Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Rendā piemin Kabiles partizānu grupas kauju

Lai arī Latvijas nacionālie partizāni, kas pēc Otrā pasaules kara ar partizānu kara metodēm cīnījās pret padomju okupācijas varu, vairāku gadu laikā tika sakauti, tie atstājuši nozīmīgas lappuses latviešu tautas vēsturē. Tāpat kā janvāra Barikāžu laiks, tās liecina par drosmi nepadoties pārspēka priekšā un dzimtenes mīlestību. Kuldīgas pusē viena no ievērojamākajām bija Kabiles partizānu grupa, kas pirms 70 gadiem janvāra pirmajā dienā izcīnīja vienu no lielākajām latviešu partizānu kaujām ar padomju varas spēkiem.

January 20, 2016 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: