Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Pētīs PSRS militārā budžeta apjomu Latvijas PSR

Pētīs PSRS militārā budžeta apjomu Latvijas PSR

Foto: RIA Novosti/Scanpix
Tieslietu ministrija (TM) izsludinājusi iepirkumu, kura ietvaros paredzēts pētīt PSRS militārā budžeta apjomu Latvijas PSR.

Izsludinātajā iepirkumā norādīts, ka tiks izstrādāts pētījums komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām.

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz 2006.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumiem “Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums”, kas arī nosaka, ka komisija iesniedz Tieslietu ministrijā informāciju par pētījumu pasūtīšanai veicamajiem publiskajiem iepirkumiem, kontrolē pētījumu izpildi un apstiprina pētījumu noslēguma ziņojumus.

TM norāda, ka ir plānota pētījuma “PSRS militārā budžeta apjoms Latvijas PSR 1975.-1990. gadam” izstrāde. Tāpat iepirkums paredz pētījuma “PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz produkcijas ražošanu vairāk nekā 130 Latvijas PSR vidējās un mazākajās rūpnīcās” izstrādi.

Pieteikumi pētījumiem jāiesniedz līdz šā gada 3.decembrim.

July 19, 2015 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: