Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

VDK aģentu karotēka kā vēstures avots

Krievu valodā. Ieraksts no semināra Valsts terors PSRS. Avoti un pētniecības metodes. (Государственный террор в СССР. Источники и методы изучения).
Докладчик – Сергей Жариков


Картотека агентуры КГБ как исторический источник

March 7, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: