LU pārstāve informē, ka DVI norādījusi: saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 3. un 4. punktu personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tātad arī personas vārds un uzvārds.

“Lai arī Tieslietu ministrijas padotības iestāde konkrēti nenosauc pētījumus, var noprast, ka ierosinātā lieta saistīta ar vadošiem čekas štata darbiniekiem,” raksta Starostina.

Komisija tuvākajā sēdē lems, vai apturēt zinātnisko izpēti uz administratīvās lietvedības un administratīvā procesa tiesā laiku.

No šī brīža sabiedrības iepazīstināšana ar komisijas izpētīto uz laiku tiks pārtraukta un plašāka informācija medijiem lietā netiks sniegta, saka Starostina.

 Latvijas vēstures institūta sekretāre atgādina, ka Satversmes ievadā noteikts totalitāro režīmu nosodījums, un Latvijas parlaments 1991. gada 24. augustā atzina “čeku” par noziedzīgu organizāciju.

Komisijas pienākums veikt VDK zinātnisko izpēti ir noteikts likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”. Komisijai izveidota 2014. gada 20. augustā ar Ministru kabineta rīkojumu.

Tāpat tiek norādīts, ka šā gada oktobrī komisija vērsusies pie Valsts prezidenta, norādot, ka komisija jau 2015. gada 6. martā ar protokollēmumu ir vienbalsīgi paudusi, ka vēsturiskās patiesības, vārda brīvības un sabiedrības saliedētības vārdā nodrošināma pilnīga, tūlītēja visu VDK dokumentu, tajā skaitā Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā esošo, nodošana atklātībai, to brīva un izmantošana pētniecībai bez līdzšinējās diskriminācijas.

“Šiem dokumentiem nav valsts noslēpuma statusa. Esam daudzkārt lūguši Satversmes aizsardzības biroju nodot šo kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas Nacionālajam arhīvam vai LU, kas glabā daudzus arī ierobežotas pieejamības dokumentus ar fizisko personu datiem. Lūdzam Valsts prezidentu aktīvi iesaistīties, lai totalitārisma mantojums atbilstoši civilizēto valstu vērtībām un arhīvu nozarē vispār atzītajam provenances principam jau šogad nonāktu arhīvā, nevis glabātos pretizlūkošanas dienesta telpās,” tika teikts komisijas aicinājumā prezidentam.