Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Voldemāra Zariņa dzejas krājuma “Jāizdomā brīvība” atvēršana

 

https://www.facebook.com/events/1973113022721238/

Ikviens mīļi gaidīts rakstnieces Noras Ikstenas veidotās Voldemāra Zariņa dzejas izlases „Jāizdomā brīvība” atklāšanā 2018. gada 12. jūnijā plkst. 16.00 – 18:00
VDK STŪRA MĀJAS pagalmā, Rīgā, Brīvības ielā 61.

Voldemārs Zariņš pieder pie klusajiem varoņiem, kuri savu brīvību un lielu daļu dzīves upurēja Latvijas neatkarības idejai. Latviešu lēģeru dzejas klasiķis Mordvijas nometnē bija neapstrīdama autoritāte. Viņš iedvesmoja jaunāko cīnītāju paaudzi, tai skaitā Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Bruno Javoišu un citus.

Grāmatas sastādītāja rakstniece Nora Ikstena: „Man Voldemāra Zariņa dzejas lasīšana ir kā dziedināšana. Pa visu tumšo laiku, ko pārdzīvojis, cilvēks paliek garīgi spēcīgs un tīrs. Cauri nežēlības un šausmu labirintiem viņš izved mūs pie mīlestības, dzimtenes un dzejas spēcinošā avota… Bet šī dzeja nav tikai laikmeta liecība. Tā ir augstas raudzes lirika, kurā dzīves pamatvērtības iemirdzas grodas valodas gaismā. Gods, sirdsapziņa, cieņa, uzticība – vārdi, kuru nozīmi tik bieži piemirstam.”

Atverot dzejas krājumu, tiks lasīti skaistākie Voldemāra Zariņa dzejoļi, par savām izjūtām, sastādot dzejas krājumu dalīsies Nora Ikstena; uzrunu teiks LR Kultūras ministre Dace Melbārde; dziedās LR Zemessardzes koris STARS diriģenta Ārija Šķepasta vadībā; Bruno Javoišs stāstīs par iepazīšanos ar dzejnieku VDK “Stūra mājā” 1963. gadā; meita Ilze Eglīte minēs spilgtākās atmiņas par tēvu; vēsturnieks Edvīns Šnore atzīmēs dzejnieka nozīmi mūsu valsts neatkarības atjaunošanā; valodniece Janīna Kursīte-Pakule runās par Voldemāra Zariņa dzejas valodu. Pasākumu vadīs Dainis Geidmanis.

Cienāsimies ar rudzu maizi, medu, zāļu tēju un lauku pienu.

Ieeja brīva!

June 6, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: