Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Piemineklis notīrīts

Piemineklis Staļina režīma represijās bojā gājušajiem Latvijas pilsoņiem notīrīts

Foto: Ernest Mezak/Facebook

Krievijas Komi Republikas Intas pilsētas pašvaldības iestādes notīrījušas ar kāškrustiem apķēpāto pieminekli Staļina režīma represijās bojā gājušajiem Latvijas pilsoņiem.

Ieraksts un fotogrāfija Komi Republikas Kultūras mantojuma aizsardzības pārvaldes vietnē vēsta: “Vandalisma akts ir novērsts. Notīrītas un nokrāsotas vietas, uz kurām bija uzzīmēta svastika. Piemineklis savests pienācīgā kārtībā.”

Pieminekli “Dzimtene” Intas Austrumu kapsētā nezināmi vandaļi apķēpāja aprīļa sākumā vai marta beigās.

1956. gada 29. jūlijā agrākajā soda nometņu un vietējā cietuma kapsētā pašu represēto uzstādītais piemineklis ir unikāls, jo ir pirmā piemiņas zīme represētajiem visā Padomju Savienībā.

Betona piemiņas zīmes autori bija represētie Edvarts Sidrabs un Ādolfs Puntulis. Šis objekts arī Intā ir ļoti pazīstams un augstu vērtēts.

Piemineklis turklāt nozīmīgs ar to, ka ir Latvijas–Krievijas starpvaldību līguma objekts, uz kuru attiecas 2008. gadā noslēgtā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas starpvalstu vienošanās par kapu statusu, kura paredz abu pušu kara un represiju upuru piemiņas saglabāšanu un piemiņas vietu iekārtošanu abās valstīs.

Kad ziņa par apgānīšanu pirms dažām dienām guva plašu skanējumu medijos, Latvijas vēstniecība Maskavā iesniedza Krievijai notu, pieprasot nodrošināt pienācīgu cieņu represēto piemineklim, kā to paredz starpvalstu līgums.


Ar 15. aprīli datēja Komi Republikas Kultūras mantojuma aizsardzības pārvaldes paziņojumā atgādināts, ka 18. aprīlī, sestdienā, tiek atzīmēta Starptautiskā pieminekļu un vēsturisko vietu diena: “Gribētos cerēt, ka šī diena palīdzēs mums kopā ar visu starptautisko sabiedrību apzinīgi un cieņpilni izturēties pret mūsu valsts [Krievijas] vēsturi, pat ja šīs vēstures lappuses ne vienmēr ir priecīgas.”

Krievijas Komi Republikas vietējo ziņu vietnēs ievietotās fotogrāfijas liecina, ka kāškrusti no pieminekļa “Dzimtene” staļiniskajās represijās bojā gājušajiem Latvijas pilsoņiem ir notīrīti.
Foto no vietnes “komiinform.ru”

Filmējumi Intā1980-to gadu beigās

https://www.youtube.com/watch?v=h6fGqupIGXM&t=227s

 

April 17, 2020 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: