Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Akcijā pie Saeimas pieprasīs lemt par čekas maisu atvēršanu

Konsekventi iestājamies par valsts okupācijas seku novēršanu, kas iekļauj gan pilnīgu un godīgu komunistiskā okupācijas režīma izvērtēšanu, gan valsts dekomunizāciju jeb bijušo komunistiskā režīma funkcionāru, VDK (čekas) darbinieku un aģentu ietekmes izskaušanu atjaunotajā Latvijas valstī.

Par būtisku soli šajā virzienā uzskatām tautā saukto „čekas maisu” atvēršanu jeb tā jau ilgi novilcinātā ilustrācijas procesa uzsākšanu. Mūsu izpratnē tas nozīmē sekojošas darbības:

1)VDK ziņotāju arhīva nodošanu Latvijas Valsts arhīvā;

2)Brīvas pieejas nodrošināšana aģentu kartotēkai VDK izpētes komisijā strādājošajiem zinātniekiem, lai veiktu to satura izpēti un sistematizēšanu;

3) Lustrācijas procesa uzsākšana, nosakot termiņu, kura laikā kādreizējie VDK ziņotāji var pieteikties, sniedzot liecības par savu darbību šīs noziedzīgās struktūras labā. Pieteikušos vārdi, apmaiņā pret sniegtajām liecībām, tiek pasargāti no publiskošanas;

4) VDK aģentu kartotēkas publiskošana pēc Polijas Nacionālās Piemiņas institūta (Instytut Pamięci Narodowej) parauga, izslēdzot to vārdus, kas brīvprātīgi pieteikušies un snieguši liecības ilustrācijas procesa ietvaros.

Vienlaicīgi uzskatām, ka jāpēta ir ne tikai VDK aģentu kartotēka, bet visa okupācijas režīma represīvā sistēma, ieskaitot pavēļu devējus- Komunistiskās partijas nomenklatūru, tā laika tiesu sistēmu.

Ņemot vērā, ka vadošo politiķu vidū vērojama atklāta pretestība lustrācijas procesam un čekas maisu atvēršanai, un Saeima joprojām vilcinās pieņemt attiecīgos lēmumus, mēs Nacionālā Savienība „Taisnīgums”, organizējam piketu pie Saeimas ēkas 2018.gada 18.janvārī, pulksten 10.00. Mērķis ir pieprasīt deputātiem beidzot pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai VDK izpētē iesaistītie zinātnieki varētu netraucēti uzsākt darbu, lai tiktu uzsākts lustrācijas process, un tiktu publiskots čekas maisu saturs.

Aicinām piedalīties visus līdzīgi domājošos Latvijas patriotus.

Nacionālā Savienība „Taisnīgums”

December 18, 2017 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: