Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Starptautiskā konference «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO

http://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/41434/

Starptautiskās konferences «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras» programma no 11. līdz 13. augustam

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija 2015. gada decembra starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Kristīnes Jarinovskas foto.

Zinātniskā konference «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras», kas veltīta 1991. gada Augusta puča izgāšanās divdesmit piektajai gadadienai un sekojošajai VDK likvidēšanai Latvijas Republikā, norisināsies no 2016. gada 11. līdz 13. augustam «Pilsētas bibliotēkā» jeb Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Kolonu zālē un Mecendorfa namā. Pieejama konferences programma.

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras», kuru rīko LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, referēs, piemēram, starptautiskā zinātniskā centra «Memoriāls» priekšsēdētāja vietnieks, profesors Ph. D. Ņikita Petrovs (Krievijas Federācija), Moldovas Republikas Valsts prezidenta Komunistiskā totalitārā režīma izpētes un novērtēšanas komisijas loceklis, Moldovas Valsts Universitātes profesors Dr. hist. Oktaviāns Cikū (Moldovas Republika), Ukrainas Nacionālās atmiņas institūta administrācijas direktors Ihors Kuļiks (Ukrainas Republika), Igaunijas Vēsturiskās atmiņas institūta vecākais pētnieks Ph. D. Mēlis Saueauks (Igaunijas Republika), Lietuvas genocīda un pretošanās centra direktors Dr. hist. Arūns Bubnis (Lietuvas Republika), Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūta pētnieks Dr. sc. soc. Pauli Heikile (Igaunijas Republika), Krievijas Federācijas vēsturnieks Dr. habil. philol., Dr. hist. Boriss Sokolovs un citi.

Konferencē ar referātiem par Valsts drošības komitejas ar zinātniskajiem ziņojumiem referēs, piemēram, Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas locekle, Kontrole pār Baznīcu LPSR no 1950. līdz 1970. gadam, komisijas priekšsēdētājs Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris, Rietumvācijas valdības reakcija uz PSRS «repatriācijas» politiku no 1955. līdz 1960. gadam, komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska, Informācijas atklātības tiesības un totalitārā režīma represīvās iestādes: likvidētās VDK dokumentu pieejamības teorētiskie un praktiskie aspekti, pamattiesību un principu īstenošana, Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe, Sociālās atmiņas pētniecības centra (SAPC) projekts, LPSR Miera aizstāvēšanas komiteja: izveide, struktūra un darbības virzieni, Dr. hist. Ineta Lipša, Sociālās atmiņas pētniecības centra (SAPC) projekts, Ārzemju tūristi padomju Latvijā: «Intūrists» Rīgas nodaļas operatīvā vadība un uzraudzības robežas, Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns, Sociālās atmiņas pētniecības centra (SAPC) projekts, centra valdes priekšsēdētājs, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis, LPSR Galvenās literatūras pārvaldes personāls: struktūra un biogrāfijas, Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Kultūra kā instruments: VDK pieseginstitūciju iztēlotā sinerģija kultūras apmaiņā un kontrolē, B. hist. Madara Brūnava, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas sekretāre, Reliģijas kontrole LPSR: mazo kristīgo konfesiju piemērs no 1945. līdz 1953. gadam, B. hist. Marta Starostina, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studente, Padomju ideoloģijas un propagandas izpausmes Vissavienības akciju sabiedrības «Intūrists» Rīgas nodaļā darbā ar latviešu trimdas tūristiem: VDK prakse no 1971. līdz 1985. gadam, kā arī citi pētnieki.

2016. gada 11., 12. un 13. augustā no tiekošo konferenci organizē LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Komisija ir izveidota 2014. gada 20. augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 433, pamatojoties uz likumu Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu. Konferences rīcības komitejā saskaņā ar 2016. gada 4. janvāra LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas rīkojumu ir literatūrzinātniece, komisijas administratīvā sekretāre Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone, arhīvists Dr. hist. Gints Zelmenis, reliģiju pētniece Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, komunikācijas eksperts, sociologs Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns un digitalizācijas lietpratējs M. sc. comp. Ilmārs Poikāns.

Referātu galīgās versijas iesniegšanas publicēšanai termiņš ir 2016. gada 1. septembris. Tālrunis uzziņām +37126863449.

Pilna konferences programma ir pieejama šeit.

August 6, 2016 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: