Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

«Terora ceļā…» — Komunistiskā genocīda simtgade

«Terora ceļā…» — Komunistiskā genocīda simtgade

Īsfilma, kas stāsta par komunistiskā režīma genocīda noziegumiem, pastrādātiem pret krievu tautu, kā arī pret citām Krievijas tautām.

Šo īsfilmu Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācija (AREM) sagatavoja 2018.gada 5.septembrim, Sarkanā terora dekrēta simtgadei.

Filmai ir subtitri latviešu valodā.

Filmas vietne: https://arem.lv/lv/terora-cela/

 

October 4, 2018 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: