Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

VDK dokumenti sabiedrībai ir jāatklāj

Vairums iedzīvotāju pārliecināti, ka VDK dokumenti sabiedrībai ir jāatklāj

Kaspars Krafts, F64 Photo Agency

Vairums iedzīvotāju ir pārliecināti, ka LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumenti sabiedrībai būtu jāatklāj, secināts VDK zinātniskās izpētes komisijas sadarbībā ar pētījumu aģentūru SKDS veiktās ataujas rezultāti.

Aptaujā Latvijas iedzīvotājiem tika jautāts, vai, viņuprāt, sabiedrībai būtu jāatklāj LPSR VDK dokumenti.

Dati liecina, ka 28,4% respondentu uzskata, ka šie dokumenti sabiedrībai jāatklāj nekavējoties, savukārt vēl 33,7% aptaujāto uzskata, ka tie jāatklāj kopā ar zinātniskiem komentāriem. Par to, ka dokumenti jāturpina slēpt, pārliecināti 18,2% pētījuma dalībnieku. 16% bija grūti sniegt konkrētu viedokli, savukārt vēl 3,6% respondentu piedāvāja kādu citu risinājumu.

Raugoties uz dažādu sociāldemogrāfisko grupu atbildēm, biežāk nekā caurmērā viedokli, ka VDK dokumenti sabiedrībai ir jāatklāj nekavējoties, pauda vīrieši, respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem, aptaujātie ar pamatizglītību, iedzīvotāji, kuru galvenā sarunvaloda ģimenē ir latviešu, pētījuma dalībnieki ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, kā arī respondenti Pierīgā, Vidzemē, un Kurzemē.

Uzskatu, ka dokumenti jāatklāj kopā ar zinātniskiem komentāriem, biežāk pauda respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem, aptaujātie ar augstāko izglītību, iedzīvotāji ar latviešu sarunvalodu ģimenē, publiskajā sektorā nodarbinātie, pētījuma dalībnieki ar vidēji augstiem ienākumiem, Pierīgā un Latgalē dzīvojošie.

Savukārt pārliecību, ka VDK dokumenti jāturpina slēpt, biežāk pauda sievietes, iedzīvotāji, kuriem ir vismaz 55 gadi, krievvalodīgie, respondenti bez Latvijas pilsonības, pētījuma dalībnieki ar vidēji zemiem ienākumiem.

Pētījums tika veikts šī gada septembrī, aptaujājot 1002 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

December 19, 2016 Posted by | Vēsture | 1 Comment

LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO

LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras

Viss raksts: http://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/43851/

Latvijas Universitātes rektors Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks, Latvijas vēstures institūta direktors Dr. hist. Guntis Zemītis un VDK zinātniskās izpētes komisijas autori 2016. gada 7. decembrī Šēla savrupnamā Krišjāņa Valdemāra ielā 13a. Kristīnes Lindbergas foto.

Latvijas Universitātes rektors Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks, Latvijas vēstures institūta direktors Dr. hist. Guntis Zemītis un VDK zinātniskās izpētes komisijas autori 2016. gada 7. decembrī Šēla savrupnamā Krišjāņa Valdemāra ielā 13a. Kristīnes Lindbergas foto.
Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 3. sējums
VDK zinātniskās izpētes komisija
19.12.2016

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija elektroniski ir publicējusi VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 3. sējumu «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras» (ziņojumu starptautiskajā konferencē «Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras» 2016. gada 11., 12., 13. augustā pirmā daļa), ko veidojis autoru kolektīvs Dr. iur. Kristīnes Jarinovskas zinātniskajā redakcijā.

Pēc 3. sējuma publicēšanas papīra formā, atvēršanas 2016. gada 7. decembrī Šēla savrupnamā jeb Kultūras ministrijā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13a, Rīgā un nosūtīšanas augstskolām, bibliotēkām un valsts augstākajām amatpersonām LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija, atsaucoties pieprasījumam, dara pieejamu LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 3. sējumu elektroniskā formā *.pdf datnes veidā.

Konferences zinātniskajā redakcijas kolēģijā ietilpa Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris, komisijas priekšsēdētājs, pētnieks, redakcijas kolēģijas priekšsēdētājs, Dr. iur. Kristīne Jarinovska, komisijas priekšsēdētāja vietniece, vadošā viespētniece, Dr. hist. Arūns Bubnis (Arunas Bubnys), Lietuvas Republika, Dr. hist. Mēlis Maripū (Meelis Maripuu), Igaunijas Republika.

Krājuma autori ir M. iur. Juris Stukāns, Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe, M. hist. Mārtiņš Dātavs, Dr. hist. Jānis Ķeruss, Dr. hist. Uldis Krēsliņš, Dr. hist. Dzintars Ērglis, B. hist. Madara Brūnava, B. hist. Marta Starostina, M. hist. Arturs Žvinklis, Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris (komisijas pārskats). Zinātniskā redaktore ir Dr. iur. Kristīne Jarinovska. Literārie redaktori ir Dr. philol. Ieva Kalniņa, M. sc., M. A. Eoin Micheál McNamara. Foto: Kristīne Jarinovska, Kristīne Lindberga, Didzis Šēnbergs.

3. sējuma atvēršanā 2016. gada 7. decembrī «Šēla savrupnamā» Krišjāņa Valdemāra ielā 13a, kurā PSRS okupācijas gados atradušās tādas VDK piesegstruktūras kā Padomju juristu asociācijas Latvijas nodaļa, LPSR Miera aizstāvēšanas komiteja, LPSR Jaunatnes organizāciju komiteja, Latvijas Komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, LPSR Galvenā ārzemju tūrisma pārvalde un Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedru ceļavārdus grāmatai papildus komisijas locekļiem deva Latvijas Republikas Kultūras ministrijas valsts sekretārs Sandis Voldiņš, Latvijas Universitātes rektors, akadēmiķis Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs, Valsts valodas centra direktors, profesors, Dr. habil. med. Māris Baltiņš, kā arī 12. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs, Dr. hist. Ritvars Jansons. Krājuma atvēršanā piedalījās Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis, Viņa ekselence Romas katoļu Baznīcas Rīgas metrolpolijas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, 12. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sekretārs Ints Dālderis, 12. Saeimas deputāti Kārlis Krēsliņš, Aleksandrs Kiršteins, Latvijas vēstures institūta direktors Dr. hist. Guntis Zemītis, Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, kā arī daudzi citi.

 

Ceturtajā un turpmākajos rakstu krājuma sējumos ietilps M. iur. Linarda Muciņa, M. sc. comp. Ilmāra Poikāna, M. iur. Alda Daugavvanaga, Prof. iur. Kaspara Timmermaņa, Dr. sc. comm. Mārtiņa Kaprāna, Dr. iur. Jāņa Lazdiņa, Dr. iur. Elīnas Grigores-Bāras, Dr. hist. Meelis Maripuu, B. hist. Mārča Rauža, M. hist. Bonifācija Daukšta, Dr. hist. Inetas Lipšas, Dr. philol. Evas Eglājas-Kristsones un citu autoru 2016. gadā veiktie un pabeigtie pētījumi.

3. sējuma elektroniskā publikācija *.pdf datnes veidā pieejama lejupielādei šeit.

Plašāka informācija Kristīne Jarinovska +37129777788, kristine.jarinovska@lu.lv

 

December 19, 2016 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: