Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

“LPSR drošības iestāžu darbība 1944. – 1956.”

Ritvara Jansona grāmatas “LPSR drošības iestāžu darbība 1944. – 1956.” prezentācija

2016. gada 28. aprīlī “Stūra mājā” norisinājās Dr. hist. Ritvara Jansona grāmatas “LPSR drošības iestāžu darbība 1944. – 1956.” prezentācija. Ievadvārdus sacīja papildus komisijas locekļiem deva Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs, Valsts valodas centra direktors, profesors, Dr. habil. med. Māris Baltiņš, kā arī 12. Saeimas deputāte Inga Bite.
Grāmatas autors ir Dr. hist. Ritvars Jansons, zinātniskā redaktore Dr. iur. Kristīne Jarinovska, darbs aktualizēts Dr. hist. Kārļa Kangera zinātniskajā vadībā.
Nākotnes plāni:
Pēc 2. sējuma publicēšanas un atvēršanas 2016. gada 28. aprīlī un nosūtīšanas augstskolām, bibliotēkām un valsts augstākajām amatpersonām LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija, atsaucoties uz pieprasījumu, dara pieejamu LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 2. sējumu elektroniskā formā *.pdf datnes veidā. 3. sējumaā ietilps M. iur. Linarda Muciņa, Dr. philol. Evas Eglājas-Kristsones, Dr. sc. comm. Mārtiņa Kaprāna, Dr. iur. Jāņa Lazdiņa, Dr. iur. Elīnas Grigores-Bāras, Dr. hist. Meelis Maripuu un citu autoru pētījumi. 4. sējums atspoguļos 2016. gada 11., 12. un 13. augusta starptautiskās zinātiskās konferences «LIELAIS BRĀLIS VĒRO TEVI: VDK un tās piesegstruktūras», kas veltīta 1991. gada Augusta puča izgāšanās divdesmit piektajai gadadienai un sekojošajai VDK likvidēšanai Latvijas Republikā, zinātniskos materiālus.

May 17, 2016 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: