Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Sarīkojums “Organizēšanās. Īsa pamācība Tautas frontes dibināšanā”

September 4, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: