Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Staļina bēres filmā

http://www.rferl.org/a/manhoff-archive-part-one-stalins-funeral/28359561.html

Vienīgo neatkarīgi filmēto Staļina bēru kinomateriālu ieguva  ASV armijas  majors Martins Manhofs, filmējot no balkona.

From a balcony with a view to the Kremlin, Major Manhoff shot the only known independent footage of Stalin’s funeral

March 10, 2017 Posted by | Vēsture | 1 Comment

Meklē ziņas par leģionāriem

 Kara muzejā piederīgie meklē ziņas par leģionāriem

  • LSM ziņās: http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/92591/kara-muzeja-mekle-zinas-par-legionariem/

    Viena fotogrāfija un vēstule. Tas ir viss, kas palicis un atgādina par leģionāru, kurš aizgāja karot un neatgriezās. Piederīgie joprojām nezaudē cerību atrast kādas vēstis, kas kliedētu neziņu. Jau piekto gadu Latvijas Kara muzeja speciālisti rīko īpašu informācijas dienu visiem, kuri vēlas uzzināt par savu tuvinieku likteni Otrā pasaules kara laikā. Stāsta Judīte Čunka

March 10, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: