Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Ar kaujas rekonstrukciju atcerēsies Īles nacionālos partizānus

 

iles_bunkurs

17.martā pulksten 13 pie Īles nacionālo partizānu bunkura notiks tradicionālais piemiņas brīdis un teatralizēta kaujas rekonstrukcija.

1949.gada 17.martā 24 partizāni, kas tobrīd atradās bunkurā, izcīnīja savu pēdējo kauju pret 760 vīru lielo Valsts drošības ministrijas jeb čekas karaspēku. Bojā gāja 15 partizāni, deviņi tika sagūstīti un kopā ar atbalstītājiem izsūtīti uz Sibīriju. 1948. gadā apvienotās latviešu – lietuviešu grupas partizāni  Īles mežos izbūvēja  Baltijas valstīs lielāko bunkuru, lai turpinātu cīnīties pret padomju varu. 27 cilvēku lielo grupu vadīja gados jaunais komandieris Kārlis Krauja (īstajā vārdā Visvaldis Brizga).

Atceres pasākumā piedalīsies pārstāvji no Nacionālo partizānu apvienības un Zemessardzes, iespējams, ka ieradīsies arī kritušo partizānu radinieki no Lietuvas. Pasākumu organizē biedrība “Latviešu karavīrs”, atbalsta Dobeles novada pašvaldība.

Dobeles novada TIC

March 10, 2015 Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, Vēsture | Leave a comment

Sievietes no nezināmā kara

Grāmata, kas uzmanības gaismā izceļ pēckara nacionālo pretestību
Rudīte Kalpiņa


Nesen ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu publicētā folkloristes Sanitas Reinsones dokumentālās prozas grāmata Meža meitas: 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā ļauj izdzirdēt līdz šim publiskajā telpā reti skanējušas balsis – savus dzīvesstāstus tajā atklāj sievietes, kas pēc Otrā pasaules kara vēl kā bērni kopā ar vecākiem vai patstāvīgi nonāca pie nacionālajiem partizāniem mežos un padomju jurisdikcijas izpratnē kļuva par bandītēm. Lai arī katra no viņām iegāja mežā individuālu iemeslu dēļ, šis pavērsiens viņu dzīvē notika laikmeta lielo norišu iespaidā.

Par pārdzīvotajām šausmām, sāpēm, ciešanām un pazemojumiem izmeklēšanas laikā VDK un vēlāk ieslodzījuma vietās sievietes izsakās aprauti. Ilgas desmitgades par to publiski vispār nevarēja runāt, arī atjaunotajā Latvijā padomju represijas pārdzīvojušie ne uzreiz noticēja varas maiņas iemiesotājiem – un pamatoti. Tāpēc liela daļa šo cilvēku stāstu, tiem aizejot mūžībā, palika neizstāstīti.

Divpadsmit sieviešu atklātais raksturo ne tikai dzīvi patvēruma vietā, bet arī laikmeta kopainu. Gūstam priekšstatu par to, kādi cilvēki, apstākļu spiesti un pārliecības dēļ, atradās mežā, kā tika organizēta ikdienas dzīve. Grāmata kliedē savulaik padomju propagandas radītos un ilgi spēkā uzturētos mītus, kuru nolūks bija diskreditēt nacionālo pretestības kustību. Atainojot tās dalībniekus kā sabiedrības padibenes – nacistu noziegumu līdzdalībniekus, asinskārus, atriebes pilnus bandītus, slepkavas un «vilkačus» -, pilnīgā aizmirstības purvā to tomēr neizdevās nogremdēt, lai arī jaunākās latviešu paaudzes par to zināja aizvien mazāk.

Padomiskajā pasaules tvērumā Latvijas Republikas vienkārši nebija, tātad nebija arī iemesla runāt par nacionālajiem partizāniem un viņu pretošanās motivāciju. Mīta ietvaros nekādas nopietnas nacionālās pretestības padomju varai nemaz nevarēja būt. Kurš saprātīgs cilvēks vispār uzdrīkstējās pretoties padomju varai – gan toreiz, tūlīt pēc kara, gan «civilizētajos» 20.gadsimta 60.-80.gados?

Pēckara nacionālās pretestības noklusēšana izrādījās efektīva, sabiedrībā vēl 90.gados dominēja pārliecība, ka latvieši gļēvi padevās 1940.gadā un ātri samierinājās ar padomju reokupāciju Otrā pasaules kara beigās. Tas, protams, nestiprināja nācijas pārliecību par savām spējām. Vēsturnieku pētījumi par šo tēmu lielākoties zināmi profesionāļu lokā, vairumam mūsdienu latviešu paliekot neziņā par to, cik liels un organizēts militārs pretspēks padomju varai izveidojās Latvijas mežos un cik plašu atbalstu tas saņēma no lauku iedzīvotājiem, un ka to uzveica tikai ar ievērojamu, lielākoties no PSRS ievesto iekšlietu, drošības dienesta un armijas pārspēku.

Sieviešu dzīve šī par «nezināmo» dēvētā kara laikā ne militārajā, ne represiju vēsturē iepriekš nav tikusi aplūkota. Tai tiešām piemita sava specifika – jaunajām sievietēm mežos pat dzima bērni… Viņas gandrīz nekad nepiedalījās militārajās operācijas, rūpējās par sadzīvi, ārstēja ievainotos un saslimušos. Viņu dzīve, tāpat kā vīriešu dzīve, bija neziņas un briesmu pilna, jo padomju likums viņas tiesāja ar visu bardzību.

Eleonora Poļisadova par piecām pie partizāniem pavadītām dienām tika notiesāta uz 25 gadiem. Dzidrai Bukātei pirmā meita piedzima mežā, otrā – Rīgas Centrālcietumā. Annu Šmiti bērna gaidībās astotajā mēnesī čekisti veda uz mežu un imitēja viņas pakāršanu, pēc tam apšaudīja. Leontīni Slucku čekā sita tā, ka viņa varēja turēt rokas tikai pāri galvai un skaitīt lūgšanas. Lidija Kalcenava iegāja mežā 1946.gada augustā un iznāca 1955.gada augustā.

Sieviešu dzīvesstāsti neapraujas ar tiesas spriedumu, bet ataino gan ieslodzījuma periodu, gan viņu vēlāko dzīvi Padomju Latvijā (bija, kas mājās no soda vietām atgriezās tikai 70.gados). Protams, viņas tika uzraudzītas, tām bieži vien bija liegts iegūt augstāko izglītību, nācās saskarties ar citiem ierobežojumiem līdz pat 90.gadu sākumam. Domājams, arī atjaunotajā Latvijā īstu vēsturiskā taisnīguma piepildīšanās sajūtu «meža meitas» nepiedzīvoja. Tāpēc svarīgi, ka grāmata izceļ uzmanības gaismā to joprojām nenovērtēto mūsu tautas daļu, kurai nepastāvēja dilemma – sadarboties ar okupācijas režīmu «tikai mazliet» vai pilnībā.

Apkopotos dzīvesstāstus papildina vēsturnieces Ineses Dreimanes precizējošie komentāri un ietilpīgais, uz arhīvu dokumentiem un citiem avotiem balstītais pētījums Latvijas sievietes – nacionālās partizānes un nelegālistes 20.gs. 40.-50.gados, kas publicēts pēcvārdā. Tāpat kā prasmīgi atlasītās fotogrāfijas, tas piešķir grāmatai būtisku papildvērtību.

Žurnāls IR, 28.janvāris 2015

February 9, 2015 Posted by | grāmatas, mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, Patriotisms, pretošanās | Leave a comment

Filma “Segvārds Vientulis” veicinājusi vēstures pētniecību

Filma “Segvārds Vientulis”, kas vēsta par nacionālo partizānu organizācijas darbību Latgalē un tās vadītāju katoļu priesteri Antonu Juhņeviču, ir veicinājusi vēstures pētniecību,  iepazīstinot ar kinofilmu, žurnālistiem sacīja režisors Normunds Pučs.

“Līdz šim neviens par filmas galveno varoni nebija uzrakstījis grāmatu vai veicis pētījumu, tālab “Segvārds Vientulis” savā ziņā ir uzskatāms par pētījumu,” pauda režisors.

Pētnieciskajā darbā piedalījās “Segvārds Vientulis” veidotāju komanda, kurā ietilpa arī tādi vēstures speciālisti kā Jānis Viļums, Ritvars Jansons un Inese Dreimane. Tika atrastas jaunas nacionālo partizānu fotogrāfijas, kurās redzami brāļi Mičuļi – pēdējie Latgales nacionālie partizāni, kas iznāca no meža 1957. gadā, un filmā būs šo fotogrāfiju pirmpublicējums.

Tāpat tika atrasta filmas galvenā varoņa brāļameita un viņa fotogrāfijas, kas nekur nav publicētas. Pētniecības procesā tika uzieta Juhņeviča tiesāšanas vēsture un citas unikālas lietas.

“Sākotnēji “Segvārds Vientulis” bija iecerēts kā “discovery” tipa filma, kuras tapšanas laikā mēs pētām notikumus, veicam analīzi un skatītājiem piedāvājam vēsturnieku komentārus, taču, veidojot filmu, sapratām, ka veidosim to tuvāku spēlfilmai,” stāstīja režisors.

Pučs arī uzsvēra, ka filmas stāsts ir pilnībā dokumentāls un tam pamatā ir reāli vēsturiski notikumi.

“Es nepiekrītu viedoklim, ka mums pārāk daudz sēru dienu, ka mums ir jāaizmirst “smagā” vēsture un Otrais pasaules karš. 16. marta un 9. maija pieminēšana vien norāda uz to, ka mūsu sabiedrībā Otrais pasaules karš turpinās,” sacīja Pučs.

“Domāju, par šīm tēmām ir jāreflektē kino un cita veida darbos. Tāda ir mana pārliecība,” izteicās režisors.

Kā ziņots, filma “Segvārds Vientulis” balstīta patiesos notikumos, kuri norisinājās 1945. gadā, pēc padomju okupācijas atgriešanās, Līvānu apkārtnē. Vanagu draudzes katoļu priesteris Antons Juhņevičs baznīcas saimniecības telpās slēpa vietējos vīriešus no mobilizācijas vācu un Sarkanajā armijā. Savas pārliecības dēļ nonācis konfliktā ar varu, viņš bija spiests izšķirties par radikālu soli.

Vēsturiskās personas filmā atveido aktieri Varis Piņķis, Vilis Daudziņš, Edgars Samītis, Andris Bulis, Juris Bartkevičs, Juris Jope, Edgars Pujāts, Rihards Rudāks, Māris Korsietis, Egils Viļumovs, Ritvars Gailums un Valdemārs Karpačs. Kā norādīja režisors, aktieri filmai izvēlēti, “sekojot to līdzībai ar oriģināliem”. Juhņeviču atveidos Piņķis.

Mūziku filmai sarakstījis latviešu garīgās mūzikas komponists Rihards Dubra.

No 7. novembra tās izrādīšanu sāks kinoteātri visā Latvijā. No 20. oktobra biļetes uz filmas pirmizrādi un seansiem “Splendid Palace” būs pieejamas kinoteātra kasēs un “www.e-kase.lv”.

Filma tapusi ar Nacionālā kino centra, Valsts kultūrkapitāla fonda, Ogres un Ikšķiles pašvaldību, Vārkavas novada domes, AS “Latvijas Dzelzceļš”, biedrības “Latviešu karavīrs”, AS “Latgales piens”, Arendoles pils muzeja, Okupācijas muzeja, tipogrāfijas “Imanta” un privātu atbalstītāju finansiālu un materiālu atbalstu.

http://www.la.lv/filma-segvards-vientulis-veicinajusi-vestures-petniecibu/

October 28, 2014 Posted by | Filmas, nacionālie partizāni, pretošanās | Leave a comment

Usmā atklāts piemineklis nacionālajiem partizāniem

http://www.delfi.lv/novados/ventspils-novads/usmas-pagasts/zinas/usma-atklats-piemineklis-nacionalajiem-partizaniem.d?id=44479438#ixzz31iZygHCn

Usmā atklāts piemineklis nacionālajiem partizāniem
Aprīļa izskaņā Usmas pagasta “Tīrukšos”, uz kādreizējo Talsu un Ventspils apriņķu robežas, piemineklis atklāts 1945.-1956.gada nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – nacionālajiem partizāniem.

Piemineklis veidots akmenī un konkrētā tā atrašanās vieta – Usmas pagasts – izraudzīta, jo pēc Otrā pasaules kara brīvības cīnītāju vienības visvairāk koncentrējušās tieši toreizējos Ventspils un Talsu apriņķos, pastāstīja Talsu pašvaldības pārstāve Inga Priede.

Apzinot Latvijas brīvības ciņu vietas, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, kopš 1993. gada ir uzstādījusi vairāk nekā 300 piemiņas zīmes kritušajiem brīvības cīnītājiem.


Svinīgajā notikumā piedalījās arī Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, Eiropas Parlamenta deputāts Kārlis Šadurskis, Saeimas deputāts Raivis Dzintars, atvaļinātais brigādes ģenerālis Juris Vectirāns, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības valdes priekšsēdētājs Ojārs Stefans, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības valdes priekšsēdētājs Edgars Skreija, Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvji, Otrā pasaules kara cīņu biedri un citi interesenti.

Aizsardzības ministrs savā uzrunā atcerējās Otrā pasaules kara notikumus un Latvijas valsts lomu tajā, kad totalitārā režīma situācijā, pretējās frontes pusēs nācās karot brālim pret brāli un tēvam pret dēlu. Nacionālie partizāni bija tie, kas cīnījās pret padomju okupācijas režīma pārspēku, domājot par mūsu nākotni un brīvu valsti. R.Vējonis atgādināja, ka šos cilvēkus nedrīkst aizmirst, un šis piemineklis ir kā apliecinājums mūsu tautas spēkam, mūsu cīņai par valsts neatkarību.

 

 

AWikipedia: A is the first letter and vowel in the ISO basic Latin alphabet. It is similar to the Ancient Greek letter alpha, from which it derives. The upper-case version consists of two more or less vertical lines, joined at the top, and crossed in their middle by a horizontal bar.

May 14, 2014 Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, piemiņa, piemiņas vietas, pretošanās | Leave a comment

Kurta Grīnupa grāmatas “Cauri komunistu ellei” prezentācija

Okupācijas muzejā prezentēs Kurta Grīnupa grāmatu “Cauri komunistu ellei”

15.04.2014

Ceturtdien, 17. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Okupācijas muzejā Raiņa bulvārī 7 notiks Kurta Grīnupa  grāmatas „Cauri komunistu ellei” otrā izdevuma atvēršana.

„Saglabāt dzīvo spēku nākamajām paaudzēm!” – tā bija Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieka Kurta Grīnupa devīze. Viņš bija  pretošanās organizācijas – Latvijas Centrālās padomes radiosakaru ar Zviedriju veicinātājs nacistu okupācijas gados. Leģendārs viņš kļuva izgatavojot viltotus dokumentus kureliešiem un pēc Otrā pasaules kara nacionālajiem partizāniem Kurzemē. Tas daudzus cilvēkus paglāba no okupācijas režīma represijām. Neskatoties uz ieslodzījuma gadiem Sibīrijā, K.Grīnups palika nesalauzts un jau atjaunotajā Latvijā rūpējās par nacionālo partizānu piemiņas iemūžināšanu.

Pasākumā vēsturnieki – Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijas kurators Ritvars Jansons un vēsturnieks Edvīns Šnore atskatīsies tā laika notikumos un diskutēs par spēcīgu Latvijas vēstures varoņu nozīmi mūsdienās. Tiks demonstrēti fragmenti no dokumentālajām filmām ar K. Grīnupa piedalīšanos.

Attēlā: Kurta Grīnupa darinātie viltotie zīmogi, kurus izmantoja dokumentos, lai paglābtu cilvēkus no represijām

April 16, 2014 Posted by | nacionālie partizāni, nepakļaušanās, pretošanās | Leave a comment

Latvijas un Lietuvas aizsardzības nozares vadība Īles bunkurā godina nacionālos partizānus

Latvijas un Lietuvas aizsardzības nozares vadība Īles bunkurā godina nacionālos partizānus

Pagājuši jau 65 gadi kopš Kārļa Kraujas vadītā latviešu – lietuviešu nacionālo partizānu grupa izcīnīja savu pēdējo kauju ar čekas karaspēku 1949.gada 17.martā pie Īles bunkura. Nevienlīdzīgā kaujā pret 24 partizāniem, kas tobrīd atradās bunkurā un no kuriem deviņi bija lietuvieši, cīnījās 760 čekas karavīri. Šajā kaujā krita 15 partizāni, deviņi tika sagūstīti un kopā ar atbalstītājiem izsūtīti uz Sibīriju.

Godinot kaujā kritušos un izsūtītos partizānus, pirmdien, 17.martā, notika atjaunotā Īles bunkura iesvētīšanas un piemiņas pasākums, kurā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis un viņa kolēģis no Lietuvas Juozs Oleks, kā arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube.

Pasākumā piedalījās arī Sauszemes spēku kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Mārtiņš Liberts, Lietuvas Sauszemes spēku komandieris ģenerālmajors Almants Leika, 1.Zemessardzes novada komandieris pulkvedis Jānis Gailis un Zemessardzes 51.kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Andris Kniploks, kā ar Latvijas un Lietuvas Nacionālo partizānu apvienības, Daugavas Vanagu centrālās valdes, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pārstāvji.

Īles nacionālais partizānu bunkurs ar „Latvijas Valsts meži” gādību tika atjaunots 2013.gada rudenī. Traģisko notikumu atceres pasākumā to iesvētīja bruņoto spēku kapelāns kapteinis Raimonds Krasinskis un mācītājs Valdis Berts.

Ar uzrunu un pēdējās kaujas rekonstrukcijas pieteikumu pasākumu noslēdza biedrības „Latviešu karavīrs” valdes priekšsēdētājs Normunds Jērums.

Baltijas valstīs lielāko bunkuru 1948.gadā Zebrenes pagasta Īles mežos izbūvēja apvienotās latviešu – lietuviešu grupas partizāni, lai turpinātu cīnīties pret padomju varu. 27 cilvēku lielo grupu vadīja gados jaunais komandieris Kārlis Krauja (īstajā vārdā Visvaldis Brizga).

Bunkura durvis apmeklētājiem ir atvērtas katru dienu, var apskatīt arī bunkura iekārtojumu un iejusties tā laika apstākļos. Iekšpusē redzama krāsniņa, galds, šauras lāviņas, uz kurām gulējuši partizāni. Pie bunkura jau 90. gados tika uzstādīts Baltais krusts, piemiņas akmens un granīta stēla.


Krievijas medijs aprej baltiešu nacionālos partizānus.

В Прибалтике отметили годовщину уничтожения организации «Лесные братья».

Попытки оправдания и героизации фашизма не ослабевают в странах Балтии. На литовско-латвийской границе разыграли странную реконструкцию событий 65-ти летней давности. В марте 49-го там была уничтожена крупнейшая группировка националистической организации «Лесные братья». Сотрудники народного комиссариата Внутренних дел  обнаружили бункер, в котором находились 30-ть нацистов. Но во время постановочного боя «Лесные братья» были представлены, как герои. Однако, достоверно известно, что во время Великой Отечественной войны «Лесные братья» сотрудничали с фашистской Германией и совершали диверсии против Советской власти в послевоенные годы.

Телеканал “Звезда”

В Прибалтике отметили годовщину уничтожения организации «Лесные братья». ВИДЕО

17 марта 2014, 23:19

На литовско-латвийской границе разыграли странную реконструкцию событий 65-ти летней давности. Во время постановочного боя «Лесные братья» были представлены как герои.

Подробнее »

March 18, 2014 Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, piemiņa, piemiņas vietas | Leave a comment

NKVD bandīti maskējušies par ukraiņu partizāniem

Raksts par to, kā Ukrainā partizānu kara laikā NKVD bandīti maskējās par ukraiņu partizāniem un terorizēja mierīgos iedzīvotājus.

Krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


БАНДИТЫ НКВД ПОД ВИДОМ ПАРТИЗАН УПА

О том, что спецслужбы СССР (НКВД-МГБ-КГБ) официально создавали бандитские отряды под личиной националистов и с целью агитпропа запугивали, истязали, убивали украинское население описано во многих свидетельствах, статьях и книгах. К сожалению, большинство из них издано на украинском языке. Небольшой пост в моем переводе из ЖЖ, лишний раз подтверждает, насколько циничной была советская власть вообще, и компартия в частности. Однако, сегодня как бы в независимой Украине по сей день симоненковцы под патронатом правящей партии регионов героизируют Сталина, реанимируют советскую символику и очерняют украинское национальное движение. То есть, наследники оборотней по сей день находятся у кормила власти и прославляют в Украине преступления палачей украинского народа

«В октябре 1942 года на Полесье созданы первые вооруженные отряды, что послужило началом создания Украинской Повстанческой Армии.

1. Для фиксирования этого исторического момента день 14-го октября 1942 года признается днем создания УПА.

2. Для чествования этого момента день 14-го октября, который совпадает с историческим казацким праздником Покровы, вводится как праздничный день УПА».

Постановление Украинского главного освободительного совета, который руководил повстанческим движением, от 30 мая 1947-го. Разрозненные отряды украинских партизан в единое партизанское войско – Украинскую повстанческую армию – начали объединяться осенью – в начале зимы 1942 года. Днем ее основания выбрали символическую дату. Размаха УПА стала приобретать с весны 1943-го. Действовала до середины 1950-х гг.

По состоянию на 26 июля 1945-го под видом отрядов УПА в Западной Украине действовали 156 специальных диверсионных групп московских спецслужб. Численность – 1783 человека. Они ликвидировали 1980 участников подполья, захватили живыми 1142 человека. Через неполных пять лет после завершения немецко-советской войны – состоянием на 20 февраля 1950-го – в западноукраинских областях действовали 19 чекистских спецгрупп, которые насчитывали 130 лиц.

На протяжении 1944–1953 годов советские карательные органы уничтожили приблизительно 153 тыс. участников и сторонников украинского подполья, около 134 тыс. – арестовали. Из западных областей УССР в Сибирь и на север СССР депортировали 66 тыс. семей – почти 204 тыс. украинцев.

158.82 КБ
Чекисты терроризировали население, маскируясь под отряды УПА

«Я считаю правильным создание спецгрупп из бывших бандитов, – заявил в мае 1945-го Никита Хрущев – тогдашний первый секретарь ЦК КП(б)У. – Нужно им дать одно конкретное задание, и когда его выполнят, можно сказать, что они свою вину искупили, и отпустить их». Было это во время выступления на совещании секретарей обкомов, начальников управлений НКГБ и НКВД западных областей УССР.

Уже больше года с Украинской повстанческой армией воевали советские регулярные части, партизанские отряды, отделы армейской контрразведки СМЕРШ, НКВД. Однако, наиэффективнейшие были созданы чекистами специальные агентурно-боевые группы. Под видом отрядов УПА и боевиков ОУН они терроризировали гражданское население – чтобы отвернуть его таким способом от украинского подполья.

Спецгруппы патронировались районными и областными управлениями НКВД и созданным в 1946-м Министерством госбезопасности УССР. Входили в них от трех до 50, а временами и больше лиц – как чекистов, так и бывших повстанцев, которые сложили оружие. Кое-кто из них поверил в обещанную амнистию, других советские спецслужбы завербовали после плена и пыток. Кто-то не выдержал издевательств над взятыми в заложники семьями, кого-то подкупили. Далее завербованные должны были доказать свою «преданность» советской власти. «Агенты-боевики получали задания проникать в ОУНовское подполье или в отряды УПА для захвата или физического уничтожения руководителей ОУН-УПА, – докладывал Лаврентию Берии в июле 1945-го нарком внутренних дел Украинской ССР Василий Pясный. – В тех случаях, когда агент-боевик, который влился в банду или подполье ОУН, не имел возможности физического уничтожения или захвата руководителя-ватажка, его заданием была компрометация вожака банды или местного подполья для усиления и активизации внутреннего разложения банды или местной организации ОУН».

Большинство советских документов о спецбоевиках НКВД-МГБ, которые действовали под видом украинских повстанцев, уничтожены в архивах КГБ 1990 года. На сегодня их найдено несколько десятков – прежде всего благодаря тому, что были распылены по разным фондам Отраслевого государственного архива СБУ и областных управлений СБУ, Центрального государственного архива общественных организаций, – прежний архив Института истории партии при ЦК Компартии Украины – и областных архивов.

«Особенность ОУН характеризуется прежде всего тем, что оуновцы, особенно их главари, являются опытными нелегалами и конспираторами, обладают большим многолетним опытом подпольной вражеской деятельности; они являются способными разведчиками, умеющими быстро перестраиваться в зависимости от складывающейся обстановки», – говорится в докладной записке, которую составил заместитель начальника Второго управления, контрразведки, МГБ УССР подполковник Леонид Пастельняк 25 сентября 1949-го. А далее писал: «В этой обстановке агентурно¬боевые группы очень часто приносят неоценимую помощь в чекистской работе по розыску и ликвидации оуновского подполья и его банд. Опыт по использованию специальных агентурно-боевых групп показывает, что их применение быстро дает эффективный результат при непременном условии глубокого знания агентурного дела, его фигурантов, все¬сторонне продуманных комбинаций и техники применения этих групп».

Далее на почти 90 страницах текста приводятся примеры «успешной деятельности» агентурно-боевых групп. Настоящий документ под грифом «Совершенно секретный» министр госбезопасности УССР генерал-лейтенант Сергей Савченко приказал переслать всем начальникам управлений МГБ западноукраинских областей. Вероятно – как инструкцию.

Вот один из примеров, которые подавал Пастельняк. 5 июня1949-го агент-боевик Дрогобычского управления МГБ «Данило» сообщил, что установил связь с местным руководителем ОУН по псевдо «Мико». Тот просил его приобщиться к снабжению продуктами подпольщиков. За неделю «Данило» донес, что получил от «Мико» пищу и должен передать их руководителям районного отряда ОУН. В управлении МГБ «Даниле» выдали дозу мишьяка. Которым агент обработал продукты и отнес подпольщикам. После этого пошел домой. Когда через час вернулся, то обнаружил отравленными руководителя пропаганды районного отряда ОУН «Мирона», руководителя вооруженной группы «Черногора» и санитарки районного отряда «Крестьянку». Служба безопасности ОУН схватила «Данила». На допросе тот заявил, что подпольщиков убил станичный «Мико». Того отстранили от работы, а на его место назначили «Данила».

«Чтобы проверить группу в бою, я решил с ней провести операцию по ликвидации группы «Арапа», – отчитывался своему руководству 3 января 1945-го руководитель чекистской спецгруппы из бывших подпольщиков майор Александр Соколов. – Мы на заре неожиданно окружили хату, где был схрон. Четверо бандитов было в хате, двое – в схроне, которые были в хате стали отстреливаться из пулеметов и автоматов. Мы их всех перебили, схрон забросали гранатами, где тоже убили двоих – хату сожгли. (…) В этой же операции мне сообщил нач. Коропецкого РО НКВД о том, что предсельсовета села Комарувка имеет тесную связь с местной боевкой «Трегуба» и ничего о появлении боевки «Трегуба» в селе не сообщает. Взяв на прикрытие роту автоматчиков, я сделал рейд в это село. Спецгруппой ночью мы вошли в село под видом банды, арестовали предсельсовета как СБ, обвинив его в том, что он выдал весь контингент (продуктовый налог – «Країна») Советской власти. Он нас уверял, что ненавидит Советскую власть и всегда помогает бандитам, назвал клички бандитов, с которыми он поддерживает связь. Мы делали вид, что его хотим повесить, но потом простили, дали ему 30 палок и ушли».

Купился на провокацию и глава сельсовета села Яблунив Станиславской области – нынешняя Ивано-Франковщина. Соколов продолжает: «Ночью мы вошли в село и спросили у предсельсовета, есть ли у него в селе лошади и повозки, оставленные каким-либо куренем. Тот нам ответил, что у него в селе есть 15 лошадей и восемь повозок, оставленных куренем «Резуна». Этих лошадей и повозки мы забрали, предсельсовета выдали расписку, что лошади и повозки забраны куренем «Быстрого» из станичного села (клички его не помню). Он стал с нами ругаться за лошадей, говоря, что он на нас пожалуется «Резуну», что мы забрали его лошадей. Тогда мы забрали его с собой, убили и бросили в колодец».

Впоследствии Соколов отвел свою спецгруппу к Черткову – райцентру на Тернопольщине – и передал местному оперуполномоченному НКВД. Такие переводы спецгрупп из одного района в другой практиковали часто – во избежание их разоблачения и ликвидации. «Когда я снова стал принимать группу, то увидал, что группа сильно разложилась, боевики стали воровать, ворованное продавать и пропивать, и спецгруппа стала иметь вид уголовной банды. Но все же это разложение имело и положительные стороны – на кражах и пьянках люди спаялись и желания бежать уже не было», – писал Соколов в том же рапорте. За достижения в борьбе с украинским подпольем руководство НКВД и Тернопольского обкома КП(б)У представили майора Соколова к награждению Золотой звездой Героя Советского Союза.

Бесчинства спецбoевок МГБ приобрели такой размах, что прокурор Украинского округа войск МГД полковник юстиции Григорий Koшapский в феврале 1949 года послал Никите Хpyщевy докладную записку «О фактах грубого нарушения советской законности в деятельности т. н. спецгрупп МГБ». В частности, писал: «В марте 1948 года спецгруппа, возглавляемая агентом МГБ «Крылатым», дважды посещала дом жителя с. Грицки Дубовицкого р-на Ровенской области – Паламарчука Гордея Сергеевича, 62 лет, и, выдавая себя за бандитов «УПА», жестоко истязала Паламарчука Г.С. и его дочерей Паламарчук А.Г. и Паламарчук З.Г., обвиняя их в том, что, якобы они «выдавали органам МГБ украинских людей». «Крылатый» и участники его группы подвергали пыткам Паламарчук А. Г. и Паламарчук З.Г., подвешивали, вливали им в нос воду и, тяжко избивая, заставили Паламарчук З.Г. и Паламарчук А.Г. дать показания, что они с органами МГБ связаны не были, а, наоборот, были связаны с участниками украинского националистического подполья. Участники спецбоевки предупредили членов семьи Паламарчука о том, что если они посмеют заявить органам Советской власти о посещении их дома бандитами, то над ними будет учинена расправа».

В ночь на 22 июля 1948 года из села Подвысоцке, в настоящее время Радивиливского района на Ривенщине, спецгруппа вывела к лесу местного жителя Федора Котловского. Его «участники спецгруппы подвергали пыткам, обвиняя в том, что у него в доме часто останавливаются работники из числа совпартактива, и в том, что якобы он выдавал органам Советской власти бандитов. Эти провокационные действия преследовали цель: путем истязаний и угрозы лишения жизни, заставить Котловского дать показания, что он является врагом Советской власти. В результате истязаний Котловский находился на излечении в больнице с 27 июля по 27 августа 1948 г. По заключению больницы, Котловскому Ф.Л. были нанесены тяжкие телесные повреждения, с явлениями сотрясения мозга и омертвлением мягких тканей тела».

За сутки чекистские боевики забрали в лес 17-летнюю Нину Рипницкую из того же села. Стали истязать: «Допрашивая Репницкую, участники спецгруппы тяжко ее избивали, подвешивали вверх ногами, вводили в половой орган палку, а затем поочередно изнасиловали. В беспомощном состоянии Репницкая была брошена в лесу, где ее нашел муж и доставил в больницу, в которой находилась продолжительное время на излечении».

Напоследок прокурор Кошарский отмечал: «Как показывают факты, грубо провокационная и не умная работа ряда спецгрупп и допускаемые их участниками произвол и насилие над местным населением не только не облегчают борьбу с бандитизмом, а, наоборот, усложняют ее, подрывают авторитет советской законности… Из приведенных выше примеров видно, что действия т.н. спецгрупп МГБ носят ярко выраженный бандитский, антисоветский характер и, разумеется, не могут быть оправданы никакими оперативными соображениями».

Сетовал на спецгруппы и министр внутренних дел УССР Тимофей Строкач, бывший руководитель Центрального штаба партизанского движения. «За последнее время зарегистрирован ряд случаев, когда лица, состоящие в агентурно-оперативной сети органов МГБ западных областей Украины, являлись организаторами и участниками грабительских групп, – писал 9 июня 1949 года в докладной записке министру внутренних дел СССР Сергею Круглову. – Работники МГБ вручают им оружие. Тех, кто имеет связь с преступниками, не контролируют, не воспитывают, в результате чего они, действуя под видом ОУНовских бандитов, занимаются грабежами и кражами у мирного населения».

После боев и карательных акций тела убитых воинов УПА чекисты везли к райотделу или областному управлению НКВД или МГБ. Там проводили опознание – приводили родственников, захваченных в плен подпольщиков, или местных жителей. Убитых фотографировали и составляли протокол опознания. Тела оставляли лежать для запугивания местного населения, а затем «негласно погребали». Места захоронений были засекречены.

текст: Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, фото: Центр досліджень визвольного руху / cdvr.org.ua

Источник: Gazeta.ua

March 7, 2014 Posted by | 2. pasaules karš, KGB, nacionālie partizāni, Vēsture, čekisti | Leave a comment

Īles nacionālo partizānu bunkurs atkal atvērts apmeklētājiem

Publicitātes fotoPublicitātes foto

Pēc vērienīgiem atjaunošanas darbiem apmeklētājiem valsts svētku priekšvakarā atkal ir atvērts Īles nacionālo partizānu bunkurs – viens no populārākajiem apskates objektiem Dobeles novadā, portālu “LA.lv” informēja Dobeles novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Anita Banziņa.

Viņa klāsta, ka Baltijas valstīs lielāko bunkuru 1948. gadā Īles mežos izbūvēja apvienotās latviešu – lietuviešu grupas partizāni, lai cīnītos pret padomju varu. Jau pēc gada bunkurs tika saspridzināts.

1992. gadā zemessargi kopā ar “Daugavas vanagiem” un patriotisko organizāciju pārstāvjiem atraka saspridzināto bunkuru, bet kaujas 60. gadadienā 2009. gadā bunkurs atjaunots tieši tāds, kāds tas bija pirms saspridzināšanas. Taču pērn vienā no bunkura stūriem iebruka mitruma dēļ sapuvušie baļķi, un drošības apsvērumu dēļ to apmeklētājiem slēdza.

Šovasar ar VAS “Latvijas Valsts meži” finansējumu atsākta bunkura atjaunošana – to izbetonēja, izveidoja vēdināšanas sistēmu un izbūvēja garo eju, kas iepriekš nebija atjaunota.

“Bunkura durvis atkal ir atvērtas katru dienu, lai var apskatīt arī bunkura iekārtojumu un iejusties tā laika apstākļos. Iekšpusē redzama krāsniņa, galds, šauras lāviņas, uz kurām gulējuši partizāni, Īpašos gadījumos bunkuram tiks nodrošināta arī strāvas padeve, taču ikdienā apmeklētājiem tumšajā bunkurā tomēr noderēs lukturīši,” norāda Banziņa.

Pie bunkura jau 90. gados uzstādīts Baltais krusts, piemiņas akmens un granīta stēla. Atjaunošanas darbu laikā sakārtots arī automašīnu stāvlaukums un gājēju taka līdz bunkuram.

November 15, 2013 Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, piemiņas vietas | Leave a comment

Nacionālajiem cīnītājiem Jūrmalā savs vilnis

Sestdien, 27.jūlijā, ar Jūrmalas pašvaldības atbalstu Kauguros pie Brīvības cīnītāja Paula Zoltes pieminekļa savā gadskārtējā saietā pulcējās 
nacionālie partizāni un leģionāri. 
Parunāt, paklausīties patriotiskas dziesmas, pašiem padziedāt, piesēst un pamieloties ar Latvijas armijas lauka virtuves maltīti.

Kā jau ierasts šādās reizēs, trūkties dabūja pretnacionāli aktīvisti. Tā divi – Rīgas mērs Nils Ušakovs un 130. latviešu sarkano strēlnieku korpusa veterāns Alberts Pāže – Nacionālo karavīru apvienības vadītāja Ojāra Stefana uzrunā tika nodēvēti par vēstures kropļotājiem. Pirmais – par nacionālo cīnītāju pielīdzināšanu fašistiem, otrais – par nacionālo partizānu dalītāju cīnītājos un bandītos, kas sev un citiem sarkanajiem grib no Valsts prezidenta izlūgties nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, par ko pie pensijas nāk klāt 50 lati.

“Var jau Pāže par nacionāliem partizāniem daudz ko runāt, bet tad lai viņš pasaka, ka čeka izveidoja deviņas nacionālo partizānu viltus grupas, lai kompromitētu un grautu īsto nacionālo partizānu darbību. Jāņem vērā arī tas, ka sākumā latviešu sarkanās armijas vienības komplektēja no cilvēkiem, kas palīdzēja iznīcināt Latvijas valsti un tautu. Cita lieta, ar cieņu izturos pret tiem nevainīgajiem, kurus 1944. un 1945. gadā iesauca sarkanajā armijā, tāpat kā daudzus leģionā. Lai Valsts prezidents piedod, bet man nekad nebūs nekas kopīgs arī ar sarkanajiem partizāniem, kas Latvijā tika iesūtīti no Krievijas,” teica O. Stefans.

Nacionālo karavīru biedrības vadītājs Edgars Skreija aicināja būt vienotiem nacionālas valsts vērtību aizstāvībā, lai ušakovi, pāžes un kabanovi būtu tālu no vēstures ratu griešanas.

Arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsvēra nacionālo vērtību nodošanas nozīmību nākamām paaudzēm, tikai tām pieplusoja vēl Eiropas vērtības, jo Latvijas teritorija ir Eiropa, ne Eirāzija.

Leģionārs, 19. divīzijas karavīrs Oļģerts Mentelis, pauda uzskatu, ka visām Baltijas valstīm vislielāko vērību vajag pievērst zemessardzei – tikai tad ir cerības uz militāru drošību un neatkarīgu valstu pastāvēšanu.

Latvijas armiju saietā pārstāvēja sauszemes spēku brigādes komandieris pulkvedis Mārtiņš Liberts, politiķus – Kārlis Šadurskis un Aleksandrs Kiršteins.

July 29, 2013 Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, piemiņas vietas | 2 Comments

Notikumi Limbažos 1941. gada 4. jūlijā

http://www.nacionalaapvieniba.lv/nodalu_raksti/velreiz-par-notikumiem-limbazos-1941-gada-4-julija/

Sarkanās armijas vienības no Limbažiem aizbēga 1941. gada 24. jūnijā. Līdz 27. jūnijam pilsēta praktiski atradās vietējo sarkano aktīvistu un strādnieku gvardu pārvaldē. Šajā laikā notika vietējo iedzīvotāju aresti, uz aizdomu pamata par „vāciešu gaidīšanu” u.tml. Viens no apcietinātajiem bija Limbažu pareizticīgo draudzes priesteris Dmitrijs Okolovičs — nacionāli noskaņots cilvēks, kuru arestēja naktī uz 25. jūniju. Nākamajā dienā viņu atbrīvoja, jo miliči saņēma ziņas par „aizsargu uzbrukumiem”, un tobrīd nebija laika nodarboties ar apcietināto. Sava aresta iemeslu D. Okolovičs tā arī neuzzināja, jo 26. jūnijā, paklausot labvēlīgi noskaņota vietējā miliča Trēziņa brīdinājumam, steigšus atstāja Limbažus.

1941. gada 27. jūnijā Limbažos ieradās 30–45 miliči no Valmieras, kuri apvienojās ar vietējiem kolaborantiem, un izvietojās milicijas ēkā. Šajā laikā apcietināja vismaz 7 Limbažu iedzīvotājus, taču viņu vārdus nav izdevies noskaidrot.

Nākamajās dienās Limbažos ieradās 98. atsevišķā krasta artilērijas diviziona kolonna vairāk kā 400 jūrnieku sastāvā, kas bija atkāpies no Mangaļsalas caur Saulkrastiem un Skulti. Kolonnā bija vairākas kravas mašīnas ar pārtiku un munīciju, kā arī vairāki, lauciniekiem pa ceļam rekvizēti, zirgu pajūgi. Tajos veda ievainotos un slimos jūrniekus. Starp Jelgavkrastiem un Limbažiem karavīri saņēma ziņas no komunistiski noskaņotiem iedzīvotājiem, ka Stūrīšu pienotavā, iespējams, kāds slēpjas. Tuvojoties pienotavai, bija redzami bēgoši cilvēki, uz kuriem jūrnieki atklāja uguni, nogalinot pienotavas vadītāju Nikodemu Repši. Nav nekādu pierādījumu tam, ka šis cilvēks būtu partizāns. Jādomā, ka notika civiliedzīvotāja slepkavība — viena no daudzajām, kādas „iezīmēja” Sarkanās armijas un vietējo kolaborantu atkāpšanās ceļu Latvijas teritorijā…

Limbažos jūrnieki uzturējās dažas dienas, lai atpūstos un aprūpētu ievainotos. Pēc tam kolonna devās tālāk, ar mērķi sasniegt Pērnavu un tālāk arī Ļeņingradu.

Sākot ar 1941. gada 30. jūniju, Limbažu un apkārtējos pagastos sākās aktīva nacionālo partizānu darbība. Tūjas pagastā 30 jūnijā tika izdemolēta izpildkomiteja un nošauts vietējais milicis. Netālu no Vitrupes pagasta izpildkomitejas partizāni apšaudīja sarkanos gvardus, kuri smagajās mašīnās devās uz pagastu, lai tvarstītu „pretpadomju elementus”. Diemžēl sabojājās smagais ierocis (patšautene vai ložmetējs), un partizāniem nācās atkāpties. Strādnieku gvardes dalībnieki uz aizdomu pamata arestēja un Valmieras čekistiem nodeva 8 Tūjas un Vitrupes pagastu iedzīvotājus.

Apcietināšanas turpinājās arī citos pagastos, kā arī pašos Limbažos. Vismaz vienu arestēto partizāniem izdevās atbrīvot, sašaujot konvoja mašīnai riepas. Strādnieku gvardi mēģināja partizānus izsekot, taču neveiksmīgi. Vienlaikus starp Limbažiem un Valmieru tika pārtraukti telefona sakari, nozāģējot telefona stabus. Minētie notikumi risinājās laikā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam, taču precīzs datums nav zināms.

1941. gada 2. jūlijā Limbažu miličus un strādnieku gvardus, ar fiktīvas informācijas palīdzību, izdevās „izmānīt” no pilsētas. Viņiem paziņoja, ka partizāni uzbrukuši Katvaru pagasta izpildkomitejai, taču tas neatbilda patiesībai. Īstenībā ieņemta bija Pociema pagasta izpildkomiteja, un apkārtnē bija izvietoti partizānu slēpņi. No tiem viņi uzbruka strādnieku gvardiem un miličiem, kuri, sapratuši, ka Katvaros „viss mierīgi”, devās Pociema virzienā. Tika sašauta sarkano automašīna, krita miliči Jānis Bērziņš un Viktors Rantiņš, bet strādnieku gvardu Oļģertu Feldmani ievainoja. Pārējie atkāpās uz Limbažiem.

Pilsētā joprojām „valdīja” padomju vara, un 4. jūlijā bija ieplānotas Pociema apkārtnē kritušo bēres. Taču 3. jūlijā Limbažu luterāņu kapsētā sāka pulcēties apkārtējo pagastu nacionālie partizāni, kuru skaits sasniedza 50 cilvēkus. Viņi gatavojās izlūkot pretinieka spēkus un uzsākt uzbrukumu pilsētai. Tomēr tik lielas ļaužu grupas koncentrēšanas vienā vietā nepalika nepamanīta. Tādēļ strādnieku gvards Semjonovs tika aizsūtīts uz kapsētu, lai noskaidrotu tur notiekošo. Partizāni viņu sagūstīja, taču Semjonovs mēģināja bēgt, un tika nošauts.

Vienlaikus 3. jūlijā Limbažos negaidīti atgriezās daļa jūrnieku, par kuriem minēts iepriekš. Ir divas versijas par to, kādēļ viņi šādi rīkojās. Pirmā: Limbažu izpildkomitejas priekšsēdētājai Zelmai Zvaigznei izdevās nosūtīt viņiem ziņu ar trauksmes signālu. Acīmredzot saistībā ar potenciālo partizānu uzbrukumu pilsētai. Otrā: jūrnieku kolonnu apšaudījuši partizāni, nogalinot vismaz vienu cilvēku, un tika pieņemts lēmums atgriezties pilsētā, lai atriebtos „fašistiem”.

Diemžēl nav zināms, kura no minētajām versijām ir pareizā. Taču rezultātā 1941. gada 3. jūlijā notika nežēlīga un absolūti nepamatota izrēķināšanās ar Limbažu un tās apkārtnes iedzīvotājiem. To pat nenoteica kādi politiski vai ideoloģiski apsvērumi, bet gan naids un atriebības kāre.

Bojā gāja:

 • Teodors Brīvulis — Limbažu skolotājs, kura mājā atrada aizsarga formas tērpu, kura īpašnieks bija cits cilvēks;
 • Jānis Ozoliņš — bijušais pilsētas nodokļu inspektors, kurš tobrīd viesojās T. Brīvuļa mājā, ar to pašu kļūdams par „aizdomās turamo”;
 • Ida Miķelsone — zemniece, kura nevēlējās atdod bēgošajiem sarkanajiem aktīvistiem sienu no sava šķūņa;
 • Pēteris Miķelsons — I. Miķelsones vīrs, kura „noziegums” bija identisks;
 • Jānis Pokers — strādnieks, kurš pretojās tam, ka viņam atņem zirgu armijas vajadzībām;
 • Ernests Gertners — nav zināms, kādēļ viņu nogalināja;
 • Arvīds Francis — Nabes pagasta iedzīvotājs, kura „noziegums” arī nav zināms.

Zemniekam Jānim Vītolam laimējās — viņu ievainoja kaklā un noturēja par mirušu. Rezultātā viņam izdevās palikt dzīvam un liecināt par sarkano pastrādātajiem noziegumiem.

Paveikusi bezjēdzīgās slepkavības, jūrnieku rota atkal aizgāja no Limbažiem un izvietojoties pilsētas apkārtnē.

No Rīgas 1941. gada 3. jūlijā uz Limbažiem izbrauca 2 smagās automašīnas ar 54 nacionālajiem partizāniem. Tie bija 24. Teritoriālā korpusa karavīri un virsnieki, kuri bija pārtraukuši dienestu Sarkanajā armijā, nevēlēdamies atkāpties uz PSRS vai karot padomju pusē. Šo grupu vadīja pulkvežleitnants Arvīds Reke. Pēc aculiecinieku stāstītā, pie mašīnām bija piestiprināti Latvijas karogi, un šo cīnītāju parādīšanās apdzīvotajās vietās tika uzņemta ar sajūsmu. Ceļā viņiem pievienojās daudzi brīvprātīgie, kā arī notika apvienošanās ar citiem nacionālajiem partizāniem. Piemēram, Liepupes pagastā viņi sastapās ar kapteiņa Lūša vadīto grupu, kuru veidoja Atsevišķā sakaru bataljona bijušie karavīri. Kaprāļa Smiltēna grupa ar vieglo tanketi ieradās palīgā no Krimuldas.

Nonākot pie Limbažiem, partizāni sadalījās divās grupās, un 1941. gada 4. jūlija pievakarē sāka uzbrukumu. Pilsētā vispirms iebrauca tankete, kurai sekoja 11 karavīri bijušā Jātnieku pulka virsleitnanta Jura Brunovska vadībā. Pie dzelzceļa stacijas grupa nokļuva krustugunīs, un J. Brunovskis krita. Smagi ievainoja kaprāli Zirni, bet vieglāk — kareivi Grīnbergu. Tomēr partizāniem izdevās nocietināties kādā ēkā. Atšaudoties viņi atkāpās un ieņēma pozīcijas Limbažu nomalē esošajos mazdārziņos.

Vienlaikus kapteiņa Lūša vadītā grupa intensīvi apšaudīja Limbažu milicijas ēku Jūras ielā 35, kurā atradās strādnieku gvardi un miliči. Ieeju sargāja divi jūrnieki ar patšautenēm, taču partizāni izmantoja savā rīcībā esošos mīnmetējus. Daļu pilsētas viņiem izdevās ieņemt, un virs Limbažu dzelzceļa stacijas tika pacelts Latvijas karogs. Apšaudē pie milicijas ēkas krita vairāk kā 20 miliči un strādnieku gvardi, bet ~10 tika ievainoti. Šajā vietā krita arī 2 jūrnieki.

Diemžēl pilsētai uzbruka jūrnieku vienības, kuras bija apvienojušās ar Sarkanās armijas majora Oļģerta Krastiņa vadīto robežsargu grupu, kas bija atkāpusies no Rīgas 30. jūnijā. Kauja norisinājās apmēram 2 stundas, un pēc tam partizāni atkāpās, jo viņiem trūka munīcijas. Tas daļēji izskaidrojams arī ar papildspēku ierašanos, jo daudzi vietējie iedzīvotāji bija slikti apbruņoti. Kaujas intensitātes mazināšanos izmantoja arī pretinieki, lai izsauktu no Limbažu slimnīcas ārstus ievainoto pārsiešanai. Savukārt pulkvežleitnants Reke steidzās uz Rīgu pēc papildus munīcijas un ieročiem. Naktī uz 5. jūliju partizāni saņēma 5 ložmetējus, 6 patšautenes, 1 kājnieku lielgabalu, 1 zenītložmetēju, ~200 šautenes un ~20 000 patronu. Kopā ar papildspēkiem partizānu skaits tobrīd sasniedza vismaz 220 cilvēkus.

5. jūlija rītā atsākās kaujas, un drīzumā pilsēta bija atbrīvota. Jūrnieki, strādnieku gvardi un miliči, kuriem bija izdevies palikt dzīviem kaujas laikā bēga no Limbažiem, izmantojot jebkuru pieejamo transportu. Viena smagā automašīna tika sasista netālu no pilsētas, jo ietriecās telefona stabā. Transporta „jautājumu” atrisināja, rekvizējot Limbažu ugunsdzēsēju automašīnu. Rezultātā lielākajai daļai komunistiskā režīma kolaborantu un militārpersonu izdevās aizbēgt.

Limbažu kaujā krita sekojoši nacionālie partizāni:

 • virsleitnants Juris Brunovskis;
 • leitnants Erhards Kondrāts;
 • virsnieka vietnieks un inženierzinātņu students Voldemārs Lauva;
 • virsnieka vietnieks Ignats Vidmonts;
 • Siguldas kājnieku pulka kaprālis Konrāds Dīckalis;
 • partizāns Artūrs–Oskars Ranne.

Ievainoti:

 • kapteinis Ķeselis;
 • leitnants Leimanis;
 • kaprālis Zirnis;
 • kareivis Andrejs Bērziņš;
 • kareivis Grīnbergs;
 • aizsargs Vilhelms Bodnieks.

Vairāki partizāni minēti kā „bez vēsts pazuduši kaujas laikā”:

 • kareivis Mucenieks;
 • kareivis Mednis;
 • kareivis Irbītis;
 • jaunkareivis Birnbaums;
 • jaunkareivis Stepanovs;
 • partizāns Melnalksnis.

Kauju laikā gāja bojā arī vairāki civiliedzīvotāji, kuri nokļuva apšaudē:

 • akmeņkalis Teodors Jansons;
 • strādniece Katrīne Krūmiņa;
 • strādniece Emīlija Pāvula.

Pretinieku puses zaudējumi tiek lēsti: ap 46 kritušo un apmēram tikpat daudz ievainoto. Iespējams, šie skaitļi nav absolūti precīzi, taču noteikti nav mazāki par partizānu zaudējumiem.

Kauja par Limbažiem bija latviešu mēģinājums juceklīgajā divu okupāciju maiņas brīdī pārņemt savu zemi savā varā. Diemžēl ne militārā, ne politiskā situācija to neļāva attīstīt tālāk. 10. jūlijā pilsētā ienāca vācu karaspēka vienības un tika izveidota vāciešiem pakļauta militārā komandantūra. Sapni par brīvību un savas valsts neatkarību latviešiem nācās noglabāt dziļi sirdī uz daudziem gadiem.

Mag. hist. Inese Dreimane, Okupācijas muzeja krājumu darbiniece

July 23, 2013 Posted by | 2. pasaules karš, mežabrāļi, nacionālie partizāni, pretošanās | Leave a comment

%d bloggers like this: