Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Leftisti zaimo komunisma upuru piemiņu

Lielie mediji nepievērsa gandrīz nekādu uzmanību nesenai leftistu akcijai pie Komunisma upuru piemiņes memoriāla Vašingtonā.

Kāda pasauli satricinoša ziņa gan tā būtu, ja kaut kas līdzīgs notiktu pie holokausta memoriāla Berlīnē vai Aušvicā!

Avots:  http://www.dailywire.com/news/14945/shock-leftists-flip-memorials-victims-communism-hank-berrien#exit-modal

Screenshot_2

April 2, 2017 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: