Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Starptautiska konference

Starptautiska konference “Trešais ceļš – nacionālā pretošanās kustība komunistiskajam un nacistiskajam okupāciju režīmiem Baltijas reģionā“


Konference notiks 2018.gada 15.martā Latvijas Kara muzejā, Rīgā, Smilšu ielā 20

10.00 Konferences atklāšana/Opening of the conference – Aija Fleija, Latvijas Kara muzeja direktore/ Director, Latvian War Museum

Uzrunas:
Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja (videouzruna)/ Speaker of the Saeima of Latvia
Raimonds Bergmanis, Latvijas Republikas aizsardzības ministrs/ Minister of Defence, Latvia
Dace Melbārde, Latvijas Republikas kultūras ministre/Minister of Culture, Latvia
Inesis Feldmanis, Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs/ Chair of the Commission of Historians of Latvia
Egils Levits, Dr.iur.h.c., Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis (videouzruna)/ Member of Court of Justice of the European Union

I sesija / Session I

10.30 -10.50 Juris Ciganovs, Dr.hist., Latvijas Kara muzejs/Latvian War Museum: Pretošanās kustība padomju okupācijas režīmam 1940.-1941.gadā/ Resistance Movement to Soviet Occupation Regime in Latvia 1940-1941
10.50-11.10 Dzintars Ērglis, Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts/ Institute of Latvian History at the University of Latvia: Latvijas Centrālās padomes pretošanās kustības pieredze./ The Experience Resistance Movement led by Central Council of Latvia

11.10- 11.30 Andrijs Rukass (Andrii Rukas), Dr.hist. Kijevas T. Ševčenko Nacionālā Universitāte, Kijeva, Ukraina/ T.Shevchenko National University of Kiev, Ukraine: Ukrainas Sacelšanās armija cīņā pret padomju un vācu okupāciju/ The Ukrainian Insurgent Army in the Struggle against Nazi and Soviet Occupation

11.30- 11.50 Zigmārs Turčinskis, Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts/ Institute of Latvian History at the University of Latvia: Latvijas Nacionālo partizānu organizācijas (1944-1953) izveidošanās, struktūra, bojā eja./ The Formation, Structure, Destruction of the Latvian National Partisan Organization (1944-1953).

11.50-12.00 Debates/ Discussion

12.00-12.40 Kafijas pauze / Coffee break

II sesija/ Session II

12.40.-13.00. Ieva Kvāle, Latvijas Kara muzejs/ Latvian War Museum: Latvijas Centrālās Padomes Memorands, tā parakstītāji/ Memorandum of the Central Council of Latvia and Its Signatories

13.00-13.20 Simons Jazavita (Simonas Jazavita), Vitauta Dižā Universitāte, Kauņas pilsētas muzejs, Kauņa, Lietuva/ Vytautas Nagnus University, Kaunas City museum, Kaunas. Lithuania: Pretošanās kustība okupāciju režīmiem Lietuvā (1940.-1950.gadi)/ Resistance Movement Against Occupation Regime in Lithuania (1940-1950)

13.20-13.40 Ruslana Marceņuka (Ruslana Martseniuk), Dr.hist., Ukrainas Drošības dienesta valsts arhīvs/ State Archives of the Security Service of Ukraine: Ārzemju brīvprātīgie Ukrainas Sacelšanās armijā (1942-1945)/ Foreign Volunteers in Ukrainian Insurgent Army (1942-1945)

13.40-14.00 Tomass Hījo, Dr.hist. (Toomas Hiio), Igaunijas Kara muzejs- J.Laidonera muzejs, Tallina, Igaunija/ Estonian War Museum-General Laidoner Museum: Uluotsa – Tīfa valdība 1944. gada septembrī un Igaunijas Republikas likumīgā kontinuitāte/The Uluots-Tief Government in September 1944 and Legal Continuity of the Republic of Estonia

14.00.- 14.10. Debates/ Discussion

III sesija / Session III

14.10- 14.30 Uldis Neiburgs, Dr.hist., Latvijas Okupācijas muzejs/ Museum of the Occupation of Latvia: Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā. Pētniecības sasniegumi un problēmas/ Resistance against the National Socialist Germany in Occupied Latvia. Research Achievements and Challenges

14.30-14.50 Daina Bleiere, Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts/ Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts/ Institute of Latvian History at the University of Latvia: “Franču grupa” un Latvijas Centrālā padome / “French group” and Central Council of Latvia

14.50.-15.10. Ritvars Jansons, Dr.hist., Latvijas Republikas Saeimas deputāts/ Member of Saeima of Latvia: Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un disidentu darbība Latvijā 1960-1980.gados/ Activities of the National Resistance Movement and Dissidents in Latvia during 1960-1980s

Debates / Discussion

15.30. Konferences noslēgums/ Conclusion of the conference

March 5, 2018 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: