Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Pētījuma apskats par Baznīcu un čeku

VDK izpētes komisija publicē pirmo pētījuma apskatu par Baznīcu un čeku

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/593383-vdk_izpetes_komisija_publice_pirmo_petijuma_apskatu_par_baznicu_un_ceku

VDK izpētes komisija publicējusi pirmo apskatu pētījumam – komisijas locekles, filozofijas zinātņu doktores Solveigas Krūmiņas-Koņkovas arhīva izpētes rezultātus laikā no 2015. gada septembra līdz decembrim «Sadarbība starp Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas drošības iestādēm un PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā (1944 – 1954)».

Apskatā par komisijas pētījumā, izvēloties konkrētus gadījumus, kas atspoguļo visaptverošu PSRS Reliģijas kultu lietu padomes pilnvarotā LPSR kontroli pār Latvijas Romas katoļu baznīcu un Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu, sniegts īss ieskats, ar kādiem paņēmieniem bija ierobežota Baznīcu darbība, diskreditēti un par padomju varas ienaidniekiem pasludināti Baznīcai uzticīgi mācītāji un priesteri. Publicētajā apskatā, izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva (LVA) 1448., 1419., un 270. fondā pieejamos, lielākoties nepublicētos dokumentus, tuvāk aplūkoti daži piemēri reliģijas lietu pilnvarotā darbības raksturošanai laika posmā no 1944. līdz 1954. gadam.

Pilns pētījuma apskats lejuplādēšanai pieejams Resursos (pdf fails, 2.6 mb)

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas locekle, filozofijas zinātņu doktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas locekle, filozofijas zinātņu doktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Foto: Kaspars Zellis

Citastarp, dokumenti vēlreiz pierāda, ka okupācijas režīma Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis personīgi iesaistījās okupētājvalsts drošības iestāžu slepenajās operācijās gan attiecībā uz Romas katoļu baznīcu (LVA, 1448.f., 1.a., 239.l., 8. – 12. lp.), gan Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcu pat tik prozaiskās detaļās kā tās virsvaldes locekļa Šlosberga «dzīvokļa lietā» Vecrīgā Jāņa ielā 7, dzīvoklis 3 (LVA, 1448.f., 1.a., 49. l., 4. lp); iejaukšanās bija tik dziļa, ka Lācis pašrocīgi rediģēja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa publisku runu tekstus (Skat. LVA, 270.f., 1c.a., 711. l., 45. – 51.lp.), piemēram, tādas čekas pieseginstitūcijas kā PSRS miera aizstāvēšanas komiteja sarīkojumam.

Komisijas atbalstītos 2015. gada pētījumus Latvijas Universitāte izdos sērijas «VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti» 1. sējumā «Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas» 2016. gada februārī.

January 26, 2016 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: