Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Komunistu režīma noziegumi jānosoda tikpat stingri kā nacisti

Pirms 74 gadiem šajā dienā noslēgtais Ribentropa-Molotova pakts pārdalīja nacistiskās Vācijas un PSRS ietekmes zonas Eiropā, nosakot ne tikai turpmāko Baltijas valstu likteni, bet mainot vēl vairāku valstu un tautu attīstības gaitu. Pakta slepenie papildprotokoli bruģēja ceļu abu noziedzīgo režīmu izraisītajam nežēlīgajam Otrajam pasaules karam.

Vienmēr esmu uzsvērusi, ka kopīga Eiropas vēstures izpratne ir nozīmīgs pamats, uz ko balstīt Eiropas nākotni, nepieļaujot iepriekšējo laika posmu traģēdijas. Mēs Latvijā padomju režīma patieso dabu skaidri apzināmies – to esam izjutuši caur ciešanām un asinīm, garajos okupācijas gadus dzīvojot oficiālo melu un baiļu atmosfērā. Tomēr Eiropā kopumā darbs pie vienotas vēstures izpratnes veidošanas ne tuvu nav galā. Strādājot Eiropas Parlamentā, ar to saskaros ikdienā – dalībvalstu deputāti atspoguļo dažkārt atšķirīgās Eiropas iedzīvotāju vēstures zināšanas un izpratni.

Lai panāktu pienācīgu padomju režīma starptautisko novērtējumu un nosodījumu, mēs kopā ar kolēģiem Mariannu Miko (Igaunija), Kristoferu Bīzliju (Lielbritānija), Zitu Gurmai (Ungārija) un Aleksandru Alvaro (Vācija) 2008. gadā sākām darbu pie rakstiskas deklarācijas par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru kopīgo piemiņas dienu.

Rakstiskās deklarācijas var ierosināt jebkurš deputāts, bet tikai neliela daļa no tām stājas spēkā, jo triju mēnešu laikā ir fiziski jāsavāc vairāk nekā puse deputātu parakstu, nepietiek ar vienkāršu nobalsošanu. Pirmos simt parakstus izdevās savākt viegli, jo lielākajai daļai Centrālās un Austrumeiropas kolēģu ir laba izpratne vēstures jautājumos. Taču bija jāpārliecina vismaz puse no 785 EP deputātiem. Mēs pieci regulāri tikāmies, pārrunājam panākto un vēl darāmo, lai sasniegtu nepieciešamo parakstu skaitu. Katrs novadījām daudzas jo daudzas vēstures «mācību stundas», lai personīgi pārliecinātu dažādu valstu deputātus parakstīt deklarāciju.

Pūliņi ar uzviju atmaksājās, jo izdevās savākt krietni vairāk nekā pusi deputātu parakstu – kopā 409. Saskaņā ar procedūru EP prezidents Hanss Gerts Peterings 2008. gada septembra plenārsēdē oficiāli informēja, ka deklarācija ir stājusies spēkā. Līdz ar to 23. augusts oficiāli tika pasludināts par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu. Vairākās dalībvalstīs tas tika pasludināts arī par nacionālu atceres dienu, piemēram, Baltijas valstīs, Bulgārijā, Slovēnijā, arī jaunākajā ES dalībvalstī – Horvātijā. Daudzās valstīs šī diena oficiāli tiek atzīmēta kā Eiropas atceres diena, piemēram, Polijā, Ungārijā, Zviedrijā.

Jāatzīmē, ka 23. augusta noteikšanu par starptautisku totalitārisma upuru piemiņas dienu atbalstīja arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā asambleja savā 2009. gada 3. jūlija Viļņas deklarācijā, kas nosodīja «totalitāro režīmu cildināšanu, ieskaitot publiskas demonstrācijas, kurās tiktu slavināta nacistiskā vai staļinistiskā pagātne». Lai kā Krievija centās novērst šīs deklarācijas pieņemšanu, tā tika pieņemta ar absolūtu balsu vairākumu (ar 201 no 213 balsīm). 23. augustu atzīmē arī ārpus Eiropas Savienības – Kanādā un Gruzijā. Katru gadu notiek arī īpaši Eiropas mēroga piemiņas pasākumi kādā konkrētā dalībvalstī – 2011. gadā Polijā, 2012. gadā Ungārijā. Šī gada 23. augustā tie notiek vairākās Lietuvas pilsētās, kas sakrīt arī ar Lietuvas prezidentūru ES Padomē.

Mūsu rakstiskā deklarācija bija viens no stūrakmeņiem Eiropas Parlamenta rezolūcijas par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu tapšanā. Šī rezolūcija, kas tika pieņemta 2009. gada 2. aprīlī, oficiāli atzina vienlīdz noziedzīgo padomju un nacisma totalitāro režīmu dabu. Eiropas Parlaments arī uzsvēra, ka “ir jāatbalsta Eiropas nemierīgās pagātnes dokumentēšana un liecību vākšana, lai palielinātu Eiropas informētību par noziegumiem, kas pastrādāti totalitāro un nedemokrātisko režīmu laikā”.

Tikpat nozīmīga cīņā par vienotu vēstures izpratni ir bijusi arī Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. oktobra rezolūcija par Ukrainā 1932.-1933. gadā mākslīgi izraisītā bada – golodomora – pieminēšanu. Visos minētajos dokumentos deputāti uzsver, ka ir ļoti svarīgi veicināt izpratni un zināšanas par abu – nacisma un totalitārā komunisma – režīmu noziegumiem.

Nozīmīgs solis vēstures izpratnes veidošanā bija vēsturnieka Edvīna Šnores filma Padomju stāsts (Soviet Story), kurai Eiropas Parlamenta finansējumu izdevās panākt kopā ar bijušo deputātu Ģirtu Valdi Kristovski. Pirmizrāde pārpildītā Eiropas Parlamenta zālē notika 2009. gada aprīlī, un kopš tā laika filma ir apceļojusi daudzas pasaules valstis un ieguvusi balvas respektablos kinoforumos gan Eiropā, gan ASV, būtiski mainot cilvēku izpratni par padomju režīmu un pagātnes patiesajiem notikumiem. Ietekmīgais britu žurnāls The Economist šo filmu nodēvēja par līdz šim spēcīgāko līdzekli cīņā pret pagātnes notikumu apslēpšanas mēģinājumiem.

Kopā ar kolēģiem sasniegtais rezultāts dod lielu gandarījumu: Eiropas Parlaments 23. augustu ar oficiālu piemiņas dienu uz laiku laikiem ir ierakstījis Eiropas kopējā vēstures atmiņā. Taču ar to vēstures skaidrošanas darbs nebūt nebeidzas. Daudziem joprojām nav saprotams, kā abu režīmu pastrādātās ļaundarības ir pielīdzināmas. Tad nākas skaidrot, ka vienu totalitāru režīmu nedrīkst uzskatīt par mazāk noziedzīgu tikai tāpēc vien, ka tas ir palīdzējis apturēt otru. Komunistiskā režīma noziegumi ir pelnījuši tikpat stingru starptautisko nosodījumu kā nacistiskais režīms.

August 23, 2013 Posted by | kara noziegumi, totalitārisms | Leave a comment

Kāpēc komunismam nav bijusi sava Nirnberga

 Raksts no poļu izdevuma “Interia”. “Andrzej Nowak. Dlaczego komunizm nie miał swojej Norymbergi?” Tulkojums krievu valodā.

Почему у коммунизма не было своего Нюрнберга?

Нацистов осудили на Нюрнбергском процессе, а коммунизм, самая преступная система в истории человечества, до сих пор остается безнаказанным. Кто несет за это вину? СССР? Америка? Или западные СМИ и университеты, доминирующую позицию в которых заняла левая идеология?

Недавно скончавшийся американский историк и разочарованный интеллектуал Тони Джадт (Tony Judt) отметил в своей последней книге (томе разговоров с Тимоти Снайдером (Timothy Snyder)), что XX век был веком интеллектуалов. Так сложилось, что одновременно это был век самых крупных массовых преступлений, в ряду которых наиболее ужасающий масштаб приобрели преступления, совершенные во имя строительства нового лучшего мира – мира коммунизма. Именно интеллектуалы всегда умели находить этим преступлениям оправдания, мечтая о том, как зажарить прекрасный омлет из человеческих способностей и оправдать каждое разбитое во имя этой высокой идеи “яйцо” – каждую загубленную жизнь.

Попытки внедрить коммунистическую идеологию в жизнь закончились уничтожением как минимум 100 миллионов людей. Представьте себе, что внезапно с карты пропала Франция, Англия или целое Восточное побережье США – от Бостона до Нью-Йорка и Майами: это как раз 100 миллионов человек. Но жертвы коммунизма погибали не там, а в таких, малоинтересных местах, как Катынь и Колыма, на Кубе, в Китае, во Вьетнаме. Но кого в большом мире интеллектуально-политических элит Западной Европы или того же Восточного побережья они интересуют!

Почему коммунизм не был осужден?

Во-первых, потому что была принята версия, будто бы он не проиграл, а добровольно согласился поделиться властью и ответственностью со своими рабами и заключил договор (компромисс) с Западом. Такая концепция отвечала политическим интересам защитников статус-кво: как представителей Государственного департамента США, так и всех прочих участников разнообразных круглых столов.


Во-вторых, в последние годы коммунистическая идеология совершила триумфальное шествие по образовательным и медийным структурам Запада. В университетах Западной Европы и США и в редакциях наиболее влиятельных СМИ доминирующую позицию заняли «икорные левые», сдувающие пылинки с бюстов Маркса (если не Сталина и Мао!). С начала 90-х годов XX века я регулярно посещаю магазины научной литературы в крупных западных городах и всегда рассматриваю там полки с книгами по философии. После небольшого перерыва, сразу после 1990 года, на них вновь воцарился марксизм. Для него теперь даже выделяют отдельные стеллажи, заполненные богаче, чем другие философские разделы. От Луи Альтюссера (Louis Althusser) до Славоя Жижека (Slavoj Žižek): марксистские мотивы видны повсюду.

Жертвы не «в моде»

Сейчас главным рупором этой мудрости является французский обожатель Мао Ален Бадью (Alain Badiou). Большой популярностью продолжает пользоваться также английский историк-коммунист Эрик Хобсбаум (Eric Hobsbawm), который в своих изысканиях гладко объясняет, почему следует оправдать преступления, совершенные во имя «прекрасной идеи». Относительно новой звездой стал Терри Иглтон (Terry Eagleton), который пытается совместить жесткий марксизм с христианством.

Доминирующую позицию занимает в целом критика капитализма и, в первую очередь, Америки, либерализма, религии и ужасного «мещанства». Вдумчивое трехтомное исследование скрывающегося в марксизме тоталитарного искушения, которое издал философ Лешек Колаковсий (Leszek Kołakowski), покрылось сейчас толстым слоем пыли, тогда как ненависть к Западу и политико-экономической системе, на которой он зиждется, продолжают отлично продаваться. А кто умел обосновать эту ненависть лучше, чем Маркс?

Жертвы коммунизма – это совсем не «модная» во влиятельных кругах тема. Когда министр культуры Латвии Сандра Калниете (Sandra Kalniete) на открытии большой книжной ярмарке в Лейпциге в 2004 году осмелилась напомнить о жертвах коммунистического режима, разразился большой скандал. Как это так: в Португалии идет всемирный съезд коммунистических партий, на который съехались представители 100 стран, а Европа вдруг начнет осуждать наследие Маркса и Ленина? Помнить о каких-то заморенных голодом «русских мужиках», о расстрелянных где-то польских офицерах-«реакционерах», о распятых во имя прогресса священниках? Вот это настоящий фашизм!
[…]

Коммунизм не выбирали демократическим путем

Коммунизм – старая идеология, которая чисто теоретически нашла свое отражение уже в «Государстве» Платона 24 века назад. Форму зрелой идеологии коммунизм, однако, получил лишь в середине XIX века благодаря Карлу Марксу. Пророк революции и гибели старого мира высказывал надежду на создание нового лучшего человека, на совершенствование человеческой природы, и эта великая надежда легла в основу оправдания насилия.

Первый урок преподала уже Парижская коммуна, которая в 1871 году, прежде чем сама была кроваво подавлена, успела казнить своих врагов. Новых людей создать еще не удалось, зато было убито много «старых», включая священников (в том числе парижского архиепископа). В памяти между тем остались не эти жертвы, а, скорее (на самом деле большие) жертвы репрессий, направленных против Коммуны. Так появилась прекрасная легенда.

Следующая попытка внедрить в жизнь коммунистическую утопию была масштабнее. Она произошла в России. Как и в каждом следующем случае коммунизм победил здесь не на демократических выборах, а был навязан при помощи насилия меньшинством хорошо организованных и решительных поборников этой идеологии.

Эксгумация могил в Катыни
Символический памятник Каину

Не будем забывать: коммунизм и демократию, как коммунизм и свободу, связывает лишь вопрос, который яснее всего поставил вождь российской революции Ленин. Этот вопрос звучит: кто кого? В этом вся суть коммунизма: борьба не на жизнь, а на смерть, и, в первую очередь, на смерть. Или коммунизм, или демократия. Или коммунизм, или свобода.

Для победы революции в России Ленину понадобилось создать первую в мире тоталитарную политическую полицию – ВЧК (чрезвычайную комиссию), во главе которой через месяц после переворота в Петрограде он поставил Феликса Дзержинского. Если кому-то хочется посмотреть, как работала эта структура, советую найти фильм Александра Рогожкина «Чекист» (1992 год). Там очень наглядно изображено функционирование конвейера смерти. Всего лишь за 1937-1938 годы сотрудники этого ведомства (называвшегося уже НКВД) расстреляли 670 тысяч «врагов». Но расстрелов было мало. Коммунизму был нужен следующий шаг: в 1918 году Лев Троцкий, правая рука Ленина в деле революции, издал указ о создании концентрационных лагерей. Первый лагерь появился в Свияжске под Казанью. В центре лагеря Троцкий приказал возвести памятник Каину – олицетворение бунта человека против бога.

Действительно, ГУЛАГ – это самый чудовищный памятник бунта человек против бога, или, точнее, пятой заповеди: не убий. Защитники коммунизма всегда напоминают, что первые концентрационные лагеря появились раньше: англичане устраивали их во время войны с бурами на юге Африки. Это так, но будем придерживаться фактов: британские лагеря были призваны изолировать гражданское население от партизан лишь на время войны, а после ее окончания они были упразднены. От болезней и голода в них умерло 27 тысяч человек. Это было преступлением, хотя и непреднамеренным.

Лагеря в Стране Советов функционировали в течение 70 лет. В них, как подсчитал историк Роберт Конквест (Robert Conquest), погибло минимум 42 миллиона человек. Если английские лагеря в Африки были преступлением, то как назвать те лагеря, которые создавались для строительства коммунизма?

Помимо СССР, они оказались «востребованы» в Китае (очередные десятки миллионов жертв), во Вьетнаме, на Кубе, в Корее, Чехословакии, Венгрии, Польше… Каждая из жертв имела имя и фамилию, каждый кем-то был. Как, например, величайший русский поэт XX века Осип Мандельштам (замученный в ГУЛАГе в 1938 году) или крупнейший украинский поэт Василь Стус (умерший в ГУЛАГе в 1985, когда Советским Союзом уже руководил Горбачев).

Приклады и неверие в превосходство коммунизма

Были еще другие великие «эксперименты» по созданию нового советского человека в процессе модернизации всего общества: ликвидация религии, «раскулачивание» и коллективизация деревни, борьба с «националистическим» украинским (операция Голодомор) и польским элементом (польская операция НКВД 1937 года: 111091 расстрелянных). Каждая такая акция оборачивалась несколькими сотнями тысяч или даже миллионами жертв.

Потом ради усиления позиции родины мирового пролетариата понадобился союз с Гитлером. Красная звезда рядом со свастикой, красное знамя III Интернационала рядом с коричневым символом Третьего рейха. Пакт Риббентропа-Молотова, раздел Польши, нападение на Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Вновь массовые ссылки, расстрелы, а под конец символ этой череды успехов Страны Советов – катынское преступление.

Потом пришел конец дружбе с Гитлером, и началась война, увенчавшаяся покорением половины Европы. В Варшаве, Праге, Будапеште, Софии и Бухаресте восторжествовал коммунизм. Так случилось не потому, что этого хотели жители этой части Европы, а потому, что чуждая советская система была им навязана силой. Им не была нужна эта «прекрасная идея». Пришлось, как писал поэт Чеслав Милош (Czesław Miłosz), выбивать «алиенацию» (то есть неверие в превосходство коммунизма над свободой и прежней идентичностью) из их толоконных лбов советскими прикладами.

Польский поход РККА, 1939 г.
Изголодавшийся сброд из Восточной Европы

Исходившее извне имперское советское насилие оказало поддержку маргинальным коммунистическим организациям завоеванных стран, наделило их властью. Пользуясь опорой на красную Москву, ее Красную армию и дивизии НКВД (например, в Польше до 1947 их было две), такие образования, как Польская рабочая партия (PPR), а потом Польская объединенная рабочая партия (PZPR), стали расти и крепнуть. Они защищали себя при помощи собственного аппарата подавления, своих «чекистов», строили лагеря для своих «врагов», расстреливали их и убивали на улицах – в 1956, 1970, 1982-83 годах. Они становились сильными и многочисленными.

Миллионы людей, занимавших ключевые позиции во всей властной структуре, были заинтересованы в том, чтобы коммунизм не был осужден, ведь это бы нанесло удар по их прекрасному самочувствию и связям с дядюшками и мамашами из НКВД, КПСС, номенклатуры… Они занимали в подконтрольных странах слишком сильную позицию, чтобы позволить себе подобное.

В свою очередь, когда стало очевидно, что коммунизм проигрывает в глобальном соперничестве с Западом, такие политические лидеры западных стран, как Джордж Буш или Франсуа Миттеран, хотели избежать любого рода проблем и новой ответственности за «изголодавшийся сброд из Восточной Европы».

Коммунизм и надежды элит

Пусть уж лучше этот Советский Союз так быстро не разваливается, взывал Буш во время своего визита в Киев в 1991 году. «Красная» Москва – это по крайней мере стабильный партнер по межимперским играм или бизнесу (как это было прекрасно известно хотя бы развивавшему газовое сотрудничество с Брежневым канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt)).

Наиболее циничная «реальная политика» и надежды на бизнес-выгоды заставляют закрывать глаза на преступления коммунизма. Интеллектуальные элиты Западной Европы и Америки руководствуются лишь собственными идеологическими антипатиями, и это подпитывает их надежду на то, что коммунизм все же может быть отличной альтернативой для того мира, который данным элитам хотелось бы разрушить.
Тот факт, что эта альтернатива уже внедрялась на практике, лишь наполняет их гордостью. Коммунизм прекрасен потому, твердит Хобсбаум, что он перестал быть теорией, а стал практикой. А то, что эта практика лишила жизни миллионы людей – тем хуже для жертв «прекрасного эксперимента».

Анджей Новак – историк, публицист, сотрудник Ягеллонского университета в Кракове и Института Истории Польской академии наук.

May 16, 2013 Posted by | 2. pasaules karš, deportācijas, genocīds, kara noziegumi, komunisms, PSRS | Leave a comment

Akmeņainais ceļš uz Nirnbergu 2

Ģirts Zvirbulis, Latvijas Avīze

Latvijas un citu mazo valstu eiroparlamentārieši nav zaudējuši cerību, ka reiz izdosies panākt procesu, kur starptautiski tiks izvērtēti padomju režīma pastrādātie noziegumi. Līdzīgi kā pēc Otrā pasaules kara Nirnbergā tika tiesāti nacistu noziedznieki.

“Jau kopš pirmajām dienām šeit mūsu darbs lielā mērā ir bijis veicināt Rietumu sabiedrotajos kopīgu izpratni par traģiskajiem vēstures notikumiem. Jāsaka, saskaramies ar milzīgu pretestību, jo atšķirībā no Vācijas, kas pēc Otrā pasaules kara izvērtējusi un nožēlojusi savu pozīciju, Krievija drīzāk iet pretējā virzienā un pat glorificē Staļina režīmu. Diemžēl tai netrūkst aģentu arī ES,” pastāstīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere (“Vienotība”). Pagājušonedēļ viņa EP rīkoja konferenci “Dāvids un Goliāts: Mazās valstis totalitārisma jūgā”. Tajā Baltijas valstu, Čečenijas, Karēlijas un Krimas tatāru pārstāvji stāstīja par dažādu okupācijas režīmu nodarīto postu.

To, ka vēstures skaidrošana ne vienmēr sasniedz dzirdīgas ausis, varēja manīt arī konferencē. Kaut arī tai atvēlētā EP zāle bija pārpildīta, lielākoties auditorijā bija pašu mazo valstu pārstāvji un aktīvisti. Kāpēc lielās rietumvalstis labprātāk izliekas problēmu nemanām?

Ungārijas eirodeputāts profesors Grigorijs Šopflins izteica piesardzīgu hipotēzi, ka tas varētu būt saistīts ar pašu rietumvalstu vēsturisko pieredzi: kādreizējās koloniālās lielvalstis Francija un Anglija mēģina saglabāt ietekmi bijušajās kolonijās. Tādēļ tās daudz vieglāk identificējas ar Krieviju un tās attieksmi pret kādreizējās Padomju Savienības “mazajiem brāļiem”.

I. Vaidere gan tam īsti nepiekrīt. Viņasprāt, rietumvalstis jūt zināmu neērtību par Jaltas konferenci, kurā pieļāva Latvijas un daudzu citu Austrumeiropas valstu nonākšanu “dzelzs priekškara” otrā pusē. “Diemžēl jāatzīst: mazo tautu intereses tika pilnībā ignorētas, bet Rietumu sabiedroto dalība lēmumu pieņemšanā ir tumša lappuse Eiropas vēsturē. Iespējams, tādēļ vienam otram šodien ir vēlme to pēc iespējas ātri pāršķirt, nepakavēties pie dziļākas analīzes. Tomēr tā nav pareiza pieeja. Izvairīšanās no sāpīgajām vēstures problēmām ir strausa politika, kas ved strupceļā,” uzsvēra I. Vaidere.

Baltijas valstu sakarā gan Eiropa izvēlas ignorēt tikai dažas neērtas vēstures lappuses, turpretī čečenus vai Krimas tatārus Rietumi izliekas neredzam vispār. Šādas strausa politikas dēļ Krievija ar šīm tautām varējusi izrīkoties pēc savas patikas, un tikai brīnums vai iedzimta spītība tās glābusi no pilnīgas iznīcības. Piemēram, 19. gadsimta sešdesmitajos gados Krievijas impērija mēģināja Kau-kāza tautas aizstāt ar kazakiem un slāviem. Pēc izvērstā genocīda no aptuveni miljona čečenu dzīvi palika tikai aptuveni 116 tūkstoši. “Skumjākais, ka genocīda veicējus Krievijā joprojām godina kā varoņus, viņiem ceļ pieminekļus un viņu vārdos nosauc ielas,” stāstīja čečenu žurnālists un aktīvists Islams Macijevs.

Dažu gadu desmitu laikā čečenu skaits atkal pieauga vairākkārtīgi, bet 1944. gada deportācijās faktiski visa spītīgā kalnu tauta (ap 460 000 cilvēku) tika sasēdināta lopu vagonos un aizvesta uz Kazahstānas stepēm. Gan I. Macijevs, gan Krimas tatāru pārstāvis Ali Khamzins piekrīt Vaiderei, ka nepieciešama starptautiska komunistiskā režīma pastrādāto noziegumu tiesāšana.

Ar mērķi veicināt rietumvalstu pārstāvju izpratni par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem EP ēkas foajē tika atklāta izstāde, kurā atsevišķs stends atvēlēts teju katrai mazajai Eiropas valstij, un divos blakus novietotos plakātos katrs var uzzināt, ko tai nodarījis vācu nacistiskais un ko – padomju komunistiskais režīms. Izstādi veidojusi tā sauktā “Prāgas platforma” – dažādu ES valstu nevalstisko organizāciju kopīga iniciatīva ar mērķi veidot vienotu vēstures izpratni. Diemžēl kopš izveidošanas 2011. gadā “Prāgas platforma” cīnās ar finansējuma trūkumu.

Līdz šim lielākais panākums ceļā uz vienotu vēstures izpratni ir 2008. gadā EP pieņemtā deklarāciju ar aicinājumu pasludināt 23. augustu par staļinisma un nacisma noziegumu upuru piemiņas dienu. Vairākas dalībvalstis, sekojot aicinājumam, iekļāvušas šo datumu atzīmējamo dienu sarakstos.

March 25, 2013 Posted by | 2. pasaules karš, genocīds, kara noziegumi, Krievija, noziegumi pret cilvēci, PSRS | Leave a comment

Amatpersonas 25. martā aprobežojas ar “obligāto minimumu”

 Uldis Šmits, Latvijas Avīze

Kamēr diskusijas virmo galvenokārt ap 16. martu un 9. maiju, Latvijas valsts oficiāli noteiktās atceres dienas, arī 25. marts, ir nobīdītas ēnā. Tām nevelta ne īpašus uzsaukumus, ne “sabiedrības saliedētības” pamudinājumus. Augstākās amatpersonas pēdējos gados ir aprobežojušās, ja tā drīkst teikt, ar obligāto minimumu.

Bet savulaik, kad sākās tautas kustība par neatkarības atgūšanu, liela nozīme bija, piemēram, patiesībai par Molotova–Ribentropa paktu. Vēl palicis atmiņā, ka manifestācijā “Par Latvijas destaļinizāciju” 1989. gada 14. jūnijā piedalījās milzīgs daudzums cilvēku. Viņus aizrāva nevis latviešiem piedēvētā tieksme siet pie karoga sēru lenti, bet nepieciešamība pārvarēt vēsturisko netaisnību un dzīvot brīvā valstī. Togad arī 23. augustā igauņi, latvieši un lietuvieši sadevās rokās ne jau tāpēc, lai raudātu. Šīs akcijas būtību vislabāk izteica Baltijas padomes pieņemtais aicinājums: “Baltijas ceļš – ceļš uz pēdējo koloniālo teritoriju atbrīvošanu Eiropā”.

Konkrēti 1949. gada martā PSRS t. s. orgāni no Baltijas valstīm lopu vagonos izveda, padomju leksikā izsakoties, kulaku ģimenes un bandītu atbalstītājus. Kopumā 95 tūkstošus cilvēku, tajā skaitā no Latvijas – gandrīz 43 tūkstošus, pārsvarā sievietes un bērnus.

Taču, godinot deportāciju upurus, būtu arī jāatceras, ka Baltijā nacionālo partizānu pretošanās okupācijas varai turpinājās vēl gadiem. Baltieši ar to var lepoties. Latvijā bijušie mežabrāļi gan nebauda īpašu politiskās elites uzmanību, kaut arī viņu kustība iemiesoja cīņu pret totalitāro režīmu un paļāvību – bieži pārlieku – uz Rietumu demokrātijām.

Protams, saskaņā ar to ideoloģiju, kura ir atspoguļota Padomju Savienībā rakstītajās vēstures grāmatās un tiek izplatīta arī pēc “20. gadsimta lielākās ģeopolitiskās katastrofas” jeb PSRS sabrukuma, Baltijas nacionālie partizāni arvien skaitās bandīti, savukārt masu deportācijas bija padomju valsts interesēm nepieciešams pasākums. Demokrātiju var izmantot dažādi – arī tamlīdzīgu uzskatu propagandai, valstiskās vērtības graujoša referenduma rosināšanai vai necieņas izrādīšanai pret kritušajiem. Īsāk sakot, Latvijas sabiedrības šķelšanai. Un, kad tiešā vai pārnestā nozīmē deguns ir valsts karogā izšņaukts, var ultimatīvi paģērēt, lai vecā idejiskā mantojuma glabātāji tiktu “ņemti koalīcijā”.

Citās valstīs demokrātija nemaz tik bezspēcīga nav. Katiņas traģēdijas upuru tuvinieku prasības Eiropas Cilvēktiesību tiesā atbalsta gan Polijas valdība, gan nevalstiskās organizācijas, tajā skaitā Krievijas “Memoriāls” un “Amnesty International”. Pateicoties šim atbalstam, upuru tuvinieki jau ir panākuši Strasbūras tiesas atzinumu, ka PSRS NKVD īstenotais slaktiņš bija kara noziegums. Taču attiecībā uz citiem lietas aspektiem gala slēdziens vēl jāgaida līdz šā gada beigām.

Noziegumi, ko NKVD pastrādāja Latvijā, bija ne mazāk smagi, un tie aptvēra visus sabiedrības slāņus. Bet, cik zināms, Latvija joprojām starptautiski pieņemtajā formā nav saņēmusi no Krievijas nekādus dokumentus ne par Liteni, ne arī par masu deportācijām.

Vēl ir jautājums, cik uzstājīgi un vai vispār šie dokumenti no Rīgas puses tiek prasīti… Līdz Latvijai nonākušo dokumentāro liecību saturs lielākoties ir atsevišķu vēsturnieku uzņēmības rezultāts. Saistībā ar publikācijām, kurās atsegta 1949. gada 25. marta izsūtīšanu sagatavošana un norise, noteikti būtu jāatceras profesora Heinriha Stroda ieguldījums, kas ir ļoti ievērojams. Ko nevarētu sacīt par mūsu politiskās varas gribu panākt šo noziegumu starptautiski tiesisku izvērtējumu vai par mūsu dīvaino cilvēktiesību aizstāvības organizāciju devumu, kas šajā jomā, šķiet, līdzinās nullei. Tāpat kā izredzes “samierināt” staļinismu un Latvijas valsts ideju.

March 25, 2013 Posted by | arhīvi, genocīds, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci, Okupācija, pretošanās, represijas, Vēsture | Leave a comment

Sarkanie noziedznieki ārpus izlīguma

http://goo.gl/IMFei

Vakar Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar leģionāru un nacionālo partizānu pārstāvjiem, tā turpinot savu iesākto Labas gribas manifesta ideju, kurai būtu jābeidzas ar izlīguma sasniegšanu starp Otrā pasaules kara abās frontēs karojošajiem un likumu “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu”.

Iepriekš ar sarkanarmiešu un sarkano partizānu organizāciju pārstāvjiem sarunas noritēja gludi, bet jau “Daugavas vanagi” un Virsnieku apvienība iebilda pret izlīgšanu ar tiem, kas kara laikā pastrādāja noziegumus, atradās represīvās struktūrās. Līdzīga nostāja vakar bija arī Nacionālo karavīru biedrībai, tikai ar piebildi, ka sarkanās armijas karavīram līdz Latvijas okupācijas brīdim – 1940. gada 17. jūnijam – bija jābūt Latvijas Republikas pilsonim, kā arī par Otrā pasaules kara dalībniekiem nevar atzīt personas, kas piedalījušās komunistiskā vai nacistiskā režīma politiskajās represijās, darbojušās šo režīmu represīvajās iestādēs, tām pakļautajās diversantu vai partizānu vienībās vai sadarbojušās ar šīm iestādēm, dienējušas Padomju Savienības iekšlietu karaspēkā, iznīcinātāju bataljonos, strādnieku gvardē vai kā kadru virsnieki, bijušas komunistiskās partijas sastāvā vai sodītas par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem un nav reabilitētas.

“Pret parastajiem frontiniekiem mums nav iebildumu, vēl jo vairāk tāpēc, ka daudzus leģionārus notvēra un piespieda karot sarkanajā armijā. Bet nekā speciāli ar sarkanarmiešiem brāļoties negrasāmies, nav viņi mums vajadzīgi, lai nožēlo, ka pusgadsimtu barojās specveikalos…

8. maijā kopā ar Valsts prezidentu aiziesim uz Brāļu kapiem. Tas ir vienīgais pasākums, kur mēs – leģionāri – varam būt kopā ar sarkan-armiešiem,” saka Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs Edgars Skreija.

“Par karavīriem nav jautājumu, bet ar sarkanajiem partizāniem nekādas brāļošanās nebūs – to es Valsts prezidentam pateicu skaidri un gaiši,” kategorisks ir Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdētājs Ojārs Stefans. “Kad Valsts prezidents ieminējās par nākotnes vīziju, kuras dēļ nepieciešama izlīgšana, es atbildēju, ka nacionālie partizāni savu vīziju – brīvu Latviju – ir sasnieguši, mēs esam jau veci un ar Latviju sirdī pamazām nomirsim, kādu mums vēl kopīgu nākotnes vīziju vajag kopā ar sarkanajiem partizāniem… Tie taču bija cilvēki, kas slepkavoja latviešu tautu, to kodols bija no Padomju Savienības iesūtītie diversanti.”

July 4, 2012 Posted by | 2. pasaules karš, kara noziegumi, mežabrāļi, nacionālie partizāni, represijas | Leave a comment

Baltijas valstu virsnieku iznīcināšana. Arī Vaiņodē.

Visiem ir zināms par virsnieku šaušanu Litenē un Daugavpilī. Mazāk zināms par Vaiņodi.

April 30, 2012 Posted by | kara noziegumi, Okupācija, represijas, Vēsture, čeka | Leave a comment

ECT: poļu virsnieku nošaušana Katiņā ir kara noziegums

Strasbūras tiesa nav izvērtējusi Katiņas lietas izmeklēšanas efektivitāti Krievijā
http://www.ir.lv/2012/4/16/ect-polu-virsnieku-nosausana-katina-ir-kara-noziegums
Kati_a_psrc-media_large

Vairāk nekā 20 tūkstošu poļu virsnieku nogalināšana 1940.gadā Katiņas mežā (tagad – aptuveni 19 km uz rietumiem no Smoļenskas Krievijā) bija kara noziegums, teikts pirmdien publiskotajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumā (ECT).

“Kara noziegumiem nav noilguma. Tomēr ECT nav atradusi jaunas liecības vai pierādījumus, kas uzliktu par pienākumu Krievijas varas iestādēm sākt jaunu šīs lietas izmeklēšanu,” teikts lēmumā, kuru citē aģentūra “ITAR-TASS”.

Katiņas lietas izskatīšana ECT sākās 2011.gada oktobrī. Polijas puse Strasbūras tiesā pārsūdzēja Krievijas Galvenās kara prokuratūras 2004.gada lēmumu par Katiņas lietas slēgšanu, jo poļu virsnieku slepkavas jau sen esot miruši. Polijas puse Krieviju apsūdzēja kara noziegumā, norādot, ka virsniekus nogalināja bez tiesas un objektīvas izmeklēšanas, turklāt Krievija nogalināto radiniekiem neatklāja lietas materiālus, tos noslepenojot.

Polijas puse Strasbūras tiesā prasīja Krievijai pilnībā atslepenot Katiņas lietas materiālus un reabilitēt nogalinātos, uzskatot, ka principiāla nozīme ir tieši reabilitācijai, nevis kompensācijai, raksta portāls “Newsru.com”.

Taču, tā kā ECT var iesniegt prasības vien par cilvēka tiesībām un brīvībām, kas uzskaitītas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Polija uzstāja, ka Krievija ir pārkāpusi arī divus šīs konvencijas pantus – tiesības uz dzīvi (2.pants) un aizliegumu spīdzināt (3.pants).

Pirmdien ECT paziņoja, ka sūdzība par konvencijas 2.panta pārkāpumu pārsniedz Eiropas tiesas kompetences, proti, Strasbūras tiesa atteicās izvērtēt Katiņas lietas izmeklēšanas efektivitāti Krievijā laikposmā no 1990. līdz 2004.gadam.

Tā saucamā Katiņas lieta faktiski nozīmē vairākas izrēķināšanās ar poļu armijas virsniekiem, kuri PSRS cietumos un nometnēs bija ieslodzīti 1940.gada pavasarī. Bijusī Padomju savienība neatzina, ka gandrīz 22 tūkstošus poļu virsnieku mērķtiecīgi nošāva NKVD darbinieki.

Pagājušā gada aprīlī Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs atbildību par Katiņas traģēdiju lika prasīt no bijušajiem PSRS vadītājiem un teica, ka ir nevietā jebkuri citi mēģinājumi meklēt atbildīgos par poļu virsnieku slepkavībām.

Poļu advokāts Ireneušs Kamiņskis atzinis, ka ECT spriedums tikai daļēji apmierina Poliju, vēsta aģentūra “RAPSI”. Tomēr, viņaprāt, svarīgi, ka ir atzīta “Krievijas nepilnīgā sadarbība” ar ECT Katiņas lietas izskatīšanā.

Tā kā visvairāk poļu tika noslepkavots Katiņas mežā, tad arī viss vienlaikus Padomju Savienībā notikušais poļu slaktiņš tiek dēvēts par Katiņas slaktiņu.

1943.gadā parādījās pirmās ziņas par poļu militārpersonu masveida apbedījumiem Katiņas mežā.

Nacistiskā Vācija nekavējoties apsūdzēja slepkavībā padomju spēkus, bet PSPS vēlāk uzvēla vainu nacistiem un gandrīz pusgadsimtu apgalvoja, ka par to esot atbildīga Vācija.

Slaktiņš bija aizliegts temats gan Padomju Savienībā, gan Polijā līdz komunistiskā režīma sabrukumam 1989.gadā, kad padomju līderis Mihails Gorbačovs beidzot atzina, ka par noziegumu ir atbildīgs Staļins.

April 16, 2012 Posted by | kara noziegumi, PSRS | Leave a comment

Padomju partizānu kara noziegumi Baltkrievijā, Baltijā un Somijā

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)
Source: http://goo.gl/kgc5xU

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАН В БЕЛОРУССИИ, ПРИБАЛТИКЕ И ФИНЛЯНДИИ

Первого апреля 2011 года умер Василий Кононов, бывший советский партизан, приговорённый в Латвии к тюремному заключению за преступления, совершённые им на территории республики во время войны 1941-45гг. Дело Кононова, который отсидел два года и подал на аппеляцию в Европейский Суд по Правам Человека, вызвало огромный резонанс в РФ. Официальная Россия всячески поддерживала Кононова как вербально – в речах первых лиц страны, так и практическими действиями: наняла ему адвоката, организовала манифестации у латвийского посольства в Москве и оплатила похороны военного преступника на средства российских налогоплательщиков.

В чём же обвинили Василия Кононова? Европейский суд добыл свидетельства (см. оригинал судебного решения), что Кононов, командуя партизанским отрядом, отдал приказ уничтожить мирных жителей хутора Малые Баты. Главы семейства жителей Малые Баты ПОДОЗРЕВАЛИСЬ партизанами в сотрудничестве с немцами и вычаде им партизанского отряда Чугунова, который был ранее расстрелян ССовцами в одном из амбаров хутора. Утром 27 мая 1944г. отряд Кононова разбился на шесть групп, каждая из которых уничтожила по одной из шести семей, проживавших на хуторе. Среди расстреляных и сожжённых живьём жителей оказалось три женщины, одна из которых – Текла Крупник – была на девятом месяце беременности. Она пыталась спастись бегством в лес, но была поймана партизанами и брошена в окно своего горящего дома, где сгорела вместе с расстреляным мужем. На следующее утро жители соседней деревни нашли на пепелище её обгоревший скелет рядом со скелетом неродившегося ребёнка.

Военный преступник Василий Кононов перед смертью

Хотя советская и нынешняя российская пропаганда изображают партизан как добрых, “благородных и бескорыстных борцов против фашизма”, якобы бежавших в леса, чтобы мстить оккупантам за их зверства, реальность была далека от этой лубочной картинки. И военное преступление Кононова и его отряда – не исключение, а только одно из огромного числа подобных злодеяний, совершённых советскими партизанами в годы войны. Многие из этих партизан, включая отряд Кононова, были диверсантами, заброшенными в немецкий тыл по директивам Москвы для осуществления тактики выжженной земли, согласно которой лишение крова и даже уничтожение мирных жителей необходимо, если это наносит урон врагу.

Например, первый пункт приказа Ставки Верховного Главнокомандования №0428 от 17.11.1941г. гласит:
«1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 — 60 км в глубину от переднего края и на 20 — 30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский, и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.»

Некоторые злодеяния партизан были рутинно зафиксированы немецкой оккупационной администрацией и советскими компетентными органами, и некоторые из этих записей и поныне хранятся в архивах:

«2-е управление СД. Командиру тайной полиции и СД хауптштурмфюреру Гезе в Пинске

5.4.43 Бандиты увели из д. Мукошин портниху Кравчук. Девушка была найдена потом мертвой в лесу, голова, грудь и все тело несколько раз распорты. Глаза были выколоты. Половой орган был изрезан. Что побудило бандитов на подобное обращение с девушкой – неизвестно.

Два бандита застрелили в квадрате 19 – влево наверху сестру одного из полицейских.»

РГАСПИ. Ф. 69. д.824. Л.20-23.

«В район нашей деятельности прибыл 7-й батальон отрядов Сабурова. Партизаны этого батальона занимаются неслыханными грабежами, бандитизмом и пьянством, разъезжают по селам в форме немецких солдат. Жителей, убегающих в леса, расстреливают… »

Сообщения и переписка НКГБ и ЦПШД янв. 43-дек.43. гг. РЦХИДНИ.

Неудивительно, что российские власти не хотят открывать архивов даже 70-летней давности!

Вот что пишет польский историк Богдан Музиал вo Frankfurter Allgemeine Zeitung от 21 июня 2004г. (первоначально русский перевод статьи появился на сайте inosmi.ru, но потом был оттуда удалён):

В ходе борьбы с партизанами в Белоруссии погибло, не считая убитых евреев, до 350 тысяч человек. Эти преступления хорошо изучены. Однако почти неизвестен тот факт, что зачастую и партизаны тоже жестоко обращались со своим населением. Они тоже наводили ужас на целые районы, сжигали деревни и города, убивали мирных жителей, проводили карательные походы. Таким образом, население попало между молотом и наковальней. Некоторые населенные пункты попеременно “усмирялись” то немцами, то партизанами, как, например, городок Налибоки, в 120 км от Минска. Но если немцы арестовывали и расстреливали только зачинщиков беспорядков, то партизаны убивали всех подряд. Так, 8 мая 1943 г. партизаны напали на опорный пункт организованной немцами самообороны. Они убили 127 гражданских лиц, включая детей, сожгли здания и угнали почти 100 коров и 70 лошадей.

Заметим походу, что резню в Налибоках устроил партизанский отряд Тувьи Бельского за то, что местное население сотрудничало с верной польскому правительству в изгнании Армией Крайовой и не хотело подчиниться партизанскому центру в Москве. Голливуд снял фильм «Вызов», мало отличающийся от советской пропаганды о войне и героизирующий командовавших отрядом братьев Бельских, чем вызвал протесты поляков, считающих Бельских головорезами и убийцами мирного населения.

Особенную проблему создавало то обстоятельство, что партизанам нужно было кормиться. Они добывали себе продукты и одежду у местного населения. Во время этих снабженческих операций партизаны нередко вели себя, как обычные грабители, во всяком случае, так воспринимало их население. Они реквизировали женское белье, детскую одежду, хозяйственный скарб, – вещи, мало пригодные в лесу. Зато их можно было обменять на алкоголь или подарить партизанкам.

Большинство военных операций партизан и без того были направлены не против немецких оккупантов, а против действительных или мнимых коллаборационистов и их семей, а также против всех, кто хорошо относился к немцам и был антисоветчиком. А кто был антисоветчиком, партизаны решали сами.

На повестке дня были расстрелы, изнасилования и грабежи. 22 февраля 1943 г. отряд Михайлова убил в деревне Чигринка Могилевского района (восточнее Минска) около 70 мирных жителей. На счету этого отряда были также грабежи, изнасилования и расстрелы. По сообщению одного высокопоставленного офицера Красной Армии, сделанному в июне 1943 г., отряд Бати, действовавший примерно в 200 км от Минска, “терроризировал мирное население”. В частности, 11 апреля 1943 г. они “расстреляли ни в чем не повинные семьи партизан в селе Сокочи: женщину с 12-летним сыном, второй сын-партизан которой погиб ранее, а также жену одного партизана и ее двух детей – двух и пяти лет”. В другом докладе говорится, что в апреле 1943 г. партизаны отряда Фрунзе, действовавшего севернее Минска, расстреляли в ходе “карательной операции 57 человек”, включая младенцев.

Некоторые партизанские отряды сжигали сразу по несколько населенных пунктов, как например, комиссар Фролов вместе со своими партизанами, действовавший в Витебской области. В апреле 1943 г. они превратили в пепел множество деревень, расстреляли “мирных жителей и других партизан”. И это было далеко не исключение.

Сожжение партизанами деревень и расстрелы женщин с детьми действительно были достаточно частым явлением. Вот какое письмо прислали читатели в белорусскую газету «Наша Нива» в 2000г.:

Жили мы в местечке в Западной Белорусии. Где-то в пятидесятые годы, когда я ходил в школу, как-то сказал дома, что деревню Борки сожгли немцы. Тогда моя мать рассказала мне, что деревню Старожевщина и деревню Борки Ивацевичского района сожгли партизаны.

В Старожевшине родственников у нас не было, поэтому подробностей мы не знали. В Борках же жила большая семья родного брата моей матери. А на небольшом хуторе под Слонимом жила их сестра. Эти партизаны часто заходили на хутор и даже оставляли там раненых. Поэтому и предупредили, что, если есть родственники в Борках, то “пусть убегают!” Но война, шесть маленьких детей… И семья осталась в Борках.

“Самооборонцы” не пускали партизан в деревню со стороны леса, поэтому те вошли со стороны местечка. Когда жена моего дядьки увидела что два партизана идут сжигать хату, то вышла навстречу: “Хлопчики, не палите хату, вон – шесть детей у окопчика сидят!” Один партизан выстрелил в воздух: “Уйди, сука!” А второй его поправил: “Разве так бьют, вот так бьют!” Советский партизан застрелил белорусскую мать шестерых детей и сжег их дом.

Возможно, тот убийца жив и по сей день и получил, как ветеран, привилегии. Но подобные военные преступления не имеют срока давности.

Интересно, что сам факт намеренного убийства женщин и детей только за то, что они были членами семей “полицаев”, по сей день воспринимается бывшими партизанами как нечто нормальное и не подлежащее осуждению. Вот как оценивает своё участие в расстрелах женщин и детей бывший партизан Яков Исаакович Шепетинский:

Г.К. – Семьи полицаев тоже уничтожались?

Я.Ш. – Не всегда и не везде. Но было такое нередко, что сейчас скрывать…Мне лично их жалко не было. Они наших еврейских малых детей живьем сжигали, да на куски разрывали, так почему я должен был переживать за полицейское отродье? Истребляли все полицейское семя, всю их породу. Око за око… Убийство гражданских, родственников предателей, в жестокой партизанской войне – дело почти обычное… И вы это и без меня знаете. Просто многие не хотят об этом рассказывать…

Но хорошо известно, что партизаны уничтожали не только семьи полицаев. Так, согласно финским документам, приведённым Веикко Эрккиля (Veikko Erkkilä, (1999). Vaiettu sota, Arator Oy. ISBN 952-9619-18-9), в Финляндии советские партизаны уничтожили около двухсот мирных жителей, в основном, женщин, детей и стариков. Известность получило нападение советских партизан на хутор Лямсянкюля, в ходе которого партизаны согнали хуторян в деревянный дом и сожгли его. В результате рейда погибли семь мирных жителей, включая двух детей шести и трёх лет от рода. В деревне Лаанила в северной Финляндии 4 июля 1943г. советские партизаны обстреляли гостиницу и грузовик, в котором ехали мирные жители, в результате чего погибло более 10 человек.

Мирные жители Финляндии, убитые советскими партизанами

Вместо того, чтобы разыскивать и наказывать военных преступников из числа партизан, власти бывшего СССР открыто репрессируют тех, кто публикуют правду о злодеяниях партизан, как например, журналиста и краеведа Виктора Хурсика, который в своей книге «Кровь и пепел Дражно» описал имевшее место в 1943г. уничтожение белорусской деревни партизанским отрядом Израиля Лапидуса из бригады комбрига Иванова. Партизаны напали на деревню и без разбору стреляли, резали и заживо сжигали мирных жителей. Показания уцелевших дражненцев автор подтверждает документами из Национального архива Республики Беларусь.

История о бесчинствах партизан в Дражно получила широкую огласку, когда в середине апреля 2008 года активисты Белорусского Добровольного Общества Защиты Памятников Истории и Культуры установили мемориальный крест в память о зверски уничтоженных мирных жителях этой деревни. Крест простоял у ограды католического кладбища деревни Дражно всего несколько дней. Политика Вячеслава Сивчика, священника Леонида Акаловича и журналиста Виктора Хурсика, которые участвовали в установке мемориального знака, осудили на 15 суток ареста. Крест выкопали и отвезли на тракторе в соседнюю деревню Залужье.

Крест, поставленный в Дражно в память о жертвах партизан

Вот, что рассказывает один из свидетелей той резни: Выстрелы разбудили нас около четырёх утра 14 апреля 1943 года. Мама кричала: «Дзеткі, гарым!» Голые выскочили на двор, смотрим: все хаты горят, стрельба, крики… Мы побежали спасаться на огород, а мама вернулась в дом, хотела что-то вынести. Соломенная крыша хаты к тому времени уже пылала. Я лежал, не двигался, долго не возвращалась мама. Повернулся, а её человек десять, даже женщины, колют штыками, кричат: «Получай, сволочь фашистская!» Видел, как ей перерезали горло. – Старик снова сделал паузу, его глаза были опустошены, казалось, Николай Иванович снова переживал те ужасные минуты. – Катя, сестра моя, вскочила, просила: «Не стреляйте!», достала комсомольский билет. До войны она была пионервожатой, убеждённой коммунисткой. Билет и партийное удостоверение отца во время оккупации зашила в пальто и носила с собой. Но высокий партизан, в кожаных сапогах, обмундировании начал целиться в Катю. Я закричал: «Дзядзечка, не забівайце маю сястру!» Но раздался выстрел. Пальто сестры вмиг набрякло кровью. Она умерла на моих руках. Я навсегда запомнил лицо убийцы. Помню, как я отползал. Смотрю, соседку Феклу Субцельную вместе с малюткой-дочкой три партизана живьём бросили в огонь. Свою кроху тётка Фекла держала на руках. Дальше, у дверей пылающей хаты, лежала старушка Гриневичиха, обгоревшая, в крови…

Паспорт Валентины Шматко, убитой партизанами из отряда Лапидуса

Нелицеприятную историю, в которой партизаны предстают преступниками, Виктор Хурсик не считает журналистской сенсацией. Да разве об этих фактах знаю только я?! В любой деревне вам расскажут шепотом, как партизаны грабили, расстреливали за одежду, еду или просто так, как кутили и насиловали. Многие факты зафиксированы работниками особых отделов партизанских отрядов и бригад, хранятся в архивах. Моя роль в этой истории – транслятор. Я просто озвучил факты, которые достаточно хорошо известны. Единственное, что выглядит сенсационно в нынешних условиях в Беларуси, – вопреки официальной точке зрения на партизанское движение, вдруг появился иной взгляд… Но мы ещё очень далеки от того, чтобы поставить памятник безымянной крестьянке, у которой муж воевал на фронте, а партизаны грабили подворье. Это в деревне Хозянинки Пуховичского района командир отряда Писарчик расстрелял мать и её малолетних детей за то, что истерзанная поборами женщина не выдержала… Ещё дальше в России и Белоруссии и даже на Украине – от того, чтобы назвать партизан-преступников преступниками и судить их за их преступления. Из всех республик бывшего СССР справедливость робко пытаетеся восторжествовать пока только в Прибалтике.

КО ВСЕМ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА – ПО МАКСИМУМУ ПРОПИАРИТЬ ЭТУ СТАТЬЮ, ПЕРЕПОСТИТЬ ЕЁ К СЕБЕ В ЖУРНАЛЫ, А ССЫЛКИ НА НЕЁ ПОСТАВИТЬ ВЕЗДЕ, ГДЕ ТОЛЬКО МОЖНО

 

March 13, 2012 Posted by | 2. pasaules karš, kara noziegumi | Leave a comment

Krievijas drošības dienests: Katiņā nogalināto poļu virsnieku lietas ir iznīcinātas

Krievijas drošības dienests: Katiņā nogalināto poļu virsnieku lietas ir iznīcinātas

1940.gadā Katiņā nošautie Polijas armijas virsnieki nav reabilitēti tikai tāpēc, ka viņu krimināllietu materiāli ir iznīcināti, aģentūrai “Interfax” paziņojis Krievijas Federālā drošības dienesta Reģistrācijas un arhīvu pārvaldes priekšnieks Vasilijs Hristoforovs.

“Poļu pilsoņiem, kas tika nošauti PSRS teritorijā, reabilitācija atteikta tikai tāpēc, ka FDD arhīvos nav saglabājušās viņu krimināllietas,” sacījis Hristoforovs.

Viņš skaidrojis, ka saskaņā ar likumu represiju upuru reabilitācijai krimināllieta no arhīva jānosūta tiesai un prokuratūrai. “Par Polijas pilsoņiem tādu lietu nav, jo tās tika iznīcinātas. Tas ir vienīgais šķērslis, kādēļ prokuratūra un tiesa nevar pieņemt lēmumu par nošauto karagūstekņu reabilitāciju,” sacīja FDD pārstāvis.

Iepriekš Krievijas diplomāti paziņoja, ka Maskava meklē iespējas reabilitēt Katiņā nošautos Polijas armijas virsniekus.

Oktobra sākumā Eiropas Cilvēktiesību tiesā notika pirmās noklausīšanās prasībā, ko pret Krieviju iesniedza 15 Polijas virsnieku radinieki. Prasītāji norāda, ka viņu tuvinieki tika nošauti bez tiesas 1940.gada aprīlī – maijā un tas uzskatāms par kara noziegumu.

Krievija šādam notikumu traktējumam nepiekrīt, uzskatot, ka šī lieta vispār nav ECT kompetencē, jo Krievija kļuva par Strasbūras tiesas dalībnieci tikai 58 gadus pēc nošaušanas. Tomēr tiesa prasību pieņēma izskatīšanai.

Katiņas mežs Smoļenskas apgabalā ir visplašāk zināmā 1940.gadā represēto poļu karavīru apbedījuma vieta. Tur apglabāti aptuveni 4000 cilvēku.

December 3, 2011 Posted by | kara noziegumi | Leave a comment

Masu slepkavošanas sacensības

Visvaldis Lācis, LA

Jeilas universitātes vēstures profesors vēlas izmainīt līdz šim izplatītos uzskatus. Jeilas universitātes vēstures profesora Timotija Snaidera grāmata “Asinszemes” (“Bloodlands”) izpelnījusies apbrīnas vērtas atsauksmes.

Tagad tā nākusi klajā arī Vācijā. Vācu žurnāls “Der Spiegel” Snaideram uzdeva jautājumu: “Par Hitlera un Staļina noziegumiem tagad jau ir milzum daudz zinātnieku darbu. Kā, pēc jūsu domām, vēl trūkst?” Snaidera atbilde: “Trūkst skaidrojuma, kas spētu iedvest ticamību par holokaustu. Un es vēlos mainīt uzskatus. Daudzi tiecas aplūkot nacistus un padomju ļaudis atsevišķi, bet asinszemēs nevar teikt, ka te slepkavoja vācieši un tur padomju cilvēki. Piedalījās gan vieni, gan otri. Kurā grāmatā par holokaustu jūs atradīsiet norādījumu, ka tajā pašā apgabalā miruši astoņi miljoni civiliedzīvotāju, kas nebija ebreji. Vai arī ka trīsdesmito gadu otrajā pusē ne jau ebreji Vācijā, bet gan poļi Padomju Savienībā bija visvairāk vajātā minoritāte Eiropā. Un kur var atrast, ka Staļina upuru vidū Otrā pasaules karā bija arī desmitiem tūkstoši ebreju?”

Snaiders uzsver, ka 20. gadsimta vidū nacisti un padomju režīms nogalināja 14 miljonus nevainīgu cilvēku, kuri nebija iesaistīti kara darbībā. Asinszemes sniedzās no Polijas vidusdaļas līdz Rietumkrievijai – caur Ukrainu, Baltkrieviju un Baltijas valstīm. Šajās zemēs pēc nacionālsociālisma nostiprināšanās Vācijā un staļinisma nostiprināšanās Padomju Savienībā varmācība sasniedza cilvēces vēsturē pirms tam vēl neredzētus apmērus.

Snaiders norāda, ka, pirms Hitlers ieguva varu Vācijā (1933. gadā), Staļins jau bija paspējis nonāvēt bada nāvē miljonus un nošāvis trīs ceturtdaļas miljona cilvēku savā valstī, nogalinot savējos tikpat radoši, iedarbīgi un ātri, kā Hitlers nogalināja citu valstu pilsoņus.

Molotova–Ribentropa paktā nosprausto līniju uz kartes, kas pirms Vācijas un Krievijas kara atdalīja abu sabiedroto armijas, viņš dēvē par Molotova–Ribentropa līniju. Nežēlīgs, mežonīgs terors skāra poļu tautu. Padomju okupācijas spēki Austrumpolijā atbrīvoja no cietumiem visus cietumniekus. Politiski notiesātos komunistus iecēla par pašvaldību vadītājiem. Padomju aģitatori mudināja zemniekus atriebties lielajiem zemju īpašniekiem. Atbrīvotie kriminālisti sāka masu slepkavības. Kādu vīru piesēja pie staba, viņam nolobīja ādu, rētās iebēra sāli un vēl lika noraudzīties, kā nobendē viņa ģimeni. Daudzus nogalināja vienkārši ar cirvi.

Grāmatā ir nodaļa “Nacionālais terors”. Autors raksta: “Cilvēki, kas pieder pie nacionālām minoritātēm, jānospiež uz ceļiem un viņi jānošauj kā suņi – tā nav runājis kāds SS virsnieks, bet kāds komunistu partijas vadonis Staļina Lielā terora nacionālo operāciju gaitā.” 1937. un 1938. gadā ceturtdaļa miljona padomju cilvēki tika nošauti tikai etniskās piederības dēļ – poļi, somi, igauņi, latvieši u. c. Trīsdesmito gadu beigu Padomju Savienību Snaiders nosauc par vēsturē nepārspētu mazākumtautību vajāšanas valsti. Viņš atzīmē, ka visvairāk vajātā nacionālā minoritāte 30. gadu otrajā pusē Eiropā bija nevis Vācijas ebreji, bet gan Padomju Savienības poļi. NKVD apgabalu nodaļām tika iedalītas kvotas ar arestējamo un notiesājamo poļu skaitu. Pavēlē N00485 bijis šāds teksts: “Ātrums un kvalitāte darbā, atklājot un arestējot poļu spiegus, būs galvenais apsvērums, kuru ņems vērā, nosakot katra vadītāja veikumu.” Vadītāji centās kā varēdami, un par poļu atzīšanās metodi kļuva kolektīvās mocīšanas un spīdzināšanas paņēmiens, ko nosauca ciniski par “konferenci”. Aizturētos poļus, kuru uzvārdus čekisti parasti atrada telefona sarakstos, sadzina kopā kādas ēkas pa­grabstāvā. Vienu no viņiem mocīja un mežonīgi spīdzināja pārējo poļu klātbūtnē. Kad upuris, nevarēdams spīdzināšanu vairs ciest, bija atzinies, čekisti arī pārējos skubināja atzīties izdomātos noziegumos. Lai aiztaupītu mokas, pārējie atzinās nekavējoties.

Snaiders piemin ebreju lielo īpatsvaru starp augstākajām NKVD amatpersonām, bet viņam nevar pārmest neko no antisemītiska. Viņš skaidro, ka tieši ebreji ir skaitliski visvairāk cietusī tauta Otrā pasaules kara laikā. Holokaustam un Staļina antisemītismam Snaiders veltījis ievērojamu grāmatas daļu. Pēc Lielā terora Staļins pakāpeniski čekas vadībā izvirzīja krievus. Pēc Snaidera aprēķina, vidēji ikvienam krievam bija 17 reizes mazāka iespēja nekā citu tautību pārstāvjiem tikt represētam vai nonāvētam Staļina varas laikā. Snaiders vēsta arī par teroru pret latviešiem. Kā Latvijas spiegi tika nošauti 16 573 latvieši, nerunājot par tālākām baltiešu deportācijām.

Svarīgākie Snaidera secinājumi ir šādi: “Pirms Otrā pasaules kara un pēc pirmajiem sešarpus Hitlera varas gadiem nacistu režīms nogalināja ne vairāk kā 
10 000 cilvēku… Vācieši masu slepkavošanā sacensties ar Staļinu sāka starp 1939. un 1941. gadu, pēc tam, kad Staļins bija atļāvis Hitleram sākt karu.” Pirms 1941. gada 22. jūnija, neskaitot gulaga nometnēs jau iepriekš mirušos, tajās atradās miljoni padomju pilsoņu. Kara laikā šis skaits pieauga vēl par 2,5 miljoniem, lēš T. Snaiders.

Latviešiem skaidras ir šādas vēsturnieka atziņas: “Lai gan termins “Molotova–Ribentropa līnija” var šķist neveikls, tas ļauj mums saskatīt kādu sevišķu joslu Eiropā, kur cilvēki izcieta trīs okupāciju posmus Otrā pasaules kara laikā: vispirms padomju, tad vācu, tad atkal padomju okupāciju.”

Grāmatas 421 lappuse balstās uz 771 atsauci – arhīvu dokumentiem, upuru atstātām dienasgrāmatām un upuru līdzgaitnieku un citu laikabiedru atmiņām, kā arī vismaz 950 Snaidera izlasītām dažādu valstu un dažādu tautu autoru grāmatām un dokumentu krājumiem.

August 4, 2011 Posted by | 2. pasaules karš, boļševiki, deportācijas, genocīds, grāmatas, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci, totalitārisms, Vēsture | Leave a comment

%d bloggers like this: