Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Ko par pretpadomju darbību Latvijā atklāj VDK datubāze “Delta”

‘Maisi vaļā’: Ko par pretpadomju darbību Latvijā atklāj VDK datubāze ‘Delta’

February 18, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: