nav daļa no nacionālā stāsta, lai gan tur bija diezgan daudz somu un bija daudz komunistu, kuriem šķita, ka dzīve būs labāka, un viņi nonāca Sibīrijā. Ir daudz personisko stāstu, bet tie netiek uzskatīti par somu nacionālās identitātes stāstiem.

Vai jums nešķiet, ka tas ir tāpēc, ka Vācija ir atzinusi savus nodarījumus cilvēcei, ir šis plašais vainas un sāpju diskurss, turpretī Krievija attiecībā uz padomju režīma nodarījumiem pret cilvēci to nav tik izteikti darījusi?

Tieši tā! Vācija šajā ziņā ir unikāla. Vācieši ir rādījuši piemēru, cik liels darbs jāiegulda, lai izprastu pagātni. Viņi necenšas neko noliegt, bet, protams, Krievija to nekad nedarīs – nē, mēs to negribam! –, jo tā redz, ko tas nozīmēja vāciešiem.

Jūsu trijās latviešu valodā tulkotajās grāmatās ir ļoti spēcīgi sieviešu tēli, kas ir diezgan neraksturīgi lielajiem vēsturiskajiem naratīviem, jo tie ir lielākoties patriarhāli un orientēti uz vīrieti. Kā jūs to izskaidrotu?

Attiecībā uz vēsturiskajiem vai Otrā pasaules kara naratīviem esmu vairāk ieinteresēta tajā, kas notika aiz frontes līnijas un kā karš ietekmēja sadzīvi. Ir daudz stāstu par mežabrāļiem un tiem, kas viņus atbalstīja, – sievietēm un bērniem –, un tie parasti netiek uzskatīti par tikpat svarīgiem kā stāsti par varoņiem, kas aktīvi cīnās. Bet ir taču arī citas pretošanās formas, jo arī mežabrāļu atbalstīšana vai pārtikas piegāde ir pretošanās.

Kāpēc ir svarīgi ļaut skanēt šīm sieviešu balsīm?

Tās ne tik daudz ir sieviešu balsis, ja runājam par šīm grāmatām…

Jūsu darbos lielie vēsturiskie un politiskie jautājumi ir cieši saistīti ar vardarbību pret cilvēci, vardarbību pret indivīdu un seksualitāti. Kā jūs izskaidrotu seksualitātes lomu un nozīmību šajā kontekstā?

Viena no Padomju Savienības sabrukšanas blaknēm bija cilvēku tirdzniecība. Tā, manuprāt, ir problēma, par kuru neviens toreiz nedomāja. Taču šāda problēma pilnīgi noteikti ir, un par to vajag runāt vairāk. Diemžēl Rietumu naratīvos cilvēktirdzniecības tēls Austrumeiropā vienmēr ir ļoti klišejisks, tāpēc tam obligāti jāvelta lielāka uzmanība.

Vai jūs sevi uzskatāt par vēsturisku romānu autori, un tā ir identitāte, ko vēlaties saglabāt literatūrā? Par ko jūs rakstītu, ja nerakstītu par vēsturi?

Grūti pateikt. Es mīlu vēsturi! Esmu pārliecināta, ka es vēl rakstīšu par vēsturi.

Rakstot šo romānu, esat pētījusi avotus – cik daudz romānā ir dokumentālu faktu, un cik lielā mērā tā ir fikcija?

Edgara tēlam ir vēsturisks prototips. Es parasti neizmantoju prototipus, šis ir izņēmums. Bija tāds vīrs, kurš arī rakstīja propagandu Padomju Savienībai, un viņš bija strādājis gan vāciešiem, gan krieviem. Man viņš šķita fascinējošs, jo viņš bija ļoti labs melis. Esmu redzējusi viņa fotogrāfiju, kuru viņš pats ir inscenējis. Viņš kaislīgi vēlējās kļūt par pilotu, jo mīlēja aviāciju, taču viņš nekad nekļuva par pilotu; viņš izlikās – pašportretā viņa krūtis rotā daudz goda medaļu, kuras savā starpā nav savietojamas, – franču, britu, vācu, padomju medaļas –, viņš gribēja, lai viņam to ir daudz. Viņam šī neiespējamā kombinācija, piesprausta pie vienām krūtīm, šķita pieņemama. Viņš radīja šo fotogrāfiju tā, lai viņam patiktu. Viņš izlikās, ka bijis Ļeņina pilots: sniedzot intervijas padomju radio, stāstīja, ka saticis Ļeņinu. Bet tas nav iespējams, jo gadi nesakrīt, viņš tolaik vēl bija mazulis. Taču tam nebija nozīmes, viņš vienkārši bija liels stāstnieks. Viņš tika atpazīts arī tiesā, kas norisinājās saistībā ar igauņiem, kuri palīdzējuši vāciešiem, tātad viņš bija daļa arī no tā. Es centos saprast, kāpēc viņš bija tāds cilvēks, kāds bija, kāpēc viņš jau bija piedzimis par meli, jo tāds viņš bija. Es klausījos viņa intervijas un lasīju viņa rakstus, kuri bija diezgan plaši tulkoti, un centos saprast – kāpēc, kāpēc jāizliekas par pilotu? Ja nu kāds viņu ieliktu lidmašīnā un liktu lidot?! Viņš to nevarētu! Lasot aviācijas vēsturi, sapratu, ka viņu tik lielā mērā nesaistīja lidmašīnas, cik viņš alka tikt apbrīnots, jo lidotāji tajos laikos bija kā superzvaigznes – cilvēki krāja kartītes ar viņu ģīmetnēm, pastmarkas. Es domāju, ka viņš tikai vēlējās, lai viņu apbrīno, mīl. Tas ir iemesls. Vēlme tikt pieņemtam, vēlme pēc slavas, apbrīnas. Tas, protams, sniedza viņam arī zināmas privilēģijas. Ir arī citu cilvēku dzīvesstāsti, kuri strādāja abām varām un kuri rakstīja propagandu, bet viņu dzīvesstāsti man nebija tik interesanti.

Kā jūs skaidrotu vēsturisko romānu, memuārliteratūras un dzīvesstāstu milzīgo popularitāti mūsdienās?

Cilvēki vēlas saprast savu pagātni. Pagāja kāds laiks, kamēr cilvēki sāka rakstīt par holokaustu, tas nenotika uzreiz. Ja domājam par Baltijas valstīm, pāris desmitgažu pēc Padomju Savienības sabrukuma, iespējams, ir labs brīdis, lai sāktu par to rakstīt, jo ir radusies neliela distance. Distancei ir jābūt. Mums tagad ir arī vairāk informācijas, ir vēsturiskie pētījumi, jo pirms divdesmit gadiem vēsturisko faktu nebija pietiekami, bija lielākoties atmiņa un grāmatas, kas balstītas uz atmiņu. Tagad arī ukraiņu pētnieki saka: kad mēs iegūstam informāciju no arhīviem, mēs iegūstam faktus, un tad mēs varam tos analizēt. Tātad tas nenotiek uzreiz.

Vai šie iemesli ir retrospektīvi – saprast savu pagātni – vai arī prospektīvi – nepieļaut tādas pašas kļūdas nākotnē?

Cilvēki vienmēr pieļauj tās pašas kļūdas. Bet mēs vismaz varam censties tās apturēt. Šobrīd vēl ir cilvēki, kas to atceras, vēl joprojām ir aculiecinieki, bet pēc piecdesmit gadiem viņu vairs nebūs, protams, bērni būs dzirdējusi šos stāstus, bet tā nebūs dzīvā atmiņa, tāpēc ir svarīgi uzlikt to visu uz papīra.

Lielākā daļa šo stāstu tiek tulkoti Rietumu lasītājiem – vai jums nešķiet, ka Rietumu sabiedrība, iespējams, jau ir izveidojusi apziņu attiecībā uz šiem jautājumiem un lietderīgāk šos stāstus būtu komunicēt bijušajai Padomju Savienībai? Ņemot vērā pēdējo gadu notikumus Ukrainā, mēs redzam, ka nekas daudz nav mainījies. Rietumi attiecībā uz šo konfliktu ir ļoti apdomīgi un diplomātiski, un jautājums ir – vai Rietumiem tiešām rūp tas, kas notiek Ukrainā?

Rietumi tam nebija gatavi. Rietumi bija gatavi demokrātiskai Krievijai, nevis nedemokrātiskai. Taču, vai Rietumiem tas rūp vai nerūp, pašlaik nav tik būtiski, jo ir ekonomiski un militāri iemesli – NATO pazaudēs savu ietekmi, ja tā kaut vienu reizi nespēs pasargāt kaut vienu savu dalībvalsti; tad arī pārējās dalībvalstis vairs nevarēs justies droši. Tas ir jautājums par pašapziņu, vērtību, tēlu. Tēls ir primārais, tam jābūt uzticamam. Kurš no sabiedrotajiem uzticēsies, ja…?! Tāpēc tas nav jautājums par “rūp vai nerūp”, viņiem nav izvēles. Mūsdienās viss ir stingri saistīts ar ekonomiku – ja valsts sagrūst, tas ietekmē visus pārējos. Turklāt neviena Rietumu valsts nevēlas vēl lielāku bēgļu pieplūdumu, un tas nozīmē, ka situācija jātur diezgan stabila.

Kāda tad nozīme šiem rakstnieku darbiem, ja tie neko neietekmē, jo viss ir ekonomiski un politiski noteikts?

Karš bieži vien ir karš starp tēliem. Mūsdienās informācija ir ierocis. Krievija to izmanto.

May 25, 2015 Posted by | grāmatas, PSRS, Vēsture | 1 Comment

Gunārs Birkerts: Okupācijas muzejs būs!

Pasaulē pazīstamais arhitekts uzskata, ka Okupācijas muzeja piebūves attīstību vairs nevar apturēt


Birkerts_gunars_trifanova-media_large
Arhitekts Gunārs Birkerts. Foto: Evija Trifanova, LETA

Latvijas Okupācijas muzeja piebūves „Nākotnes nams” ideju un būvi vairs nevar apturēt, tagad jāsāk detalizēti strādāt pie projekta, Ir.lv telefonsarunā no Amerikas saka projekta idejas autors un arhitekts Gunārs Birkerts. Arhitektu vidē sacelto troksni, ka jāaptur muzeja piebūves turpmāka izstrāde un celtniecība, viņš uztver kā daļu no latviešu rakstura īpatnībām.

Pasaulē pazīstamais arhitekts, Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismaspils projekta autors Ir.lv stāsta, ka jābūt ar godaprātu un sāktā Okupācijas muzeja piebūves projekta attīstības lieta ir jāturpina. “Tas ir profesionāls uzbrukums tieši tai arhitektu komandai, kas uz to strādāja un arī man personiski, jo es tur biju iekšā līdz ausīm, es vairākus gadus strādāju,” saka Birkerts.

Birkerts teic, ka no Amerikas seko līdzi notikumiem Latvijā, ko izraisījusi 20 arhitektu uzrakstīta vēstule par “Nākotnes nama” projekta apturēšanu un Okupācijas muzeja pārcelšanu uz Stūra māju.

Birkertu pārsteidz, ka šogad sacelts tāds troksnis ap “Nākotnes nama” projektu, “jo ir jau pagājuši kādi 10 gadi kopš projekta sākuma”. Kā zināms, modernai Okupācijas muzeja piebūvei ziedotāji no visas pasaules ir savākuši 1,5 miljonus eiro. Arhitektam nav skaidri tie motīvi, kas liek apšaubīt piebūves projektu tagad, ja to varēja darīt jau pirms ilgāka laika.

Vaicāts, cik daudz pats darbojies projekta tehniskā tapšanā, Birkerts stāsta, ka “mēs jau praktiski bijām tehniskā projektā”. Viss apstājies Rīgā. Birkerts teic: “Es zinu katru detaļu [projektā], tāpēc es saku – ja ir runa [pārmetumi] par kvalitāti, tad es gribētu kaut ko par to [pārmetumiem] uzzināt vairāk.”

Arhitekts arī stāsta, ka projektam ir izstrādāti maketi. “Es nezinu, kas būtu tāds, kas nebūtu redzēts trešā dimensijā, kas ir maketa veids, kā parādīt, kāda ir tā piebūve. Mums ir makets, arī elektroniski zīmējumi, kas to parāda,” saka Birkerts uz oponentu pārmetumu, ka “Nākotnes namam” neesot izveidots pat makets.

Uz jautājumu, vai notiekošo arhitekts uzskata par profesionālu vai personisku rēķinu kārtošanu, Birkerts atbild, ka “nav saprasta projekta īstā būtība, tā vēsturiskā attīstība”. Viņš atgādina, ka līdzšinējā Okupācijas muzeja ēka – bijušais Sarkano strēlnieku muzejs – tapa pagājušā gadsimtā un padomju varas gados. Uz savu oponentu arhitektu, tai skaitā pazīstamās arhitektes Zaigas Gailes iebildumu, ka Strēlnieku laukumā jāsaglabā tikai vecā ēka bez Birkerta piebūves celšanas, viņš teic: “Doma par to, lai paturētu to ēku, kāda tā ir bijusi, bija pareiza pirms 10 gadiem, nevis tagad. Šī ēka nav noteicoša. Ēkas piebūve turpina to metaforu, kas jau ir ielikta – tā nemēģina spert soļus ne pa labi, ne pa kreisi, tas ir baltais un melnais, vecais un jaunais.”

Birkerts uzsver, ka “Nākotnes nama” piebūves risinājums ir kā jau esošās ēkas pagarinājums, palielinājums. Tagad rīdzinieku uzdevums ir šo objektu iesaistīt pilsētplānošanā, Strēlnieku laukuma attīstības plānā, nevis jānojauc, lai paturētu tikai padomju laika arhitektūras celtni. “Tas jau ir tautas foklorā un vēsturē iegājis projekts, nevar ar nenosakāmiem argumentiem mēģināt to apturēt,” saka Birkerts.

Vaicāts, vai viņš pēc 20 arhitektu vēstules ir vīlies savos kolēģos Latvijā un arī Zaigā Gailē, Birkerts teic, ka Gaili un viņas darbus vienmēr ir apbrīnojis. Viņš ir apbrīnojis viņas pieeju koka arhitektūrai, tāpat kā viņas veidotos projektus un enerģiju, tos risinot. Tāpēc viņam nav saprotams, kāpēc tik daudz spēka jāpieliek, lai nojauktu Okupācijas muzeja attīstības ieceri.

Birkerts sarunas noslēgumā teic, ka viņš redz tikai vienu nākotni – Okupācijas muzejs turpināsies un viss, kas būtu bijis aizmugurisks vai koruptīvs, būs novērsts, “jo tagad tas ir atklāts”.

Ir.lv jau ziņoja, ka “Nākotnes nama” projekts jau ir saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un patlaban atrodas Rīgas būvvaldē, kā arī notiek sarunas par tehniskā projekta izstrādi. Projektā valsts ieguldījusi jau vairāk nekā 400 000 eiro.

Muzeja pārstāvji, kas pagājušajā nedēļā bija sasaukuši īpašu preses konferenci par apdraudēto “Nākotnes namu”, uzsver, ka projekts ietver sevī ne tikai arhitektūru, bet ir daudz plašāks jēdziens – “šis ir svarīgs sagrozītās vēstures informācijas avots pasaulei”, teic muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Nollendorfs. Apturot šo projektu, tiek apdraudēta Okupācijas muzeja nākotne.

Kā norādīja Nollendorfs, vienīgais, kas pašreizējā attīstības stadijā var apturēt “Nākotnes nama” projektu, ir valdība.

May 25, 2015 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Krusts mūžīgā sasaluma zemē

Kā dzīvoja un gāja bojā deportētie lietuvieši
Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Крест в вечномёрзлой земле

Четырнадцатого июня 1941 года отряды чекистов начали массированные аресты в Литве, Латвии и Эстонии. По приказу Сталина людей собирали и депортировали на трудовые спецпоселения в Сибирь и дальше. В вагонах для скота десятки тысяч людей увозили с места их рождения. Семью Дали Гринкевичюте, отрывки из воспоминаний которой мы публикуем ниже, вместе с другими их соотечественниками выгрузили на берегу моря Лаптевых  и оставили без ничего. Люди из спецпоселений этих мест в литературе теперь названы «лаптевцами». Огромное количество депортированных никогда не смогли вернуться на родину, огромное количество депортированных умерло в первую же зиму после высылки.

Даля-Мария Гринкевичюте

 

Иллюстрации, использованные в тексте, выполнены литовским художником Гинтаутасом Мартинайтисом, который родился в 1935 году, в 1941 был вместе с семьёй депортирован в Сибирь, а в 1942 – перевезён на остров Трофимовск в дельте реки Лены. Этот остров стал самым массовым местом смерти и захоронения депортированных литовцев. Доступны фотографии оттуда 2008 года. По некоторой информации в 2014 году остров Трофимовск полностью погрузился под воду.

На Север нас везли около трех месяцев. Сначала в переполненных вагонах, где не только сесть, но и пошевелиться было невозможно. Потом на баржах по реке Ангаре, затем грузовиками по диким лесам от Ангары до Лены. И снова на баржах, уже по Лене прямо на Север. Усть-Кут, Киренск, Олекминск, Якутск, Кюсюр, Столбы. И все дальше и дальше на Север. Уже 800 км севернее Полярного круга. Редели, редели и вовсе исчезли леса, потом и кусты, не видно поселков на берегах. Так куда же нас везут? Уже и берегов не видно. Сколько глаз хватает — вода и вода… Волны большие как в море. Устье Лены. Море Лаптевых. Чувствуется ледяное дыхание океана. Конец августа, а холод как глубокой осенью.

Наконец остановились. Перед нами — необитаемый остров. Нет ничего. Никаких следов человека: ни дома, ни юрты, ни дерева, ни кустика, ни травы — одна скованная вечной мерзлотой тундра, покрытая тонким слоем мха. И деревянная доска, прибитая какой-то арктической экспедицией с надписью, что остров назван Трофимовским. На высокий берег острова был переброшен деревянный трап и нам велели высадиться: четыремстам литовским женщинам, детям, старикам и нескольким мужчинам. Потом мы выгрузили доски, кирпичи, и пароход, развернувшись, заспешил обратно — приближалась зима. А мы остались на необитаемом острове без крыши, без теплой одежды, без еды, совершенно неподготовленные к зимовке в Арктике. Почти в это же время на остров привезли несколько сот финнов из окрестностей Ленинграда. Их вывезли по национальному признаку, хотя отцы и деды с незапамятных времен жили в тех местах. Смерть начала косить их первыми. Нужно было срочно строить землянки, юрты, бараки, потому что зима была уже не за горами. Но начальники, собрав работоспособных парней и мужчин, не дали им времени для строительства жилища, а увезли на другой остров ловить рыбу для государства. Тогда мы, женщины и дети, бросились как умели строить из кирпичей и мха бараки. Руками срывали с вечно мерзлой тундры мох и укладывали его между кирпичей вместо бетона: слой кирпича, слой мха. Крыши барак не имел, её заменил дощатый настил, утепленный мхом и песком. Через щели в потолке метель заносила лежащих на нарах людей снегом. Одному человеку на нарах полагалась 50 см.

Это была огромная ледяная могила с обледеневшими потолком, стенами и полом. Часто волосы лежащих на нарах примерзали к стенам. В ноябре началась полярная ночь. От голода, холода, цинги и других болезней люди начали умирать. Тогда еще можно было всех спасти. В устье Лены, на берегах моря Лаптевых, на островах Тумате, Бобровском, Сасылах за 100-120 км жили эвенки, которые промышляли рыбу и песцов. У них были запасы рыбы, достаточно собачьих упряжек, они хотели вывезти людей к себе в теплые юрты. Но начальники не разрешили и обрекли нас на гибель. Группа парней финнов и литовцев, человек пятнадцать, пытались пешком по льду выбраться с Трофимовского к эвенкам, но в пути все до одного погибли — заблудились и замерзли. Запомнилась фамилия лишь одного из них — Забела. К середине полярной ночи в нашем бараке №10 из 30 человек на ногах держались и выходили на работу только несколько женщин и я.

Нас посылали за 7—10 км искать занесенные с верховьев Лены бревна. Вырубали их изо льда и, запрягшись в веревочные лямки, волокли на Трофимовский для отопления квартир начальников и конторы. Взять в барак хоть одно полено не имели права. Самым трудным было затащить санки с бревнами на высокий берег обледеневшего острова Трофимовского. Сил не было, ноги обернутые, оледеневшей мешковиной, скользили. Веревочные лямки растирали плечи до кровавых ран. Другие лежали на нарах опухшие от голода или уже не могли подняться от истощения и цинги. Цингой болели все без исключения. Никаких витаминов мы не получали. Без боли крошились зубы, десна кровоточили. В мышцах открывались незаживающие трофические язвы. Ходить становилось все труднее от общей слабости и кровоизлияний в мышцы и суставы. Казалось десятки иголок и тонких лезвий впиваются в мускулы, каждый шаг вызывал боль, а утром трудно было вставать. Только на цыпочки. Чаще всего цинга поражала коленные суставы. Из-за сильного кровоизлияния в них невозможно было выпрямить ноги.

Так и оставался человек лежать на нарах со скрученными ногами, с посиневшими, раздутыми суставами. Потом начинался понос и смерть. Однажды, когда мы приволокли сани с бревнами, нас позвали в контору. Освободившись от лямок, мы вошли. Нам сказали, что мы получим зарплату за полмесяца. Каждая получила по трехрублевой купюре (по теперешним деньгам  30 коп.). И тут же начальник Травкин начал свою проповедь: «…надо сделать свой вклад в оборону страны, нужны пожертвования на оружие…» Заранее был сделан список и указана сумма против каждой фамилии — 3 рубля. Осталось только расписаться. Перед нами стоял сытый ухоженный господин: в элегантном кителе из американской диагонали, в легких меховых сапогах, отдохнувший, чисто выбритый, пахнущий одеколоном, розовощекий. Он говорил легко и складно, словно о пустяках, говорил будто не видя перед собой еле державшихся на ногах чуть живых людей с желтыми восковыми лицами, впавшими глазами, в отрепьях и вшах, держащих в руках эти несчастные 3 рубля, с таким трудом заработанные. Говорил будто не понимал, что без них мы не купим даже пайки хлеба. Мы расписались и каждая вернула свою трешку. Больные в бараке просили воды. Нужно было растапливать лед и снег. Дров не было. Поэтому каждый вечер Я пробиралась на склад, утаскивала пару досок и тайком приволакивала их в барак. Затапливала «барабан» (половина железной бочки), кипятили воду, нагревали для больных кирпичи к ногам, сушили обувь и повязки для лиц. Во время топки иногда с потолка начинала капать. и на постелях появлялись корки льда. Шел 1942 год. Сочельник. На нарах с опухшими ногами и лицом, даже глаз не видно, лежала без сознания моя мать. Она мочилась почти одной кровью. Это было острое воспаление почек. Лежала на мешке, набитом стружками. Обняв её, я грела её своим телом, умоляла не умереть, клялась, что увезу ее в Литву. Всеми силами своей души я молила Бога о чуде, не дать ей здесь умереть. Она не слышала, как в наш занесенный снегом барак зашли могильщики и спросили, где труп Гринкевичене.

Потом меня повели в суд. За два дня до этого, когда я притащила две краденые доски, разрубила их и развела огонь, в барак зашли два начальника: Свентицкий и Антонов. По щепкам в снегу они легко нашли вора. Составили акт и отдали под суд. Суд происходил в соседнем бараке. Стоял стол, покрытый красной материей. На нем горела свеча. На скамье подсудимых нас сидело семеро. Пятеро за доски, двое — за хлеб: Платинскас и Альбертас Янонис, студент Каунасской театральной студии из Шяуляй. Мать Альбертаса Янонене, умирая с голоду, умоляла сына дать ей хоть крошку хлеба, и Альбертас с Платин-скасом ночью залезли в пекарню. Все бы кончилось благополучно, если бы они, взяв немного хлеба, вернулись в барак. Может быть и мать не умерла бы от голода. Но почуяв запах хлеба, парни не выдержали и набросились на него. Поедая хлеб, они от слабости потеряли сознание. Там их утром и нашли. Насчет досок обвиняемые объяснялись по-разному. Первый сказал, что хотел сделать гроб для умершего ребенка, другие уверяли, что нашли их. Я на скамье подсудимых сидела последней. Суд военного времени скорый. За полчаса судья опросил шесть человек и обратился ко мне, признаюсь ли я, что воровала доски, т.е. социалистическую собственность. — Да, воровала. — Может быть вас послал кто-нибудь из взрослых? Скажите — кто, и мы вас судить не будем. — Меня никто не посылал. Суд удалился на совещание. Мы семеро ждали приговора. Никто не думал о величине наказания, это не имело никакого значения. Год или десять лет — все равно. В лагерь в Столбах погонят по снегу 50 км. Всем ясно, в том числе и судьям, что никто туда не дойдет. Каким бы ни был приговор — это смерть. Мамочка должно быть уже умерла. Конец мучений совсем близок. Приговор: за хлеб Альбертасу Янонису и Платинскасу — по три года. За доски — всем по году. Меня оправдать за признание. Почему? Они защищались, хотели выжить, но пойдут на смерть, а меня оставили. Зачем? Возвращаюсь в барак. Холодно, темно. Жукене зажигает лучину, вижу чудо: мамочка начинает приходить в сознание. Нет воды. И я снова иду на склад воровать доски. Светлая, удивительная рождественская ночь.

Через несколько дней всех осужденных и тех, кого судили, на другой день, выгнали вооруженные охранники. Вскоре началась пурга. Мы считали их погибшими. Но на другой день двое вернулись: Рекус из Сейрияй и шестнадцатилетний мальчик Бера Харамас из Каунаса с обмороженной рукой. Оба были осуждены за доски. Рекус весь заледеневший, чуть живой упал в бараке на пол и зарыдал: «О, Христос, Христос, неужто твой крест был так тяжел?» Он рассказал, что началась пурга, люди потеряли ориентацию. Конвойные побросали оружие и стали прижиматься к арестованным. Решили вернуться, но не разобрались в какой стороне Трофимовский. Каждый указывал другое направление. Так и пошли в пургу каждый своим путем. Погибли все одиннадцать «осужденных» и охранники. Весной мы видели их трупы на льдинах, плывущих в море Лаптевых. Среди них были юноши Дзикас и Лукминас Бронюс из Кедайняй. Они также, как Янонис с Платинскасом были осуждены за хлеб. Их истории похожи, трагические судьбы одинаковы. Изголодавшиеся Дзихас и Бронюс пытались получить в магазине вторично несколько сот грамм хлеба. Хлеба им не дали, сильно избили и повели в суд. И заплатили они за тот несъеденный хлеб своими жизнями.

Обмороженная рука Беры почернела, ткань омертвела. Он мучился несколько суток и рыдал: «За что мне отрежут руку?» Когда пурга улеглась, его на собаках, увезли в порт Тикси. Там ему ампутировали руку до плеча. Такова была цена доски… С декабря 1942 г. для вывоза трупов понадобилось уже две бригады. В каждой работало по четыре человека: Абромайтене Мальвина — жена учителя из Меркине, Марцинкевичене Альбина, Петраускас — учитель из Ша-уляй, Дуидулене — жена полковника Литовской армии, Абромайтис Йонас — учитель, Виткевичюс Стяпонас — из Шяуляй (умер от голода), Тамуленене Теофилия, Тамулевичюс — капитан Литовской армии из Мариямполе, Таутвайшене — шведка (в 1956—57 гг. уехала в Швецию). Возчики сами были изголодавшимися и слабыми, поэтому, привязав к ногам трупа веревку, общими усилиями выволакивали его из барака. Потом умерших клали на санки и, впрягшись в лямки, отвозили на несколько сот метров от барака. Там трупы сваливали в общую кучу. На обледеневших стенах оставались примерзшие волосы покойных.

Когда умерла Гамзене, у нее под одеждой, -на груди, оказался маленький кусочек хлеба. Один из тащивших её тут же вытащил хлеб, отряхнув с него вшей, тут же съел. Как-то раз одна женщина, жена учителя, заметила в ночном горшке около дома начальника Свентицкого кусочек хлеба, выковыряла его из замерзшего г… и съела. Если свирепствовала пурга, покойники по несколько дней оставались на нарах рядом с живыми. Даниляускене, жена директора Мариямпольской гимназии, умерев, три дня лежала рядом со своим сыном Антанасом и другими, уже не встававшими. Весь барак был под снегом. Попасть в него можно было только ползком через узкую нору, прорытую в снегу. Абромайтене попросила сына поискать какой-нибудь платок, чтобы прикрыть лицо умершей матери. Но он сам лежал со скрученными ногами и не мог вставать. Когда умершую Даниляускене за ноги тащили из барака через узкий проход в снегу, Антанас кричал вслед: «Прости, дорогая мамочка, что не могу тебя проводить…» Умершая в нашем бараке Акочайтене, жена рабочего типографии из Каунаса, также пролежала на нарах рядом с живыми несколько дней. Когда в Тит-Ары умер Матулис (из Каунаса), его жена неделю скрывала это, лежала рядом с телом мужа, чтобы получить его пайку хлеба. Но вскоре и сама умерла с голоду. В Бобровске было несколько тонн мороженой рыбы. Она бы спасла от голода всех ссыльных литовцев и финнов острова Трофимовского. Но начальники не дали её людям, сгноили. В 1943 г. летом её всю выбросили в море Лаптевых. Однажды в наш барак пришли два человека: мужчина и женщина. У каждого в руках был узелок. Было темно и они спросили, есть ли в бараке дети. Дети были. Когда их глаза привыкли к темноте, они увидели одного из них: на полу лежал умерший от голода и цинги десятилетний Ионукас Барнишкис из Мариямполе. Они сказали, что они из Ленинграда. В Ленинграде умер их единственный сыночек. Сегодня годовщина его смерти. В память о нем, несчастные родители собрали за три дня свои пайки хлеба и принесли голодающим литовским детям. Из-под тряпья всовывались высохшие от голода детские ручонки и ленинградцы в каждую из них вкладывали по кусочку хлеба. Маленький мученик Ленинградской блокады после смерти протягивал руку помощи своим гибнущим сверстникам. Когда умирали родители, детей забирали в отдельный барак для сирот. Условия были такие же, смертность детей еще большая. Голодные дети сдирали руками лед с окон и сосали. Дети умирали один за другим. Возчики покойников часто находили на снегу у дверей детского барака мешки с детскими трупиками-скелетиками. Сколько их было в мешке, неизвестно, их бросали в общую кучу, не развязывая.

Два мальчика-финна, 12 и 13 лет в том бараке для сирот повесились. Это видела тринадцатилетняя Юзя Лукминайте из Кедайняй, которую туда поместили после смерти родителей и двух старших братьев. Маленькая Юзя плакала, вспоминая смерть родителей и особенно последнего шестнадцатилетнего брата. Умирая от голода, братишка все ждал обещанного хлеба. Но так и умер с протянутой рукой, не дождавшись. А хлебушек ему вложили в мертвую руку.

В 1943 г. в феврале мы поняли, что погибнем все. Смертность дошла до критической точки. Стоял жестокий мороз, завывала пурга, особенно неистовая перед окончанием полярной ночи и появлением солнца. Бараки не отапливались вовсе и у умирающих обмораживались руки и ноги. Истощенные до предела, лежали почти все, не вставая несмотря на понос. Люди были усыпаны вшами. Они кишели даже в бровях и на ресницах. Наступал конец… И когда не оставалось уже никакой надежды, в Трофимовске появился человек, который спас от смерти оставшихся. Это был врач Самодуров Лазарь Соломонович. Он заходил в каждый барак, увидел, что делается и начал энергично действовать. Отважно схватился с начальниками Трофимовска, которые жили в теплых, построенных нами из бревен домах, были с головы до ног одеты в меха, обуты в меховые унты или валенки, ели досыта присылаемые союзниками из Америки хлеб, сахар, масло и свиные консервы (все продукты, за исключением соли, были привезены из Америки через порт Тикси). Основным их занятием была отправка быстрыми темпами на тот свет литовцев и финнов. Ради этой важной «работы» Маврин, Свентицкий, Травкин, Гуляев, Аношин и другие избежали фронта. Уже на другой день мы получили по миске горячего горохового супа, по полкилограмма мороженой рыбы, которую по совету врача ели в сыром виде, чтобы не пропала аскорбиновая кислота. Он затребовал из склада несколько мешков гороха, прорастил его, и вскоре в каждый барак принесли пророщенный горох (с ростками). Каждый получал по горсточке, примерно полстакана. Выдали на каждого человека и по несколько килограммов канадской муки. Голод и цинга понемногу начали отступать. Отступила и смерть. Те, кто дождались доктора Самодурова, остались живы.

Заработала баня. Возчики покойников переквалифицировались в санитаров и начали возить живые трупы в баню. Каждый день купали по одному бараку. Мылись все вместе: мужчины и женщины. Состояние людей было таким, что пол не существовал. Скелеты с выпавшими от цинги зубами, трофическими язвами и костяными хвостиками. Одежду прокаливали в дезокамерах. Каждый раз на дне камеры оставались огромные черные комья обуглившихся вшей. В середине февраля над горизонтом появился крохотный краешек солнца. Полярная ночь кончалась. Мы поверили, что остались живы.

Через месяц доктор Самодуров уехал. Дошла весть, что он погиб на фронте. Свежая мороженая рыба, которую мы ели каждый день, спасала нас от цинги, но ничто не могло защитить наши руки. Пальцы неизбежно обмораживались, покрывались волдырями и ранами. И когда на другой день нужно было такими израненными руками, под ледяным ветром и в лютый мороз, снова тащить сети и вытаскивать из них рыбу, казалось, что руки суешь в кипяток. От боли темнело в глазах, делалось дурно. Это было мучение изо дня в день! Если сеть несколько дней не проверялась, она примерзала под льдом, а чем тогда ловить рыбу? Чем питаться? Рыба была основным питанием, витамином, лекарством. И шли ловить её никем не подгоняемые и неохраняемые, даже в пургу, если только держались на ногах.

Станкевичюс, учитель из Мариямполиса, и начальник Смельцов тоже попали в пургу. Двенадцать суток пролежали они вместе с собаками под снегом. Если один засыпал, другой толкал его кулаком в бок, чтобы не замерз во сне. В отчаянии Смельцов сердечно каялся и молил бога о чуде — спасении.

На тринадцатые сутки пурга угомонилась. Собак почти не осталось. В снежной коре от дыхания отсырела одежда. Когда они оба вылезли на поверхность, одежда мгновенно превратилась в лед. Оба начали коченеть. Спастись не было ни малейшей надежды. Вокруг на сотни километров ни одной живой души. С каждой минутой приближалась смерть. И в эти последние минуты, их увидел эвенк, охотник на песцов, объезжавший на собаках свои капканы. И спас. Вероятность таких встреч в Арктических широтах бесконечно мала. Все считали, их погибшими. Выздоровев и поправившись, Смельцов любил рассказывать, что только слова Сталина: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять»,— поддержали твердость его духа и помогли спастись. О своих горячих молитвах, раскаянии и обетах Богу он скромно умалчивал.

Мама не раз обращалась с просьбой, ввиду тяжелой болезни, разрешить изменить ей место ссылки, разрешить жить в Иркутской области и на Алтае. Климат этих мест казался довольно мягким. Но просьбы не удовлетворялись. А здоровье все ухудшалось, и она поняла, что умрет в Якутии. Она хотела увидеть Литву, хотела быть похороненной на родной земле. В 1949 г. в феврале мы на самолете сбежали из Якутии и достигли желанной Литвы.

Вскоре нас начали искать. Никаких документов у нас не было. Скрывались у родных и знакомых. Не раз приходилось с больной матерью спешно менять приют, когда появлялось подозрение, что нас заметили. По возвращении в Литву здоровье матери значительно улучшилось. Огромная радость возвращения, овощи, фрукты, так необходимые при этой болезни, присмотр врачей — все это помогло ей окрепнуть. Она прямо ожила. Радовалась каждому лучу солнца, каждой травке, цветку, дереву, которых столько лет не видела на Севере! Она целыми часами сидела где-нибудь в кустах, то срывая ягоды, то прислушиваясь к голосам родной земли… Не придумал Сталин такого наказания, которое заставило бы меня пожалеть об этих мгновениях.

Но через восемь месяцев болезнь снова стала прогрессировать. Появились грозные симптомы уремии. Весной 1950 г. состояние здоровья уже было безнадежным. Она попросила перевезти её в нашу квартиру в Каунасе. Это было очень рискованно, но мы её удовлетворили. Врачи приходили к ней чаще в сумерки. Однажды она неожиданно спросила меня: «А как ты меня похоронишь? Тебя ждет тюрьма. Опусти меня в Неман…» И в иной мир она ушла, понимая, что в родной земле ей и мертвой не будет места. Умирала она трудно 5 мая 1950 г. Последними её словами были: «Зачем нас не расстреляли всех тогда у дверей вагона?» Лежит она на кровати, вся в цветах. А на лице спокойствие. Конец мучениям. Открыла окно, пусть литовский ветерок в последний раз поласкает её лицо… Моя хорошая, моя кроткая матушка, не обидевшая в жизни ни одного живого существа. Почему на твою долю выпало столько мук? Ты раньше других замечала человеческую боль и несчастье. Незаметно и тихо приходила на помощь. Исполнилось твое последнее желание. Ты умерла в Литве. Тебя примет родная земля. Из последних сил ты достигла её. Слабая, умирающая, преследуемая ты победила. Только где же это место? Где и как похоронить? Один ксендз согласился похоронить без документов, под другой фамилией, на деревенском кладбище в восемнадцати км от Каунаса. Но как вынести из дому? Как вывезти из города? Вынос и вывоз гроба удивит соседей… Похоронить под окнами в садике? Но майские ночи светлые, немыслимо незаметно выкопать яму. Тетя предложила: она пойдет в НКВД и скажет, что ночью постучалась больная сестра, не впустить её не могла, а днем она умерла. Наверное выполнят необходимые формальности установления личности и позволят похоронить. Но ведь тогда я не смогу прийти на похороны, ни к могиле: без сомнения, она будет под наблюдением. Кроме того, они этому не поверят и кто-нибудь пострадает.

Но более всего невыносимой была мысль, что на неё, умершую, придут смотреть её палачи, а я и в эти последние часы не смогу быть подле неё. Так что же делать? Неужели правда, что моей умершей матери нет места в родной земле? В подвале было маленькое помещение, предусмотренное как убежище на случай войны. Похороню там. Долотом и топором начала ломать бетонный пол. Не подумал отец, когда строил дом, как трудно будет вырубить здесь могилу для мамы. Чтобы не заметили с улицы зажигаю только свечи. Стараюсь изо всех сил, но работа продвигается медленно. Наконец бетон взломан. Дальше глина. Через двое суток кончаю работу. Передо мной зияет яма. Завтра первое воскресенье мая — день Матери. Так вот каков мой последний подарок тебе, мама… С тетей распиливаем шкаф, делаем гроб. Дверца будет его крышкой. На рассвете гроб относим и опускаем в яму. Теперь надо положить её туда. Несколько раз подхожу к ней, но ноги подкашиваются, делается дурно. Этого я сделать не могу. Тогда приходит верный человек, брат известного ксендза миссионера Паукштиса. Он берет ее на руки и выносит. Всю следующую неделю я ночами выносила из подвала куски бетона и глины. Потом достала цемент и заровняла пол так, что не осталось никаких следов. В помещении был водяной счетчик. Проверявший его человек не раз замечал там цветы и свечи, но никому об этом не сказал. Неизвестная «могила…» Сколько их было и сколько их еще есть в Литве…

file-2

В 1950 г. меня выследили и арестовали. Заперли в Каунасскую следственную тюрьму и предъявили обвинение по статье 82 Уголовного кодекса — побег из ссылки. Следственные органы интересовало где скрывается мать, кто давал приют и поддерживал материально. Ни на один из этих вопросов я не могла ответить, не выдав людей, которые мне помогали. Поэтому сразу сказала, что правду сказать не могу, врать не хочу. На добро и благородство так не отвечают. Что касается матери, то могу сказать, что умерла 5 мая 1950 г. Мне, конечно, не поверили. Требовали назвать фамилии врачей, на каком кладбище и под какой фамилией похоронена. И на эти вопросы я отказалась отвечать. Через пару дней следователь торжествуя меня «разоблачил»: проверены все бюро ЗАГС-ов Литвы и установлено, что в тот день женщина такого возраста в Литве не умерла. Факт смерти матери был отмечен как ложный. Ну и слава богу! Заметила, что они никогда не верят правде. А больше всего боялась, чтобы они не узнали, где мать похоронена, потому что в этом случае обязательно произвели бы эксгумацию. Поскольку следствие ничуть не продвигалось, следователи постоянно менялись. На следствие водили почти каждую ночь, как только я начинала засыпать. А в шесть утра уже раздавался сигнал на подъем. Днем даже сидя нельзя было вздремнуть, тотчас наказывали. От постоянного недосыпания постоянно болела голова. Наконец, измучив меня и самих себя, следствие закончили на том, с чего начали. Врачи, которые лечили мою мать, люди, которые давали нам приют не пострадали. Большинство из них еще живы, и живут в Каунасе и в Вильнюсе. Органы безопасности были уверены, что мать еще жива, и активно искали её до 1953 года. Вскоре меня через Вильнюс и Москву привезли в Горьковскую область, на станцию Сухобезводную в Унжлаг, где я должна была отбыть срок наказания. Лагерь удивил меня множеством прекрасных и светлых личностей. Казалось, Сталин заточил здесь разум, честь и совесть страны. Среди заключенных были ученые, конструкторы, артисты театра и кино, преподаватели, врачи, студенты и другие. Мария Александровна Голизман-Желябовская, преподавательница французского языка в Московском университете (осужденная вместе с мужем — специалистом детской литературы, за хранение самиздата) после работы читала нам по памяти курс французской литературы.

В сентябре открылись ворота Якутской тюрьмы и меня выпустили «на свободу». Впервые шла без конвоя, было как-то непривычно. Начала работать. И вдруг снова неожиданный поворот судьбы: в июле 1954 г. меня вдруг вызвали в Якутское министерство внутренних дел и спросили, писала ли я когда-нибудь письмо Берии. Берия в то время был уже расстрелян. Вспомнила, что год назад, следуя по этапу, на какой-то станции я попросила солдата-конвойного бросить письмо в почтовый ящик. В нем я просила Берию, тогдашнего министра госбезопасности, заменить мне место ссылки и разрешить жить в таком городе Сибири, где есть медицинский институт. Можно только удивляться, как тщательно после ареста Берии была проверена вся его канцелярия, если нашлась даже эта моя бумажка. «Ваша просьба была отклонена,— сказали мне в спецотделе, — а, мы разрешаем вам ехать учиться. Выбирайте город до Урала». Через час я вышла из. министерства уже с разрешением на руках. В Омск прибыла, когда до вступительных экзаменов оставалось девять дней. В спецкомендатуре, куда я явилась, мне сказали, что на учет меня возьмут временно, и если я не пройду по конкурсу в институт, то меня отправят обратно в Якутию. Поскольку денег у меня не было, то в перспективе снова был этап. В канун первого экзамена я пошла в театр. В то время в Омске гастролировал Свердловский театр оперы и балета. Опера… Какое огромное влияние она на меня оказывала. Я полюбила её очень рано, а с 13 лет она заслонила все детские игры и развлечения. Редко пропускала спектакли. Театр… Незабываемые, прекраснейшие часы моего детства. Часы величайшей радости. Передо мной открылся впечатляющий, удивительный мир красоты и добра, он меня очаровал и позже стал духовной опорой на всю жизнь. Театр… Он зажигает в сердце человека факел, который уже никто не в силах погасить; можно делать что угодно: унижать, мучить, тыкать в грязь, а в сердце человека все равно звучит уже другая музыка, тебя не сделают его послушным инструментом.
Когда 14 июня 1941 г. нас везли в Сибирь и мне велели взять необходимые вещи, я заботливо сложила в два пакета все программы спектаклей и вышла из дому, твердо веря, что уношу с собой все самое дорогое и ценное. В тот вечер шла «Травиата». Как много раз я видела ее в Литве. Но теперь, после стольких лет смертей и утрат все звучало с новым смыслом, необыкновенно потрясло. Поднялось все, о чем старалась не думать, забыть, чтобы можно было жить. И я плакала. Но вместе с тем обрела новые силы и готовилась к экзаменам, как к штурму. Хотя я сдала их на пятерки, но знала, что мою судьбу решит мандатная комиссия, которая несомненно заинтересуется кое-какими моментами моей биографии, которые я скрыла.

May 24, 2015 Posted by | deportācijas, noziegumi pret cilvēci, represijas, REPRESĒTIE, Vēsture | 1 Comment

Okupācijas muzejs apsūdz arhitektus maldināšanā

http://goo.gl/usPdeT  Aisma Orupe, NRA

Okupācijas muzejs (OM) ir satraucies par Nākotnes mājas jeb piebūves tālāko likteni. Ja projekts netikšot virzīts uz priekšu, apdraudēta esot pati muzeja pastāvēšana. Atlikt tā īstenošanu nozīmētu pievilt arī tos, kas šim mērķim ir saziedojuši pusotru miljonu latu.

Atsaucoties uz 20 arhitektu vēstuli, kurā iebilsts pret piebūves celtniecību, muzeja biedrības pārstāvji preses konferencē pauda sašutumu par šādu spieķu likšanu riteņos. Pārmest muzeja ēkas arhitektonisku vērtību iznīcināšanu, zinot, ka tā nav Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sarakstos, – tā ir tikai maldināšana un vēlme nobremzēt projektu. Šādu rīcību varot salīdzināt ar ģimeni, kura nolēmusi paplašināt savu namu – jau pasūtījusi projektu, iepirkusi mēbeles, atlicis tikai sākt celtniecību, bet tad pēkšņi tiek paziņots, ka jāsaspiežas turpat vai jāpārceļas dzīvot citur. «Arhitekti paziņo, ka viņi ceļ iebildumus ne jau tāpēc, ka viņiem būtu kaut kas pret OM un cilvēkiem, kas tur strādā. Bet mēs domājam, ka tas ir pret mums,» uztraukts teica OM biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Nollendorfs. Neesot saprotams, kur tādā gadījumā paliek tiesiskums, jo ir taču pieņemts likums, kurā apliecinātas OM tiesības uz zemi un ēku. Kur paliekot visi valdības rīkojumi, sākot no 2007. gada. «Esam izdevuši līdzekļus un esam paļāvušies, ka muzejs ir vajadzīgs,» pauda V. Nollendorfs. Nu nevarot OM palikt pagaidu mītnē, kas nav izdevīgā vietā. Strēlnieku laukums «bija ļoti centrāls un pievilka tūristus». Tur gadā bijuši 100 000 apmeklētāju, bet Raiņa bulvārī – tikai 30 000. Biedrības pārstāvis neatbalstot arī kolekcijas sadalīšanu pa dažādām ēkām, jo nevarot materiālu, kas ir savstarpēji saistīts, «izmētāt pa pilsētu». Tas būtu tas pats, kas Nacionālo bibliotēku izvietot turpat, kur tā bija.

Šāda situācija OM kā privātai iestādei nestrādā par labu, jo krītas ieņēmumi. Valsts gan maksā dotāciju, taču tā ir tikai ceturtā daļa no OM 600 000 eiro lielā budžeta. Un tomēr valsts atbalsts ir būtisks, ko saņem akreditētais muzejs. Ja muzeja attīstība tiek kavēta, var arī pazaudēt akreditāciju. «Un tad četru piecu gadu laikā muzejs var vienkārši izčākstēt,» rezumēja V. Nollendorfs.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdis Jānis Kukainis neslēpa sašutumu, ka privāta persona arhitekte Zaiga Gaile varējusi iet uz Rīgas būvvaldi un kopā ar amatpersonām pētīt projektu un konstatēt, ka tas veikts neprofesionāli. Tad, kad projekts izgājis visas instances? Tas nu tiešām neesot saprotams, kas aiz visa tā slēpjas.

Ārlietu ministrijas (ĀM) speciālo uzdevumu vēstnieks Kārlis Eihenbaums aicināja turēties pie valdības lēmumiem. Tas esot būtiski, lai OM atrastos Strēlnieku laukumā uz «tūrisma takas» un valsts oficiālie viesi varētu to apmeklēt.

Muzejs meklējis arī atbalstu no premjeres Laimdotas Straujumas. Viņa solījusi 12. jūnijā apmeklēt OM kopā ar kultūras ministri Daci Melbārdi, lai uz vietas pārrunātu visas neskaidrības. Nekādas atbildes gan neesot saņēmuši no Rīgas mēra Nila Ušakova, tāpēc viņam izsūtīta otra vēstule ar lūgumu atbalstīt muzeja rekonstrukciju.

May 22, 2015 Posted by | piemiņa, Vēsture | Leave a comment

PBLA un tās dalīborganizāciju atklāta vēstule

PBLA un tās dalīborganizāciju atklāta vēstule Latvijas valsts augstākajām amatpersonām

PBLA un tās dalīborganizāciju atklāta vēstule Latvijas valsts augstākajām amatpersonām

Valsts prezidentam Andrim Bērziņa kungam; Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrnieces kundzei; Ministru prezidentei Laimdotai Straujumas kundzei; kultūras ministrei Dacei Melbārdes kundzei; Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakova kungam

Latviešu centrālo organizāciju apvienība ārzemēs – Pasaules Brīvo latviešu apvienība – un tās dalīborganizācijas vēršas pie jums saistībā ar 20 arhitektu 2015.gada 3.martā parakstīto un kultūras ministrei Dacei Melbārdes kundzei adresēto vēstuli “Par Okupācijas muzeja ēkas un Strēlnieku laukuma ansambļa aizsardzību un saglabāšanu” un tai sekojošo diskusiju sabiedrībā un Latvijas medijos.

Vēršamies pie jums ar aicinājumu nepieļaut Gaismas pils arhitekta Gunāra Birkerta projektētā Okupācijas muzeja Nākotnes nama būvniecības apstādināšanu.

Latvijas Okupācijas muzeja izveidi 1993.gadā ierosināja ārzemju latviešu iniciatīvas grupa vēsturnieka Ph.D.Pauļa Lazdas un ķīmijas zinātņu profesores, pedagoģes Ph.D.Gundegas Micheles vadībā. Divdesmit divos gados muzejs sekmīgi un ar panākumiem saglabājis un apkopojis mūsu valsts traģisko XX gadsimta notikumu liecības, nepieļaujot šo vēstures posmu aizmirstībai, savukārt ārzemju latviešu sabiedrība šai laikā Okupācijas muzeju ir uzturējusi ar saviem ziedojumiem, ieguldot muzejā un tā darbības nodrošināšanā vairāk nekā sešus miljonus eiro.

2008.gadā Rīgas pilsētas būvvaldē tika apstiprināts Gunāra Birkerta skiču projekts Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijai (Nākotnes nams), un kopš tā laika līdz šodienai ziedojumos šī projekta īstenošanai ārzemēs ziedoti vairāk nekā pusotrs miljons eiro. Patlaban Okupācijas muzeja rekonstrukcijas tehniskais projekts jau ir iesniegts izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē.

Šobrīd, kad pēdējā šī projekta attīstības stadijā notiek neargumentēti, brīžiem pat nepatiesi un maldinoši mēģinājumi to apturēt, vēlamies uzsvērt, ka projekta apturēšana nozīmētu ne tikai daudzu ieguldītu darba gadu un vairāk nekā 6300 ziedotāju ieguldītu līdzekļu zaudējumu (daudzi ir mērķziedojumi tikai šim konkrētajam Nākotnes nama projektam), bet arī uz vairākiem gadiem tiktu aizkavēta vai pat apdraudēta muzeja spēja pasaulei pilnvērtīgi stāstīt Latvijas stāstu, lai pretotos tiem, kas ar agresīvu propagandu to cenšas noliegt.

Šāda rīcība ir nepieļaujama, tāpēc PBLA atkārtoti pauž atbalstu Latvijas Okupācijas muzeja iecerei būvēt Gunāra Birkerta projektēto Nākotnes namu. Latvieši ārzemēs ir bijuši lielākie Okupācijas muzeja atbalstītāji, tāpēc vēlas uzsvērt, ka ir nepieļaujama šī muzeja “aizbīdīšana perifērijā” vai plānotā apjoma samazināšana, citiem vārdiem, muzejam uz visiem laikiem jāpaliek šai centrālajā novietojumā Vecrīgas pašā sirdī – Strēlnieku laukumā, un tam jāvar šajā vietā pilnvērtīgi funkcionēt.

Ar patiesu cieņu – Jānis Kukainis, PBLA priekšsēdis; Pēteris Blumbergs, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis; Andris Ķesteris, Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā priekšsēdis; Kristīne Saulīte, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde; Aldis Austers, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis; Daina Gūtmane, Dienvidamerikas un Karību reģiona latviešu apvienības priekšsēde; Lauma Vlasova, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde.

Rīgā, 2015.gada 15.maijā

May 20, 2015 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Vai 700 gadu verdzības mīts ir latviešu identitātes daļa?

Edīte Brikmane,
LV portāls

19.05.2015

Nenoliedzami, vēsturiskā pieredze un apziņa ir ikvienas nācijas būtiska identitātes daļa. Taču, ja lielai daļai tautu to vēsture ir pašapziņas un lepnuma avots, latviešiem runāt par savu pagātni nav viegls uzdevums. To apgrūtina gan pretrunīgā „700 gadu verdzības” koncepcija, kas iedvesmu guva Garlība Merķeļa traktātā „Latvieši”, gan traģiskie 20.gadsimta notikumi, kuri, gribam to vai ne, atstājuši savu iespaidu uz latvisko identitāti un stāju.

Tāpēc arvien kā svaiga gaisa malks tiek tverts ikkatrs vēsturnieku devums, kas iesūnojošos mītus un stereotipus par necilo un drūmo latviešu pagātni satricina. Par to, kā veidojusies latviešu vēsturiskā apziņa un vai savulaik izdomātais verdzības mīts izravējams no mūsdienu latviešu apziņas, LV portāls uz sarunu aicināja jaunās paaudzes vēsturnieku vēstures zinātnes doktoru Jāni Šiliņu, kas ir galvenais redaktors nule iznākušajam faksimilizdevumam ar komentāriem “Vidzemes stāsti. Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas, to Vidzemes ļaužu”. 1753.gadā tapušais vācu mācītāja F.B.Blaufūsa apcerējums ir uzskatāms par  pirmo latviešu vēsturi, kas sarakstīts latviešu valodā. Turklāt manuskripts, kas tapis teju 100 gadus pirms jaunlatviešu kustības, apgāž virkni latviešos iesēdušos stereotipu par gadsimtos apspiesto zemnieku tautu.

Grāmatas ievadā tu raksti par latviešu nacionālās vēstures koncepcijas veidošanos 19.gs. un 20.gs.sākumā, pamatojoties uz Garlība Merķeļa “700 verdzības gadu” mītu.  Vai, tavuprāt, šī vienkāršotā vēstures koncepcija joprojām ir aktuāla un varētu teikt, ka šis mīts diemžēl kļuvis par latviskās identitātes neatņemamu daļu?

Latviešu verdzības mīts ir interesants fenomens. Iespējams, tas būtu atsevišķu pētījumu vērts jautājums. Es teiktu, ka 700 gadu verdzības mīts droši vien ir aktuāls. Protams, tas ir vairāk vai mazāk mainījies. Jā, tā ir mūsdienu īpatnība, ka šis mīts tiek ļoti daudz kritizēts gan no zinātnieku, gan kultūras darbinieku puses, norādot, ka tam nav pamatojuma, ka tas ir izdomājums, kas rada daudz ļauna, mazvērtības kompleksus u.tml. Taču jautājums ir, vai virspusīga kritika spēj šo mītu noārdīt? It kā vārdos sakām: “Nē, tāda vēstures izpratne nekam neder!”, bet varbūt kaut kur latviešu kultūras kodos jeb kolektīvajā bezapziņā tas kaut kur gruzd un ir ļoti reāls.

Vēstures izpratne nepārtraukti modificējas, jau sākot ar 19.gadsimta vidu, kad tā pirmo reizi nonāca līdz latviešu sabiedrības apziņai. Toreiz tas bija 600 gadu verdzības mīts, jo Merķelis rakstīja par tumšo pakļautības laiku no 13. līdz 19.gadsimtam. 20.gadsimtā tas transformējās 700 gadu verdzības mītā. Esmu domājis par to, ka šajā koncepcijā varētu iekļauties arī 50 gadu okupācijas pieredze. Līdz ar to mīts nepārtraukti mainās un savā ziņā pagarinās.

Domāju, joprojām kāds ikdienā izmanto šo mītu, lai skaidrotu kaut kādas aktuālās norises politikā, bet tikpat labi daudziem tas ir pilnīgi nebūtisks. Tāpēc, manuprāt, viedokļi, vai šis mīts ir kļuvis par latviešu identitātes daļu vai nav, var būt ļoti dažādi, pretrunīgi un diezgan subjektīvi.

Minēji, ka 700 gadu verdzības mīts ticis konstruēts 19.gadsimta vidū. Kāpēc tas vispār bija vajadzīgs?

Mīti iegūst aktualitāti un popularitāti tāpēc, ka tie veic kaut kādas noteiktas sociālas vai kulturālas funkcijas attiecīgā laikā un vēsturiskā situācijā. Tas bija laiks, kad dzimtbūšana tika ļoti asi kritizēta visā Eiropā, it īpaši Austrumeiropā, kur tā saglabājās visilgāk. Atbrīvošanās diskurss – gan tautu, gan sociālo grupu, visbeidzot katra indivīda atbrīvošanās – bija ļoti spēcīgs un aktuāls. Cīņa pret verdzību un verdzības kritika Latvijas gadījumā izpaudās kā dzimtbūšanas kritika. Tāpēc 19.gadsimta vidū aktīvākie latvieši atcerējās Garlību Merķeli un viņa darbu “Latvieši”, un var teikt, ka jaunlatviešiem Merķelis bija ļoti svarīgs – ne velti Rīgas Latviešu biedrība savu sabiedrisko darbību sāka tieši ar viņa pieminekļa atklāšanu.

Otrs aspekts bija nacionālās atbrīvošanās jautājums. Meklējot leģitimitāti un pārmantojamību latviešu nācijas kā politiska subjekta esamībai, atbildes tika meklētas senā pagātnē jeb t.s. senlatviešos, kuriem, protams, ar 19.gadsimta latviešiem bija ļoti nosacīta saikne. Taču tolaik nacionālais jautājums un konkurence ar priviliģētā stāvoklī esošo baltvāciešu minoritāti bija aktuāla. Līdz ar to 700 gadu verdzības mīts kalpoja kā labs veids, lai mobilizētu sabiedrību cīņai par savām tiesībām, neraugoties uz to, ka šim mītam bija apšaubāms un ļoti diskutabls segums – vai vispār bija tāda verdzība, un vai dzimtbūšanu var uzskatīt par verdzību? Turklāt dzimtbūšana bija salīdzinoši jauna parādība un klasiski negatīvā izpratnē Latvijas teritorijā pastāvēja tikai no 18.gadsimta sākuma. Nekādā gadījumā 700 gadu!

Tātad uz atbilstoša vēsturiskā fona verdzības mīts ir nospēlējis savu pozitīvo lomu un bija attaisnojams.

Domāju, paši jaunlatvieši neapzinājās, ka verdzības mīts nākotnē varētu kļūt par iemeslu kaut kādām negatīvām sekām. Starp citu, interesanti, ka Merķeli latviešu valodā pārtulkoja tikai 1905.gadā, kad atkal aktualizējās jautājums par latviešu apspiešanu un cīņu par tiesībām. Arī jaunstrāvniekiem un sociālistiem cīņa pret sociālo apspiestību un nevienlīdzību kaut kādā mērā saistījās ar nacionālo konfrontāciju starp latviešiem kā apspiestajiem un vācbaltiešiem kā apspiedējiem.

Acīmredzot arī tālākā vēstures gaita nav bijusi labvēlīga transformācijām latviešu vēsturiskajā apziņā, jo savas tiesības uz pašnoteikšanos un brīvību arvien bijis jāaizstāv un jāpamato.

20.gadsimtā šis mīts iegūst pilnīgi citu kontekstu tieši lielo satricinājumu, karu un vardarbības dēļ. 20.gadsimtā izvirzās ciešanu ideāls. Ja agrāk 700 gadu verdzības mīts motivēja cīņai pret netaisnību un pāridarījumiem, tad modernajā laikmetā pēc Otrā pasaules kara, holokausta un koncentrācijas nometnēm cietēja tēls ir ieguvis pilnīgi citu nozīmi. Apstāklis, ka esi cietējs, piešķir sava veida pievienoto vērtību. Tāpēc joprojām svarīgs ir jautājums – kurš cietis vairāk? To redzam arī 9.maija kontekstā – kura tauta tad visvairāk cieta? Ebreji, padomju tauta, krievu tauta vai latvieši? Bet latviešiem ir 700 gadu verdzības mīts un tad vēl 50 gadu okupācija, kas viņiem ļauj savā mazajā balstiņā bļaut – mēs esam cietuši visvairāk!

Vai mēs no šī mīta esam vairāk ieguvuši vai vairāk zaudējuši? Varbūt pienācis laiks šo mītu mest pie malas un, ja bez tā nevar, konstruēt jaunu, tāpat kā tas notika pirms vairāk nekā pusotra gadsimta?

Es domāju, ka šis 700 gadu verdzības mīts ir ļoti dziļš  un daudzslāņains. Katrā laikmetā un katra paaudze to var veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi adaptēt un izmantot, jo sevī slēpj gan etniskos,  gan taisnības un pārestības jautājumus, cietēja un varmākas problemātiku u.tml. Kā jebkurai idejai tam ir savas pozitīvās puses un savas ēnas puses, jo principā to var izmantot ļoti dažādi.

Jautājums, vai tiešām tas nav kļuvis par tādu kā lāstu – neatņemamu identitātes sastāvdaļu, kas mūs nomoka un neļauj atbrīvoties. Daudzi uzskata, ka tas tiešām būtu vienkārši mākslīgi jāatmet. Taču, iespējams, mīts ir tik dziļi iegājies latviešu kultūrā, ka māc šaubas, vai to vispār var izdarīt? No otras puses, jājautā, vai tas vispār kādam ir interesanti?  Vai patiešām ir tāda griba no verdzības mīta atteikties, jo skaidrs, ja mēs atteiksimies no šādas vēstures koncepcijas, tās vietā izveidosies tukšums. Līdz ar to rodas jautājums – kā aizpildīt šo tukšumu?

Noteikti esi domājis, vai tad tiešām latviešiem nav nekā cita, ar ko šo tukšumu varētu aizpildīt? Kā pats esi rakstījis – vienkāršotā latviešu skaidrošanas shēma ar idealizētu senvēsturi ar mītiskajiem “senlatviešiem”, kam sekoja tumšais “verdzības laiks” un latviešu atbrīvošanās laikmets 19.gadsimtā, ir tiktāl izkropļojis Latvijas vēstures izpratni un latviešu vietu tajā, ka “aiz borta” atstāti daudzi vēsturiski notikumi, darbi un personības, kas neiederas šādā vēsturiskā skatījumā.

Manuprāt, šo vēstures koncepciju ir iespējams mainīt, un Merķelis nebūt nav vienīgais, kas tolaik rakstījis par latviešu stāvokli. Piemēram, 40 gadus pirms Merķeļa “Latviešiem” un 100 gadus pirms jaunlatviešu kustības sākuma – laikā, ko skolā esam iemācījušies uzskatīt par tumsonības un verdzības laiku, – vācu izcelsmes mācītājs Frīdrihs Bernhards Blaufūss ieradās Vidzemē, cītīgi mācījās latviešu valodu un ne tikai piedalījās Bībeles otrā izdevuma radīšanā, sagatavojot ievadvārdus, bet latviešu valodā sarakstīja vēsturisku apcerējumu “Vidzemes stāsti”, kas tika lasīts latviešu zemnieku un pilsētnieku vidū.

Šis 1753.gadā tapušais apcerējums uzskatāms par pirmo latviski sarakstīto latviešu vēsturi, kas piedāvā atšķirīgu skatījumu uz mūsu tautu un tās pagātni.  Tas ir ne vien nenovērtējams, līdz šim tikai šauram speciālistu lokam zināms latviešu vēstures piemineklis, bet arī iespēja iepazīties ar latviešu valodu, kāda tā bija 18.gadsimta vidū. Man liels pārsteigums bija lasīt vācu mācītāja Blaufūsa domas, ka latviešu valoda esot pārāka par vācu valodu – tajā esot daudz vieglāk izteikties, tā esot spilgtāka un vairāk līdzinoties klasiskajām grieķu un latīņu valodām. Tas ir nepareizs stereotips, ka vācieši vienmēr ir skatījušies uz latviešiem no augšas ar tādu kā aizbildniecību.

Varam tikai minēt, kā mēs kā nācija būtu attīstījušies, ja Merķelis nebūtu uzrakstījis savu darbu, bet visiem būtu zināms Blaufūsa manuskripts un viņa latviešu vēstures skaidrojums, kurā nav šī verdzības mīta. Tagad šis manuskripts ir pirmo reizi izdots un pieejams plašākai sabiedrībai, tāpēc varbūt tas varētu kļūt par pamatu plašākai diskusijai par latviešu nācijas vēsturisko apziņu.

Kā Blaufūsa “Vidzemes stāstos” ir parādīti latvieši?

Blaufūsa un Merķeļa vēstures un pasaules redzējumā saskatāmas vairākas principiālas atšķirības.   Redzamākā ir tā, ka Merķelis savā darbā ļoti akcentē sociālos un ekonomiskos jautājumus, pievērš uzmanību cīņai par tiesībām, līdztiesību un sabiedrības atbrīvošanu, kas ir ļoti aktuālas tēmas apgaismības laikmetā un Lielās franču revolūcijas kontekstā. Savukārt Blaufūsa darbā neko tādu neatradīsiet, jo uzsvars ir likts uz individuālu atbrīvošanos, labklājības vairošanu, kas balstās uz personiskas iniciatīvas un tikumības attīstību.

Var teikt, ka Merķeļa paustais uzskats ir – vispirms jāmaina sabiedrība, jāsasniedz Eiropas vidējais attīstības līmenis, un tad sabiedrība kļūs labāka un cilvēki tikumīgāki. Turpretī Blaufūss raksta, ka vispirms jāmaina katrs cilvēks – jārūpējas, lai katrs sabiedrības loceklis kļūtu izglītotāks, tikumīgāks, un tad arī pārējā sabiedrība mainīsies un dzīvos lielākā labklājībā.

Interesanti, ka Merķeļa piedāvātajā koncepcijā “labākie laiki” meklējami tālā senatnē un tālā nākotnē: kad beidzot būs atrisināti sociālās apspiestības un ekonomikas jautājumi, tad beidzot latvieši atkal dzīvos labi. Savukārt Blaufūsam ir pilnīgi pretēja pieeja. Viņš raksta – tagad ir labi! Senāk bija sliktāk, bet tagad ir labāk, un, ja cilvēkiem būs pareiza attieksme pret sevi un apkārtējo pasauli, tad nākotne būs vēl gaišāka.

Tā ir Merķeļa darba negatīvā puse – tiek kultivēta pasivitāte un doma, ka mēs esam cietēji un tagad viss ir slikti. Nav īsti skaidrs, kas katram cilvēkam būtu jādara, lai kaut kas mainītos uz augšu. No otras puses ir Blaufūss, kurš norāda – šeit un tagad ir milzīgs potenciāls attīstīties. Katram cilvēkam ir jāpilnveidojas un jādara savs darbs pēc iespējas labāk. Nav jāgaida uz nākamo paaudzi vai kaut kādu svešu spēku palīdzību – mēs paši varam visu vērst par labu un padarīt savu dzīvi un sabiedrību labāku. Latvieši “Vidzemes stāstos” ir parādīti kā pašapzinīga un cienījama tauta.

Savādi, ka tik nozīmīgs vēstures avots nekad iepriekš nav publicēts.  Tikmēr skolu obligātajā literatūras sarakstā joprojām atradīsim Merķeļa “Latviešus”, kas tika uzrakstīti vēlāk.  Kāpēc, tavuprāt, tā ir?

Kā jau minēju, arī pašu Merķeli publicēja ļoti vēlu, tikai 1905.gadā, un, tāpat kā Blaufūsa darbs, tas ļoti ilgi cirkulēja rokrakstos kā tulkojums latviešu valodā.  Atsevišķi fragmenti no Blaufūsa stāstiem tika publicēti 1938.gadā, taču pilnā apmērā ar vēsturnieku un valodnieku komentāriem tas klajā nācis tikai šogad.

Kāpēc tikai tagad? Iespējams, līdz šim neviens nesaskatīja šī darba aktualitāti vai nozīmi, jo tas tomēr nonāk pretrunā joprojām aktuālajai nacionālajai vēstures koncepcijai, kurā nozīmīga vieta ir Merķelim un sociālekonomiskajām idejām, kas Latvijas sabiedrībā dominē kopš 19.gadsimta vidus un ir aktuālas vēl šodien – vispirms jāpanāk iekšzemes kopprodukta pieaugums, jāatrisina sociālie jautājumi, jāsasniedz Eiropas vidējais labklājības līmenis, un tad mēs būsim laimīgi. Blaufūss ar vēstījumu, ka viss atkarīgs no katra paša iniciatīvas un pūliņiem, šeit neiederējās.

Šodien indivīda brīvība un intereses izvirzās priekšplānā un dažkārt nonāk pat pretrunā kolektīvajām interesēm, un tādā ziņā mūsdienās tieši Merķeļa koncepcija vairs īsti neiederas un traucē.

Sabiedrība patiešām mainās. 19. un 20.gadsimts bija masu sabiedrības laiks ar uzsvaru uz masu ideoloģijām, masu ražošanu, masu patēriņu. Par laimi, mūsdienās jau var redzēt pirmos asnus, kas ļauj cerēt uz pārmaiņām – kolektīvisms un masu idejas pamazām tiek atmestas.

Protams, liekot indivīda intereses centrā, var iebraukt otrā grāvī, tāpēc ir jādomā, kā šīs tendences mēs 21.gadsimtā varam vislabāk piemērot un izmantot tieši mūsu konkrētajā individuālajā gadījumā.

Tā ir latviešu nelaime, kas caurvij 19. un 20.gadsimtu  – svešu ideju pārņemšana un burtiska ieviešana. Tā notika ar nacionālismu, sociālismu, tāpat ar demokrātiju un liberālismu – tika paņemtas vispārējas klišejas, standartizēti risinājumi, kuriem mēģināja piemērot Latvijas situāciju, nevis Latvijas situācijai mēģināja piemērot jaunās idejas.

Manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs spētu pierādīt, ka  esam kaut ko mācījušies no vēstures, ja mēs beidzot mēģinātu pielāgot Latvijas vajadzībām un apstākļiem jaunās pasaules tendences. Cits jautājums, vai šīs tendences redzam un saprotam vai mēs pietiekami izprotam mūsu sabiedrību un to, kāda ir mūsu situācija, resursi un iespējas. Šeit nonākam pie zinātnes, jo bez normālas zinātnes attīstības mēs nevaram izprast, kas mēs esam un kāda ir mūsu vieta pasaulē. Tas ir tāds apburtais loks, kurš jāmēģina salauzt.

Tomēr, atmetot šo mītu, kā teici, veidojas vēsturiskās apziņas tukšums, bez kā nācija īsti nevar rast savu ceļu, meklēt attīstības virzienu un nospraust mērķus. Vai tas būtu vēsturnieku, radošās inteliģences vai politiķu uzdevums aizpildīt šo tukšumu, piedāvājot jaunu redzējumu vai pat konstruēt jaunu mītu?

Šādi nacionālie mīti tiek veidoti no augšas, un lielas sabiedrību organizējošas idejas parasti nāk no nacionālās elites, kura saredz nācijas mērķi un spēj noformulēt, kāpēc tas ir nepieciešams. Kā jau minēju, 19.gadsimta vidū tā laika latviešu nacionālajai elitei bija skaidri redzami uzdevumi – veidot politisku nāciju, politisku subjektu. Šim mērķim lielā mērā kalpoja 700 gadu verdzības mīts.

Ja runājam par šodienu, pirmkārt, jājautā, vai mums šobrīd ir nacionālā elite? Otrs, ja tāda pastāv – vai tai ir kaut kādi vispārnacionāli mērķi. Treškārt, vai tai ir pietiekama kapacitāte un prasmes, lai šādu nacionālo mītu konstruētu. Es par to ļoti šaubos. Visbeidzot, jautājums ir – vai tas vispār ir vajadzīgs?

Protams, būtu daudzkārt vieglāk pārvaldīt un mobilizēt sabiedrību, ja šāds mīts eksistētu. Bet es neesmu drošs, vai tas mūsdienās vairs ir nepieciešams. Ja skatāmies no Blaufūsa perspektīvas, kur uzsvars tiek likts uz katra indivīda attīstību un iniciatīvu, šādas ideoloģijas un vēsturiskie mīti ierobežo cilvēka potenciālu. To mēs redzam Krievijā – veidojot jaunu nacionālo ideoloģiju, samaksa ir personas brīvība. Vai mums tas ir vajadzīgs? Varbūt ir ļoti labi, ka jauni mīti netiek mākslīgi konstruēti, cilvēki var nodarboties ar lietām, kas katram šķiet būtiskas, nelauzot galvu par kaut kādu nacionālo ideju un iederēšanos kopējā rāmī. Tādā ziņā Blaufūss pauž universālas idejas, kas būtībā nav nekas jauns – katrs atsevišķs cilvēks ir vērtība, un ir jādomā, kā ievērot viņa vajadzības un intereses, un attiecīgi sabiedrība kļūst labāka un veiksmīgāka.

No otras puses, es personiski redzu, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc nacionālās ideoloģijas, īpaši tas redzams Krievijā. Un, manuprāt, arī Latvijā netrūkst cilvēku gan politikā, gan augstākajā ierēdniecībā, kas domā līdzīgi – ir nepieciešama nacionālā ideja, mitoloģija, ko būtu iespējams izmantot politiskiem mērķiem. Ja ir vāji politiķi un neefektīva pārvaldes sistēma, tad nacionālas ideoloģijas konstruēšana ir viens no veidiem, kā var kompensēt sistēmas trūkumus.

Kāpēc sabiedrībā, kurā ir diezgan pastiprināta interese par vēstures jautājumiem, vēstures zinātne ir atstāta pabērna lomā?

Mums praktiski visām zinātnes nozarēm iet ļoti bēdīgi, taču vissliktāk klājas  tām, kas izvirzītas kā Latvijas valsts prioritātes. Nozarēm, kuras finansē no Eiropas Savienības fondiem, klājas labāk. Taču latviešu valodai, vēsturei, kultūras vēsturei nākas paļauties uz Latvijas valsts finansējumu, kas ir ļoti niecīgs. Protams, zinātnieku gaušanās par naudas trūkumu ir subjektīvi saprotama, taču bieži vien mēs arī kā zinātnieki neraugāmies plašākā perspektīvā. Zinātne Latvijā vienmēr ir bijusi tādā kā pabērna lomā un nekad tā īsti nav novērtēta.

Vienīgais izņēmums varbūt bija baltvāciešu sabiedrība 19.gadsimtā, kas saskatīja ekonomiskos, sociālos un kultūras ieguvumus no zinātnes attīstības un attiecīgi ieguldīja milzīgus līdzekļus tās attīstībā. Man par lielu pārsteigumu arī tā laika latviešu nacionālā elite zinātni nekad nav uzskatījusi par prioritāru nozari. Šajā ziņā vēsture nav izņēmums.

Pat tad, kad Kronvaldu Atis aktualizēja jautājumu par nepieciešamību uzrakstīt latviešu vēsturi, viņš par to runāja tādā mitoloģiskā aspektā  kā nepieciešamību radīt vēstures grāmatu, kas atklās idealizētu un aizgrābjošu latviešu vēsturi, kas spēs mobilizēt sabiedrību. Pēc tādas vēstures vienmēr ir bijis pieprasījums, taču tam nav nekāda sakara ar vēstures zinātni. Tāpēc, lai gan daudziem latviešiem patiešām  interesē vēsture un pagātnes notikumi, diemžēl tas neatspoguļojas vēstures zinātnes grandiozā attīstībā, kā varētu gaidīt.

Manuprāt, zinātnes nožēlojamam stāvoklim Latvijā ir daudz dziļāku cēloņu. Piemēram, tai pašā Nacionālās attīstības plānā zinātnei ir paredzēti 1,5% no IKP 2030.gadā, kamēr Igaunijai jau šobrīd, ja nemaldos, ir 2 procenti.  Eiropas Savienībā ir uzskats, ka zinātnē būtu jāiegulda vēl vairāk – pat 3–4% no IKP. Diemžēl mūsu augstākās ierēdniecības acīs zinātne ir kā tāds piedēklis, kam jāatlicina mazliet naudas, jo tas ir prestiža jautājums. Tas, starp citu, spilgti izpaužas arī augstākās izglītības attīstībā, kur tiek paziņots, ka Latvijas Universitātei ir jāielaužas pasaules universitāšu top 100, kas ir kaut kāds absurds mērķis. Tā ir tiekšanās pēc formas, atzinības un prestiža, nevis reāliem sasniegumiem un taustāmu ieguldījumu sabiedrības vai tautsaimniecības attīstībā.

May 19, 2015 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Latviešu leģiona majors Ernests Laumanis karā un gulaga lēģeros

Foto no Latvijas Kara muzeja arhīva

Foto no Latvijas Kara muzeja arhīva

1945. gada 8. maijā netālu no Kabiles majors Ernests Laumanis nostādīja ierindā 19. latviešu ieroču-SS divīzijas izlūku (fizilieru) bataljonu un paziņoja saviem vīriem, ka karš viņiem ir beidzies. Kurzemes lielkauju laikā laumanieši bija izpelnījušies t. s. frontes ugunsdzēsēju reputāciju, jo tika raidīti cīņās vissmagākajos kauju iecirkņos, kur draudēja vai jau bija noticis frontes pārrāvums. Ernests Laumanis bija izcils varonības un drošsirdības paraugs saviem karavīriem. Dzimtenes mīlestība un nelokāma uzticība saviem ideāliem ļāva E. Laumanim palikt garā nesalauztam arī ieslodzījumā padomju soda nometnēs Vorkutā un Mordvijā, kur viņš pavadīja 20 garus gadus un bija spilgta autoritāte citu politieslodzīto vidū.

Bērnība un jaunības gadi Liepājā

Ernests Laumanis piedzima 1908. gada 8. maijā Liepājā Drāšu fabrikas strādnieka Krista un mājkalpotājas Minnas Laumaņu ģimenē. Ernestam jau no sešu gadu vecuma pa dienu nācās būt galvenajam atbildīgajam par mājas darbiem, t. sk., rūpēties par jaunāko brāli Frici. Pirmo izglītību Ernests ieguva Liepājas pilsētas 5. pamatskolā, bet 1927. gadā absolvēja Valsts Liepājas tehnikumu. Abu brāļu aizraušanās ar futbolu it īpaši sekmējās par pāris gadiem jaunākajam Fricim, kurš kļuva par vienu no labākajiem Latvijas futbola izlases aizsargiem un vairākkārtējās valsts čempionvienības Liepājas “Olimpijas” balstiem. Jau vēlāk, kad Ernests kā leģiona virsnieks cīnījās Kurzemes frontē, viņu ģimene piedzīvoja lielu traģēdiju. Rietumu sabiedroto aviācijas uzlidojumā Gotas pilsētai 1945. gada 6. februārī gāja bojā ap simts Liepājas dzelzceļa darbnīcu strādnieku, kuri ar ģimenēm bija evakuēti uz Vāciju. Nogalināto vidū bija arī Ernesta vecāki un vecākā māsa Anna ar vīru. Laimīgā kārtā dzīvs palika Fricis, kurš bija to latviešu bēgļu vidū, kas tobrīd atradās primitīvi izbūvētās bumbu patversmes daļā – to aviācijas mestās bumbas neskāra. Pēc kara Fricis spēlēja futbolu Augsburgas bēgļu nometnes komandā, bet vēlāk pārcēlās uz dzīvi Filadelfijā, ASV. Savu vecāko brāli viņš vairs nekad nesatika, tomēr centās viņam palīdzēt, sūtot Ernestam zāles, kad viņš bija atgriezies Liepājā no pirmā ieslodzījuma Vorkutas soda nometnē.

Pēc Vācijas–PSRS kara sākumaPēc okupācijas varu maiņas Liepājā 1941. gada 29. jūnijā E. Laumanis sekoja aicinājumam pieteikties latviešu pašaizsardzības spēkos un kļuva par Jaunliepājas pašaizsardzības vienības (tajā pieteicās daudzi Drāšu fabrikas (“Liepājas metalurgs”) strādnieki) komandieri. Šī bija viena no četrām pilsētā izveidotām vienībām, kuras dalībnieki (kopskaitā ap 70 cilvēku) sākotnēji nēsāja pazīšanās zīmi – baltu rokas apsēju ar zaļu ugunskrustu un, bruņoti ar padomju parauga šautenēm, veica militāri svarīgu objektu apsargāšanu un kārtības nodrošināšanu. Kā zināms, 1972. – 1974. gadā notika t. s. padomju paraugprāva pret 21. (Liepājas) policijas bataljona dalībniekiem, apsūdzot viņus ebreju iznīcināšanā 1941. gada septembrī un decembrī Liepājā un Šķēdes kāpās. Kaut arī 21. latviešu policijas bataljonā acīmredzot iekļāvās arī daļa šo noziegumu līdzdalībnieku, līdz šim nav izdevies konstatēt kādas liecības par Jaunliepājas pašaizsardzības vienības dalībnieku dalību šajās soda akcijās, un čekas pēckara pratināšanās to ir noliedzis arī pats E. Laumanis. Viņš bija to brīvprātīgo vidū, kuri, ietērpti Latvijas armijas formastērpos un svinīgi no Liepājas pavadīti, 21. latviešu policijas bataljona sastāvā 589 vīru stiprumā pa dzelzceļu 1942. gada 1. aprīlī sasniedza Krasnoje Selo. Vēl nepilnīgi apbruņotu, bez pietiekama skaita automātisko ieroču, bataljonu drīz vien iesaistīja cīņās pret sarkano armiju Ļeņingradas frontē. Īpaši smagas kaujas pret skaitliski lielāku pārspēku notika 1942. gada 20. – 22. jūlijā, kad sarkanarmiešu uzbrukumus ievadīja stundām ilga artilērijas un mīnmetēju uguns, un tajos piedalījās pat smagie tanki un lidmašīnas. Virsleitnants E. Laumanis bija starp tiem 34 karavīriem, kurus par izrādīto varonību izvirzīja apbalvošanai, un viņš tika iecelts par rotas komandieri.Latviešu leģionā

Pēc latviešu leģiona izveidošanas 1943. gada pavasarī 21. bataljonu iekļāva leģiona 1. (vēlāk 39.) grenadieru pulkā un 30. aprīlī pa dzelzceļu nosūtīja uz Dolgovo staciju Volhovas frontē. Tur 1943. gada jūlijā kapteini E. Laumani ievaino, bet mēnesi vēlāk apbalvo ar kaujās godam nopelnīto 2. šķiras Dzelzs krustu. Jau pēc 2. latviešu ieroču-SS brigādes pārveidošanas par 19. divīziju un atkāpšanās uz Latviju 1944. gada 1. maijā Piebalgas Zosēnos tiek izveidots 19. latviešu ieroču-SS divīzijas papildinājumu (vēlāk – trieciena) bataljons, un par tā komandieri kļūst E. Laumanis. Par prasmīgu bataljona vadību Daļģu–Aizkūju kaujās Vidzemē E. Laumani 1944. gada augustā apbalvo ar I šķiras Dzelzs krustu. Pēc atkāpšanās uz Kurzemi 1944. gada oktobrī un vēlāk sekojošās cīņās pie Džūkstes, Lestenes un Blīdenes E. Laumaņa komandētais bataljons kļuva slavens ar kaujas nopelniem un vairākām pārdrošām akcijām sarkanās armijas aizmugurē. Savu karavīru atmiņā E. Laumanis ir palicis kā ļoti stingrs komandieris, kurš prasījis pienākumu izpildi katram, sākot no karavīra un beidzot ar virsnieku. Kauju uzdevumus izskaidrojis vienkārši un labi saprotami, bez kādas garas runāšanas, bet vienlaikus bijis pretimnākošs un rūpējies par saviem padotajiem. E. Laumaņa triecienbataljona seržants Jānis Zvirbulis atceras, ka kopā ar citiem leģionāriem pirmoreiz ierodoties bataljona štābā, tā komandieris skaidri pateicis, ka viņam ir vajadzīgi drošsirdīgi vīri, uz kuriem var paļauties un kuri saprot, ka cīņas ir smagas un prasīs arī upurus, aicinot tos, kuri tam nav gatavi, doties uz kādu citu vienību. Visi jaunpienācēji tomēr palikuši uz vietas un bataljona komandieris licis savam ziņnesim ieliet katram glāzi vīna. Nav noslēpums, ka tikpat pamatīgi kā kaujas laukā, E. Laumanis centās pavadīt laiku arī kauju starplaikos, kad viņa komandpunktā tika dzerts uz nebēdu, sekojot sauklim “baudi karu, jo miers būs briesmīgs”.

19. divīzijas triecienbataljonā gandrīz pusotru mēnesi dienēja arī leitnants Arturs Vīdners, kurš, stāstot par cīņām pie Vamžiem, vēlāk atcerējās, ka “mēs kā parasti gājām divas grupas 22 vīru sastāvā un tās mājas ieņēmām, bet pretinieks tās ieņēma ar 200 vīriem. Tas notika vairākkārtīgi, viņi mūs no rīta izsita ārā, mēs vakarā tikām atpakaļ. Krievi ar dzīvā spēka palīdzību tikai varēja ko panākt. Mēs parasti gājām vīnogu ķekara veidā uz priekšu, vispirms komandieris, tad 1., 2., 3. numurs un tā tālāk, komandiera vietnieks palika aizmugurē, gājām izklaidus, lai var šaut no visām pusēm. Bet pretinieks gāja slēgtā līnijā viļņveidīgā ķēdē pāri. Vecie, kas mēs jau bijām bijuši frontē, zinājām, kā jāuzvedas, bet jaunajiem dažreiz nervi neizturēja. Tikko tās ķēdes iznāca, jau sāka šaut, atklāja jau sevi, bet drīkstēja šaut tikai tad, kad rotas vai vada komandieris deva komandu, mēs laidām pretinieku pēc iespējas tuvāk, lai rastos panika un lai mēs ātrāk ar viņiem tiktu galā”.

1945. gada februārī E. Laumani paaugstināja par majoru un 5. martā apbalvoja ar ierakstu Vācijas bruņoto spēku goda sarakstos. Tāpat kā vairākums latviešu leģionāru viņš nebija nekāds lielais vācu draugs, bet uztvēra viņus kā tā brīža vienīgos reālos “sabiedrotos”. Kā raksta J. Zvirbulis, kad E. Laumanis saviem karavīriem paziņojis par Lielvācijas vadoņa Ādolfa Hitlera nāvi 1945. gada 30. aprīlī, kāds no viņiem paskaļi teicis: “Paldies Dievam.” Bataljona komandieris pretēji reglamentam tam nav pievērsis nekādu uzmanību, vien teicis: “Tavu uzvārdu es neprasīšu.” Jau pēc 1945. gada 8. maija E. Laumaņa bataljona virsnieki izolētā ložmetēja kastē salika dažādus dokumentus un apbalvojumus un apraka Rendas ūdensdzirnavu katlumājā. Neraugoties uz daudzajiem mēģinājumiem, līdz šim tos nevienam tā arī nav izdevies atrast.

Desmit gadi Vorkutā

Pēc Vācijas vispārējās kapitulācijas E. Laumanis kādu laiku slēpās Kurzemes mežos. Liktenīgs viņam tomēr izrādījās 1945. gada 18. jūnijs, kad, tērpušies civilās drēbēs, kopā ar leitnantu Alfonu Ķišķi viņi nejauši uzdūrās sarkanarmiešu postenim pie vācu trofeju munīcijas noliktavas netālu no Pūres stacijas. Vairākās pratināšanās čekas ieslodzījumā un slēgtajā tiesas sēdē, kas norisinājās 1946. gada 2. martā Liepājā, E. Laumanis neslēpa savu nacionālo pārliecību. Apsūdzēts dzimtenes nodevībā, viņš savu vainu neatzina un arī pēdējā vārdā tiesā paziņoja, ka ir karojis pret sarkano armiju par patstāvīgu Latviju. LPSR IeTK Kara tribunāls 1946. gada 2. martā notiesāja viņu uz 20 gadiem katorgas darbos. Atšķirībā no daudziem citiem E. Laumanis nekad nelūdza savu sodu mīkstināt vai sevi apžēlot. Ieslodzījumā Vorkutā viņš pavadīja desmit garus gadus, kad tika atbrīvots saskaņā ar PSRS Augstākās padomes prezidija 1955. gada 17. septembra dekrētu par amnestiju. Par E. Laumaņa pārdzīvojumiem, pēc 10 gadiem atgriežoties dzimtenē, spilgti liecina ieraksti viņa dienasgrāmatā 1955./1956. gada mijā: “Rīgā pirmais gājiens pie Brīvības pieminekļa. Zelta zvaigznes vēl mirdz. Tas arī ir vienīgais, kas norāda, ka Rīga ir latviešu pilsēta. Bez vārdnīcas Rīgā latvietis netiek cauri. [..] Aizmigt nevaru. Izkāpjot Liepājā aizmirstu brilles. Tomēr nervi. [..] Un tad pirmā vizīte jūrai! Neaprakstāma sajūta! Tā šodien ir īsti balta. Sveicinot viņu, noņemu cepuri un vējš plosa manus plānos matus. [..] Apciemoju savu meitu. Dīvaina sajūta. Asiņu balss tomēr runā. Viņa ļoti satraukta un kautrīga. Prieks tomēr liels! Ceru, ka paliksim labi draugi.”

Politieslodzīto nometnē Mordvijā

Tā kā E. Laumanis bija atklāts izteikumos, kas neglaimoja okupācijas varai, viņu pēc kādas denunciācijas 1957. gada 16. martā apcietināja atkārtoti. Kopā ar Vorkutas ieslodzījuma biedriem Sigismundu Zemzaru un Andreju Macpānu viņu apsūdzēja pretpadomju sacerējumu sarakstīšanā un izplatīšanā. E. Laumanis tiesas sēdē atteicās no advokāta un paskaidroja, ka neuzskata sevi par vainīgu pretpadomju aģitācijā, jo savas piezīmes rakstījis tikai paša vajadzībām. Kādā no stenografētām esejām viņš izteica pārliecību, ka “mūsu pienākums pret saviem priekštečiem un nākošajām paaudzēm ir pielikt visas pūles, lai latviešu tauta neaizietu bojā pašreizējā krīzes periodā. Daudzos aspektos mūsu cīņai ir jānotiek daudz grūtākos apstākļos nekā iepriekšējām paaudzēm. Tomēr vienā aspektā tā ir nesalīdzināmi vieglāka. Mums pagātnē ir patstāvīga Latvijas valsts. Tā parāda, ka latviešu tauta ir spējīga būt brīva un neatkarīga, un mēs esam vairāk spējīgi, lai to izcīnītu vēlreiz”. 1957. gada 18. jūnijā LPSR Augstākā tiesa notiesāja viņu uz pieciem gadiem ieslodzījumā, ietverot to iepriekšējā spriedumā noteiktajā sodā, un izsūtīja uz Potmas nometni Mordvijā. Tur E. Laumanis nopietni nodarbojās ar filozofijas studijām, pārtulkoja no sanskrista latviski “Bhagavadgītu” (“Dievišķo dziesmu”), uzrakstīja savu dzīves “Credo”. Viņš bija autoritāte un paraugs citiem politieslodzītajiem, tolaik vēl gados jauno Gunāru Astru ieskaitot. Daudzu atmiņā E. Laumanis ir palicis kā personība ar īpašu auru, kas prasīja stāju, ar viņu runājot. Cilvēks, kas pieskaitāms tai nelielajai gulaga lēģeru iemītnieku kategorijai, kas nevis tikai rūpējās par savu fizisko eksistenci, bet stāvēja pāri grūtajai ikdienai un dzīvoja pēc principa, ka cilvēka gars nav nedz ieslogāms, nedz iznīcināms. “Viņš interesējās par literatūru, bet es aktīvi turpināju rakstīt. Mēs šad un tad aprunājamies. Viņš daudz tulkoja, bija nopietns kritiķis arī manai dzejai. Viņš teica, ka manā dzejā ir par maz pozitīvā momenta, kas mani toreiz ļoti izbrīnīja. Tikai vēlāk sapratu, ko viņš ar to domā, un piekritu – tā tas ir,” tādu E. Laumani vēl šodien atceras dzejnieks Knuts Skujenieks. Pašu E. Laumani ieslodzījumā Mordvijā stiprināja sarakste ar meitu Brigitu, kura savu tēvu pirmoreiz bija ieraudzījusi divu, otrreiz jau 14 gadu vecumā un pēc īslaicīgas tikšanās viņu kā cilvēku tagad iepazina ar vēstuļu starpniecību. Arī no Mordvijas 1962. gada 1. decembrī nosūtītajā vēstulē savai mūža mīlestībai – Brigitas mātei Domicellai (viņi iepazinās kara laikā kādā no frontes atvaļinājumiem) Ernests rakstīja: “Esmu Tev pateicīgs par lielo laimi, kuru Tu man esi devusi – mūsu meitu [..] Esmu Tevi pa otram lāgam iemīlējis: kā es varu nemīlēt tevi, ja tik ļoti mīlu Brigitu, viņa taču ir daļa no Tevis [..] Es vairāk nekā Dievam nelūdzu, lai tikai viņa būtu laimīga, lai viņas dzīve būtu skaistāka nekā mana.”

Mūža pēdējie gadi Latvijā

Pēc soda izciešanas 1966. gada 17. novembrī E. Laumanis atgriezās dzimtenē jau ar sabojātu veselību, jo sirga ar kuņģa jēlumu un sirds vājumu. Tā kā oficiāli viņam bija aizliegts apmesties Latvijā, par savu galamērķi viņš norādīja Pitalovu (bijušo Abreni). Tomēr draugi viņam nopirka lidmašīnas biļeti no Maskavas uz Rīgu, kur viņu tūlīt pat aizveda uz Stradiņa slimnīcu, lai tur uzlabotu veselību. Kādu laiku E. Laumanis dzīvoja pie kapteiņa Pūpola netālu no Brīvdabas muzeja, bet tad Ganību dambī pie Mordvijas nometnes ieslodzījuma biedra Gunāra Stefana. Lai izvairītos no čekas pārlieku lielās uzmanības, E. Laumanis ar kara biedru palīdzību atrada mitekli “Rubeņu” mežsarga mājās Ozolnieku pagastā, kur sākotnēji uzraudzīja meža ugunsdrošību, bet vēlāk strādāja Jelgavas cukurfabrikā. “Visos valsts un leģiona svētkos, atceres dienās grupa viņam uzticīgu cilvēku pulcējāmies otrā stāva mazajā istabiņā. Biežs viesis bija arī Eduards Rozenštrauhs. Nenotika lielas pļēgurošanas, jo majors slimoja ar hronisko dizentēriju, vairāk cienīja čefīru, bet, kad paņēma kādu stiprāku malku, tad abi ar sajūsmu nodziedāja “Tur, kur Rauna…”,” tā E. Laumani vēl šodien atceras bijušais leģionārs Aldis Hartmanis. Diemžēl E. Laumanim tā arī vairs neizdevās atgriezties dzimtajā Liepājā. Kad 1968. gada aprīlī pasaulē nāca viņa mazdēls Zigmunds, čekisti piedāvāja E. Laumanim parakstīt dokumentu, ka viņš atsakās no savas pārliecības, un tad drīkstēs apciemot mazdēlu, taču to izdarīt E. Laumanis nespēja.

G. Stefans stāsta, ka E. Laumanis arī pēc atgriešanās no Mordvijas palicis garā nesalauzts, stingrs un spēcīgs vīrs, kurš nav mīlējis daudz runāt par izbijušām cīņām frontē, bet gan mudinājis domāt par Latvijas brīvību nākotnē. Neraugoties uz skarbo frontes pieredzi, E. Laumanis esot bijis ļoti jūtīgs cilvēks un, klausoties Friča Bārdas dzeju, viņam acīs riesušās asaras. E. Laumaņa došanās mūžībā 1968. gada 13. decembrī ir bijis nepatīkams pārsteigums, jo tikai divas dienas iepriekš abi strādājuši pie malkas sagatavošanas, dzēruši kafiju un nekas neesot liecinājis par ko sliktu. Aizdomīga tolaik likusies arī E. Laumaņa draudzība ar Jelgavas psihiatriskās slimnīcas bijušā direktora meitu, kas, iespējams, iepazinusies ar viņu padomju drošības iestāžu uzdevumā. Pat E. Laumaņa izvadīšana pēdējā gaitā Rīgas Meža kapos nenotika bez čekistu klātbūtnes, kuri centās nofotografēt bērēs notiekošo. Neraugoties uz okupācijas varas pūlēm to nepieļaut, arī vēlāk katru gadu 8. maijā pie E. Laumaņa kapa vietas pulcējās bijušie kara un lēģera biedri. Kā liecina kāda čekas aģenta ziņojums, tad arī 1976. gadā “pēc G. Astras iniciatīvas personu grupa, kas agrāk tiesātas par sevišķi bīstamiem valsts noziegumiem, sapulcējās pie Ernesta Laumaņa kapa I Meža kapos, lai atzīmētu viņa dzimšanas dienu”. Šī tradīcija turpinājās arī atmodas laikā, bet mūsdienās šo vietu rotā 2008. gadā atklātais kapu piemineklis, kurā iekalts leģiona vairodziņš un ozollapām apvīts zobens, tā simbolizējot E. Laumaņa karavīra mūžu.

Foto no Latvikas Okupācijas muzeja arhīva

Latvijas Nacionālais arhīvs-Latvijas Valsts arhīvs

May 19, 2015 Posted by | 2. pasaules karš, KGB, nepakļaušanās, pretošanās, REPRESĒTIE, čeka | Leave a comment

%d bloggers like this: