Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Nāvessods desmit minūtēs

www.diena.lv

diena.lv

Egils Zirnis. Nāvessods desmit minūtēs

Ja kādā Krievijas pilsētā tiek uzstādīts Staļina piemineklis, tas nozīmē, ka pilsētu ieņēmuši sarkanie, saka Aleksejs Babijs (1954).

Krievijas biedrības Memoriāls Krasnojarskas nodaļas vadītājs 14. jūnijā bija īpašais viesis fonda Sibīrijas bērni rīkotajā konferencē Vēsturiskā atmiņa. Vairāk nekā pirms 32 gadiem Babijs sāka veidot arhīvu, tagad jau elektronisko, kas palīdz izsūtītajiem un viņu tuviniekiem, Latvijas iedzīvotājus ieskaitot, iegūt informāciju par ģimenes locekļiem, kuri nevarēja atgriezties mājās, kā arī atrast vietu, kur viņi bijuši izsūtīti. Līdz šim Babija vadītajam Krasnojarskas Memoriālam ir izdevies savākt ziņas par 200 000 represiju upuru likteni. Pēc profesijas programmētājs, Babijs ir arī vairāku grāmatu autors, rakstījis gan par tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka dzīvi, par politisko represiju vēsturi Krasnojarskas apgabalā, gan prozu. Interneta adresē līdzās informācijai par Babiju var atrast arī viņa dokumentālos aprakstus un fotogrāfijas par dzīvi Padomju Savienībā, tie ātri atvēsinās tos padomju sauli neredzējušos, kuri saklausījušies pasakas par vispārējās vienlīdzības valsti un vēlētos tādā padzīvot.

Kad un kāpēc sākāt vākt informāciju par padomju režīma represiju upuriem?

Tas ir sens stāsts, sācies vairāk nekā pirms 32 gadiem. Pētīju savas ģimenes vēsturi. Manu vectēvu un vecomāti Novosibirskā 1937. gadā nošāva, kā tagad saprotu, tā sauktajā Harbinas lietā. Viņi abi strādāja KVŽD (Ķīnas–Austrumu dzelzceļš). Kad vēl cara laikā būvēja Transsibīrijas dzelzceļu, no Čitas uz Krievijas Tālajiem Austrumiem taisnāks ceļš veda caur Mongoliju, tāpēc Krievija nopirka koncesiju un uzbūvēja dzelzceļu tur. Dzelzceļu apkalpoja krievu darbinieki. Mani vecvecāki tur aizbrauca strādāt pēc kontrakta kā ģimnāzijas skolotāji.

Tajā dzelzceļa posmā izcēlās konflikti, pēc kāda laika, ap 1929. gadu, tur ienāca japāņi. Ģimene sašķēlās – vecvecmāmiņa kategoriski negribēja atgriezties Padomju Savienībā, bet vecvectēvs gribēja. Vecvecmāmiņa ar divām meitām aizbrauca uz Savienotajām Valstīm, uz Losandželosu, bet vecvectēvs ar pārējiem bērniem atgriezās PSRS. 1937. gadā PSRS notika tā sauktā Harbinas operācija –

ja cilvēks bija strādājis KVŽD un atgriezies Padomju Savienībā, viņš tika uzskatīts par Japānas spiegu. Viņus pat nesūtīja uz nometnēm, bet uzreiz nošāva.

Tātad tā manas ģimenes daļa, kas atgriezās, gāja bojā, bet otra Amerikā zēla un plauka, nesen uzzināju, ka mans tēvocis Jevgeņijs tur pārtapis par Jūdžinu, kļuvis par komponistu un sarakstījis daudzus gabalus, kas skan multiplikācijas filmās Toms un Džerijs.

Manai mātei 1937. gadā bija seši gadi. Kad arestēja vispirms manu vectēvu un tad arī vecomāti, manu māti kā karstu ogli mētāja no vieniem radiem pie citiem. Bīstami bija, “tautas ienaidnieka” meita galu galā. Kādu brīdi paturēja un tad kratījās no viņas vaļā, sūtīja pie citiem, un galu galā māte nonāca bērnunamā. Šo perturbāciju dēļ viņai palika tikai divas ģimenes fotogrāfijas un vēl no bērnu vijoles tā lupatiņa, ko klāj futlārī. Neko par savu ģimeni viņa nezināja. Es prasīju, kas bija viņas tētis, viņa teica: “Laikam diriģents, atceros, kā viņš stāvēja.” Bet māte? “Laikam skolotāja.”

Savukārt mana tēva vecāki bija aizbēguši no Ukrainas, lai izvairītos no represijām, kas kolektivizācijas laikā skāra tā sauktos kulakus. Kad viņi apjauta, uz ko lietas virzās, naktī savācās, visu pameta, paņēmuši tikai pašu nepieciešamāko, un paši devās uz Sibīriju.

Vai jūs ar savu vectēvu par to runājāt?

Runāju, bet viņš par šiem notikumiem neko daudz nemēdza stāstīt. No viņa skopajiem stāstiem sapratu, ka viņu būtu skārušas represijas pret kulakiem, tāpēc viņš no turienes aizbēdzis.

Vai tā varēja aizbēgt no represijām?

Ļoti daudzi aizbēga.

Vai tad čeka viņus nemeklēja?

Dažreiz arī meklēja, bet tajā laikā NKVD vēl nestrādāja tā kā 1937. gadā. Viņiem bija kulaku likvidācijas plāns, viņi to pildīja, bet, ja kāds aizbēga, uzreiz īpaši pēdas nedzina. Vēlāk, 1937. gadā, kad bija kulaku operācija, ķēra arī tos “izbēgušos kulakus”, kas bija paguvuši pat līdz Sahalīnai aizdoties. Vectēvs Krasnojarskas apgabalā sāka strādāt par vagonu pārraugu, bet drīz vien viņam nācās bēgt arī no turienes – vectēva darba pienākumos ietilpa vagonu bremžu sistēmu pārbaude, un viņš nepalaida vilciena sastāvu, konstatējis, ka dažas bremzes ir avārijas stāvoklī. Par to viņam sāka šūt lietu par sabotāžu, sauca pie izmeklētājiem. Ja vectēvs būtu palaidis to sastāvu un bremžu sistēma būtu aizdegusies, tā būtu diversija.

Tātad viņam bija jāizvēlas starp sabotāžu un diversiju?

Jā, tāpēc vectēvs rīkojās pēc pārbaudītas metodes, naktī visu iedzīvi pameta un ar ģimeni devās uz Blagoveščensku. Tur viņam izdevās pārlaist pat 1937. gadu.

Tātad manos senčos gan pa tēva, gan mātes līniju būtībā ir atrodama visa represiju vēsture, izņemot nacionālās deportācijas – nav man rados vāciešu, latviešu vai vēl kādas represijām pakļautas tautības pārstāvju.

Tātad 80. gadu sākumā jūs sākāt dzīt pēdas vispirms savas ģimenes vēsturei.

Jā. Arhīvos tad vēl netiku. Gāju vispirms uz Novosibirskas iekšlietu ministrijas arhīvu, bet būtu vajadzējis iet uz KGB arhīvu – tagad es zinu, kur vajag iet, bet tolaik nezināju. No iekšlietu ministrijas arhīva mani, protams, izdzina laukā. Tad apgabala arhīvā atradu personīgās lietas un noskaidroju, ka vectēvs – mātes tēvs – bija vadījis mūzikas sekciju Novosibirskas radiokomitejā, bet vecmāmiņa vadījusi bērnu radošo namu.

1987. gadā satikos ar Volodju Birgeru, Krasnojarskas Memoriāla dibinātāju. Tolaik Padomju Savienībā tika vākti paraksti represiju upuru pieminekļa uzstādīšanas atbalstam. To aizsāka Maskavas žurnālists Jurijs Ščekočihins un fiziķis Ļevs Ponomarjovs, tagad pazīstams cilvēktiesību aizstāvis. Memoriāli citās vietās radās līdzīgi kā mūsējais Krasnojarskā – Birgers sāka vākt parakstus. Es arī parakstījos, iesaistījos parakstu vākšanā, un, kad bijām sapazinušies, Birgers man prasīja: “Bet kā tev šķiet, cik vēl ir tādu represētu ģimeņu, par kurām neviens neko nezina? Par tām arī vajadzētu uzzināt.” Man nebija ko iebilst, un mēs sākām ar to nodarboties. Biedrību Memoriāls vispirms sauca Cilvēku likteņi, tā pārtapa Memoriālā 1988. gada oktobrī.

No parakstu vākšanas biedrība radās tāpēc, ka parakstu vākšana ir darbība, kas prasa organizētību. Jādrukā parakstu lapas – mūsu organizācijā bija daudzi programmētāji, tiem bija pieeja elektroniskajām skaitļošanas mašīnām.

Parakstītās lapas bija jāsavāc un ik pa laikam jāved uz Maskavu (sūtīt tās pa pastu mēs baidījāmies). Es izrādījos šim nolūkam noderīgs cilvēks, man reizi mēnesī bija darba komandējumi uz Maskavu. Tā es gan drukāju lapas, gan savācu, vedu uz Maskavu un nodevu Ponomarjovam. Tā tas bija visur – cilvēki, kuriem šī tēma nebija vienaldzīga, sāka kopā strādāt, veidojās protoorganizācijas, nākamais solis bija to apvienošana un strukturēšana. Radās Memoriāls. Lai gan es tobrīd patiesībā nemaz negribēju būt kādā organizācijā, biju sekmīgi izstājies no visām organizācijām un vēl mazāk gribēju organizāciju vadīt. Tad mēs ar Birgeru devāmies pie mūsu disidenta Volodjas Serotiņina un pierunājām viņu uzņemties vadību. Tā nu kopš 1988. gada 9. marta oficiāli strādājam. Sākumā mums, protams, trūka pieredzes un nebija arī tādu tehnisko iespēju, kādas ir tagad. Fotogrāfiju pārfotografēšana tolaik bija vesela problēma. Tagad mūsu arhīvs ir digitalizēts, atrodas mākonī.

Vai vēsturnieki iesaistījās jūsu darbā?

Nē, Krasnojarskas Memoriālā joprojām nav neviena profesionāla vēsturnieka. Viņus šī tēma nez kāpēc īpaši neinteresē. Esmu bijis spiests pārkvalificēties par vēsturnieku.

Sākumā, 80. gadu beigās, jums nebija pašreizējo tehnisko iespēju, toties bija vairāk dzīvu represiju liecinieku.

Jā. Visvairāk tad intervēja Birgers, vai katru vakaru gāja pie represētajiem vai viņu radiem, turklāt gāja pie kāda cilvēka nevis vienu reizi, bet vairākas, kamēr nebija no viņa izdabūjis visu, ko tas par represētajiem zina. Pirmoreiz nointervēja, atšifrēja, tā viņam radās papildu jautājumi, ar tiem viņš gāja atkal un atkal. Tagad, kad daudzi no tolaik intervētajiem jau miruši, šīs Birgera intervijas mums ļoti noder darbā, sastādot un precizējot represēto sarakstus. Birgers arī konsultēja represētos un viņu radiniekus, pieņēma un kopēja dokumentus un fotogrāfijas. Savukārt Serotiņins, pēc dabas izteikts ekstraverts, galvenokārt piedalījās ekspedīcijās, meklējot kādreizējās nometņu vietas, un rīkoja izstādes. Abi Volodjas bija mūsu organizācijas motors. Es sākumā biju, tā teikt, bekgraundā, procesa nodrošināšanā: telpas, tehnika, datori, naudas dabūšana ekspedīcijām. Es tolaik strādāju kooperatīvā, nauda bija. Mums palīdzēja daudzi cilvēki – kāda tēma kuram interesēja, ar to viņš nodarbojās.

 

Visu interviju lasiet žurnāla SestDiena 28. jūnija – 4. jūlija numurā! Ja vēlaties žurnāla saturu turpmāk lasīt drukātā formātā, to iespējams abonēt ŠEIT!

June 28, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Slepkava atgriežas nozieguma vietā

Убийца вернулся на место преступления

О памятнике Сталину в колыбели Большого террора
 • Дарья Кузнецова / «Уроки истории»

Дарья Кузнецова / «Уроки истории»

 

9 мая 2019 года в Новосибирске установили памятник Сталину. Символично: преступник вернулся, хоть и в виде бюста, на место своего преступления — в столицу Западной Сибири, туда, откуда в июне 1937 года начались массовые операции Большого Террора.

Установка бюста была отмечена митингом, который устроили местные коммунисты. Звучали привычные фразы про «эффективного менеджера», «символ великой победы» и про то, что репрессии были необходимы в стране, окруженной врагами.

Между тем приближается другая памятная дата, которая намертво связала имя Сталина с Новосибирском. Но новосибирские коммунисты вряд ли будут отмечать ее. 28 июня 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б), возглавляемое Сталиным, инициировало создание в Новосибирске первого внесудебного органа Большого Террора – «Тройки по Западно-Сибирскому краю», наделенной полномочиями выносить решения о расстрелах людей.

Почему Сталин – преступник

В уголовном праве преступником считается человек, совершивший любое убийство: умышленное, по неосторожности, в состоянии аффекта. Мотив преступления влияет на степень суровости наказания: за умышленные убийства наказывают строже, чем за насильственную смерть, причинённую по неосторожности. Но какими бы ни были причины, убийство остается убийством.

Отличие Сталина от обычного убийцы из подворотни лишь в том, что Сталин в момент совершения своих преступлений был главой государства, а применение насилия со стороны государства разрешено — иначе о каком правопорядке может идти речь? В СССР 30-х годов, как и во многих государствах того времени, применялась смертная казнь, и главный аргумент тех, кто сегодня устанавливает памятники «великому вождю», в том, что это государственное насилие было совершенно справедливым и правильным, необходимым для «наведения порядка» в стране. Но так ли это?

Раз государство имеет право на убийство своих граждан, преступивших закон, во имя благополучия остальных, должны быть и какие-то определённые процедуры, которые позволяли бы:

1) установить, что человек действительно виновен в преступлении;

2) исключить возможность случайного наказания невиновного.

Эти процедуры отражены в уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве, а для их правильного применения должны существовать независимые суды, которые изучают все аргументы сторон, все доказательства и показания, включая аргументы обвиняемого, после чего выносят объективное и обоснованное решение. Ошибки, конечно, не исключены, но такая система правосудия помогает существенно снизить их риск.

Сталинский СССР, будучи тоталитарным государством, не смог функционировать в рамках обычного правосудия — даже по суровому советскому уголовному кодексу и с помощью подконтрольного власти советского суда. Подавление сопротивления народа требовало проведения массовых репрессий, которые невозможно было организовать через судебную процедуру.

В течение всего периода правления Сталина в системе органов госбезопасности и рабоче-крестьянской милиции существовали внесудебные структуры, которые могли осуждать граждан вне рамок обычного правосудия.

В периоды проведения массовых операций — при раскрестьянивании в 1930-33 гг., а также во время Большого Террора 1937-38 гг., — такие внесудебные органы при региональных структурах ОГПУНКВД создавались во всех регионах страны.

Основа Большого Террора — проведение НКВД под руководством Политбюро массовых внесудебных операций против «антисоветских элементов» — представителей «чуждых» советской власти социальных групп и «подозрительных» национальностей.

В 1937–1938 гг. помимо судебных процессов над представителями центральной и местной партийной и хозяйственной элиты, Сталин и его ближайшие товарищи по Политбюро организовали и скрытно провели по всему СССР две массовые операции – так называемые «кулацкую» и «национальные». За полтора года операций около 470 000 граждан были без судебного осуждения направлены в тюрьмы и лагеря, не менее 683 000 — расстреляны.

Общий ход Большого Террора к настоящему времени хорошо изучен, известны основные документы, регламентирующие проведение массовых операций, отчеты из регионов, общая статистика. После принятия осенью 1991 года в России «Закона о реабилитации» началась третья волна реабилитации[1], было обнародовано большое количество архивных документов, вышло много работ, раскрывающих механизмы проведения массовых операций 1937-38 гг. [2].

Массовые операции начались в Новосибирске

Организация массового убийства – очень сложное дело. Ведь необходимо создать такую систему, в которой низовые работники (чекисты и другие привлеченные к операциям лица) получают санкцию от государства, чтобы не чувствовать на себе ответственности за убийство. Обычно такую санкцию дает суд. Но массовые операции шли вне судебной процедуры.

Для их проведения возглавляемое Сталиным Политбюро ЦК ВКП(б) в 1937-38 гг. вновь инициировало создание специальных внесудебных органов – «региональных троек» [3].

Первая тройка была создана в Новосибирске[4], потому что именно чекисты Западно-Сибирского края в июне 1937 года сфабриковали дело, названное позднее «эсеро-ровсовским заговором[5]», о якобы наличии в Сибири широкомасштабного антисоветского подполья, возглавляемого «кадетско-монархическими», «эсеро-монархическими» и «эсеро-ровсовскими» организациями [6].

Инициатива сибирских чекистов по проведению широкой карательной операции по ликвидации выдуманного «подполья» была одобрена Политбюро ЦК ВКП(б).

А через месяц, 31 июля 1937 года, Политбюро одобрило приказ НКВД № 00447, распространявший проведение массовой операции («кулацкой») на всю территорию СССР.

Говорить о каких-либо «перегибах на местах», неведении Сталина о творящемся произволе (как это любят делать поклонники «великого вождя») – смешно и нелепо. «Перегибом на местах» была инициатива сибирских чекистов по фальсификации «дела РОВС». Но без одобрения Политбюро ЦК ВКП(б), она так бы и осталась безумной местной инициативой. Возглавлявший Политбюро Сталин санкционировал создание «троек» и передачу им права от имени государства выносить решения о расстрелах. И хотя сам Сталин собственноручно никого не расстреливал, именно он создал эту систему, именно он дал санкцию на убийства.

Особенности сталинского «правосудия»

Созданный НКВД и санкционированный Сталиным механизм фактически стал параллельным механизмом «правосудия», но правосудия именно в кавычках. Ведь хоть как-то защитить себя, доказать свою невиновность попавшие под «суд» троек граждане никак не могли. Особенности массовых операций НКВД 1937-38 гг. – это:

 • полное отсутствие на региональном уровне внешнего контроля над органами госбезопасности (прокурорского и партийного, оставался только внутриведомственный);
 • отсутствие возможности защиты для арестованного (отсутствие адвокатов, предъявления обвинения, возможности обжалования);
 • внесудебный заочный процесс обвинения: решение о наказании принималось не судьями, а  членами «троек» — начальником регионального управления НКВД, партийным руководителем региона и прокурором — без вызова обвиняемого, только на основании заключения следователя НКВД.

Конечно, можно пытаться оправдать подобное истребление собственных граждан благими целями: вокруг были враги, и лучше было перестраховаться, убив пару-тройку сотен тысяч невиновных, чем оставить хоть одного виновного. Но стоит повториться: какими бы ни были причины, убийство таковым и остаётся, и другого названия у этого преступления нет. А система «троек» — это орудие, которое Сталин создал именно для убийства. Ведь для осуждения преступников с целью наведения в государстве порядка уже существовала система правосудия и соответствующие законы СССР.

В 1937-38 гг. по трем массовым спецоперациям («РОВСовской», «кулацкой» и «национальным») в Западно-Сибирском крае[7] было расстреляно не менее 62000 человек (см. приложение 1).

Подавляющее большинство этих людей были реабилитированы. По ряду причин (см. приложение 2) мы не можем назвать точную цифру по всему краю, но знаем, например, что из расстрелянных на территории Алтайского края, который выделили из Западно-Сибирского в 1938 году, были реабилитированы 87,7%. (см. приложение 2).

Если конкретный человек реабилитирован, значит, при проверке его дела органы прокуратуры не нашли никакой его вины в том, в чем его обвиняли чекисты.

В Западной Сибири в середине 1930-х гг. не было организованного антисоветского подполья. Не было и 20454 польских шпионов (расстрелянных по польской линии национальной операции). Не было 4960 немецких шпионов, равно как и 135 румынских, 1153 эстонских, 287 финских, 2412 латышских, 40 греческих, 33 иранских, расстрелянных по соответствующим «линиям» национальных операций.

Огромный процент реабилитированных по массовым операциям означает, что при их проведении чекисты фактически расстреливали и отправляли в лагеря конкретных людей не за конкретные преступления, ими совершенные. Вину этих людей никто не доказал, а значит, они были невиновны. За исключением, быть может, самих чекистов. В базе данных общества «Мемориал» есть информация о 1036 сотрудниках органов государственной безопасности, расстрелянных в 1938-1940 гг. [8] Многие из них как раз и обвинялись в фальсификациях дел осужденных по массовым операциям. Сколько – неизвестно. Как правило, расстрелянных чекистов в период Большого террора не реабилитировали. А к делам нереабилитированных ФСБ до сих пор – спустя 80 лет — не допускает исследователей, в нарушение норм российского законодательства.

Убийство невиновных – это не просто преступление, это умышленное преступление. И несправедливо осуждавшие и убивавшие невиновных людей чекисты – преступники, равно как и «великий вождь», разрешивший этой спецоперации развернуться на территории страны, которой он управлял.

В итоге и жертвы, и палачи зарыты в общих ямах — молчаливых свидетелях совершенного преступления.

Расстрельные ямы

Весь Советский Союз был покрыт расстрельными ямами Большого Террора. К настоящему моменту только на территории России известно о более чем 200 местах массовых захоронений 1937-38 гг.  Но реальное их количество неизвестно до сих пор.

«Приговора по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по указанию наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в исполнение» — такое указание содержалось в оперативном приказе НКВД № 00447 [9].

В каждом регионе руководитель регионального управления НКВД издавал в развитие общего приказа 00447 свой приказ, в котором оговаривались места сосредоточения арестованных, расстрелов и захоронений. Чекисты разделили каждый регион на оперсекторы, которые объединялиоколо десятка районов. В оперсекторе формировалась оперативная группа из сотрудников НКВД, к ней приписывались военизированные части, средства связи, транспорт, машинистки и шоферы из партийно-хозяйственных учреждений. Известен уникальный документ — стенограмма совещания, проведенного начальником УНКВД Западно-Сибирского края Мироновым 25 июля 1937 года с начальниками оперсекторов[10]. Начальник УНКВД обязует начальников оперсекторов согласовать с ним места захоронений расстрелянных:

«…Чем должен занять начальник оперсектора, когда он приедет на место? Найти место, где будут приводиться приговора в исполнение и место, где закапывать трупы. Если это будет в лесу, нужно чтобы заранее был срезан дерн и потом этим дерном покрыть это место, с тем, чтобы всячески конспирировать место, где приведен приговор в исполнение <…> Я лично советовал бы для начальников секторов, где большое количество арестованных, над которыми будут приводиться приговора в исполнение, если есть там две-три тюрьмы – использовать несколько мест для приведения приговоров в исполнение. Не думайте, что это такое простое дело, по Мариинску, например, надо будет, примерно, привести в исполнение 1000 приговоров, в среднем по 30–40 каждый день. Особенно тяжело это будет в таких оперсекторах, как Черепаново. Я бы считал, что целесообразно иметь 2–3 места для крупных секторов, которые наметить самим <…> Пусть каждый из Вас сообщит 2–3 места лично на мое имя и мы утвердим эти места. Лучше всего в этом случае пользовать кладбище. С этим вопросом ясно…»

В региональных архивах УФСБ могли остаться документы, по которым можно было бы определить места захоронений: приказы руководителей региональных УНКВД в развитие общего приказа 00447, переписка с руководителями оперсекторов, хозяйственные документы на выделение оружия, боеприпасов, машин, бумаги и т.п. Однако работе исследователей препятствуют уже современные чекисты, не давая им доступа к документам.

Общий перечень городов, в которых производились расстрелы, можно было бы получить из анализа такого источника, как акты о расстрелах. В ряде регионов исследователи анализировали такие акты и использовали данные из графы «место расстрела» при составлении Книг Памяти жертв политических репрессий советского времени[11]. Но эта информация есть лишь по части регионов, а по остальным акты, опять же, отказываются предоставлять региональные управления ФСБ.

В 1990-е годы многим историкам удавалось работать в архивах спецслужб, было обнародовано большое количество документов изобличающих преступников. В том числе по этим данным удалось найти многие места захоронений расстрелянных в массовых операциях 1937-38 гг.

На современных территориях Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, образовывавших в 1937 году Западно-Сибирский край, должно быть не менее 17 таких мест. На данный момент нам известно о 16 местах массовых захоронений, причем в 13 случаях мы знаем, где они расположены  (см. приложение 3).

Перечень мест на территории Западно-Сибирского края (ЗСК), в которых производились расстрелы в 1937-38 гг. при проведении НКВД массовых операций, с указанием известных на данный момент мест захоронений:

 1. Барнаул (Алтайский край); в 1937 году — центр Барнаульского оперсектора УНКВД ЗСК. Расстреливали в Барнаульской тюрьме (Канатный проезд 81), расстрельные ямы были обнаружены в сосновом бору у стен бывшего Богородице-Казанского женского монастыря, на территории которого была организована тюрьма.
 2. Кировский пос. (Топчихинского р-на Алтайского края); в 1937 году — место нахождения центрального отделения Чистюньского ОЛПа Сибирского ИТЛ ГУЛАГа НКВД. Место захоронений заключенных Сиблага обнаружено в пос. Кировский Топчихинского р-на в огромном рву на краю лагерного сада в районе местечка Туркина гора.
 3. Бийск (Алтайский край); в 1937 году — центр Бийского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронения расстрелянных было обнаружено на территории бывшего управления НКВД и тюрьмы (пр. Кирова, 2). Часть останков перезахоронены на Вознесенском (Старом Нагорном) кладбище города Бийск (Солтонский тракт, 2). Памятный знак «Камень скорби», первоначально установленный на месте обнаружения останков, перенесен на ул. Динамовская к новой часовне Новомучеников и Исповедников Российских (ул. Динамовская дом 3Б).
 4. Камень-на-Оби (Алтайский край); в 1937 году — центр Каменского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 5. Рубцовск (Алтайский край); в 1937 году — центр Рубцовского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 6. Славгород (Алтайский край); в 1937 году — центр Славгородского оперсектора УНКВД ЗСК. Одно место захоронения расстрелянных, которые содержались в Славгородской тюрьме, было обнаружено на городском кладбище Славгорода; второе — на территории бывшего подсобного хозяйство УМВД в окрестности села Большеромановка близ Славгорода.
 7. Кемерово (Кемеровская область); в 1937 году — центр Кемеровского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронений найдено во рвах у бывшей шахты «Ягуновская» на ул. Баха.
 8. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область); в 1937 году — центр Ленинского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронения обнаружено на склоне лога в 3 км к северу от деревни Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района.
 9. Мариинск (Кемеровская область); в 1937 году — центр Мариинского оперсектора УНКВД ЗСК; а также — место нахождения Управления Сибирского ИТЛ ГУЛАГа НКВД. Одно место захоронений обнаружено в окрестностях Мариинска по направлению к деревне Малый Антибес на границе леса; второе – в Мариинске на пустыре рядом с городским кладбищем на ул. Пальчикова за бывшим пороховым складом, в дальнейшем этот участок был включен в территорию кладбища и подвергся вторичным захоронениям.
 10. Новокузнецк (в 1937 году — Сталинск) (Кемеровская область); в 1937 году — центр Сталинского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 11. Куйбышев (Новосибирская область); в 1937 году — центр Куйбышевского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронений обнаружено на старом городском кладбище.
 12. Новосибирск (Новосибирская область); в 1937 году — центр Новосибирского оперсектора УНКВД ЗСК. Место захоронений найдено во дворе следственно-пересыльной тюрьме №1 УНКВД Новосибирска (ул. 1905 года, 69/74).
 13. Черепаново (Новосибирская область; в 1937 году — центр Черепановского оперсектора УНКВД ЗСК. Место расстрелов и захоронения расстрелянных до сих пор не обнаружено.
 14. Горно-Алтайск (в 1937 году -Ойрот-Тура); в 1937 году – центр Ойрот-Туринского оперсектора УНКВД ЗСК. Одно место массового захоронения расстрелянных было обнаружено в Горно-Алтайске у дома 199 по ул. Ленина в районе гардинно-тюлевой фабрики, часть останков перезахоронено на обрыве перед старым кладбищем, второе – на старом кладбище на ул. Алгаирская в селе Майма (ныне Парк Памяти жертв политических репрессий).
 15. Колпашево (Томская область); в 1937 году — центр Нарымского оперсектора УНКВД ЗСК. Место массовых захоронений — Колпашевский яр, овраг на берегу р. Оби в черте города Колпашево.
 16. Томск (Томская область); в 1937 году — центр Томского оперсектора УНКВД ЗСК. Место массовых захоронений — овраги Каштачной горы, примыкавшие к старому городскому кладбищу (пос. Крутоовражный). В 1951 году старое городское кладбище ликвидировано, на его месте построены новые корпуса завода «Сибкабель», затем жилые дома.
 17. Асино (Томская область); в 1937 году — место нахождения Управления Томско-Асинского ИТЛ ГУЛАГа НКВД. Место захоронений расстрелянных найдено на Воскресенском кладбище г. Асино.

***

Некоторые ученые-криминалисты считают, что преступники возвращаются на место своего преступления, чтобы вновь пережить испытанные здесь ощущения. Но чего хотят люди, ставя памятник преступнику в самый центр круга из расстрельных ям, появившихся здесь по его умыслу?

Вряд ли им хочется пережить то, что в свое время переживали жертвы. Может быть, они уверены, что в 1930-х годах оказались бы в ряду палачей? Как бы там ни было, сейчас преступник стоит на месте своего преступления, в окружении ям с трупами. И граждане, которые его туда установили, даже не задумываются, насколько красноречиво он выглядит в этом контексте.


[1] Первая волна реабилитации началась после ХХ съезда КПСС, состоявшегося в феврале 1956 г., вторая началась после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов» 16 января 1989 г.

[2] См. * Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД 00447, М., Новый Хронограф, 2008.  *«Сталинизм в советской провинции: 1937-1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / [сост.: М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер], РОССПЭН, 2009. * Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-38 гг., РОССПЭН, 2010. * Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. * Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М.: Республика, 1992. *Материалы сайта «1937 год. К 70-летию Большого террора» (1937.memo.ru). Большая подборка источников по теме массовых операций 1937-38 гг. приведена в недавно вышедшей монографии А. Г. Теплякова «Деятельность органов  ВЧКГПУОГПУНКВД (1917–1941 гг.): историографические и источниковедческие аспекты. Новосибирск 2018».

[3] Впервые региональные тройки были созданы для проведения массовых репрессивных операций во время коллективизации в 1930-33 гг..

[4] Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 28 июня 1937 года членами тройки были назначены начальник Управления НКВД Западно-Сибирского края С.Н.Миронов (председатель), секретарь крайкома ВКП(б) Р.И.Эйхе и краевой прокурор И.И.Барков.

[5] Эсеры – партия социалистов-революционеров, боровшаяся против царской монархии, РОВС – Русский Общевоинский союз.

[6] см. Н.Н.Аблажей «”РОВСовская” операция: динамика репрессий» в сборнике «Большой террор в Алтайском крае 1937-1938 гг. Реализация приказа НКВД № 00447. Коллективная монография. Барнаул, 2014.

[7] Территория Западно-Сибирского края 1937 года включает в себя территории следующих современных регионов: Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай. В сентябре 1937 года ЗСК был разделен на Новосибирскую область (территория современных Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области) и Алтайский край (территория современных Алтайского края и Республики Алтай). В таком виде эти регионы и просуществовали до конца 1938 года, когда массовые спецоперации были свернуты.

[8] Количество в 1036 — не является окончательными данными, это сведения, собранные на данный момент.

[9] Архив Администрации Президента Российской Федерации, 3-58-212, л. 55-78, текст приказа цитируется по http://old.memo.ru/history/document/0447.htm

[10] СТЕНОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ НАЧОПЕРПУНКТОВОПЕРСЕКТОРОВГО и РО УНКВД ПОЗСКПРОВОДИМОГО НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЗСК КОМИССАРОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА тов. МИРОНОВЫМ. Новосибирск, 25 июля 1937 года. Источник: Архив УФСБ РФ по Томской области. Д. 5621. Т. 7. Л. 335–345, впервые опубликовано «Книга памяти томичей, репрессированных в 30-40-е и начале 50-х. Составитель Уйманов В.Н.. Томск, 1999, том 5, стр. 102-103, 110-11». Цитируется по https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?p=18182

[11] См. справку о Книгах Памяти жертв политических репрессий, подготовленную обществом «Мемориал»

28 июня 2019
Убийца вернулся на место преступления
О памятнике Сталину в колыбели Большого террора

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Милютинский пер., д. 9 и 11. Между 1905 и 1911 / pastvu.com
30 июня 2014
Приглашаем на экскурсию «Топография террора. Лубянка и окрестности» в пятницу, 4 июля.
13 ноября 2009
Фильм был призван закрепить актуальную политическую идею, согласно которой Сталин – близкий соратник и единственно возможный преемник Ленина. Временное правительство, заседающее в Зимнем дворце, показано как гнездо растерянных злодеев и предателей, которые мечтают только об одном – убить Ленина.
18 июня 2012
«Мои любимые и нелюбимые памятники» – такая тема для эссе была предложена участникам всероссийского конкурса исследовательских работ для старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ век» 2011/2012
23 декабря 2016
Дневник экспедиции к депортированным молдаванам Иркутской области, который по просьбе “УИ” вела участница проекта Виорика Олару-Чемыртан.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ

June 28, 2019 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: