Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Nāvessods desmit minūtēs

www.diena.lv

diena.lv

Egils Zirnis. Nāvessods desmit minūtēs

Ja kādā Krievijas pilsētā tiek uzstādīts Staļina piemineklis, tas nozīmē, ka pilsētu ieņēmuši sarkanie, saka Aleksejs Babijs (1954).

Krievijas biedrības Memoriāls Krasnojarskas nodaļas vadītājs 14. jūnijā bija īpašais viesis fonda Sibīrijas bērni rīkotajā konferencē Vēsturiskā atmiņa. Vairāk nekā pirms 32 gadiem Babijs sāka veidot arhīvu, tagad jau elektronisko, kas palīdz izsūtītajiem un viņu tuviniekiem, Latvijas iedzīvotājus ieskaitot, iegūt informāciju par ģimenes locekļiem, kuri nevarēja atgriezties mājās, kā arī atrast vietu, kur viņi bijuši izsūtīti. Līdz šim Babija vadītajam Krasnojarskas Memoriālam ir izdevies savākt ziņas par 200 000 represiju upuru likteni. Pēc profesijas programmētājs, Babijs ir arī vairāku grāmatu autors, rakstījis gan par tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka dzīvi, par politisko represiju vēsturi Krasnojarskas apgabalā, gan prozu. Interneta adresē līdzās informācijai par Babiju var atrast arī viņa dokumentālos aprakstus un fotogrāfijas par dzīvi Padomju Savienībā, tie ātri atvēsinās tos padomju sauli neredzējušos, kuri saklausījušies pasakas par vispārējās vienlīdzības valsti un vēlētos tādā padzīvot.

Kad un kāpēc sākāt vākt informāciju par padomju režīma represiju upuriem?

Tas ir sens stāsts, sācies vairāk nekā pirms 32 gadiem. Pētīju savas ģimenes vēsturi. Manu vectēvu un vecomāti Novosibirskā 1937. gadā nošāva, kā tagad saprotu, tā sauktajā Harbinas lietā. Viņi abi strādāja KVŽD (Ķīnas–Austrumu dzelzceļš). Kad vēl cara laikā būvēja Transsibīrijas dzelzceļu, no Čitas uz Krievijas Tālajiem Austrumiem taisnāks ceļš veda caur Mongoliju, tāpēc Krievija nopirka koncesiju un uzbūvēja dzelzceļu tur. Dzelzceļu apkalpoja krievu darbinieki. Mani vecvecāki tur aizbrauca strādāt pēc kontrakta kā ģimnāzijas skolotāji.

Tajā dzelzceļa posmā izcēlās konflikti, pēc kāda laika, ap 1929. gadu, tur ienāca japāņi. Ģimene sašķēlās – vecvecmāmiņa kategoriski negribēja atgriezties Padomju Savienībā, bet vecvectēvs gribēja. Vecvecmāmiņa ar divām meitām aizbrauca uz Savienotajām Valstīm, uz Losandželosu, bet vecvectēvs ar pārējiem bērniem atgriezās PSRS. 1937. gadā PSRS notika tā sauktā Harbinas operācija –

ja cilvēks bija strādājis KVŽD un atgriezies Padomju Savienībā, viņš tika uzskatīts par Japānas spiegu. Viņus pat nesūtīja uz nometnēm, bet uzreiz nošāva.

Tātad tā manas ģimenes daļa, kas atgriezās, gāja bojā, bet otra Amerikā zēla un plauka, nesen uzzināju, ka mans tēvocis Jevgeņijs tur pārtapis par Jūdžinu, kļuvis par komponistu un sarakstījis daudzus gabalus, kas skan multiplikācijas filmās Toms un Džerijs.

Manai mātei 1937. gadā bija seši gadi. Kad arestēja vispirms manu vectēvu un tad arī vecomāti, manu māti kā karstu ogli mētāja no vieniem radiem pie citiem. Bīstami bija, “tautas ienaidnieka” meita galu galā. Kādu brīdi paturēja un tad kratījās no viņas vaļā, sūtīja pie citiem, un galu galā māte nonāca bērnunamā. Šo perturbāciju dēļ viņai palika tikai divas ģimenes fotogrāfijas un vēl no bērnu vijoles tā lupatiņa, ko klāj futlārī. Neko par savu ģimeni viņa nezināja. Es prasīju, kas bija viņas tētis, viņa teica: “Laikam diriģents, atceros, kā viņš stāvēja.” Bet māte? “Laikam skolotāja.”

Savukārt mana tēva vecāki bija aizbēguši no Ukrainas, lai izvairītos no represijām, kas kolektivizācijas laikā skāra tā sauktos kulakus. Kad viņi apjauta, uz ko lietas virzās, naktī savācās, visu pameta, paņēmuši tikai pašu nepieciešamāko, un paši devās uz Sibīriju.

Vai jūs ar savu vectēvu par to runājāt?

Runāju, bet viņš par šiem notikumiem neko daudz nemēdza stāstīt. No viņa skopajiem stāstiem sapratu, ka viņu būtu skārušas represijas pret kulakiem, tāpēc viņš no turienes aizbēdzis.

Vai tā varēja aizbēgt no represijām?

Ļoti daudzi aizbēga.

Vai tad čeka viņus nemeklēja?

Dažreiz arī meklēja, bet tajā laikā NKVD vēl nestrādāja tā kā 1937. gadā. Viņiem bija kulaku likvidācijas plāns, viņi to pildīja, bet, ja kāds aizbēga, uzreiz īpaši pēdas nedzina. Vēlāk, 1937. gadā, kad bija kulaku operācija, ķēra arī tos “izbēgušos kulakus”, kas bija paguvuši pat līdz Sahalīnai aizdoties. Vectēvs Krasnojarskas apgabalā sāka strādāt par vagonu pārraugu, bet drīz vien viņam nācās bēgt arī no turienes – vectēva darba pienākumos ietilpa vagonu bremžu sistēmu pārbaude, un viņš nepalaida vilciena sastāvu, konstatējis, ka dažas bremzes ir avārijas stāvoklī. Par to viņam sāka šūt lietu par sabotāžu, sauca pie izmeklētājiem. Ja vectēvs būtu palaidis to sastāvu un bremžu sistēma būtu aizdegusies, tā būtu diversija.

Tātad viņam bija jāizvēlas starp sabotāžu un diversiju?

Jā, tāpēc vectēvs rīkojās pēc pārbaudītas metodes, naktī visu iedzīvi pameta un ar ģimeni devās uz Blagoveščensku. Tur viņam izdevās pārlaist pat 1937. gadu.

Tātad manos senčos gan pa tēva, gan mātes līniju būtībā ir atrodama visa represiju vēsture, izņemot nacionālās deportācijas – nav man rados vāciešu, latviešu vai vēl kādas represijām pakļautas tautības pārstāvju.

Tātad 80. gadu sākumā jūs sākāt dzīt pēdas vispirms savas ģimenes vēsturei.

Jā. Arhīvos tad vēl netiku. Gāju vispirms uz Novosibirskas iekšlietu ministrijas arhīvu, bet būtu vajadzējis iet uz KGB arhīvu – tagad es zinu, kur vajag iet, bet tolaik nezināju. No iekšlietu ministrijas arhīva mani, protams, izdzina laukā. Tad apgabala arhīvā atradu personīgās lietas un noskaidroju, ka vectēvs – mātes tēvs – bija vadījis mūzikas sekciju Novosibirskas radiokomitejā, bet vecmāmiņa vadījusi bērnu radošo namu.

1987. gadā satikos ar Volodju Birgeru, Krasnojarskas Memoriāla dibinātāju. Tolaik Padomju Savienībā tika vākti paraksti represiju upuru pieminekļa uzstādīšanas atbalstam. To aizsāka Maskavas žurnālists Jurijs Ščekočihins un fiziķis Ļevs Ponomarjovs, tagad pazīstams cilvēktiesību aizstāvis. Memoriāli citās vietās radās līdzīgi kā mūsējais Krasnojarskā – Birgers sāka vākt parakstus. Es arī parakstījos, iesaistījos parakstu vākšanā, un, kad bijām sapazinušies, Birgers man prasīja: “Bet kā tev šķiet, cik vēl ir tādu represētu ģimeņu, par kurām neviens neko nezina? Par tām arī vajadzētu uzzināt.” Man nebija ko iebilst, un mēs sākām ar to nodarboties. Biedrību Memoriāls vispirms sauca Cilvēku likteņi, tā pārtapa Memoriālā 1988. gada oktobrī.

No parakstu vākšanas biedrība radās tāpēc, ka parakstu vākšana ir darbība, kas prasa organizētību. Jādrukā parakstu lapas – mūsu organizācijā bija daudzi programmētāji, tiem bija pieeja elektroniskajām skaitļošanas mašīnām.

Parakstītās lapas bija jāsavāc un ik pa laikam jāved uz Maskavu (sūtīt tās pa pastu mēs baidījāmies). Es izrādījos šim nolūkam noderīgs cilvēks, man reizi mēnesī bija darba komandējumi uz Maskavu. Tā es gan drukāju lapas, gan savācu, vedu uz Maskavu un nodevu Ponomarjovam. Tā tas bija visur – cilvēki, kuriem šī tēma nebija vienaldzīga, sāka kopā strādāt, veidojās protoorganizācijas, nākamais solis bija to apvienošana un strukturēšana. Radās Memoriāls. Lai gan es tobrīd patiesībā nemaz negribēju būt kādā organizācijā, biju sekmīgi izstājies no visām organizācijām un vēl mazāk gribēju organizāciju vadīt. Tad mēs ar Birgeru devāmies pie mūsu disidenta Volodjas Serotiņina un pierunājām viņu uzņemties vadību. Tā nu kopš 1988. gada 9. marta oficiāli strādājam. Sākumā mums, protams, trūka pieredzes un nebija arī tādu tehnisko iespēju, kādas ir tagad. Fotogrāfiju pārfotografēšana tolaik bija vesela problēma. Tagad mūsu arhīvs ir digitalizēts, atrodas mākonī.

Vai vēsturnieki iesaistījās jūsu darbā?

Nē, Krasnojarskas Memoriālā joprojām nav neviena profesionāla vēsturnieka. Viņus šī tēma nez kāpēc īpaši neinteresē. Esmu bijis spiests pārkvalificēties par vēsturnieku.

Sākumā, 80. gadu beigās, jums nebija pašreizējo tehnisko iespēju, toties bija vairāk dzīvu represiju liecinieku.

Jā. Visvairāk tad intervēja Birgers, vai katru vakaru gāja pie represētajiem vai viņu radiem, turklāt gāja pie kāda cilvēka nevis vienu reizi, bet vairākas, kamēr nebija no viņa izdabūjis visu, ko tas par represētajiem zina. Pirmoreiz nointervēja, atšifrēja, tā viņam radās papildu jautājumi, ar tiem viņš gāja atkal un atkal. Tagad, kad daudzi no tolaik intervētajiem jau miruši, šīs Birgera intervijas mums ļoti noder darbā, sastādot un precizējot represēto sarakstus. Birgers arī konsultēja represētos un viņu radiniekus, pieņēma un kopēja dokumentus un fotogrāfijas. Savukārt Serotiņins, pēc dabas izteikts ekstraverts, galvenokārt piedalījās ekspedīcijās, meklējot kādreizējās nometņu vietas, un rīkoja izstādes. Abi Volodjas bija mūsu organizācijas motors. Es sākumā biju, tā teikt, bekgraundā, procesa nodrošināšanā: telpas, tehnika, datori, naudas dabūšana ekspedīcijām. Es tolaik strādāju kooperatīvā, nauda bija. Mums palīdzēja daudzi cilvēki – kāda tēma kuram interesēja, ar to viņš nodarbojās.

 

Visu interviju lasiet žurnāla SestDiena 28. jūnija – 4. jūlija numurā! Ja vēlaties žurnāla saturu turpmāk lasīt drukātā formātā, to iespējams abonēt ŠEIT!

June 28, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Slepkava atgriežas nozieguma vietā

Убийца вернулся на место преступления

О памятнике Сталину в колыбели Большого террора
 • Дарья Кузнецова / «Уроки истории»

Дарья Кузнецова / «Уроки истории»

 

9 мая 2019 года в Новосибирске установили памятник Сталину. Символично: преступник вернулся, хоть и в виде бюста, на место своего преступления — в столицу Западной Сибири, туда, откуда в июне 1937 года начались массовые операции Большого Террора.

Установка бюста была отмечена митингом, который устроили местные коммунисты. Звучали привычные фразы про «эффективного менеджера», «символ великой победы» и про то, что репрессии были необходимы в стране, окруженной врагами.

Между тем приближается другая памятная дата, которая намертво связала имя Сталина с Новосибирском. Но новосибирские коммунисты вряд ли будут отмечать ее. 28 июня 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б), возглавляемое Сталиным, инициировало создание в Новосибирске первого внесудебного органа Большого Террора – «Тройки по Западно-Сибирскому краю», наделенной полномочиями выносить решения о расстрелах людей.

Почему Сталин – преступник

В уголовном праве преступником считается человек, совершивший любое убийство: умышленное, по неосторожности, в состоянии аффекта. Мотив преступления влияет на степень суровости наказания: за умышленные убийства наказывают строже, чем за насильственную смерть, причинённую по неосторожности. Но какими бы ни были причины, убийство остается убийством.

Отличие Сталина от обычного убийцы из подворотни лишь в том, что Сталин в момент совершения своих преступлений был главой государства, а применение насилия со стороны государства разрешено — иначе о каком правопорядке может идти речь? В СССР 30-х годов, как и во многих государствах того времени, применялась смертная казнь, и главный аргумент тех, кто сегодня устанавливает памятники «великому вождю», в том, что это государственное насилие было совершенно справедливым и правильным, необходимым для «наведения порядка» в стране. Но так ли это?

Раз государство имеет право на убийство своих граждан, преступивших закон, во имя благополучия остальных, должны быть и какие-то определённые процедуры, которые позволяли бы:

1) установить, что человек действительно виновен в преступлении;

2) исключить возможность случайного наказания невиновного.

Эти процедуры отражены в уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве, а для их правильного применения должны существовать независимые суды, которые изучают все аргументы сторон, все доказательства и показания, включая аргументы обвиняемого, после чего выносят объективное и обоснованное решение. Ошибки, конечно, не исключены, но такая система правосудия помогает существенно снизить их риск.

Сталинский СССР, будучи тоталитарным государством, не смог функционировать в рамках обычного правосудия — даже по суровому советскому уголовному кодексу и с помощью подконтрольного власти советского суда. Подавление сопротивления народа требовало проведения массовых репрессий, которые невозможно было организовать через судебную процедуру.

В течение всего периода правления Сталина в системе органов госбезопасности и рабоче-крестьянской милиции существовали внесудебные структуры, которые могли осуждать граждан вне рамок обычного правосудия.

В периоды проведения массовых операций — при раскрестьянивании в 1930-33 гг., а также во время Большого Террора 1937-38 гг., — такие внесудебные органы при региональных структурах ОГПУНКВД создавались во всех регионах страны.

Основа Большого Террора — проведение НКВД под руководством Политбюро массовых внесудебных операций против «антисоветских элементов» — представителей «чуждых» советской власти социальных групп и «подозрительных» национальностей.

В 1937–1938 гг. помимо судебных процессов над представителями центральной и местной партийной и хозяйственной элиты, Сталин и его ближайшие товарищи по Политбюро организовали и скрытно провели по всему СССР две массовые операции – так называемые «кулацкую» и «национальные». За полтора года операций около 470 000 граждан были без судебного осуждения направлены в тюрьмы и лагеря, не менее 683 000 — расстреляны.

Общий ход Большого Террора к настоящему времени хорошо изучен, известны основные документы, регламентирующие проведение массовых операций, отчеты из регионов, общая статистика. После принятия осенью 1991 года в России «Закона о реабилитации» началась третья волна реабилитации[1], было обнародовано большое количество архивных документов, вышло много работ, раскрывающих механизмы проведения массовых операций 1937-38 гг. [2].

Массовые операции начались в Новосибирске

Организация массового убийства – очень сложное дело. Ведь необходимо создать такую систему, в которой низовые работники (чекисты и другие привлеченные к операциям лица) получают санкцию от государства, чтобы не чувствовать на себе ответственности за убийство. Обычно такую санкцию дает суд. Но массовые операции шли вне судебной процедуры.

Для их проведения возглавляемое Сталиным Политбюро ЦК ВКП(б) в 1937-38 гг. вновь инициировало создание специальных внесудебных органов – «региональных троек» [3].

Первая тройка была создана в Новосибирске[4], потому что именно чекисты Западно-Сибирского края в июне 1937 года сфабриковали дело, названное позднее «эсеро-ровсовским заговором[5]», о якобы наличии в Сибири широкомасштабного антисоветского подполья, возглавляемого «кадетско-монархическими», «эсеро-монархическими» и «эсеро-ровсовскими» организациями [6].

Инициатива сибирских чекистов по проведению широкой карательной операции по ликвидации выдуманного «подполья» была одобрена Политбюро ЦК ВКП(б).

А через месяц, 31 июля 1937 года, Политбюро одобрило приказ НКВД № 00447, распространявший проведение массовой операции («кулацкой») на всю территорию СССР.

Говорить о каких-либо «перегибах на местах», неведении Сталина о творящемся произволе (как это любят делать поклонники «великого вождя») – смешно и нелепо. «Перегибом на местах» была инициатива сибирских чекистов по фальсификации «дела РОВС». Но без одобрения Политбюро ЦК ВКП(б), она так бы и осталась безумной местной инициативой. Возглавлявший Политбюро Сталин санкционировал создание «троек» и передачу им права от имени государства выносить решения о расстрелах. И хотя сам Сталин собственноручно никого не расстреливал, именно он создал эту систему, именно он дал санкцию на убийства.

Особенности сталинского «правосудия»

Созданный НКВД и санкционированный Сталиным механизм фактически стал параллельным механизмом «правосудия», но правосудия именно в кавычках. Ведь хоть как-то защитить себя, доказать свою невиновность попавшие под «суд» троек граждане никак не могли. Особенности массовых операций НКВД 1937-38 гг. – это:

 • полное отсутствие на региональном уровне внешнего контроля над органами госбезопасности (прокурорского и партийного, оставался только внутриведомственный);
 • отсутствие возможности защиты для арестованного (отсутствие адвокатов, предъявления обвинения, возможности обжалования);
 • внесудебный заочный процесс обвинения: решение о наказании принималось не судьями, а  членами «троек» — начальником регионального управления НКВД, партийным руководителем региона и прокурором — без вызова обвиняемого, только на основании заключения следователя НКВД.

Конечно, можно пытаться оправдать подобное истребление собственных граждан благими целями: вокруг были враги, и лучше было перестраховаться, убив пару-тройку сотен тысяч невиновных, чем оставить хоть одного виновного. Но стоит повториться: какими бы ни были причины, убийство таковым и остаётся, и другого названия у этого преступления нет. А система «троек» — это орудие, которое Сталин создал именно для убийства. Ведь для осуждения преступников с целью наведения в государстве порядка уже существовала система правосудия и соответствующие законы СССР.

В 1937-38 гг. по трем массовым спецоперациям («РОВСовской», «кулацкой» и «национальным») в Западно-Сибирском крае[7] было расстреляно не менее 62000 человек (см. приложение 1).

Подавляющее большинство этих людей были реабилитированы. По ряду причин (см. приложение 2) мы не можем назвать точную цифру по всему краю, но знаем, например, что из расстрелянных на территории Алтайского края, который выделили из Западно-Сибирского в 1938 году, были реабилитированы 87,7%. (см. приложение 2).

Если конкретный человек реабилитирован, значит, при проверке его дела органы прокуратуры не нашли никакой его вины в том, в чем его обвиняли чекисты.

В Западной Сибири в середине 1930-х гг. не было организованного антисоветского подполья. Не было и 20454 польских шпионов (расстрелянных по польской линии национальной операции). Не было 4960 немецких шпионов, равно как и 135 румынских, 1153 эстонских, 287 финских, 2412 латышских, 40 греческих, 33 иранских, расстрелянных по соответствующим «линиям» национальных операций.

Огромный процент реабилитированных по массовым операциям означает, что при их проведении чекисты фактически расстреливали и отправляли в лагеря конкретных людей не за конкретные преступления, ими совершенные. Вину этих людей никто не доказал, а значит, они были невиновны. За исключением, быть может, самих чекистов. В базе данных общества «Мемориал» есть информация о 1036 сотрудниках органов государственной безопасности, расстрелянных в 1938-1940 гг. [8] Многие из них как раз и обвинялись в фальсификациях дел осужденных по массовым операциям. Сколько – неизвестно. Как правило, расстрелянных чекистов в период Большого террора не реабилитировали. А к делам нереабилитированных ФСБ до сих пор – спустя 80 лет — не допускает исследователей, в нарушение норм российского законодательства.

Убийство невиновных – это не просто преступление, это умышленное преступление. И несправедливо осуждавшие и убивавшие невиновных людей чекисты – преступники, равно как и «великий вождь», разрешивший этой спецоперации развернуться на территории страны, которой он управлял.

В итоге и жертвы, и палачи зарыты в общих ямах — молчаливых свидетелях совершенного преступления.

Расстрельные ямы

Весь Советский Союз был покрыт расстрельными ямами Большого Террора. К настоящему моменту только на территории России известно о более чем 200 местах массовых захоронений 1937-38 гг.  Но реальное их количество неизвестно до сих пор.

«Приговора по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по указанию наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в исполнение» — такое указание содержалось в оперативном приказе НКВД № 00447 [9].

В каждом регионе руководитель регионального управления НКВД издавал в развитие общего приказа 00447 свой приказ, в котором оговаривались места сосредоточения арестованных, расстрелов и захоронений. Чекисты разделили каждый регион на оперсекторы, которые объединялиоколо десятка районов. В оперсекторе формировалась оперативная группа из сотрудников НКВД, к ней приписывались военизированные части, средства связи, транспорт, машинистки и шоферы из партийно-хозяйственных учреждений. Известен уникальный документ — стенограмма совещания, проведенного начальником УНКВД Западно-Сибирского края Мироновым 25 июля 1937 года с начальниками оперсекторов[10]. Начальник УНКВД обязует начальников оперсекторов согласовать с ним места захоронений расстрелянных:

«…Чем должен занять начальник оперсектора, когда он приедет на место? Найти место, где будут приводиться приговора в исполнение и место, где закапывать трупы. Если это будет в лесу, нужно чтобы заранее был срезан дерн и потом этим дерном покрыть это место, с тем, чтобы всячески конспирировать место, где приведен приговор в исполнение <…> Я лично советовал бы для начальников секторов, где большое количество арестованных, над которыми будут приводиться приговора в исполнение, если есть там две-три тюрьмы – использовать несколько мест для приведения приговоров в исполнение. Не думайте, что это такое простое дело, по Мариинску, например, надо будет, примерно, привести в исполнение 1000 приговоров, в среднем по 30–40 каждый день. Особенно тяжело это будет в таких оперсекторах, как Черепаново. Я бы считал, что целесообразно иметь 2–3 места для крупных секторов, которые наметить самим <…> Пусть каждый из Вас сообщит 2–3 места лично на мое имя и мы утвердим эти места. Лучше всего в этом случае пользовать кладбище. С этим вопросом ясно…»

В региональных архивах УФСБ могли остаться документы, по которым можно было бы определить места захоронений: приказы руководителей региональных УНКВД в развитие общего приказа 00447, переписка с руководителями оперсекторов, хозяйственные документы на выделение оружия, боеприпасов, машин, бумаги и т.п. Однако работе исследователей препятствуют уже современные чекисты, не давая им доступа к документам.

Общий перечень городов, в которых производились расстрелы, можно было бы получить из анализа такого источника, как акты о расстрелах. В ряде регионов исследователи анализировали такие акты и использовали данные из графы «место расстрела» при составлении Книг Памяти жертв политических репрессий советского времени[11]. Но эта информация есть лишь по части регионов, а по остальным акты, опять же, отказываются предоставлять региональные управления ФСБ.

В 1990-е годы многим историкам удавалось работать в архивах спецслужб, было обнародовано большое количество документов изобличающих преступников. В том числе по этим данным удалось найти многие места захоронений расстрелянных в массовых операциях 1937-38 гг.

На современных территориях Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, образовывавших в 1937 году Западно-Сибирский край, должно быть не менее 17 таких мест. На данный момент нам известно о 16 местах массовых захоронений, причем в 13 случаях мы знаем, где они расположены  (см. приложение 3).

Перечень мест на территории Западно-Сибирского края (ЗСК), в которых производились расстрелы в 1937-38 гг. при проведении НКВД массовых операций, с указанием известных на данный момент мест захоронений:

 1. Барнаул (Алтайский край); в 1937 году — центр Барнаульского оперсектора УНКВД ЗСК. Расстреливали в Барнаульской тюрьме (Канатный проезд 81), расстрельные ямы были обнаружены в сосновом бору у стен бывшего Богородице-Казанского женского монастыря, на территории которого была организована тюрьма.
 2. Кировский пос. (Топчихинского р-на Алтайского края); в 1937 году — место нахождения центрального отделения Чистюньского ОЛПа Сибирского ИТЛ ГУЛАГа НКВД. Место захоронений заключенных Сиблага обнаружено в пос. Кировский Топчихинского р-на в огромном рву на краю лагерного сада в районе местечка Туркина гора.
 3. Бийск (Алтайский край); в 1937 году — центр Бийского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронения расстрелянных было обнаружено на территории бывшего управления НКВД и тюрьмы (пр. Кирова, 2). Часть останков перезахоронены на Вознесенском (Старом Нагорном) кладбище города Бийск (Солтонский тракт, 2). Памятный знак «Камень скорби», первоначально установленный на месте обнаружения останков, перенесен на ул. Динамовская к новой часовне Новомучеников и Исповедников Российских (ул. Динамовская дом 3Б).
 4. Камень-на-Оби (Алтайский край); в 1937 году — центр Каменского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 5. Рубцовск (Алтайский край); в 1937 году — центр Рубцовского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 6. Славгород (Алтайский край); в 1937 году — центр Славгородского оперсектора УНКВД ЗСК. Одно место захоронения расстрелянных, которые содержались в Славгородской тюрьме, было обнаружено на городском кладбище Славгорода; второе — на территории бывшего подсобного хозяйство УМВД в окрестности села Большеромановка близ Славгорода.
 7. Кемерово (Кемеровская область); в 1937 году — центр Кемеровского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронений найдено во рвах у бывшей шахты «Ягуновская» на ул. Баха.
 8. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область); в 1937 году — центр Ленинского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронения обнаружено на склоне лога в 3 км к северу от деревни Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района.
 9. Мариинск (Кемеровская область); в 1937 году — центр Мариинского оперсектора УНКВД ЗСК; а также — место нахождения Управления Сибирского ИТЛ ГУЛАГа НКВД. Одно место захоронений обнаружено в окрестностях Мариинска по направлению к деревне Малый Антибес на границе леса; второе – в Мариинске на пустыре рядом с городским кладбищем на ул. Пальчикова за бывшим пороховым складом, в дальнейшем этот участок был включен в территорию кладбища и подвергся вторичным захоронениям.
 10. Новокузнецк (в 1937 году — Сталинск) (Кемеровская область); в 1937 году — центр Сталинского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 11. Куйбышев (Новосибирская область); в 1937 году — центр Куйбышевского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронений обнаружено на старом городском кладбище.
 12. Новосибирск (Новосибирская область); в 1937 году — центр Новосибирского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронений найдено во дворе следственно-пересыльной тюрьме №1 УНКВД Новосибирска (ул. 1905 года, 69/74).
 13. Черепаново (Новосибирская область; в 1937 году — центр Черепановского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 14. Горно-Алтайск (в 1937 году -Ойрот-Тура); в 1937 году – центр Ойрот-Туринского оперсектора УНКВД ЗСК. Одно место массового захоронения расстрелянных было обнаружено в Горно-Алтайске у дома 199 по ул. Ленина в районе гардинно-тюлевой фабрики, часть останков перезахоронено на обрыве перед старым кладбищем, второе – на старом кладбище на ул. Алгаирская в селе Майма (ныне Парк Памяти жертв политических репрессий).
 15. Колпашево (Томская область); в 1937 году — центр Нарымского оперсектора УНКВД ЗСК. Место массовых захоронений — Колпашевский яр, овраг на берегу р. Оби в черте города Колпашево.
 16. Томск (Томская область); в 1937 году — центр Томского оперсектора УНКВД ЗСК. Место массовых захоронений — овраги Каштачной горы, примыкавшие к старому городскому кладбищу (пос. Крутоовражный). В 1951 году старое городское кладбище ликвидировано, на его месте построены новые корпуса завода «Сибкабель», затем жилые дома.
 17. Асино (Томская область); в 1937 году — место нахождения Управления Томско-Асинского ИТЛ ГУЛАГа НКВД. Место захоронений расстрелянных найдено на Воскресенском кладбище г. Асино.

***

Некоторые ученые-криминалисты считают, что преступники возвращаются на место своего преступления, чтобы вновь пережить испытанные здесь ощущения. Но чего хотят люди, ставя памятник преступнику в самый центр круга из расстрельных ям, появившихся здесь по его умыслу?

Вряд ли им хочется пережить то, что в свое время переживали жертвы. Может быть, они уверены, что в 1930-х годах оказались бы в ряду палачей? Как бы там ни было, сейчас преступник стоит на месте своего преступления, в окружении ям с трупами. И граждане, которые его туда установили, даже не задумываются, насколько красноречиво он выглядит в этом контексте.


[1] Первая волна реабилитации началась после ХХ съезда КПСС, состоявшегося в феврале 1956 г., вторая началась после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов» 16 января 1989 г.

[2] См. * Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД 00447, М., Новый Хронограф, 2008.  *«Сталинизм в советской провинции: 1937-1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / [сост.: М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер], РОССПЭН, 2009. * Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-38 гг., РОССПЭН, 2010. * Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. * Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М.: Республика, 1992. *Материалы сайта «1937 год. К 70-летию Большого террора» (1937.memo.ru). Большая подборка источников по теме массовых операций 1937-38 гг. приведена в недавно вышедшей монографии А. Г. Теплякова «Деятельность органов  ВЧКГПУОГПУНКВД (1917–1941 гг.): историографические и источниковедческие аспекты. Новосибирск 2018».

[3] Впервые региональные тройки были созданы для проведения массовых репрессивных операций во время коллективизации в 1930-33 гг..

[4] Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 28 июня 1937 года членами тройки были назначены начальник Управления НКВД Западно-Сибирского края С.Н.Миронов (председатель), секретарь крайкома ВКП(б) Р.И.Эйхе и краевой прокурор И.И.Барков.

[5] Эсеры – партия социалистов-революционеров, боровшаяся против царской монархии, РОВС – Русский Общевоинский союз.

[6] см. Н.Н.Аблажей «”РОВСовская” операция: динамика репрессий» в сборнике «Большой террор в Алтайском крае 1937-1938 гг. Реализация приказа НКВД № 00447. Коллективная монография. Барнаул, 2014.

[7] Территория Западно-Сибирского края 1937 года включает в себя территории следующих современных регионов: Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай. В сентябре 1937 года ЗСК был разделен на Новосибирскую область (территория современных Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области) и Алтайский край (территория современных Алтайского края и Республики Алтай). В таком виде эти регионы и просуществовали до конца 1938 года, когда массовые спецоперации были свернуты.

[8] Количество в 1036 — не является окончательными данными, это сведения, собранные на данный момент.

[9] Архив Администрации Президента Российской Федерации, 3-58-212, л. 55-78, текст приказа цитируется по http://old.memo.ru/history/document/0447.htm

[10] СТЕНОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ НАЧОПЕРПУНКТОВОПЕРСЕКТОРОВГО и РО УНКВД ПОЗСКПРОВОДИМОГО НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЗСК КОМИССАРОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА тов. МИРОНОВЫМ. Новосибирск, 25 июля 1937 года. Источник: Архив УФСБ РФ по Томской области. Д. 5621. Т. 7. Л. 335–345, впервые опубликовано «Книга памяти томичей, репрессированных в 30-40-е и начале 50-х. Составитель Уйманов В.Н.. Томск, 1999, том 5, стр. 102-103, 110-11». Цитируется по https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?p=18182

[11] См. справку о Книгах Памяти жертв политических репрессий, подготовленную обществом «Мемориал»

28 июня 2019
Убийца вернулся на место преступления
О памятнике Сталину в колыбели Большого террора

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Милютинский пер., д. 9 и 11. Между 1905 и 1911 / pastvu.com
30 июня 2014
Приглашаем на экскурсию «Топография террора. Лубянка и окрестности» в пятницу, 4 июля.
13 ноября 2009
Фильм был призван закрепить актуальную политическую идею, согласно которой Сталин – близкий соратник и единственно возможный преемник Ленина. Временное правительство, заседающее в Зимнем дворце, показано как гнездо растерянных злодеев и предателей, которые мечтают только об одном – убить Ленина.
18 июня 2012
«Мои любимые и нелюбимые памятники» – такая тема для эссе была предложена участникам всероссийского конкурса исследовательских работ для старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ век» 2011/2012
23 декабря 2016
Дневник экспедиции к депортированным молдаванам Иркутской области, который по просьбе “УИ” вела участница проекта Виорика Олару-Чемыртан.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ

June 28, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Zemniecības masveida deportāciju upuru piemiņas vieta Tomskas apgabalā 

Tikai tagad Krievijā uzsākta 30-to gadu zemniecības masveida deportāciju upuru piemiņas vietas ierīkošana

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


Ямы Палочки: томичи создают первый в России мемориал раскулаченным


ТОМСК, 24 июн – РИА Томск. Две жительницы села Палочка Верхнекетского района Томской области при поддержке поисковиков исследуют самое крупное в Сибири массовое захоронение спецпереселенцев. Они нашли ямы и рвы, где в начале 1930-х годов были погребены тысячи раскулаченных крестьян с Алтая, и установили имена большинства из них, а теперь хотят создать в Палочке первый в стране мемориал раскулаченным. Подробнее – в материале РИА Томск.

По официальным данным, в Палочке Верхнекетского района в настоящее время проживает около 240 человек. Как рассказывают местные жители, современное село появилось в результате объединения в 1960-х годах четырех старых деревень – Городецка, Палочки (раньше находилось в другом месте), Проточки и Суйги, основанных во времена сталинской коллективизации. Поэтому через два года село отметит свое 90-летие.

© из архива музея “Следственная тюрьма НКВД”, Томск


Из фотоальбома “Советский Нарым. 1930-1936. Освоение западно-сибирского севера трудпоселенцами”
Ямы и рвы для тысяч людей

Почтальон Ирина Янченко переехала в Палочку 10 лет назад из другого поселка Верхнекетского района – Степановки. Там у нее осталась подруга, которая однажды попросила отыскать могилу своих дедушки и бабушки – некогда сосланных с Алтая кулаков. Ирина спрашивала у односельчан, где искать предков подруги. В ответ люди часто не могли даже приблизительного показать расположение старого кладбища.

“Одно место показала бабушка старенькая. Увела нас за поселок, встала посреди поля, где сосенки растут и больше ничего, и сказала: “Вот здесь место. Вот туда – кладбище, и туда – кладбище, и мы стоим на кладбище”. Это в старой Палочке”, – говорит Ирина.

© Денис Бевз

Ирина Янченко
Потом по рассказам других старожилов она выяснила, что рядом с каждым их четырех старых поселков есть такие заброшенные могилы. С юности интересуясь историей сосланных в Нарымский край и продолжая свое исследование в архивах, женщина узнала, что людей на таких пустырях в ямах и рвах захоронены тысячи. Самая жуткая деталь – погибли они примерно в одно и то же время – в начале 1930-х годов.

Спецпереселенцы с Алтая

“В 1931 году с Алтайского края к нам были выселены 7800 человек. Из них через два года в живых остались около 700. Люди лежат в братских могилах. От голода и холода они умирали. На тот момент это был глухой берег реки Анги (приток Кети) в тайге, здесь вообще ничего не было. Люди жили в землянках. Умирали некоторые даже семьями”, – рассказывает Ирина, ссылаясь на найденные ею архивные документы.

© Денис Бевз 

Василий Петрович Исаев приехал на место захоронений в Палочке с Алтая. По его словам, из деревни Новая Чемровка Бийского уезда в Нарым были сосланы 10 семей Исаевых – всего 69 человек, в том числе его дед и бабушка.

Слова Ирины подтверждает историк, руководитель томского мемориального музея истории политических репрессий “Следственная тюрьма НКВД” Василий Ханевич. Деревни Городецк, Палочка, Проточка, Суйга, по его словам, с момента своего основания находились в ведении спецкомендатур.

“Эта территория, как и другие территории Нарымского края, не была приспособлена для приема такого огромного количества спецпереселенцев – и в Верхнекетском районе, и в Колпашевском, и в других. Люди приспосабливались сами, как могли: сначала строили шалаши, землянки. Уже потом оставшиеся в живых строили дома, здания комендатур, детские дома, школы и так далее”, – говорит Ханевич.

© из архива музея “Следственная тюрьма НКВД”, Томск 

Деревня Палочка. Строительство дома

В период коллективизации власти ставили перед страной, по мнению Ханевича, благую цель – освоение севера. Вот только отношение к людям, отправленным обживать нарымскую тайгу, этой цели вовсе не соответствовало.

“Задача стояла освоить север руками наказанных – спецпереселенцев… Непроходимые болота – не случайно сюда насильно высылали. Сбежать-то трудно. Река (единственная дорога) контролировалась и охранялась. Но массовые побеги были, это была одна из форм пассивного сопротивления режиму. И все равно они тонули в болотах, гибли в лесах – сколько было таких, мы сказать не можем”, – поясняет историк.

Сколько из погибших в первые годы после прибытия семи тысяч человек были похоронены в братских могилах, сказать также невозможно, отмечает Ханевич.

© из архива музея “Следственная тюрьма НКВД”, Томск

Спецпереселенцы в Нарымском крае. Лесозаготовка

Мемориал, какого в России нет

Две жительницы Палочки – Ирина Янченко и Гульнара Корягина – задались целью хотя бы нанести на карту эти массовые захоронения, чтобы они не зарастали непроходимым лесом, чтобы там не велись хозяйственные работы или, тем более, не образовалась свалка. Возникла идея создать мемориал.

“У нас в России есть только музеи политических репрессий, а музеев кулака-лишенца, русского мужика, которого сдернули и практически под корень извели, – у нас такого нет. Мы первые приоткрыли страницу этой истории, и мы надеемся, что люди услышат в России. Может, кто-то из потомков спецпоселенцев”, – говорит Ирина.

© из архива музея “Следственная тюрьма НКВД”, Томск

Отправка спецпереселенцев в Нарымский край

Однако областной департамент культуры на предложение женщин не отреагировал. Не помогли ни письменный запрос, ни личный прием у главы ведомства. Волонтеры общества “Мемориал” посоветовали подать заявку на президентский грант, что и было сделано в 2018 году. В заявке инициативная группа указала главные задачи – создание картотеки по спецпереселенцам и установление точных границ захоронений.

Поиск идет

“Мы выиграли грант с тем, что у нас будет музейно-мемориальный комплекс, восстановим все имена. Имен, кстати, вообще знали всего 87-ми семей, а их было выслано 1087 семей. Кладбища эти либо сравняли при мелиорации, либо они заросли так, что теперь чащи непроходимые”, – поясняет Янченко.

Активисты приступили к подробному изучению территории. Заявку на грант женщины подавали при поддержке волонтеров томского отделения “Поискового движения России”, которые давно занимаются поиском останков советских воинов на полях сражений Великой Отечественной в Смоленской и Новгородской областях. Но искать погибших в глубоком тылу им еще не доводилось. В июне они приехали в Палочку обследовать захоронения.

© Денис Бевз

Поисковики обследуют захоронения спецпереселенцев в деревне Палочка

“У нас есть щупы, которыми мы прокалываем землю. Залегание останков там (в Палочке) – на глубине от 40 сантиметров. Для сравнения: когда человека хоронят, то обычно гроб лежит на глубине 1,5-2 метров. А здесь две лопаты снял – вот тебе и останки… Просто складывали народ и присыпали быстро землей”, – рассказывает про технологию поисков опытный поисковик Максим Елезов.

По словам Янченко, в Палочке были найдены три огромных рва на площади 50 на 20 метров. В Суйге нашли пять общих ям. В Проточке – примерно столько же. На Городецком кладбище ямы даже не смогли посчитать, определив лишь общий участок. Все координаты поисковики зафиксировали с помощью GPS.

© Денис Бевз

Места захоронений обследуют с помощью специальных щупов, останки находятся на минимальной глубине – от 40 сантиметров.

Еще до приезда в Палочку поисковиков женщины занялись поиском документов. Выяснилось, что все спецпереселенцы были привезены на баржах из Бийского уезда – они были жителями нескольких десятков сел.

“Мы ездили в Бийск, работали в архиве – восстанавливали имена. Из 1087 семей получилось восстановить порядка 90%. Свою задачу мы уже практически выполнили”, – утверждает Янченко.

© Денис Бевз

Поисковики и приехавшие с Алтая потомки спецпереселенцев на месте работ. Справа – Максим Елезов

К 90-летию Палочки

“В Сибири это самое крупное массовое захоронение из известных на данный момент. Мы эти кладбища расчистили. Каждую могилу мы пронумеруем”, – продолжает Ирина.

После победы в конкурсе президентских грантов женщины получили не только финансовую поддержку. До этого скептически относившиеся к идее мемориала власти района теперь готовы предоставить под будущий музей заброшенное двухэтажное здание палочкинской школы. Сколько потребуется усилий и денег для ремонта, Ирина пока даже не представляет – браться за это, по ее мнению, рано.

“Мы хотим создать к 2021 году сквер памяти. В июне будет ровно 90 лет, как их (спецпереселенцев с Алтая) вывезли. Поэтому хотим торжественное мероприятие организовать. Потребуется около 250 тысяч рублей”, – заявляет Янченко.

Начало будущему скверу, по ее словам, положено. С Алтая в Палочку приезжали потомки выживших спецпереселенцев. Они привезли с собой саженцы облепихи. Облепиха – символ Бийска.

© Денис Бевз

Ирина Янченко (справа) с потомками спецпереселенцев с Алтая Валентиной Умрихиной и Василием Исаевым рядом с высаженной облепихой

June 26, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Dokumenti stāsta par mēģinājumiem glābt izsūtītos


Latvijas PSR AP prezidija Apžēlošanas komisiju 40. gadu beigās vadīja AP prezidija priekšsēdētājs Augusts Kirhenšteins. Atsevišķi viņa mēģinājumi “aizlikt vārdu” par deportētajiem nevainagojās panākumiem.


1941. gada 14. jūnijā, izpildot PSRS iekšlietu tautas komisāra Lavrentija Berijas rīkojumu, PSRS Valsts drošības tautas komisariāts (VDTK) un Iekšlietu tautas komisariāts (IeTK), aktīvi piedaloties milicijai, okupācijas armijai un boļševiku aktīvistiem, no Latvijas svešumā aizveda 15 425 cilvēkus – Latvijas Republikas bijušos valdības locekļus, politisko partiju un sabiedrisko organizāciju dalībniekus, militāros un sabiedriskos darbiniekus, zinātniekus, ārstus, skolotājus, kultūras darbiniekus, kā arī daudzu citu profesiju pārstāvjus kopā ar viņu ģimenes locekļiem.

Tolaik neviens no Latvijā palikušajiem nezināja, kamdēļ šos ļaudis aizveda, uz kurieni un kāds būs viņu tālākais liktenis.

Gadu pēc latviešu tautas “Bērtuļu nakts” rakstnieks un publicists Pauls Kovaļevskis vācu okupācijas perioda avīzē “Tēvija” rakstīja: “Nelietīga varmācība – vai šis vārds spēj izteikt to pazemojumu, ko latviešu tauta piedzīvoja viņās baigajās dienās? Desmiti tūkstoši latviešu aizgāja šo moku ceļu. Un simti tūkstoši citu sakniebtām lūpām, nevarīgās dusmās, sāpēs un aizvainojumā bija spiesti noskatīties drāmā, ko sātanisko drāmu citadele Maskavā uzveda viņiem un viņu priekšā.”

Tikai kara beigu posmā, kad reizē ar PSRS okupācijas armiju Latvijā atgriezās padomju režīms, dzimtenē palikušie tuvinieki no Sibīrijas nometinājuma vietām un nometnēm sāka saņemt vēstules, kas vēstīja par pārdzīvoto. Daudzās vēstules bija adresētas LPSR Augstākās padomes (AP) prezidija Apžēlošanas komisijai, kuru vadīja AP prezidija priekšsēdētājs Augusts Kirhenšteins.

Tajās bija lūgumu noņemt no specnometinājuma uzskaites un ļaut atgriezties dzimtenē. Pēc šiem lūgumiem AP prezidija darbinieki sagatavoja plašus sarakstus, kurus nosūtīja izskatīšanai LPSR VDTK (vēlāk – ministrijai), jo tikai tam bija tiesības lemt par izsūtīto atbrīvošanu vai atstāšanu Sibīrijā. Arhīvu materiāli liecina, ka atgriezties dzimtenē izsūtītajiem toreiz centās palīdzēt gan atsevišķas augstas amatpersonas un pazīstami kultūras darbinieki, gan arī vienkāršie darba darītāji.

Tomēr nospiedošā vairākumā visi izsūtīto apžēlošanas lūgumi šajā laikā tikai noraidīti.

“Nepartijiskais” Kirhenšteins

1944. gada 23. novembra iesniegumā Kirhenšteinam profesors, medicīnas doktors Pēteris Sniķers rakstīja: “Ņemot vērā, ka LPSR Valsts universitātē pēdējā un priekšpēdējā kursā ir tik niecīgs studentu skaits, kāds nekad šajā fakultātē nav bijis, lūdzu Jūsu gādību, lai medicīnas fakultātes IV kursa students Alfs Pētera d. Sniķers tiktu atsaukts atpakaļ no PSRS un varētu šeit sekmīgi pabeigt savas studijas medicīnas fakultātē, jo ārsti LPSR ir ļoti vajadzīgi un pat nepieciešami. Alfa Sniķera atrašanās vieta nav zināma. 1941. g. 14. jūnijā viņš tika izsūtīts uz PSRS.”

Atbalstot lūgumu, profesors Pauls Stradiņš norādīja: “Medicīnas fakultātes padome apstiprina ziņas par Medicīnas fakultātes studentu Alfu Sniķeri un no savas puses pievienojas lūgumam sekmēt Alfa Sniķera atgriešanos Rīgā, lai turpinātu pārtrauktās studijas.” Kirhenšteins lūgumu nosūtīja LPSR valsts drošības tautas komisāram Alfonam Novikam. 1945. gada 9. janvārī Noviks Kirhenšteinam paziņoja, ka A. Sniķers, būdams ieslodzīts Usoļskas nometnē, miris 1942. gada 20. novembrī.

Profesors Sniķers iestājās arī par zobārstes Elgas Raiskas atbrīvošanu no izsūtījuma. Viņa 1944. gada 6. novembrī Kirhenšteinam adresētajam lūgumam pievienots šāds Medicīnas fakultātes dekāna vietas izpildītāja Stradiņa iesniegums: “Medicīnas fakultāte savā 23. novembra sēdē, ievērojot lielo mācību spēku trūkumu, nolēma griezties pie valdības iestādēm ar lūgumu sekmēt fakultātes mācību spēku atgriešanos atpakaļ Rīgā. Šinī sakarībā Medicīnas fakultātes padome lūdz Jūsu gādību, lai bij. asistente Elga Raiska varētu atgriezties atpakaļ savā agrākā dzīves vietā LVU zobārstniecības fakultātē.”

Kirhenšteins lūgumu par Raiskas atbrīvošanu nosūtīja Berijam. Lūgums netika atbalstīts. 1946. gada 14. novembrī plašā ziņojumā par ārstu trūkumu PSRS AP prezidija priekšsēdētājam Nikolajam Šverņikam Kirhenšteins lūdza ļaut atgriezties bijušajam LU asistentam Visvaldim Cēsniekam, Annai Peciņai, universitātes asistentei ārstei Mildai Veisai, veterinārārstam Augustam Martinsonam un vēlreiz stomatoloģei Elgai Raiskai. Neviens ārsts no izsūtījuma netika atbrīvots.

1944. gadā izveidotā VK(b)P CK Latvijas biroja priekšsēdētājs V. Rjazanovs Kirhenšteina aktivitātes izsūtīto atbrīvošanā nodēvēja par “nepartijisku pozīciju”.

Kādā ziņojumā Maskavai viņš rakstīja: “Biedrs Kirhenšteins izsaka neapmierinātību ar b. Kalnbērziņu, b. Lāci un b. Noviku. Viņš daudz pļāpā par to, ka bb. Kalnbērziņš, Lācis un Noviks sasēdināja cietumos latviešu tautu, veic Latvijas izpostīšanu.” Tādus izteicienus Rjazanovs nosauca par buržuāziski nacionālistiskām muļķībām, taču mierināja savus Maskavas priekšniekus, ka Kirhenšteins ar šādām runām neuzstājoties publiski. Turklāt Kirhenšteinam neesot praktiskas ietekmes uz republikas politiskajām un saimnieciskajām lietām. Viņa noskaņojumi vienkārši traucējot partijas organizācijas darbu.

Regīnas Pumpures gadījums

1946. gada 27. novembrī Kirhenšteins nosūtīja LPSR iekšlietu ministram Augustam Eglītim izsūtītās Ilgas Privkas lūgumu ļaut atgriezties dzimtenē. Privkas atgriešanos bija rosinājis LPSR mūzikas vidusskolas vadītājs, izcilais mūzikas darbinieks Jāzeps Mediņš, “lai dotu iespēju lūdzējai turpināt muzikālo izglītību”. Lūgums netika atbalstīts.

1947. gada jūlijā Privka Latvijā atgriezās patvaļīgi, tika aizturēta un 1950. gadā nosūtīta atpakaļ uz nometinājuma vietu.

Nesaņēmusi atļauju atgriezties, 1947. gada maijā patvaļīgi Sibīriju atstāja arī Regīna Pumpure. Par viņas atstāšanu Latvijā iestājās Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Eduards Smiļģis un aktrise Lilita Bērziņa. 1947. gada septembrī viņi iesniegumā Novikam aizrādīja, ka Pumpure jau strādā Latvijas PSR Valsts Dailes teātrī par diriģenti koncertmeistari un viņas darbs teātrim nepieciešams. Noviku lūdza palīdzēt mūziķei saņemt pagaidu dokumentus dzīvošanai Rīgā “līdz lietas galīgai izšķiršanai”.

Lūgumā PSRS AP prezidija priekšsēdētājam Šverņikam Smiļģis un Bērziņa rakstīja: “Latvijas PSR Valsts Dailes teātris griežas pie Jums, dziļi cienījamais Nikolaj Mihailovič, ar vislielāko lūgumu palīdzēt mums Regīnas Reinholda meitas Pumpures (dzimušas 1919. gada 7. septembrī Rīgā), mūsu darbinieces, diriģentes, koncertmeistares lietā, kura 1941. gada jūlijā (pareizi – jūnijā. – Aut.) kopā ar saviem vecākiem tika izsūtīta no Latvijas uz Novosibirskas apgabalu. Laika posmā no 1944. gada līdz 1946. gadam viņa strādāja kā aktrise, tajā pašā laikā turpināja nodarboties ar savas muzikālās izglītības attīstīšanu. Pēc viņas vecāku nāves (patiesībā Pumpures māte bija dzīva. – Aut.) viņa atgriezās atpakaļ uz dzimteni un sāka strādāt mūsu kolektīvā, vienlaikus nodarbojoties ar muzikālo izglītību, kā ar vokālo komponistu, tā arī diriģentu. Lūgumu par tiesībām dzīvot dzimtenē viņa jau 1945. gadā iesniedza Latvijas Augstākajai padomei, kurš 1946. gadā tika nosūtīts Lietu pārskatīšanas komisijai.

Otrs lūgums, kurš arī bija adresēts LPSR Augstākajai padomei, 1946. gada 11. septembrī ar Nr.1/201 tika nodots Latvijas PSR iekšlietu ministram. Ļoti lūdzam Jūs, biedri Šverņik, atļaut Regīnai Pumpurei dzīvot dzimtenē, kā arī ar Jūsu palīdzību noformēt dokumentus par tiesībām dzīvot Rīgā, tā kā viņa pusgada laikā daudzkārt bija neaizstājama kolektīva locekle un ar iedvesmu veic visus savus sabiedriskos pienākumus.

Mūsu teātra viesizrāžu mākslinieciskajos panākumos Maskavā, mūsu dzimtenes galvaspilsētā, liela daļa ir arī diriģentes Regīnas Reinholda m. Pumpures darbs, kura veica visu muzikālo darbu nacionālajās izrādēs “Uguns un nakts” (izrāde 1947. gadā saņēma Staļina prēmiju), kā arī izrādē “Pūt, vējiņi!”.”

Lūgumi Pumpurei nepalīdzēja. 1948. gada 4. decembrī viņu arestēja no jauna.

Pumpurei piesprieda gulaga nometni uz trim gadiem ar vēlāku nosūtīšanu atpakaļ uz iepriekšējo nometinājuma vietu.

Bija atsevišķi gadījumi, kad pat padomju drošības orgānu darbinieki uzdrošinājās apelēt par izsūtīto atbrīvošanu, tādēļ 1948. gada jūlijā LPSR iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs pulkvedis Alberts Sieka nosūtīja Rīgas apriņķa IeM daļas priekšniekam apakšpulkvedim Danušaitim, Cēsu apriņķa IeM daļas priekšniekam apakšpulkvedim Šmidtam un visiem LPSR pilsētu un apriņķu daļu priekšniekiem slepenu rīkojumu: “Neraugoties uz Latvijas PSR IeM vairākiem norādījumiem, kuri aizliedz IeM un milicijas darbiniekiem IeM un VDM orgānu represētajām personām izsniegt jebkādus raksturojumus vai atsauksmes, līdz pat šim laikam sastopami agrāk doto norādījumu pārkāpumi.”

Dokumentā minēts, ka Rīgas apriņķa Salas pagasta izpildkomiteja nosūtījusi 1941. gadā izsūtītajai “Streiķei Matildei Dāvida m.” (pareizi – Straupei Matildei Lūcijai Jēkaba meitai. – Aut.) uz Tomskas apgabalu apliecību par tiesībām iebraukt Latvijā. Apliecību bija parakstījuši pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs Spera, pagasta partordze Samunova un milicijas iecirkņa pilnvarotais biedrs Striguns.

Tāpat 1948. gada aprīlī Cēsu apriņķa IeM daļas kriminālmeklēšanas nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais Ruska izsniedza raksturojumu izsūtītajai Bijai, bet Cēsu apriņķa IeM daļas priekšnieka vietnieks milicijas leitnants Grundmanis apstiprināja pilnvarotā parakstu ar zīmogu.

“Lai turpmāk izbeigtu līdzīgus gadījumus”, Sieka ieteica LPSR IeM apriņķu daļu priekšniekus brīdināt padotos un vairs nedot nekādus šāda veida raksturojumus vai atsauksmes par represētajām personām. Šis jautājums bija jāaktualizē arī kompartijas apriņķu komitejās.

“Žēl to cilvēku”

Arī 1949. gada marta deportācijas laikā atradās ne mazums godīgo un drosmīgo, kuri atteicās piedalīties noziedzīgajā pasākumā un sniedza nelaimīgajiem palīdzību.

Piemēram, Rīgas apriņķa Skultes pagasta komjaunietis Ābols un Olaines kūdras fabrikas direktors Tarundajevs kategoriski atteicās piedalīties izvešanas akcijā. Skultes pagasta telefoniste Miķelsone savlaicīgi brīdināja zemnieku Liepiņu par gaidāmo izsūtīšanu. Arī Inčukalna pagasta desmitsētu pilnvarotā E. Linde brīdināja vairākus zemniekus par gaidāmajām briesmām.

Dundagas pagastā 1949. gada 25. martā pēc LK(b)P biedra kandidāta J. Eglīša iniciatīvas tika sasaukta kolhoza “Jaunais ceļš” kopsapulce, kurā izvirzīja jautājumu par “kulaka” Pāvela nepareizu izsūtīšanu. Valkas apriņķa lauksaimniecības daļas vadītājs A. Vītols, 25. martā komandēts uz Plāņu pagastu nodrošināt izsūtīšanas akciju, Plāņos nesaistījās ar vietējo partijas organizāciju, neiepazīstināja to ar saņemtajiem norādījumiem un nekontrolēja izvešanas norisi, tā vietā bez partijas apriņķa komitejas atļaujas aizbraucot no pagasta.

Madonas apriņķa Praulienas pagasta izpildkomitejas sekretāre Velta Kalašņikova, neraugoties uz visstingrāko aizliegumu, izsūtīšanas operācijas sākumā aizgāja no aktīvistu apspriedes un kategoriski atteicās piedalīties izsūtīšanas procesā. Gulbenes apriņķa Galgauskas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs M. Korzjukevičs izsūtīšanas laikā zemniecei A. Gailītei izdeva izziņu par to, ka viņa ir kolhoza biedre. Tādu pašu izziņu viņš izdeva zemniekam P. Matīsam, tā cerot glābt šos cilvēkus no Sibīrijas.

Viļānu apriņķa Gaigalavas pagastā Garenčevas ciema padomes deputāts J. Stiuriņš savās mājās paslēpa jau agrāk notiesātā “kulaka” Mazura ģimenes locekli Annu Mazuru.

Kad VDM darbinieks Priļehošins jautāja, kamdēļ tā rīkojies, Stiuriņš atbildēja, ka viņam žēl cilvēku, kurus izsūta no Latvijas.

Līdzīgi gadījumi tajās baigajās dienās bija sastopami arī citos apriņķos.

Represīvo iestāžu pavēles un soda draudi neapturēja mājās palicēju vēlēšanos palīdzēt aizvestajiem. 1949. gada 27. jūlijā Dundagas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs Fricsons nekavējās izsniegt izziņu “pilsonei Alvīnei Kārļa meitai Vandzbergai, dzimušai 1875. gada 18. oktobrī Dundagas pagastā, no 1876. g. Līdz 1949. g. dzīvoja Dundagas pagasta Vītolu mājās”, apliecinot, ka izpildkomitejai nav iebildumu par to, lai Vandzberga atgrieztos dzimtenē un dzīvotu Burmeistaru mājās pie brāļa Teodora Grausmaņa. Izziņa Vandzbergai bija vajadzīga, lai saņemtu atļauju izbraukt no Omskas apgabala.

Līdzīgu atsauksmi 1949. gada 21. augustā sagatavoja Cēsu apriņķa Jaunraunas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs Mušperts. Tā bija domāta Omskas apgabala Kačanoviču rajona izsūtītajai Klārai Kārļa meitai Bluķei, dzimušai 1905. gadā. Mušperts liecināja, ka Bluķe “vairākus pēdējos gadus slimoja un neko sliktu nav izdarījusi, bet tamdēļ par viņas un viņas 13 gadīgās meitas Dainas atgriešanos šajā pagastā izpildu komitejai iebildumu nav”.

Neapmierināta ar šādiem gadījumiem, LPSR Ministru padome 1949. gada 16. decembrī izdeva slepenu rīkojumu apriņķu un pilsētu izpildu komiteju priekšsēdētājiem “aizliegt jebkāda veida izziņu un atsauksmju izsniegšanu personām, kuras 1949. gada 25. martā izsūtītas no Latvijas PSR teritorijas” un veikt izskaidrošanu pagastu un ciemu izpildkomiteju priekšsēdētājiem, “ka par jebkāda veida izziņu un atsauksmju izsniegšanu personām, kuras izsūtītas no Latvijas PSR teritorijas, viņi, pamatojoties uz PSRS Augstākās padomes prezidija 1948. gada 26. novembra dekrēta pamata, ir jāsauc pie kriminālatbildības kā bēgšanas līdzdalībnieki”.

Arhīva dokumenti liecina, ka tomēr arī vēlākajos gados daudzi vietējie darbinieki, cenšoties panākt aizvesto atbrīvošanu, turpināja sūtīt iestādēm un amatpersonām dažādu veidu lūgumus un atsauksmes.

LA.lv

June 21, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Vēstures interpretācija turpinās

Uldis Šmits: Vēstures interpretācija turpinās


Uldis Šmits
Uldis Šmits.  Foto – Timurs Subhankulovs

Nebūtu lieki atcerēties, ka Padomju Savienības īstenotā Baltijas valstu okupācija un tajās izvērstās represijas, tajā skaitā masu deportācijas, kas bija un joprojām ir starptautiski noziegumi, noritēja zināmas propagandas kampaņas pavadījumā. Tajā samērā plaši dažādos locījumos tika izmantots vārds “fašisms”.

Šoreiz nav runa par šī jēdziena pareizu vai kļūdainu lietojumu politisko zinātņu izpratnē. Turklāt tas neaprobežojās ar propagandas jomu vien, bet radīja arī pavisam konkrētas sekas. Aizsargus sodīja par viņu piederību “militāri fašistiskai” organizācijai, kā formulēts tā dēvētajos apsūdzības rakstos, un var minēt vēl citus piemērus no oficiāliem dokumentiem.

Absurda kalngals bija tas, ka okupanti attiecināja uz Latvijas amatpersonām KPFSR Kriminālkodeksa 58. pantu, kas paredzēja sodu par “palīdzības sniegšanu starptautiskajai buržuāzijai”, kā varēja traktēt gandrīz jebkādu amata pienākumu izpildi, vai par “dzimtenes”, respektīvi Padomju Savienības, “nodevību”.

It kā Latvija nekad nebūtu pastāvējusi. Šāda pieeja bija pretrunā ar elementārām tiesību normām un pat veselo saprātu, bet ne ar PSRS totalitārā režīma mērķiem, kas attaisno līdzekļus. Tomēr Maskavai gribot negribot vajadzēja savu rīcību ideoloģiski ietērpt. Skaidrot, ka Baltijas valstis bija ne tikai buržuāziskas, bet arī nacionālistiskas un fašistiskas. Tādas, kas nav pelnījušas eksistēt.

Šim traktējumam īpaši netraucēja fakts, ka Baltijas valstu aneksijas laikā pati PSRS bija nacionālsociālistiskās Vācijas sabiedrotā. Padomju Savienībā uzdot “nepareizus”, kaut arī loģiskus jautājumus nebija pieņemts, jo tas varēja bēdīgi beigties.

Starpkaru periodā padomju propaganda pamanījās saistīt Baltijas valstis ar fašisma briesmām vismaz kopš 20. gadu vidus, kas kalpoja par ideoloģisku piesegu, piemēram, Maskavas organizētajam komunistiskā puča mēģinājumam Igaunijā 1924. gada decembrī. Un, kad Staļins izvērsa kampaņu pret Eiropas sociāldemokrātiem, arī Latvijas lielākajai partijai – LSDSP – tika piekarināta sociālfašistu birka.

Katrā ziņā Padomju Savienības nostāju pret Igauniju, Latviju un Lietuvu būtībā neiespaidoja tas, vai šajās valstīs pastāvēja parlamentāra demokrātija vai autoritāra iekārta. Neizturams bija pats fakts, ka Baltijas valstis nu ir atzīti starptautisko tiesību subjekti.

Vēlāk tāpat arī Polijas eksistence izrādījās traucējoša tiklab nacionālsociālistiskās Vācijas, kā Padomju Savienības tālejošajiem plāniem. Grāmatā “Melnā zeme” vēsturnieks Timotejs Snaiders secina, ka “sovetiem nebija nekādu grūtību uzskatīt poļus par fašistiem. Staļiniskajā diskursā “fašists” nebija nacists vai tāds, kas bija palīdzējis nacistiem; “fašists” bija tāds, kurš no staļiniskā režīma viedokļa nedarbojas Padomju Savienības interesēs”.

Staļiniskais diskurss ir pārdzīvojis ne tikai Staļinu, bet arī Padomju Savienību. Attiecībā uz baltiešiem padomju stila pārmetumi atsākās 90. gadu beigās, iespējams, sakarā ar Baltijas valstu izredzēm tikt uzņemtām ES un NATO. Pēc uzņemšanas kampaņa gan nemitējās, tikai pastiprinājās, tiesa, dažādā intensitātes pakāpē. Viens no kulminācijas brīžiem iezīmējās 2012. gadā, kad, starp citu, tika nepieredzēti plaši tiražēts viedoklis, ka deportācijas Baltijā kara priekšvakarā bija nepieciešamas.

Taču drīz Kremļa propagandas resursiem nācās pievērsties Ukrainas tematikai, turoties pie Putina novilktās vadlīnijas, ka Ukrainā dzīvi nosaka apvērsumu izdarījušie nacionālisti, neonacisti, rusofobi un antisemīti. To viņš pavēstīja pāris dienas pēc Krievijas armijnieku apstāvētā Krimas anšlusa “referenduma”, kur “starptautisko novērotāju” vairums bija personas, ko sarūpējis beļģu neonacists Liks Mišels, kuram ir cieši kontakti ar Eiropas ultranacionālistiem. Netrūka antisemītu no Ungārijas “Jobbik” un Bulgārijas “Ataka”. Minēto un citu partiju vadošās figūras ir viesojušās arī Krievijas Valsts domē un dažādos veidos tikušas atalgotas.

Salīdzinājumā ar “Ataka” vadoni Volenu Siderovu, kas draudējis pārstrādāt čigānus ziepēs, protams, Marina Lepēna vai Austrijas Brīvības partijas nu jau bijušais līderis Heincs Kristiāns Štrahe izskatās pēc humānisma iemiesojumiem, tomēr viņus vieno Putina agresijas un vispār jebkādas Kremļa politikas atbalstīšana. Cīņa pret neofašismu pasludināta kā viena no Krievijas ārpolitikas prioritātēm, bet realitātē jau ilgstoši tiek piekopta Eiropas galēji labējo piebarošana (neaizmirstot kreisos un pārējos).

Un arvien turpinās stāsti par fašisma atdzimšanu Latvijā, jo tie ir arī Krievijas tautiešu politikas sastāvdaļa. Tāpat kā vēstures interpretācija, saskaņā ar kuru Baltijas valstis iestājās Padomju Savienībā labprātīgi. Kaut melu izplatītāji laikam apzinās, ka tie ir meli. Vai varbūt hibrīdā patiesība…

LA.lv

June 15, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Staļina tirānijas laiks Krievijā joprojām nav izvērtēts

Es jau krietnu laiku “Yotube” kanālā sekoju Krievijas videoblogera un žurnālista Jurija Dudjas intervijām. Šim puisim ir dūša un talants. Pateicoties viņa provokatīvajam stilam, atklājas patiesība tiem, kas vēlas to zināt. Viņš runā valodā, kas vecākajai paaudzei, iespējams, nav pieņemama, toties jaunatne viņu uztver kā savējo.

Pavisam nesen parādījās viņa vairāk nekā divas stundas garā filma “Kolima – mūsu baiļu dzimtene”. J. Dudja stāsta, ka tā uzņemta divu iemeslu dēļ. Izrādās, gandrīz puse Krievijas jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem neko nav dzirdējuši par gulagu, filma rāda, ka dzīvošanai tik nepiemērotā vietā, kur gadā ir 140 sniega vētras dienu un ziemā temperatūra mīnus 55, kad izliets ūdens gaisā sasalst, cilvēki tomēr spēj izdzīvot un pat būt laimīgi. Dudjas komanda ziemā veikusi 2000 kilometru garo uz cilvēku kauliem būvēto Kolimas trasi no Magadanas līdz Jakutskai, kas zināma arī tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri Staļina represiju laikā nonāca kādā no 200 Kolimas nometnēm.

Staļina tirānijas laiks Krievijā joprojām nav izvērtēts, tur veselām paaudzēm ir ko dziļi rakt.

Kaut arī filma ir tikai tāda pieskaršanās indivīdu un tautu traģēdijai, tā parāda kādu veselajam saprātam neaptveramu parādību – ļoti daudzi represijās cietušo bērni joprojām uzskata, ka Staļins ir malacis, jo viņa laikā bija disciplīna, uzvara karā un parāde. Tas neskaitās, ka nometnēs bojā ir gājuši divi, caur tām izgājuši divdesmit miljoni un militārās nemākulības dēļ karā zaudēti vismaz divdesmit septiņi miljoni cilvēku, par dzīvo ciešanām nemaz nerunājot. Jāteic gan – upuru skaits joprojām nav un diezin vai jebkad tiks precizēts. Neticami, bet Staļins bija un joprojām daudziem ir dievs.

Kādreizējais rīdzinieks, Kolimā dzimušais tagadējais Maskavas teātra aktieris Jefims Šifrins, kura tēvs ir gājis cauri nometņu šausmām, uz jautājumu, ko viņš domā par Staļinu, atbild, ka tirāna vārdu, tāpat kā rupjos lamuvārdus, viņš cenšas neizrunāt. Jautāts, vai tāds laiks Krievijā var atkārtoties, aktieris atbild: „Kaut vai rīt.” Par to liecina varas attieksme pret Pēterburgā tikko notikušā vietējās varas atļautā 1. maija gājiena dalībniekiem, kurus bez kāda iemesla labi aprīkoti policisti sita, arestēja un aizveda speciālās policijas mašīnās ar dubultdurvīm.

Krievijā jau ir sākusies šīs filmas nikna apspriešana. Jājautā – ko tie, kuri kā sargsuņi uzbrūk ikvienam, kas neglaimo pašreizējam režīmam, ir paveikuši paši, lai beidzot gaismā nāktu pilna patiesība par Staļina teroru?

LA.lv

June 10, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Tad labāk iet mežā. Saruna ar vēsturnieci Inesi Dreimani

“Likās, nupat ir beidzot viss kārtībā. Pilntiesīgs cilvēks ar augstāko izglītību, kam visi ceļi vaļā. Tikai dzīvot un dzīvot. Izdarīt kaut ko vērtīgu. Uzzināt daudz jauna. Mīlēt līdz bezgalībai.

Jūnija vidū krievi nošāva mūsu robežsargus. Vēl pēc divām dienām tanki bija visur. Tas vairs nebija kārtējais neprāta mirklis. Tas bija mūsu pasaules gals un Latvijas beigas.”

Tās ir rindas no Okupācijas muzeja vēsturnieces Ineses Dreimanes pirmā romāna Vēstule ar pielikumu, par kuru literatūrkritiķe Bārbala Simsone raksta: “Es domāju, ka neviena grāmata vairs nespēs salauzt manu sirdi. Izrādījās – maldījos. Šī grāmata uzplēš līdz kaulam.” Iedvesmu romānā aprakstītajam laikam deva Dreimanes pēdējo gadu pētījumu tēmas, saistītas ar padomju okupācijas pirmo gadu un pēckara nacionālās pretošanās kustību. Bet kāpēc vispirms romāns, nevis zinātniska monogrāfija?

Kā tu, vēsturniece, nolēmi ķerties pie prozas?  

2014. gads bija ļoti smags gads. Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmai taisījām čekas mājas izstādi. Īsā laikā sanāca ļoti daudz informācijas, it kā daļēji agrāk jau dzirdētas un redzētas, bet, iedziļinājusies, ieraudzījusi dažādus citus aspektus, sapratu, cik daudz mēs vēl nezinām par drošības dienestu darbību, par čeku, īpaši 1940. un 1941. gadā, cik daudz ir nepareizu pieņēmumu un cik maz – konkrētas informācijas. Man nācās papildus strādāt ar izmeklēšanas materiāliem, krimināllietām un citiem dokumentiem, atklājās, ka ir un būs arī turpmāk papildus ko pētīt, kad šis darbs būs pabeigts. Vienlaikus man bija arī smaga situācija personīgajā dzīvē. Vajadzēja visu laiku būt kaujas gatavībā, lai ietu, palīdzētu, apciemotu slimnīcā, runātu ar ārstiem, nezinot, ar ko tas beigsies… Tad nu gada beigās kādā brīdī – nezinu, kas notika, bet es vienkārši apsēdos pie datora, atvēru jaunu lapu, jaunu dokumentu un sāku rakstīt. Bez īpašām domām, kas tas ir vai būs.

Pirms tam par to nebiji ne domājusi?

Pirms tam es pusgadu uzdevu sev jautājumus: ko esam izpētījuši, ko zinām, ko nezinām? Bet rakstīt sāku ļoti spontāni. Tajā brīdī man varbūt tā bija terapija, lai dabūtu no sevis nost visa gada pārdzīvojumus. Paldies Dievam, tajā brīdī viss bija atrisinājies samērā pozitīvi. Tad nu ap 2015. gada februāri man bija pamattekstiņš, kuru pārlasīju, joka pēc pacenzēju, skatījos, vai viss ir korekti faktu ziņā…

Tu jau esi kļuvusi slavena ar to, ka citiem rakstniekiem mēdz norādīt uz faktu kļūdām viņu vēstures romānos.

Tas tāpēc, ka šī faktu neprecizitāte ir milzīga problēma. Kļūdas aiziet tālāk un rada pārpratumus, tās nostiprinās apziņā, un pēc tam cilvēkiem ir grūtāk pieņemt to, kā ir bijis patiesībā. Nav runa par to, ka romānā visam būtu jābūt “uz ūsiņu”, ka tai krūzītei jābūt kritušai no galda tieši tajā namā un tajā dienā, bet nav labi, ja jūk vietām pasaules kari un vēsturiskos romānos tiek mūdzīti iekšā notikumi, kas pilnīgi noteikti nav varējuši notikt. Mūsu vēsture ir pietiekami smaga un draņķīga arī bez pārspīlējumiem, jebkuram laikam var piemeklēt kaut ko skarbāku, baisāku vai skaistāku.

Man pārāk bieži ir bijis jāsaskaras ar tādām faktu kļūdām grāmatās, filmās, izrādēs, un vissliktākais ir tas, ka cilvēki izlasa, noskatās vai noklausās un pēc tam runā pretī vēsturniekam: “Bet kā? Tas bija rakstīts grāmatā, es to redzēju izrādē, par to ir dzejolis…” Jāņem vērā, cik maz mums vēl ir skaidrības par notikušo un cik ilgs ir bijis klusēšanas laiks, cik daudzos aspektos pētniecība nemaz lāgā nav varējusi notikt, tāpēc būtu īpaši smagi, ja vecajām blēņām un mītiem sāktu jau jauni slāņoties virsū.

Tajā 2015. gadā tu jau biji uzrakstījusi romānu vai tikai uzmetumus?

Biju jau uzrakstījusi. Tad es to noliku malā un vairs nelikos ne zinis, man bija daudz kas cits, ko darīt. Līdz 2016. gada vasarai nodarbojos ar pētījumu par beztiesas nošaušanām Centrālcietumā 1941. gada jūnija beigās. Tas rezultējās izstādē Stūra mājā, un nākotnē to varētu apkopot kā zinātnisku pētījumu. Tagad man par to vēl ir informācija nākusi klāt, tajā brīdī bija vairāk nekā 50 fotogrāfiju, 99 zināmi cilvēki – bija zināmi visi vārdi, zināms, kas ar viņiem ir noticis, varēja atmest dažus mītus. Vācijas ārlietu ministrijas arhīvā atradām ekshumāciju protokolus, tur ir norādīti nāves cēloņi.

Kurus mītus šī informācija ļāva atmest?    

Atbira gadiem krātās šausmas par dīrātajām ādām un izrautajām acīm. Nekas tāds nav noticis.

Katlos neviens padomju varas ienaidnieks netika dzīvs vārīts, kā dažā romānā esmu lasījis?

Vismaz ne Rīgas Centrālcietumā. Jebkurā gadījumā es noraidu lietas, kuras izklausās par daudz grūti realizējamas.

Atgriežamies pie tava romāna un 2016. gada. Citiem to vēl nerādīji?

Dažiem biju devusi palasīt, bet bez domas, ka tas noteikti būtu jāpublicē. Tomēr ieteikumus publicēt saņēmu, piemēram, no rakstnieces Ingas Gailes, viņa ieteica vērsties redakcijā profesionālai izvērtēšanai. Tomēr atkal kāds laiciņš pagāja. Beidzot pagājušogad iedevu manuskriptu izdevniecībai un saņēmu pozitīvu pārsteigumu, slēdzienu, ka mans darbs ir drukājams.

Kādas ir tava romāna attiecības ar dokumentālu materiālu?

Tā tur ir diezgan daudz, pārsvarā lielās līnijās – darbības laiks no 1939. gada līdz 50. gadu beigām, arī romāna notikumi ir puslīdz balstīti uz to, kas šajā laikā ir noticis. Konkrētu cilvēku vārdi un vietas nav norādītas, varoņi, protams, ir nedaudz konstruēti no tā informācijas daudzuma, kas man ir. Šajā ziņā 2014. gads pielika punktu – nu jau ir tik daudz informācijas, ka jāsāk rakstīt romānu.

Tātad romānā tu nekādu alternatīvo vēsturi neizdomā?

(Smejas). Ja es tā sāktu darīt, tad jau man būtu jāiet pie ārsta! Es to nevaru atļauties, otrkārt, neredzu vajadzību pēc tā. Man ir ko un kā pateikt bez piecerēšanas.

Ko tu par romānā aprakstīto laiku vari teikt kā vēsturniece? Vai tas ir labi izpētīts, vai nezināmā vēl ir daudz?

Nezināmā nu jau vairs nav vairāk kā zināmā. Problēma tikai tāda, ka laiku pa laikam atkal jāatgādina, kas īsti tajā laikā notika, jo cilvēkiem ir tendence aizmirst un sākt ticēt visādiem māņiem, blēņām, pasaciņām un šausmenītēm. Tad ir atkal stingri jāuzsit pa galdu un jāsadod pa ausīm, lai nesāk runāt greizi. Tas mums pašiem būtu svētīgi. Kaut vai klasiskais piemērs par 1941. gada 14. jūnija deportācijām: kurš tad veidoja deportāciju dokumentus? Kaut kāds sliktenis sētnieks? Sliktais kaimiņš? Mistiskie stukaču bari, bez kuriem krievu čekists, muļķītis Ivans, pat papirosus nebūtu mācējis nopirkt? Ļoti atvainojos, bet zemeslodes sestās daļas drošības dienests nevarēja sastāvēt tikai no muļķīšiem. Otrām kārtām, ticiet vai ne, mīļie latvieši un pārējie valsts iedzīvotāji, bet deportāciju dokumentus izveidoja tikai un vienīgi oficiālie čekas darbinieki. Jā, viņi, apkopojot informāciju, balstījās arī uz aģentūras materiāliem, bet viņi bija tie, kuri izlēma, vai konkrētais aģentūras materiāls ietilpst attiecīgajā kategorijā. Jo bija noteiktas kategorijas, kuras deportācijā, šajā masveida akcijā, jāiekļauj. Šīs kategorijas atšķīrās no arestējamo kategorijām, līdz ar to arī informācijas ieguve bija citāda.

Galu galā, cik var teikt: aizejiet uz arhīvu, paņemiet ģimenes deportācijas lietas un paskatieties, kas tur rakstīts, kurš tās ir sastādījis, kura paraksts ir zem lietas? Vai sētnieka? Nu nebūs sētnieka paraksta zem lēmuma par arestu un izsūtīšanu. Tur būs čekista paraksts. Ja tur klāt būs kaimiņa “kļauza”, paskatieties, par kādu tēmu tā ir, un pastāstiet arī citiem, tad mēs izvērtēsim. Un salīdziniet tomēr to “kļauzu” ar čekista sagatavoto lēmumu.

 

Visu interviju lasiet žurnāla SestDiena 24. – 30. maija numurā! Ja vēlaties žurnāla saturu turpmāk lasīt drukātā formātā, to iespējams abonēt ŠEIT!

June 4, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

VDK aģentu kartotēka

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17NBNW8FROCEmHhUJ6YeYxF8YkRjDg6xZPQ96AuMlHzk/edit?usp=sharing

June 3, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Stājušies spēkā grozījumi par VDK aģentūras uzskaites papildu kartotēkas publicēšanu

Stājas spēkā grozījumi, kas nosaka arī bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) aģentūras uzskaites papildu kartotēkas un citu dokumentu publicēšanu.

Iepriekš atbildīgās 13.Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV) skaidroja, ka līdz ar šo grozījumu pieņemšanu paveikts “mazs neizpildītais mājas darbs” no 12.Saeimas, lai būtu nodrošināta “čekas maisu” satura publiskošanu “līdz galam”.

Tāpat likumā noteikts, ka jāpublicē arī no LPSR VDK aģentūras statistiskās kartotēkas izslēgtās, iznīcināšanai paredzētās LPSR VDK aģentu, rezidentu, kā arī tikšanās un konspiratīvo dzīvokļu turētāju uzskaites kartītes. Normatīvajā aktā arī noteikts, ka tiek publicēti arī citi VDK dokumenti un netieši ar VDK saistītie dokumenti.

Šie dokumenti Latvijas Nacionālajā arhīvā būs publiski pieejami bez ierobežojumiem. Tāpat akceptēts rosinājums, ka netiks publicēta informācija par personu veselības stāvokli, seksuālo orientāciju un dzimumdzīvi.

Grozījumu sākotnējo variantu rosināja koalīcijas politiķi, kuri skaidro, ka kopš sākotnējā lēmuma par VDK dokumentu publicēšanu ir atklātas dokumentu grupas, kuru publiskošana likumā nebija paredzēta. Deputāti pauž, ka likuma izmaiņas veicinās sabiedrības uzticēšanos valsts institūcijām, atklātību un sekmēs vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu.

Kā ziņots, raidījums “LNT Ziņas” martā vēstīja, ka visas iespējamo VDK aģentu kartītes, kas ir Latvijā, Nacionālā arhīva mājaslapā, visticamāk, tomēr nav publicētas.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka decembrī interneta vietnē “kgb.arhivi.lv” publiskota daļa no VDK dokumentiem. No publiskotajām kartītēm secināms, ka VDK interešu lokā bijis ļoti plašs personu loks – kartītes par VDK aģenta statusu tā dēvētajos “čekas maisos” atrodamas gan par garīdzniekiem, kultūras darbiniekiem un zinātniekiem, gan par bārmeņiem, šoferiem, metinātājiem, jūrniekiem un citiem. Tāpat tajos atrodami atsevišķu politiķu vārdi, kuri līdz šim nebija publiski izskanējuši, lai arī likums prasa šādas ziņas publiskot.

June 2, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: