Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

VDK dokumenti sabiedrībai ir jāatklāj

Vairums iedzīvotāju pārliecināti, ka VDK dokumenti sabiedrībai ir jāatklāj

Kaspars Krafts, F64 Photo Agency

Vairums iedzīvotāju ir pārliecināti, ka LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumenti sabiedrībai būtu jāatklāj, secināts VDK zinātniskās izpētes komisijas sadarbībā ar pētījumu aģentūru SKDS veiktās ataujas rezultāti.

Aptaujā Latvijas iedzīvotājiem tika jautāts, vai, viņuprāt, sabiedrībai būtu jāatklāj LPSR VDK dokumenti.

Dati liecina, ka 28,4% respondentu uzskata, ka šie dokumenti sabiedrībai jāatklāj nekavējoties, savukārt vēl 33,7% aptaujāto uzskata, ka tie jāatklāj kopā ar zinātniskiem komentāriem. Par to, ka dokumenti jāturpina slēpt, pārliecināti 18,2% pētījuma dalībnieku. 16% bija grūti sniegt konkrētu viedokli, savukārt vēl 3,6% respondentu piedāvāja kādu citu risinājumu.

Raugoties uz dažādu sociāldemogrāfisko grupu atbildēm, biežāk nekā caurmērā viedokli, ka VDK dokumenti sabiedrībai ir jāatklāj nekavējoties, pauda vīrieši, respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem, aptaujātie ar pamatizglītību, iedzīvotāji, kuru galvenā sarunvaloda ģimenē ir latviešu, pētījuma dalībnieki ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, kā arī respondenti Pierīgā, Vidzemē, un Kurzemē.

Uzskatu, ka dokumenti jāatklāj kopā ar zinātniskiem komentāriem, biežāk pauda respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem, aptaujātie ar augstāko izglītību, iedzīvotāji ar latviešu sarunvalodu ģimenē, publiskajā sektorā nodarbinātie, pētījuma dalībnieki ar vidēji augstiem ienākumiem, Pierīgā un Latgalē dzīvojošie.

Savukārt pārliecību, ka VDK dokumenti jāturpina slēpt, biežāk pauda sievietes, iedzīvotāji, kuriem ir vismaz 55 gadi, krievvalodīgie, respondenti bez Latvijas pilsonības, pētījuma dalībnieki ar vidēji zemiem ienākumiem.

Pētījums tika veikts šī gada septembrī, aptaujājot 1002 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

December 19, 2016 - Posted by | Vēsture

1 Comment »

  1. Atklāja…. bet kāda jēga?

    Comment by Una | May 1, 2019 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: