Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Atbalsta VDK dokumentu izpētes likumu

Saeima konceptuāli atbalsta bijušās VDK dokumentu zinātniskās izpētes likumu

(28.05.2015.)

Saeima 28.maijā, pirmajā lasījumā atbalstīja bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu zinātniskās izpētes likuma projektu, kas paredz regulējumu VDK dokumentu izpētes starpdisciplinārās komisijas darbībai, risina komisijas darbības finansiālo jautājumu, kā arī informācijas aizsardzību.

Likumprojekts noteic, ka valdības izveidotās speciālās starpdisciplinārās komisijas darbību, tostarp pētniecības administrēšanu, nodrošinās Latvijas Universitāte (LU), kas šo uzdevumu pildīs Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārraudzībā atbilstoši šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Komisijas darbības administrēšanas funkcijas nodošana LU diskusiju laikā atzīta par efektīvāko risinājumu, ņemot vērā šīs iestādes pieredzi un kompetenci pētnieciskā darba administrēšanā, norāda likumprojekta autori.

Likumprojekts arī paredz komisijas locekļiem un citām VDK dokumentu zinātniskajā izpētē iesaistītajām personām informācijas neizpaušanas pienākumu. Tāpat noteikts, ka VDK dokumentu zinātniskās izpētes rezultāti ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad spēkā stājas attiecīgi Ministru kabineta noteikumi dokumentu publisku pieejamību.

Saskaņā ar piedāvāto likuma redakciju IZM līdz 2018.gada 1.augustam valdībai jāiesniedz informatīvais ziņojums par VDK dokumentu zinātniskās izpētes rezultātiem. Valdībai noteikumi par VDK dokumentu pieejamību saskaņā ar likumu būs jāizdod līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Saeima 2014.gada 8.maijā veica grozījumus likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”, uzdodot valdībai VDK materiālu izpētes nolūkā izveidot speciālu starpnozaru komisiju. Kā termiņš, līdz kuram veicama VDK dokumentu zinātniskā izpēte, likumā noteikts 2018.gada 31.maijs.

Saeima likumprojektam piešķīra steidzamību, un galīgajā lasījumā to plānots izskatīt 4.jūnijā.

Saeimas Preses dienests

May 28, 2015 - Posted by | KGB, čekisti

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: