Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Grāmatas par Latviešu leģionu

Facebook grupā https://www.facebook.com/groups/Latvian.Legion/ ieteiktās grāmatas par Latviešu leģionu


Oskars Perro “Neuzvarēto traģēdija”
Aivars Pētersons “Mums jāpārnāk”
Jānis Vītoliņš “Divu lielvalstu dienestā”
Jānis Arvīds Mednis “Bija tieši tā”
Par zemi ko mīlam… Latviešu dzelzskrustnieki. Udo Intis Sietiņš.2005
Rolf Michaelis “Latvian in the Ordnungspolizei and Waffen SS”
Andrejs Modris Mežmalis “Latviešu leģions,informācija, fakti, patiesība.”
Uldis Neiburgs “Dievs tava zeme deg”
(Divas) puses “Latviešu kara stāsti”
Edvīna Brūveļa grāmata “Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem”
Sanita Reinsone “Meža meitas”
Arnolds Šiņkis “Kurzemes cietoksnis”1998.
Pulkvedis Vilis Janums “Mana pulka kauju gaitas”
O.Freivalds “Kurzemes cietoksnis”
Jāzeps Teodora Beldavs “Bataljona ārsts”
Celmiņš A  “Baiga vasara 1941 …un pēc tam”
Zemītis J.”Nenoslēgtais loks”
“Kara kalpu stāsti”
Kārlis Krūmājs “Vilibalds drosmiņš”
A.Dziļums “Lai neaizmirstam”
Vladislavs Zeps “Latvīšu legionara gaitas”
Grinšteins M. “Gaidi mani atkal mājās.”
Aivars Pētersons “Krustugunīs 60 gadus no tautas slēptais 1940-1945”
Gribuška A. “Kareivja gaitas latviešu leģionā”
Jānis Sudrabiņš “Nīcības viesuļos”
Hartmanis A. “Jauns un traks tu, puika, esi bijis”
Arturs Silgailis “Latviešu Leģions”
Imants Tamsons “Sargā savu tēvu zemi”, 2013
Alfrēds Žīgurs “Latviešu gaisa spēku izpalīgs”
Bilžu grāmata “Latviešu leģions”
“No kariņa pārnākdams…” Atmiņu krājums
Vārpa I. “Latviešu karavīrs zem kāškrusta karoga”
Silamiķelis V. “Ar Baltijas karogu izdotie”
Zigmāra Turčinska “Ziemeļvidzemes mežabrāļi”
“Nezināmais karš. Latviešu nacionalo partizanu ciņas pret padomju okupantiem. 1944-1956.”
Grāmata “Mēs neaizmirstam”
Laimonis Ozoliņš “Kāvu atblāzmas skartie”
Indulis Kažociņš “Latviešu karavīri zem svešiem karogiem 1940-1945.”
Vilnis Bankovičs “Los, Los! Davai, Davai!”
Jūlijs Kīlītis (15. SS divizija, majors, dzelzskrustnieks) “Es karā aiziedams.”
A.Dziļums “Kurzemes sirds vēl dzīva”
Egons Līvs „Rēta lūpas iekšpusē”
Arnolds Lūsis “Cilvēks bez mājas”
Ingo Pētersons “Mežu vilki”
Rūdolfs Bangerskis “Mana mūža atmiņas” (I-IV)
Aleksandrs Plensners “A small nation’s struggle for freedom: Latvian soldiers in World War II” (1955)
Vaivads “Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī 1944.09.10.-1945.09.05.”
Teofils Dreimanis “Straumē ierautie”, 2002.
Jēkabs Leitītis  “Viņsaules lokā jeb atmiņas no naida dienām”
Kārlis Strazds “Nāves ielenkumā”
Arvīds Memenis “Karavīri bēdājās”
Pulkvedis Kārlis Lobe 70-gadnieks. 26.3.1965, Stokholmā. 316 eksemplārs.
Guntara Cerava un Jāņa Vasiļevska grāmata „Karavīra ceļš”
Latviešu karotprasme. Guntis Kalme. 2015.
“Leģionāra atmiņas”
Heinrihs Kronentāls 1995g.
“Latviešu karazēnu stāsti”
Arvīds Lielkājs, Oskars Vizulis
Gunards Bērziņš un Elmārs Alksnis “To nevar nezināt”
Vilis Janums “Mana pulka kauju gaitas”

December 20, 2016 - Posted by | Vēsture

1 Comment »

  1. Paldies par izveidoto sarakstu!

    Comment by Janeks | August 1, 2019 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: