Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss

Tukuma muzeja projekts “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”

Agrita Ozola, 12.05.2015. http://goo.gl/W4TqN6

Eiropas muzeju organizāciju tīkls (NEMO) ir izvēlējies Tukuma muzeja projektu “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” kā vienu no Eiropas muzeju paraugprakses labākajiem piemēriem un iekļāvis to īpašā brošūrā.

Pavisam izvēlēti 22 paraugprakses piemēri, no kuriem katrs pārstāv vienu Eiropas Savienības valsti.

Kā brošūras ievadā norāda NEMO priekšsēdētājs Deivids Vuillame, muzeji mūsdienu Eiropā ieguvuši nozīmīgu lomu. Saglabājot sabiedrības pamatvērtības un iesaistoties mūžizglītības procesā, tie ietekmē sabiedrības sociālo dzīvi un dod nozīmīgu ieguldījumu arī ekonomikā. Mūsdienās ir svarīgi ne tikai uzturēt muzeju kolekcijas, bet arī nodrošināt to visplašāko pieejamību un izmantošanu mūžizglītībā. NEMO uzskata, ka kolekcijas ir muzeju pamatvērtība, kas palīdz ļaudīm atrast savas saknes un palīdz veidot tautas identitāti. Mūsdienās digitalizācija ir viens no instrumentiem kolekciju plašākai izmantošanai un paver jaunas iespējas jaunu zināšanu un prasmju apguvē gan individuāli, gan sabiedrībā kopumā.

NEMO izvēlējies 22 tādus labās prakses piemērus no visas Eiropas, kas atspoguļo četras pamatvērtības, kas ir svarīgas muzeja nozarē tagadnē un nākotnē: kolekciju pieejamība un izglītība, sociālās un ekonomiskās vērtības, ilustrējot tās ar paraugprakses piemēriem no muzejiem visā Eiropā.

Tukuma muzeja projekts “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” izvēlēts, lai ilustrētu kolekcijas vērtību. Tukuma muzejā šobrīd glabājas 13 vēstules uz bērza tāss, kas rakstītas Gulaga nometnēs vai nometinājuma vietās Sibīrijā laikā no 1941 līdz 1956. gadam.

Kā zināms, Tukuma muzejs 2009. gadā sagatavoja pieteikumu visu Latvijas muzejos saglabāto Sibīrijā rakstīto vēstuļu uz bērza tāss iekļaušanai UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šobrīd nominācijā pavisam ietvertas 43 vēstules, kas glabājas 8 Latvijas muzejos: Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, Talsu novada muzejā un Tukuma muzejā.

Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss ir būtiska nozīme Latvijas vēsturē, jo tās ir padomju laikmeta un staļinisma perioda politisko represiju liecība un saistītas ar Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākajiem notikumiem: arestiem un masveida deportācijām, kas kvalificējamas kā cilvēktiesību pārkāpums. Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss ir unikāls vēstures avots, kas turklāt uzskatāmas par retumu, jo Latvijas muzejos nonākusi tikai neliela daļa no savulaik uzrakstītām vairākiem desmitiem tūkstošu līdzīgām vēstulēm. Tukuma muzejs uzskata, ka šai īpašas nozīmes kolekcijai jānodrošina visplašākā pieejamība.

Vēstules uz bērza tāss nav tradicionāla muzeju kolekcija, jo tā neatrodas vienuviet, bet gan 8 Latvijas muzejos. Katrs no šiem muzejiem nodrošina vēstuļu saglabāšanu un popularizāciju. Tukuma muzejs ir uzņēmies vadošo lomu vēstuļu autoru un adresātu likteņu izpētē un visas šīs savdabīgās kolekcijas pieejamības veicināšanā. Pētniecības procesā ir tapusi Agritas Ozolas (Tukuma muzejs) un Ritvara Jansona (Latvijas Okupācijas muzejs) grāmata “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941.-1956.” Tukuma muzejā sagatavota interaktīvā ekspozīcija “Vēstules nākamībai”, kas virtuālā versijā pieejama arī mājas lapā: www.tukumamuzejs.lv/virtuala-ekspozicija.

Tukuma muzejs sagatavojis arī ceļojošu izstādi četros komplektos – latviešu/angļu, angļu/franču, čehu un krievu valodā. Sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti S. Kalnieti, daudziem muzejiem un citām atmiņas institūcijām un vairākām nevalstiskām organizācijām šī izstāde jau eksponēta vairāk nekā 60 vietās 11 dažādās valstīs: ASV, Beļģijā, Čehijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Somijā. Patlaban izstāde apskatāma Latvijas Dabas muzejā, jūnijā tā jau ceļos uz EDSO mītni Vīnē, Austrijā, bet augustā – uz KGB muzeju Tartu, Igaunijā.

Daļa no Sibīrijā rakstītām vēstulēm uz bērza tāss ir digitalizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un pieejamas internetā Pasaules digitālajā bibliotēkā.

NEMO ir neatkarīga muzeju asociāciju un līdzīgu organizāciju apvienība, kas pārstāv Eiropas muzejus. Organizācijas mērķis ir apvienot muzejus un muzeju organizācijas, lai nodrošinātu to vietu apvienotās Eiropas kultūras procesu attīstībā, sekmēt muzeju savstarpējo bagātināšanos, palīdzēt muzejiem īstenot to kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāju lomu. NEMO darbojas arī Latvijas muzeju biedrība.

Tukuma muzejs pateicas visiem muzejiem, kas glabā Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss, šo unikālo vēstuļu autoriem un adresātiem un viņu tuviniekiem, kas tās saglabājušas un aktīvi palīdz pētniecībā un izglītojošo aktivitāšu organizēšanā, pašvaldībām, LR Kultūras ministrijai, Latvijas muzeju biedrībai, Latvijas nacionālajam arhīvam, kā arī UNESCO Latvijas nacionālajai komitejai par atbalstu šīs nozīmīgās kolekcijas pieejamības veicināšanā.

Brošūru skatīt šeit: www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMo_documents/NEMO_four_values_2015.pdf.

May 12, 2015 Posted by | piemiņa, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija, Vēsture | Leave a comment

Staļiniskais terors Sibīrijā 1928-1941

Staļiniskā terora Sibīrijā izpēte ir īpaši svarīga latviešiem, jo tā rezultātā tika noslepkavota apmēram trešā daļa tur dzīvojošo latviešu. Grāmatā atrodami arī to latviešu boļševiku vārdi, kuri paši darbojās represīvajā sistēmā, kura slepkavoja viņu tautiešus.

Šī 1997.gadā izdotā grāmata ir gan lasāma, gan lejuplādējama.
Raksts krievu valodā.
(Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Сталинский террор в Сибири. 1928-1941

(читать)  (скачать fb2)

http://coollib.net/b/276832

Аннотация
Настоящее издание представляет собой исследование характера и основных этапов репрессивной сталинской политики в условиях Сибири. Предпринята попытка восстановить обобщенную картину карательных действий большевистского режима в отношении различных групп населения и оппозиционных сил; исследуется процесс формирования системы ГУЛАга. Специальные разделы монографии посвящены анализу развития террора в Сибири в 1937–1940 гг.

Рецензенты: докт. ист. наук В.И. Исаев, докт. ист. наук И.С. Кузнецов.

April 7, 2015 Posted by | boļševiki, genocīds, grāmatas, gulags, komunisms, noziegumi pret cilvēci, nāves nometnes, PSRS, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija, Staļins, totalitārisms, Vēsture, čeka, čekisti | 1 Comment

Dzintra Geka: Jārunā arī par pagātnes sāpīgo mantojumu

Dzintra Geka: Tagad mums ir 14 deportācijām veltītas filmas, kurās redzamas gan 1941. un 1949. gadā izsūtīto liecības, gan Omskas, Tomskas, Krasnojarskas un citas izsūtījuma vietas. Dažkārt, filmējot liecinieku stāstus, saproti, cik vēsture var būt personiska.

Dzintra Geka: Tagad mums ir 14 deportācijām veltītas filmas, kurās redzamas gan 1941. un 1949. gadā izsūtīto liecības, gan Omskas, Tomskas, Krasnojarskas un citas izsūtījuma vietas. Dažkārt, filmējot liecinieku stāstus, saproti, cik vēsture var būt personiska.

Pirms 66 gadiem no Latvijas tika izsūtīti 42 tūkstoši cilvēku. Arī šogad, pieminot 1949. gada 25. martā izsūtītos, Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā tiks rādīta režisores Dzintras Gekas dokumentālās filmas “Tālā zeme – Sibīrija” 3. daļa “Maršruts: Amūras apgabals 1949”.

Kāpēc mums šādas filmas ir svarīgas?

Sākumā bija pārsimt aculiecinieku stāstu

Dzintra Geka: Aizsākot savu dokumentālo vēstījumu par represētajiem, gribēju dot sabiedrībai ziņu, ka 1941. gadā starp izsūtītajiem bija arī 4000 bērnu. Daļa no viņiem gāja bojā, bet pusotru tūkstoti 1946. gadā kā bāreņus atveda atpakaļ uz Latviju. Taču līdz 1949. gadam viņus visus izsūtīja atkal, un tā tas turpinājās arī pēc 1949. gada 25. marta līdz pat 1952. gadam.

Vācot materiālus filmai “Sibīrijas bērni”, vispirms savu stāstu par izsūtījumu man uzticēja kādi 180 cilvēki. Pēc tam daudzi zvanīja, rakstīja, nāca klāt uz ielas un sacīja, ka arī grib izstāstīt savas atmiņas. Nodibinājām fondu “Sibīrijas bērni” un braucām ekspedīcijās uz Krasnojarskas un Tomskas apgabalu – uz vietām, kur viņi dzīvojuši, kur miris kāds no tuviniekiem – visbiežāk māte, vecmāmiņa vai vecaistēvs.

Kad 2005. gadā jau bija intervēti vairāk nekā 700 cilvēku no 1941. gadā izsūtītajiem bērniem, sapratu, ka atmiņas, kas ierakstītas diskos un kasetēs, nevar vienkārši nolikt plauktā. Tās ir jāizdod grāmatā. Tāda ar 730 intervijām un fotogrāfijām par Sibīrijas bērniem iznāca 2007. un 2008. gadā. Tagad šo fonda “Sibīrijas bērni” izdoto grāmatu arī angļu un krievu valodā lasa gan rakstnieki, gan pētnieki.

Laiks neļāva gaidīt

Pēc filmas “Sibīrijas bērni” noskatīšanās cilvēki vaicāja, vai stāstiem par tiem, kuri palika Sibīrijā, būs turpinājums. Materiālu bija daudz, un gandrīz katru gadu tapa filma par 1941. gadā izsūtītajiem. Vēlāk sāka piepulcēties 1949. gadā deportētie.

Līdztekus darbam studijā kopā ar operatoru Aivaru Lubānieti turpinājām braukt pie izsūtītajiem un pierakstīt viņu atmiņas. Patiesībā gadsimtu mija bija pēdējais laiks, kad sākt intervēt 1941. gadā represētos, jo, lai arī daudzi no viņiem bija aktīvi, tomēr cienījamā vecumā.

Tagad, satiekoties ar ierakstu varoņu pēcnācējiem, viņi stāsta, ka vecāki jau ir mūžībā, bet intervija saglabājusies.

Reti kurš saviem bērniem to visu tā ir spējis izstāstīt. Vienmēr jau ir šaubas, vai kādu tas interesēs.

Arī Latvijas Televīzijā pirmajos gados nespēja saprast, kā tas var būt, ka filmām par Sibīriju ir tik daudz skatītāju – ik reizi no 150 līdz pat 190 tūkstošiem. Bet tas nozīmē, ka šīs atmiņas un arī izsūtījuma vietas cilvēkus interesē.

Vēsture ir jāskaidro

Kad mēs bijām bērni, pie mums nāca, kā smējāmies, “Saules kaujas dalībnieki” un revolūcijas laika „dinozauri”, bet tas atmiņā tik un tā ir palicis. Tagad mūsu fonda “Sibīrijas bērni” pārstāvji un 1941. gadā izsūtītie bērni brauc uz skolām. Skolēni nāk un redz dzīvo stāstījumu, kas ir iedarbīgāks nekā dažas rindiņas mācību grāmatā. Un tad jau daudzi atceras, ka arī viņu rados ir bijuši izsūtītie un stāstus par to, kā piederīgie viens otram palīdzējuši izglābties.

Protams, kopš 2001. gada, kad bija gatava pirmā filma par Sibīriju, situācija ir mainījusies. Vismaz skolās tiek stāstīts un rādīts par represijām, bet nekādas grēksūdzes jau sabiedrībā nav bijis.

Arī tas ir kauns, ka vienreiz nevar skaidri pateikt, kas tad tas īsti bija, ko pieminam 16. martā. Ap šo politizēto datumu plēšas trīs vai četras nometnes. Un tas ir nožēlojami un apkaunojoši pret šiem vecajiem cilvēkiem, kurus vai nu kā jauniešus iesauca vācu armijā, vai ielika vagonā un aizsūtīja darba dienestā līdzīgi kā bērnus uz Sibīriju. Kur tad ir viņu vaina? Vai tā, ka viņi to visu pārdzīvoja, mēģinot izdzīvot un paglābties, arī citiem palīdzot palikt dzīviem un varbūt nokļūt atpakaļ uz Latviju? Vai tas ir klasificējams kā noziegums pret cilvēci?

Kad pabeidzu pirmo filmu par Sibīrijas bērniem, domāju, ka tas daudzus rosinās aizbraukt uz Sibīriju vēl kaut ko izpētīt, bet nekas tāds nenotiek, un filmu, ar ko salīdzināties, nav. Ir labi, ka pēc daudziem gadiem top Viestura Kairiša filma “Melānijas hronika”.

Filmējot “Sibīrijas bērnus”, ļoti sāpīgi bija dzirdēt intervējamos bieži sakām, ka tēvu pēdējo reizi redzējuši stacijā uz perona. Tā es nolēmu parādīt, kur tēvi palika Soļikamskā un Vjatlagā, kad izdzīvoja tikai astoņi procenti uzsūtīto un bojā aizgāja 2600. Bet tā taču bija mūsu vīru izlase – ministri, skolotāji, baņķieri! Tā tapa filma “Kur palika tēvi?”.

Laiki mainās arī Krievijā

Krievijā pilsētu un apgabalu administrāciju attieksme pret represēto lietām ar katru gadu kļūst arvien sliktāka. Cilvēki tā kā baidās pieminēt staļiniskos noziegumus un no tiem norobežojas. Ja 90. gadu vidū bija atvērti arhīvi, nu tie ir slēgti. Reiz Tālajos Austrumos vietējo represēto biedrības vadītājs stāstīja, ka arhīvus nācies slēgt, jo represiju upuru pēcnācēji no dokumentiem uzzināja arī to cilvēku vārdus, kuri īstenoja represijas un nodeva līdzcilvēkus, un sāka izrēķināties ar viņu pēcnācējiem.

Protams, ik gadu bojā gājušo piederīgie brauc uz Sibīriju, uz tuvinieku kapavietām, citādi arī mūsu filmēšanas grupa nekad netiktu ielaista nedz Taimiras apgabalā, nedz Noriļskā vai Vjatlaga teritorijā, kur joprojām ir 5000, vai Permas apgabalā, kur 40 procenti iedzīvotāju ir ieslodzītie. Mums ir palīdzējusi Latvijas vēstniecība, kas Krievijas pusei atgādina par starpvalstu vienošanos par kapu apmeklēšanu. Atsaucīgs ir bijis Kirovas apgabala mērs un citi, jo Krievijā tāpat vien nevar paņemt kameru, mikrofonu un doties intervēt.

Varbūt iemesls, kāpēc man Krievijas vīza ik gadu tiek atjaunota, ir tas, ka manās filmās nav diktora teksta – runā tikai cietušie vai aculiecinieki, arī paši sibīrieši. Tas var patikt vai nepatikt, bet filmas ir laikmeta liecības, jo pat Krievijas muzejos liecību par izsūtītajiem nav, aizbildinoties, ka šis periods pagaidām netiek pētīts. Latvieši, kuri savulaik devās apgūt Sibīrijas zemi, tika iznīcināti 1937. gadā lielā terora laikā, bet arī šo staļinisko represiju liecību nav. Laiks ir apstājies pie pilsoņu kara.

Atmiņas neesot nedz māksla, nedz vēsture

Vēsturnieki uzsver, ka cilvēku atmiņas neesot tik precīzs laika atspoguļojums kā vēsturnieku pētījums, kas dod precīzu formulējumu. Taču lai akadēmiķi un vēsturnieki dzīvo savu dzīvi, bet cilvēki savējo. Tā jau ir tā patiesā vēsture. Viena lieta ir izlasīt divus trīs atmiņu stāstus, bet, ja tādu ir simtiem, tad vēsturiskā aina ir daudz precīzāka. Arī visas atmiņas nekad nebūs vienādas, jo katra cilvēka dzīve ir vienreizēja un unikāla.

Jau divus gadus strādāju arī pie filmas “Dieva putniņi” par latviešiem pārvietoto personu nometnēs Vācijā. Man tas šķita interesanti tāpēc, ka izsūtīto saietos nāk arī cilvēki, kuri no ārzemēm – Vācijas, Anglijas, Kanādas, ASV – ir pārcēlušies uz Latviju. Sākumā domāju, ko viņi daudz saprot no Sibīrijā pārdzīvotā. Taču viņi bija tie, kuri bēga uz Rietumiem no “baigā gada” šausmām, ko bija pieredzējušas viņu ģimenes.

Gan tā tautas daļa, kas savus tuviniekus zaudēja Sibīrijā, gan tā, kas kā bērni bija spiesti bēgt prom no savām mājām, ir Latvijai lielākoties zudusi, tāpat arī daļa viņu bērnu un mazbērnu. Tāpēc “Dieva putniņi” ar savu varoņu likteņu līdzību ir loģisks turpinājums “Sibīrijas bērniem”. ”

Iepriekš:

Arī Pierīgā demonstrēs dokumentālo filmu Kur palika tēvi?

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi Pierīgā

March 26, 2015 Posted by | Ekspedīcijas, Filmas, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija, Vēsture | Leave a comment

Vecticībnieku bēgļi no boļševiku varas Sibīrijā

Kā 1950-tajos gados Sibīrijas bezgalīgajā taigā atrada un represēja tos, kas bija tur aizbēguši, lai tiem nebūtu jāatsakās no savas pārliecības, pakļaujoties boļševiku uzspiestajai kārtībai.

Krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


http://ttolk.ru/?p=22323

Разгром старообрядческих скитов в Дубчесе в 1951 году

 

Пропаганда уверяет, что после начала 1940-х Сталин повернулся лицом к Церкви. Но разрешение на веру было даровано только официальной РПЦ и её пастве. Все же остальные верующие продолжали оставаться под давлением власти. Как один из примеров – разгром МВД старообрядческих скитов в 1951-м в Дубчесе Красноярского края.

В 1937-1940 годах старообрядцы-беспоповцы часовенного согласия Курганской области Шадринского уезда бежали от коллективизации и колхозов в Томскую тайгу, в Чулымский край, где основали селения на обских притоках – Парбиг и Парабель. Вскоре их обнаружили геологи и, справедливо полагая что те доложат о беглецах в НКВД, старообрядцы бросили освоенные земли и продолжить эмиграцию на левые притоки Енисея.

(Вверху на фото: Захваченные милицией в 1951 году черноризицы и послушницы женских скитов Дубчеса)

В 1941-42 годах советская власть дошла и туда, и они вновь тайно продвигаются вглубь Енисея. Старообрядцы эмигрируют на левобережье Нижнего Енисея, на реку Дубчес. Точнее – на водораздел Дубчеса и Елогуя (более северного левобережного притока Енисея). В этих местах и старообрядцы-беспоповцы основали скиты, а также и маленькие семейные поселения – «заимки». Единственная деревня на Дубчесе имела статус столицы республики староверов – Сандакчес. Республика была демократической – все важные решения принимались большинством общины, но право вето на волеизъявление народа имел совет начётчиков из семи человек – самых уважаемых членов общины. Правда, вече повторным голосованием в 2/3 голосов могло это вече преодолеть.

Республика Дубчес просуществовала всего около 8 лет. В 1951 году скиты были обнаружены МВД, разгромлены, а их обитатели – арестованы. Главного начётчика – отца Симеона и еще 32 человека обвинили в антисоветской агитации и создании «нелегального антисоветского формирования» (имелись в виду скиты); в 1952 году суд вынес им обвинение по ст. 58, ч. 2 и 58 УК РСФСР. О. Симеон получил 25 лет исправительно-трудового лагеря и 5 лет поражения в правах. Он не дожил до освобождения и скончался в Озерлаге в августе 1954 года, отказавшись, по свидетельству старообрядцев, принимать лагерную пищу. Остальные старообрядцы получили от 10 до 25 лет ГУЛАГа.

(Подследственные: игумен о. Симеон – слева и о. Антоний, 1951 год) Существует старообрядческое предание о том, как происходил разгром скитов. Милиционеры в зимнее время были заброшены в близлежащие заимки с помощью вертолетов и стали пытать жителей заимок, чтобы те открыли местонахождение скитов. После долгих физических и психологических истязаний им удалось выяснить расположение скитов. Придя туда, они какое-то время жили в кельях верующих, подвергнув тех изощрённым пыткам. Например: отцов раздевали и, нагишом запрягая в сани, ездили на них наперегонки, стегая кнутами из ветвей. Пока не наступило половодье, каратели находились в скитах, резали рабочий скот. После того как прошёл лед, милиционеры приказали отцам срубить плоты и стали их сплавлять по реке Дубчес. Уходя, каратели подожгли все деревянные строения, оставив после себя разоренное пепелище.

Спаслись лишь немногие старообрядцы, сумевшие весной убежать в тайгу. И именно они впоследствии стали возрождать жительство на Дубчесе. В их числе был Афанасий Герасимович Мурачёв, который позже описал эти события в берестяной книге. Остальные, те, кто не смог убежать, были вывезены в красноярские тюрьмы.

Менее апокрифические записи о погроме в Дубчесе оставил и Афанасий Герасимов. Правда, они были записаны гораздо позднее, чем у Мурачёва – в конце 1980-х.

Он родился в 1916 году на Алтаем, с 1929 года его семья вынуждена была несколько раз тайно переселяться, спасаясь от ужасов коллективизации, особенно кровавых в этом регионе. С 1947 года Афанасий Герасимов провёл несколько лет в упомянутой скитской общине; в 1951-м он был захвачен вместе с другими верующими, но ему удался смелый побег.

«В 1947 году я пожелал в Дупческий скит под управление отца Симеона, у меня врождённое было желание, чтоб сколь возможно больше прочитать книг церковного содержания. В свободные часы читал днями и вечерами; я всегда уходил последний с читального стола. Старцы заметили моё страстное увлечение к чтению, стали мне претендовать, и отец Симеон, узнав, стал говорить: Ты, Афанасий, братию обидишь, один вечеруешь, братский труд лучину жгешь (освещались березовой лучиной). Я говорю: Отче, я сам буду для себя лучину готовить. Он говорит: Да, наверно, ночное правило не молишься. Я говорю: Отмаливаю как положено.

(Арестованные обитательницы Дубчесских скитов. Слева – направо: матушка Валентина (Вера Григорьевна Тюрина), игуменья матушка Тавифа (Татьяна Михайловна Людиновскова), матушка Флена (Татьяна Кондратьевна Шабаршина)

Отец Симеон следил за нравственностью каждого и не любил, если кто якается и хвастает, делал замечание и предлагал скромность и смирение. Предлагал книги читать посменно, если две-три беседные или исторические, то потом детельные и нравственные. Он говорил: Беседные и исторические книги высят и гордят человека, что для нас опасно и вредно, а детельные книги смиряют, вразумляют и душевную красоту предают.

Мои родители были от общества духовно понимающих о пророках и об Антихристе, и я был такой же по наследству. Но когда познакомился с отцом Симеоном, он мне раскрыл все эти тайники, плутовство и лукавство, с тех пор я стал чувственно понимающий о временах. И теперь мне кажется, что я как будто родился и жил в подполье, а он меня вывел на електрический свет. Как я увидел его глубокое знание и начитанность, полностью отдался ему в научение, стал изучать Апокалипсис и библейское пророчество, а он охотно занимался со мной, смотря на мое кипячее желание. За четыре года при его коленях я успел схватить самое важное и нужное для меня. Я был рад до глубины души, что он так ясно мне раскрыл пророчество о последних временах.

В 1949 году самолёт часто летал над скитом и бывало садился на озеро километров около 30, он завозил Новосибирскую экспедицию. В осеннее время двое к нам пришли, продневали и ушли. А потом пришли вторые двое, у нас расположились с приборами; они измеряли давление воздуха на возвышенных горах, они нам так говорили. Ночевали у нас 4 ночи, проверяли приборы утром, а потом я проводил их на Тогульчес. Там к ним прилетал самолёт, бросал им продукты и обувь.

В этот год у нас в скиту иконы стали извещать, стали почикивать, пощёлкивать. У старцев на сердце стало волнение, говорят, что-то иконы извещают. Сперва было реже, а потом чем далее, стало повторяться чаще, каждый день пять-шесть раз щёлкнут иконы, особенно древние. Таких извещений в благополучное время не бывает.

А из миру доносились разговоры от ближайших жителей: Начальство говорили, что надо проверить Дупчес, надо Дупчес просеять. И еще разные подобные намёки давали. Это было год, два и три, но всё, казалось, проходило, но если чему быть, то близилось и наступило.

(Фигурировавшие на процессе 1951 года в Красноярске «вещественные доказательства» антисоветской деятельности старообрядцев-часовенных, захваченных в молельных скитах Дубчеса)

На третий день после Благовещения Пресвятые Богородицы, 28 марта, часа в 4 дня я вышел из келии на улицу. Послышался крик, я глянул вправо и вижу толпу бежащих людей, похожее на татарский набег, с оружием в руках и с криком, друг друга перегоняют и от радости вскрикивают. У меня мгновенно мысли блеснули, что это солдатский отряд, идут на расхищение скита. Я вернулся обратно шагов 7, зашёл в моленну, а там сидели трое: отец Антоний и ещё двое, я, сдерживая себя от паники, как на лице, так и на словах, говорю им спокойно: Старцы, не пугайтеся, что я хочу сказать вам! Они глянули на меня и говорят: А что такое? Я говорю: Властели бегут сюда. Они спросили, далеко, нет? Я говорю: метров 400. А сам я пошёл в келарню, только через сени, и сял возле стола. И трое старцы, схватив шубы, кинулись за мной. Из келарни был ход в кладову, а оттуда ход в картовну яму, и ещё была лазея в другую картовну яму, и трое старцы улезли туда.

Сколько было в скиту овец, баранов для шерсти, всё начальство поели, а также было христорадное масло скоромное, тоже всё поели.

9 человек увезли на барже под конвоем в Красноярск. Там держали следственно почти год. Ложные обвинении приписывали, морили и безсонницей томили, говорили: Признайтесь, что вы вели агитацию против советской власти. Старцы отпирались наголову, что не было этого. Следователь говорил: Но вот вы бывало же, сойдётесь двое-трое и говорили что-нибудь про душу. Старцы говорили: Но это конешно было, наша основная цель говорить о спасении души. Следователь сказал: А вот это и есть агитация против советской власти. Лукавым и насильственным путём всех обвинённых сделали друг на друга показателями и свидетелями в преступлении. И осудили некоторых на 25 лет, это старших, а других на 15 и на 10 лет.

(Так сейчас выглядит заимка строобрядцев на Дубчесе)

Пробыли в лагере примерно три с половиной года, и по смерти Сталина все страдальцы были распущены, поехали кто куда. Из старцев отец Симеон стал жертвой заключения, а из стариц – мать Маргарита. Остальные вернулись в скиты домой, из них половина – инвалиды, в основном с чахоткой, полученной в лагере».

Ещё в Блоге Толкователя о гонении на «альтернативных христиан» при сталинизме:

Православные викториане против Советской власти в 1927-32 годах

В конце 1920-х в РПЦ возникло движение викториан. Они отвергали соглашательство сергианцев с советской властью и провозглашали скорое пришествие антихриста как единственного борца с большевизмом. Основными борцами с властью у викториан стали юродивые, странники и прозорливцы.

«Народное христианство» в СССР в 1940-50-е годы

В 1930-50-е православие среди народа, оставленного без «вертикали власти РПЦ», перерождалось в хлыстовство и даже скопчество. Верующие создали уникальную систему «народного христианства» – она была разрушена репрессивной машиной государства только в 1960-е годы.

December 6, 2014 Posted by | REPRESĒTIE, Sibīrija, totalitārisms, Vēsture | Leave a comment

 Rīgas domē atklāj izstādi „Sibīrijas bērni”

22.augustā, plkst.12.00 Rīgas domē atklāj tematisku izstādi „Sibīrijas bērni”.  Izstādē līdz 6.septembrim būs redzamas 16 planšetes ar informāciju par 1941.gada 14.jūnija izsūtījumu, Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentiem, bērnības fotogrāfijām un unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām Sibīrijā.
Kinorežisore, nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” vadītāja Dzintra Geka uzsver: „Ar katru gadu pieaug interese par Sibīrijas bērnu likteņstāstiem, taču paliek arvien mazāk to cilvēku, kuri varētu pastāstīt savas atmiņas par šo traģisko Latvijas vēstures posmu. Svarīgi ir neļaut aizmirst faktus par 1941. izsūtīšanām. Tās vēl ir maz pētītas un grūti aptverams ir fakts, ka tās pastarpināti vai tieši ietekmējušas gandrīz katra Latvijas iedzīvotāja dzīvi. Izsūtīšanas neattiecas tikai uz latviešiem un Latviju, tās skāra visas Latvijas teritorijā dzīvojošās tautas – latviešus, ebrejus, poļus, krievus un daudzas citas tautas.”Fotogrāfijas ir lakoniskas un tiešas. Nevar nepamanīt uzkrītošo starpību starp bērnu sejām Latvijā un acu skatu Sibīrijā. Fotogrāfijas liek aizdomāties par cilvēka rīcību, cilvēcību, par neizdzēšamo Latvijas vēstures traģēdiju. Ar izstādē apskatāmajām fotogrāfijām un atmiņu fragmentiem izstādes veidotāji vēlas uzrunāt jaunāko paaudzi, kura mūsdienās visātrāk un precīzāk uztver tieši vizuālo informāciju.Šā gada 14.jūnijā apritēja 73 gadi kopš 1941.gada 14.jūnija deportācijas, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi, u.c.), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem. Nodibinājums „Fonds Sibīrijas bērni” katru gadu 14.jūnijā organizē piemiņas pasākumus. Šogad Melngalvju namā notika grāmatas „Sibīrijas bērni” krievu valodas izdevuma atvēršana un ceļojošās izstādes atklāšana. Tagad šī ceļojošā izstāde, kas iekārtota Rīgas domes telpās, būs pieejama plašākai auditorijai.
Papildinformācija: Dzintra Geka, tālr.:.29273016; e-pasts: sibirijasberni@gmail.com; interneta vietne: www.sibirijasberni.lv

 

 

August 22, 2014 Posted by | represijas, Sibīrija, Vēsture | Leave a comment

Palīdzēja ticība

Staļina represiju upuri no Lietuvas. Atmiņas.

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


Помогала вера

Жертвы сталинских репрессий вспоминают высылку из Литвы

Рабочие инструменты ссыльных в сталинские годы. 

В июне 1941 года в Литве, как и в других Балтийских республиках, начались массовые ссылки местных жителей в Сибирь. За десятилетия сталинских репрессий таких сосланных было около двухсот тысяч, в основном литовцы, но немало поляков, русских, евреев, представителей других национальностей. Многие попадали в ссылку детьми, некоторые родились в ссылке.

Корни сейчас проживающей в Израиле пенсионерки Песи Ковалевски в Литве. Отсюда ее родителей в 1941-м вместе с сотнями тысяч жителей Литвы выслали в далекую Якутию. По дороге в Барнауле мама Песи и родила ее, так что жизнь в бараках сталинских лагерей она узнала еще младенцем.

История Песи Ковалевски

Взрослые люди старались при голоде сохранить маленьких детей любыми способами. Холод, конечно, – жили мы в землянках. Был ноябрь месяц, выпал снег. По воспоминаниям моих родителей, мужчины сразу стали строить бараки. Мы жили около моря Лаптевых до 1947 года, а потом переехали в Якутск. Высланы были мама с папой, два братика, моя сестра, то есть было трое детей и я была четвертой. Но по дороге один брат умер от воспаления легких.

Никакой разницы, какая это была семья – литовская, польская, украинская, русская, – не было. Вошли ночью, быстро собрали. Кому-то давали на сборы больше часов. Просто это зависело от красноармейцев, которые пришли забирать. И на Севере никого не выделяли, мы все были в одинаковых условиях, все старались помочь друг другу выжить. Все любили детей. Дети общались на разных языках – финны, поляки, евреи, литовцы, все считалки были на разных языках и на каком-то общем языке, чтобы понимать друг друга.

Местное население относилось к нам очень хорошо, старались нам помочь с жильем. Если бы не они, может быть, мы бы и не выжили. Там очень много рыбы, и местные рыбаки всегда старались рыбой поделиться. Ели ее сырой тоже – национальная еда на Севере. Я должна признаться, что это очень вкусно. Есть такая рыба налим, налимья печень считается очень ценной, там очень много витамина Д, которого не хватает, особенно из-за того, что там нет солнца. Для детей это была большая помощь, люди потому что стали болеть цингой.

И еще помогала вера в Бога. Католики верили в свою веру, иудеи – в свою. Мы как могли справляли праздники, и это нас, конечно, поддерживало. У нас на Пасху обычно делается фаршированная рыба. Готовились, отмечали, как могли, и угощали друг друга. Чем было, тем делились. В холода все, что можно было, одевали на себя. Поскольку литовки очень хорошие рукодельницы, все обвязывали друг друга. Вязали из всего, что только можно.

Мама рассказывала нам о нашем городе Аникщае. Какие-то картинки у меня были в мыслях, в голове. А теперь я почти каждый год в Аникщай приезжаю, там есть братская могила погибших, но никого живых из нашей семьи нет. Принимают люди, которые меня знают, всегда приглашают, очень хорошо относятся. И очень могилы красиво ухожены. Моя мама всегда мечтала вернуться в Литву, но ей не удалось, она в 1961 году умерла, похоронена в Якутске. Я была у нее на могиле последний раз в 1990 году.

Вильничанка, член Союза ссыльных Лаймуте Дзимидавичути:

Моя мама десяти лет со своей сестрой и моей бабушкой были высланы в ссылку в 1945 году. Ночью, как говорила моя мама, приехали солдаты и сказали, что надо собираться. Бабушка говорит: “Никуда мы не поедем”. Потому что нас заведут за угол, как она думала, и расстреляют. А солдаты говорили: нет, берите больше всяких вещей, вас везут далеко. Сами солдаты забирали ее вещи и складывали в грузовик. Ехали они долго, почти два месяца. Вывезли их в Пермскую область – это уже Урал. Первые дни были очень тяжелые. Мама была ребенком, сестренке было два года, ее забрали в детский сад, более-менее хорошо еще, потому что они там и еду получали. А мама говорила, что у них не было ничего. На первое Рождество у бабушки была одна свекла, она ее поджарила на “буржуйке” и отдала маме. Ничего, конечно, не съела, помолилась только и пошла спать. Весной они ели зелень, чтобы только не умереть. Мама училась в школе, потом пошла на работу. Работали они в лесу, зимой рубили деревья, их потом по Каме спускали. Летом сено косили. Когда они приехали, в этой местности были уже ссыльные поляки, их еще перед войной туда перевезли. Не надо было строить домов, один большой барак отгородили – каждая семья отдельно себе угол – и как-то жили. После смерти Сталина, как говорит мама, стало легче. Занимались сельским хозяйством, картошку стали сажать. Мама в Сибири познакомилась с моим папой, там они поженились. Папина вся семья была вывезена тем же самым поездом в 1945 году.

Мама еще жива, а папа умер, не дождавшись независимости. Мы родились год за годом: первый брат родился, сестра и потом уже я. А потом литовцы начали возвращаться в Литву, в 1965 году вернулись и мы. Родителей никто не принимал на работу, очень было тяжелое время.

Сейчас маме 79 лет. 14 июня, День скорби и надежды, для нее черный. С самого утра встает и выносит флаг с черной лентой. В прошлом году начали наше кладбище убирать, ехали дети школьного возраста. Как раз моя дочка попала в эту группу. Поставили три очень красивых креста. Там была вся ее семья – дедушка, бабушка. Это ей было очень важно.

Вильничанка Дангира Березовская была сослана из Литвы с семьей к морю Лаптевых в двухлетнем возрасте:  

Везде остановки были для того, чтобы снять урожай. Потому что началась война и все села были опустошены, забрали в армию всех мужчин, и остались дети, старики и женщины. Как раз осень наступала, и поэтому нас остановили, чтобы мы работали в колхозах. По всей Якутии были ссыльные разбросаны – на шахтах, на реках, где отлов рыбы происходил, в рудниках. В основном на берегах рек и на самом море Лаптевых рыба очень хорошая, сорта замечательные. Это мое счастье, что я была ребенком. В смысле физиологии я очень пострадала, я была недоразвитая до 18 лет, то есть вообще не развивалась, пока не поела досыта в колхозе. Но сознание, нервная система, душа моя так не страдали, как страдали взрослые люди. Это все-таки спасает.

По профессии я педагог со средним образованием. Высшего мне не дали получить, как я ни старалась, как я ни мечтала. Когда я окончила училище, то я была в числе кандидатов на путевку в вуз. Пришло время распределения, мне сказали: партия и правительство ждет вас на Крайнем Севере. То есть послали опять на Крайний Север, но не в тундру, а в лесотундру, работать в детский сад. Я приехала на работу в 17 лет.

Помогала вера. У нас были серебряные крестики, но мама их берегла для какого-то торжественного случая, а пользовались мы простыми металлическими крестиками, у каждого был свой. Все в руках Божьих. Если тебе суждено что-то, если плохо, значит тебе так положено. Но надо остаться человеком, стараться мужественно переносить все тяготы, нельзя в уныние впадать. Я помню, как моя мама поднимала многих абсолютно обезволивших. Она подходила, уговаривала: “Дети, дети, мы должны, мы обязаны из последних сил, вставайте, давайте трудиться, чтобы получать карточки и как-то прокормить”…

Очень много людей умерли. Третья часть сразу почти, потом еще. Там страшно – холод, голод. А кто оставался, был очень болен. Конечно, кто-то ломался, но, тем не менее, помню, было и чем гордиться. Литовцы очень трудолюбивые, а уж какие умелые! Из бросового материала делали и заколки, и расчески. Бревна по реке сплавляли, когда приходили плоты, тогда уже строили дома. Представляете, люди были учителями, аптекарями, врачами, артистами, учеными, а все строили дома. С топором обтесывали бревна и строили, и как еще строили!

По приезде в Литву я обошла все храмы, выбрала тот, где очень уютно и куда меня просто влечет. Это был кафедральный собор. С тех пор каждое воскресенье я обязательно прихожу в него, отдыхаю душой, воздаю славу Господу и чувствую его заботу. Надо всегда оставаться человеком. Мама нас в детстве так учила: порядочность, достоинство, ни при каких обстоятельствах не нарушать закон Божий. 10 заповедей – это и есть высший закон.

 

June 22, 2014 Posted by | deportācijas, Okupācija, PSRS, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija | Leave a comment

Izstāde „Vēstules no Sibīrijas uz bērza tāss” Čehijā

Vēstnieks Čehijā Alberts Sarkanis piedalās izstādes „Vēstules no Sibīrijas uz bērza tāss” atklāšanā Brno

4. februārī, Morāvijas muzejā Brno izstādes „Noslēpumainā baltu pasaule” ietvaros Latvijas vēstnieks Alberts Sarkanis ar uzrunu atklāja izstādi „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”.

Izstāde būs skatāma līdz šā gada marta beigām un 25. martā, pieminot komunistiskā genocīda upurus, Morāvijas Muzejā tiks demonstrēta Dzintras Gekas filma „Sibīrijas bilance”, kā arī notiks diskusija ar vēstniecības darbiniekiem par totalitārisma režīma upuriem Latvijā.  Izstādes atklāšanas laikā vēstnieks A. Sarkanis sniedza arī īsu interviju Čehijas radio par komunistisko represiju upuriem Latvijā.

Vēstniecība izstādi „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” čehu valodā ir izveidojusi sadarbībā ar Tukuma muzeju. Izstādē ir skatāmi no Latvijas uz Sibīriju represēto iedzīvotāju dzīvesstāsti un to rakstītās vēstuļu uz bērzu tāss kopijas. Bērzu tāss izsūtījuma apstākļos bija vienīgais saziņas līdzeklis ar tuviniekiem. 2009. gadā minētās vēstules uz bērza tāss tika iekļautas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Morāvijas muzejā Brno 2013. gada 3. decembrī tika atklāta izstāde „Noslēpumainā baltu pasaule” Izstādi ir sagatavojuši 35 muzeji, galerijas un zinātniskie pētniecības centri, t. sk. 10 no ārzemēm, starp kuriem ir arī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Izstāde atspoguļo Baltijas un čehu zemju vēsturisko saikni no akmens laikmeta līdz 16. gadsimtam. Izstāde ir dalīta divās daļās – „Baltija pirms baltiem” un „No sv. Adalberta līdz Jageloņiem”. Pirmajā daļā – „Baltija pirms baltiem” – tiek demonstrētas kopīgās kultūras iezīmes un pirmie tirdzniecības kontakti. Savukārt otrajā daļā – „No sv. Adalberta līdz Jageloņiem” – tiek stāstīts par čehu zemju lomu kristietības ieviešanā Baltijā, kā arī par tirdzniecības un kultūras saiknēm starp reģioniem. Ekspozīcijā ir redzami vairāk kā 2000 oriģināli eksponāti, kuru vairākums Čehijā tiek izstādīts pirmo reizi. Tuvāk par izstādi var uzzināt šeit. Izstāde būs skatāma līdz 2014. gada 28. septembrim.


Preses kontaktiem: Latvijas vēstniecība Prāgā
Hradešínská 3, 101 00 Praha 10
Tālrunis: 00 420 255 700 881
Fakss: 00 420 255 700 880
E-pasts: embassy.czech@mfa.gov.lv

February 10, 2014 Posted by | represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija | Leave a comment

Represiju upuru piemiņas diena Krasnojarskā

Represiju upuru piemiņas diena Krasnojarskā. Fotoreportāža no vietnes http://www.memorial.krsk.ru/


Izstāde “Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” Krievijā

28. oktobrī Tukuma muzejā tika atklāta izstāde  “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” krievu valodā, kurā piedalījās viens no izstādes atbalstītājiem – pārstāvis no BTA. Izstāde tika nodota Krasnojarskas novada Latviešu nacionālās kultūras biedrības “Dzintars” vadītājai Anastasijai Muhinai, kura to brauca saņemt uz Latviju. No 30. oktobra izstāde skatāma Krasnojarskā Kultūrizglītības muzejā. Līdz 2014. gada nogalei tā būs skatāma Krasnojarskas novada Starptautiskajā biedrībā “Memoriāls”, kā arī dažādās Krasnojarskas novada pilsētās.


День памяти жертв политических репрессий

г. Красноярск 30.10.2013


Открыта выставка “Письма на бересте” (Тукумский музей, Латвия), специально для нас переведенная на русский язык.
Ссыльные латыши писали письма на родину – на бересте…


Элла Рудольфовна Цуцкарева рассказывает о Большом Терроре


Алексей Бабий делится впечатлениями о работе над книгой памяти о “раскулаченных”


Традиционный концерт


Ave Maria


Возложение цветов

Фото Алексея Бабия и Александра Ершкова

November 7, 2013 Posted by | piemiņa, Sibīrija | Leave a comment

Sibīrijas atmiņu vējos. 6. daļa

Dace Kokareviča
, Latvijas Avīze

Nobeigums. Sākumu skat. 30. jūlija, 2., 7., 14. un 23. augusta “LA”. Foto – Ainārs Bambals un no fonda “Sibīrijas bērni” arhīva

“Kreščonnije adom” tulkojumā no krievu valodas nozīmē “Kristīti ar elli”. Tāda nosaukuma grāmatu Guntis Kalme par 1300 rubļiem nopērk Magadanas grāmatnīcā. Pirmo izdevumu piedzīvojis vēl Jeļcina valdīšanas laikā, šis Sergeja Halanska veidotais fotoalbums laists klajā atkārtotā 10 000 metienā. Tas ir tapis daudzo Sevvostlaga nometņu upuru piemiņai. Tajā redzamas barakas un sargtorņi un rakstīts, ka nekad un nevienam nebūs lemts uzzināt visus baismīgos melnā staļinisma laika noslēpumus valstī, kur toreiz bija daudzi ar dzeloņdrātīm apjozti cietumi un nometnes.

“Tūkstošiem un tūkstošiem sakropļotu likteņu un nogalināto – tie ir gulaga rezultāti. Vai mēs spēsim to visu neaizmirst, lai nepieļautu atkārtošanos?” vaicā autors, rakstot, ka gulags atstājis asiņainu sliedi miljoniem ļaužu sirdīs un ka uz cilvēku kauliem tika būvēti un attīstīti Krievijas ziemeļaustrumi. Daļstrojā, Sevvostlagā, Magadanlagā, Siblagā un citos lēģeros viņi bija “rabsila” (“rabočaja sila”, krieviski, – darbaspēks; “rab” ir arī ” vergs”).

Padomjlaika enciklopēdijās par Magadanu rakstīja, ka šā apgabala attīstība sākās divdesmitā gadsimta 30. gados, lai apgūtu Krievijas ziemeļaustrumu dabas bagātības. Tur ir zelts, retie metāli, alva, volframs. Un – mūžīgais sasalums. Tikai Ohot-skas jūras piekrastē klimats ir maigāks.

“Kreščonnije adom” autors par lēģeri, kurā nometinātie ieguva urāna rūdu, raksta – tie, kuri nometnes apstākļos tomēr izdzīvoja, saslima ar staru slimību.

“Sevvostlags tika izveidots 1932. gadā un pastāvēja 25 gadus, tajā šo gadu laikā bija 740 434 ieslodzītie, no tiem miruši esot 130 000, nošauti – desmit tūkstoši,” teikts grāmatā “Kreščonnije adom” ar autora piebildi, ka, iespējams, šie skaitļi nav pilnīgi.

Starp citu, Kolima arī tagad ir ievērojama krāsaino metālu ieguves vieta. Internetā ir ziņa, ka Magadanas apgabalā 2013. gada sešos mēnešos iegūtas astoņas tonnas zelta un gandrīz 400 tonnas sudraba.

“Bērnus sūtīja prom” 


No šāgada “Sibīrijas bērnu” ekspedīcijas trīs cilvēki – brāļi Mārtiņš un Ēriks Vilsoni un Astrīda Salmiņa – ir dzimuši Magadanas apgabalā, bet Gints Lapsa brauca meklēt sava vectēva apbedījuma vietu.

“Mamma un tētis satikās Magadanas apgabalā, iemīlējās, un tad 1951. gadā piedzimu es,” stāsta Astrīda Salmiņa. Viņas tētis Andrejs Nedaškovskis
bija ukrainis, notiesāts 1937. gadā uz četriem gadiem. Taču, kad viņa termiņš Magadanā beidzās, jau bija sācies Otrais pasaules karš un Andrejs saņēmis ziņu, ka Ukrainā māja, kur dzīvoja tuvinieki, sabombardēta, visi piederīgie gājuši bojā… Viņš izlēma palikt turpat Magadanas apgabalā un, cītīgi strādājot, kļuva par atbildīgu amatpersonu agrobāzē un vēlāk par sovhoza direktoru.

Astrīdas mammu, Nītaures meiteni Veltu Šūmani, apcietināja 1948. gadā, notiesāja uz desmit gadiem un nosūtīja uz Magadanu. Kā lasāms tā laika dokumentos, tur staļiniskā režīma laikā lēģeros no visas plašās padomjzemes nokļuva cilvēki, apsūdzēti par visvisādiem izdomātiem grēkiem: “ārzemju izlūkdienestu aģenti, diversanti, teroristi, trockisti, labējie, meņševiki, eseri, anarhisti, nacionālisti un citi antisovjetisku organizāciju un grupu dalībnieki, kas ir bīstami ar saviem antisovjetiskajiem uzskatiem…”

Tā kā Astrīda piedzima ieslodzīto nometnē, kur bērniem nebija paredzēts atrasties, mazuli nosūtīja uz Elgenas bērnunamu, kas toreiz saucās “detskij kombinat” (“bērnu kombināts”). Mātei atļāva doties līdzi un strādāt tur par auklīti un sanitāri.

Tā kā mūžīgā sasaluma zonas nometnēs liekas mutes valstij nebija izdevīgi uzturēt, mazliet paaugušos bērnus vasarā ar kuģiem sūtīja prom no mātēm uz Irkutskas vai Maskavas bērnunamiem. Astrīda saka, no viņas vienaudzīšiem aizsūtīti prom vairāk nekā divdesmit. Vēlāk, kad mātes tika atbrīvotas, viņas drīkstēja doties meklēt, bet Astrīda ir dzirdējusi, ka tikai trešajai daļai šie meklējumi beidzās sekmīgi: “Varbūt daža māte savu bērnu meklē vēl šodien…” Astrīdas tēvs bija parūpējies, lai meitiņa paliek turpat, tas ir, lai ārsti “atrod” kādu baisu slimību, ar kuru nedrīkstēja transportēt.

Kad Astrīdai bija 14 gadi, tēvs aizgāja mūžībā. Beidzamais viņa vēlējums bija: “Meitiņ, pabeidz skolu un brauc no Susumanas prom; te nav nekādas perspektīvas.”

Tagad, pēc ilgiem gadiem apskatot dzimto pilsētu, kur daudz pamestu māju, viņa secina – var redzēt, ka uz cilvēku ciešanām un kauliem būvētajam nav lemts ilgi pastāvēt.

Divi pieminekļi

Magadanā ir piemineklis pirmajam “Daļstroja” vadītājam Edvardam Petrovičam Bērziņam. “Daļstrojs” trīsdesmito gadu sakumā bija plašs uzņēmums, kas nodarbojās ar ceļu, kalnrūpniecības objektu u.c. būvi. Kad Kolimas un Baltijas draudzības biedrības vadītājs Andrejs Ozols vaicā, kā tautieši šodien vērtē E. Bērziņu, vēsturnieks Ainārs Bambals saka īsi: “Svoloč” (“neģēlis”). Piebalgā dzimušais Bērziņš, kas likteņa peripetiju dēļ pēc Pirmā pasaules kara bija palicis Krievijā, trīsdesmitajos gados PSRS bija izpelnījies “Goda čekista” nosaukumu. Taču paša dzīve beidzās bēdīgi – Bērziņš tika apsūdzēts it kā par spiegošanu japāņu un ķīniešu labā un1938. gadā nogalēts.

…Bet visiem represiju upuriem Magadanas apgabalā ir izcils piemineklis – “Maska skorbi” ( “Sēru maska”. ) Tās autors – pasaulslavens tēlnieks Ernsts Ņeizvestnijs. 15 metru augstais piemineklis tika atklāts 1996. gada 12. jūnijā uz sopkas Krutoja, kur bija ieslodzīto “tranzītpunkts ” uz Kolimu.

Kaut kur turpat ir apbedīts Ginta Lapsas 1952. gada decembrī mirušais vectēvs Jānis Lapsa. Viņam būtu vajadzējis tikt atbrīvotam jau 1948. gadā. Taču Magadanai bija vajadzīgs darbaspēks, tāpēc daudzus ieslodzītos nelaida no apgabala prom arī pēc piespriestā termiņa beigām.

Tā latvietei Rūtai Ismulkinai pēc atbrīvošanas no lēģera lika parakstīt dokumentu, ka viņa Latvijā neatgriezīsies… Rūta 44 gadus nostrādāja bērnu slimnīcā, un 80 gadu jubilejā Magadana viņai piešķīra Goda pilsones nosaukumu.

Dzimšanas apliecība

magadan4_Sibirijas-berni_10Ciemā, kas saucas “Transportnij”, Mārtiņš un Ēriks Vilsoni fotografē skatus, spriežot, ka “varbūt tieši šādu ainu mamma toreiz redzēja pa savas istabas logu”. 1954. gadā dzimušajam Mārtiņam, lai pierādītu Latvijā sociālās apdrošināšanas iestādei savus Magadanas apgabalā pavadītos gadus, ir nepieciešama dzimšanas apliecība, un tās kopiju viņam Ustjumčugā izdodas saņemt. Raug, Mārtiņa Vilsona stāsts, kā tas notika: “Mums pa telefonu teica, lai braucam pie Baltā nama, administratīvā centra. Jā, piebraucām, tur bija daudz odu, krūmu, māja bija varena, Staļina tradīciju garā celta. Iekšā bija tiešām jauki, bija remonts. Tad atnāca viena dāma, tad vēl trīs, visām bija manas fočenes… Tad man izprintēja iesniegumu, kurā es lūdzu, lai man atļauj atkārtoti saņemt dzimšanas apliecību. Es jau biju aizgājis uz banku un samaksājis “pošļinu” (nodevu) – 200 rubļus, lai man iedod dokumentu uz tāda papīra, kas maksā pat vairāk, ar visām ūdenszīmēm. Man izsniedza, parakstījos. Un tad mūs uzaicināja blakus zālē, kur bija karogi, skaists grīdas segums, skaisti dīvāni, milzīgs ovāls galds. Tā bija laulību ceremoniju zāle. Tur mēs fotografējāmies, tērzējām.”

Iepriekšējā dienā kāds profesors no Polijas tur bijis ieradies ar tādu pašu mērķi – arī pēc dzimšanas apliecības, viņš dzimis 20 dienas vēlāk par Mārtiņu.

“Dzīvot arī par viņiem”

Skaidrīte Jirgena, kuras māsa Rūta dzīvo Magadanā, saka: “Dievs mūsu ģimenes bērniem ir piešķīris tos gadus, ko nenodzīvoja vecāki. Man tagad ir 84, brālim – 81 un māsai – 87 gadi. Tēvs 1942. gadā mira 53 gadu vecumā Vjatlagā, mammai bija 44 gadi, kad viņa aizgāja mūžībā Krasnojarskas slimnīcā.” No viena Sibīrijas bērna, kam brālītis apglabāts tālajā taigā, esmu dzirdējusi teikumu: “Reizēm ir sajūta, ka brālis mani uzrunātu.” Esmu ne reizi atcerējusies pusaudzes gados uz Sibīriju izsūtītās tēvamāsas nepiepildīto sapni – kuplu ģimeni ar četriem bērniem, kur katram brālītim būtu brālītis un māsiņai – māsiņa, un, kas zina, Dievs dos, varbūt atvases no viņas tēva dzimtas koka kādā nākamajā paaudzē to vēl piepildīs.

September 4, 2013 Posted by | piemiņa, piemiņas vietas, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija | Leave a comment

Sibīrijas atmiņu vējos – V daļa

Dace Kokareviča, LV

/span>

Viena no Baturinas ielām kādreiz saukta “Latišskaja”; tagad tur Ilga palikusi vienīgā latviete.

Turpinājums. Sākumu sk. 30. jūlija, 2., 7. un 14. augusta “LA”

“Vai viņi tur Sibīrijā vēl runā latviski?”, “Vai viņi vēlas iegūt dubultpilsonību un tad brauks uz Latviju?” – tie ir jautājumi, ko jau pēc atgriešanās no Sibīrijas dzirdu visbiežāk, paziņām stāstot par tur pieredzēto. Lielajās pilsētās, kur ir latviešu biedrības, vēl ir cilvēki, kas latviski prot. Tāpat arī Suhanojes ciemā, kur daudzi vēl cara laikā pēc apsolītās zemes aizbraukušie latvieši saviem bērniem valodu cītīgi mācījuši un latviešu dziesmas dziedājuši, un pēcteči šo tradīciju turpinājuši. Bet Baturinā, kur piecdesmitajos gados dzīvoja apmēram simt ģimenes, kas 1949. gadā bija deportētas no Ziemeļvidzemes un kur savulaik vesela iela neoficiāli saukta par “Latišskuju”, tagad Ilga Veselkova palikusi vienīgā latviete. Bērnības draudzene un skolasbiedrene Rita vēstules viņai raksta latviski, bet Ilga atbild krieviski.

Brīdī, kad Krasnojarskā ciemojamies pie Veras, kuras ģimene 1950. gadā izsūtīta no Abrenes apkaimes, viena no viņas māsām viesojas Latvijā. Bet krasnojarskiete Jūlija Helviga, izsūtītā Modra Helviga meita, ar nepacietību gaida oktobri, kad varēs sākt kārtot dubultpilsonību. Viņai Latvijas laukos ir atgūts tēva īpašums.

Taču tie Krievijas latviešu pēcteči, kuri nedomā pārcelties uz Latviju, uz dubultpilsonības iespēju raugās piesardzīgi. Jo Krievijā tagad ikvienam, kurš saņem naudu par strādāšanu kādā ārvalstu projektā, ir jādeklarējas kā “ārzemju aģentam”, tā riskējot kļūt par aizdomīgu personu varas acīs.

Āboli no Latvijas

“Kāpēc Sibīrijas bērni brauc uz bijušā izsūtījuma vietām, kur viņiem ir klājies tik grūti?” – arī tāds ir viens no jautājumiem, ko Latvijā uzdod. Kad vaicāju to 1949. gada decembrī Tomskas apgabalā dzimušajai Inārai, viņa atbild, ka bērns jau dzīvo to dzīvi, kas viņam dota, jo nemaz nezina, ka var būt citādi. “Nu, nebija apavu, ar ko iet ārā… pašļūcām tāpat ar zeķītēm…” atminas Ināra. Viņas mamma, Stopiņu pagasta pastniecīte Marta, 1949. gadā brauca uz Sibīriju ar diviem bērniem Māru un Vilni, vēl pat nenojauzdama, ka nes zem sirds trešo atvasīti. Vīrs Alberts Zeltiņš bija apcietināts jau 1944. gada decembrī, četrus mēnešus pavadījis čekas pagrabos, pēc tam nosūtīts uz Centrālcietumu. 1945. gada augustā notiesāts “par dzimtenes nodevību,” manta konfiscēta, izsūtīts uz lēģeri Mordovijā. Marta sūtījusi uz turieni vēstules un paciņas, bet nekādas ziņas no vīra nav saņēmusi. Tā kā Latvijā jau 1948. gadā klīdušas baumas par gaidāmām deportācijām, māte šķīrusi laulību un pārgājusi atpakaļ vecāku uzvārdā Igals, tā cerēdama, ka viņu ar bērniem liks mierā. 1949. gada sākumā sastapusi otru nākamo dzīvesdraugu, Ināras tēti.

Ināra atminas, ka tēvs sūtījis uz Sibīriju paciņas: “Reiz salā gājām uz pastu pakaļ paciņai; bija jāberzē vaigi, lai nenosaltu. Mājās, kad atvērām paciņu, ieraudzījām, ka tēva sūtītie ābolīši garajā ceļā sasaluši un sapuvuši…”

Arī 1940. gada novembrī dzimušajai un 1941. gada jūnijā deportētajai Dacei Plūmanei (Siliņai) ir atmiņu epizode par Latvijas āboliem: “Atceros, ka vecāsmātes māsa mums atsūtīja ābolus. Atceros ābolu smaržu, man šķita, ka nekā labāka nevar būt.

Latvija man asociējās ar kaut ko gaišu un labu. Āboli, protams, bija vēl papildus… Bērnam, kas ir badā vai ne vienmēr paēdis, viens no priekiem ir ēšana. Es zemapziņā sapratu, ka nedzīvoju vietā, kur esmu piedzimusi vai kur ir mani senči, bet bērns domā un uztver dzīvi citādi. Tur es nezināju, vai esmu te ilgu laiku, bet es zināju, ka tā nav mana pamatvieta.”

…Uz īsu brīdi piestājam, lai Ināra var nofotografēt Fiļimonovskas ciemu, kura slimnīcā nākusi pasaulē. Un arī Novonikolajevkā, kur abas ar māsu Māru meklē bērnības takas.

Viens vecs vīrs, kurš šo to zina pastāstīt par latviešiem, un rāda, kur atradusies skola, priecīgs tiek pie Latvijas suvenīra – melnā balzama pudelītes. Bet Ināra ciema veikalā iegādā degvīnu “Russkij ļjod” – brālim ciemakukuli no vietas, kur dzīvojis līdz 1955. gadam.

Vilnis Zeltiņš uz Latviju braucis viens pats, vectēvs pirms tam atsūtījis fotogrāfiju, lai mazdēls viņu pēc tik ilga laika pazīst, kad Rīgā stacijā satiksies. Jo māte Marta atļauju braukt uz Latviju saņēmusi tikai gadu vēlāk. Ināra ceļabiedriem parāda godarakstus, ko māte saņēmusi par darbu fermā: “Viņa saņēma aprūpē vissliktāk koptās govis, un pēc laiciņa tās kļuva par vislabāk aprūpētajām. Viņai kā pirmajai piedāvāja slaukt govis ar elektrisko slaucamaparātu, un drīz vien viņa kļuva par labāko, tika apbalvota ar godarakstu un gotiņu, ko nosauca par Verbu jeb pūpolīti.”

Pie Čulimas

Sibīrijas braucienā asaras riešas acīs ne tikai kapsētās vai muzejos, represētos tautiešus pieminot. Asino pilsētā mums pretim no Baturinas ir atbraukusi Ilga. Pēc vairāk nekā piecdesmit gadiem apskaujot bērnības draudzenes Aiju un Ritu, Ilga raud dziļa saviļņojuma asaras. Tajās ir gan tikšanās prieks, gan sāpīga doma – kāpēc es neesmu kopā ar jums tur Latvijā.

Uz Baturinu, kur 1949. gadā no Asino pilsētas varēja nokļūt tikai pa Čulimas upi ar liellaivām, bija aizvestas ap simtu latviešu ģimeņu. Tās deportētas galvenokārt no dažādām Valkas rajona vietām – Ritas Gredzenas ģimene no Ērģemes, Ilgas ģimene no Kārķiem, tāpat bija cilvēki no citiem pagastiem, atceras Aija Gaile. Aijas tēvs bija rentnieks, viņa vārds 1949. gada izsūtāmo sarakstos esot ierakstīts pēdējā brīdī. Kamēr represēto vilciens stāvējis Lugažos, mammas māsas vēl paguvušas ģimenei iedot līdzi ceļā tikko ceptu maizi.

Piecdesmitajos gados Baturinā viena no ielām iesaukta par “Latišskuju”. Bet Baturinas kapsētā ir apglabāti vairāk nekā 40 latvieši, saka Rita, kura cītīgi pētījusi ziņas par Valkas puses deportētajiem. Tur guļ arī viņas vecmāmiņa, kas mirusi trīs mēnešus pēc izsūtīšanas. Toreiz pie vecāsmammas kapa iestādīta priedīte, kam nu jau jābūt izaugušai lielai. Taču kapsētā ir daudz šādu priedīšu, un tā arī neatrodam to vietu. Tāpat mums nesekmējas Aijas piederīgo – māsiņas un divu onkuļu – kapa kopiņu meklējumos. Atrodam latvieša Imanta Feldmaņa kapu (viņš noslīcis pēc tam, kad Čulimā apgāzusies laiva), Emīlijas Sulas kapu, un mācītājs Guntis Kalme notur svētbrīdi par visiem Baturinā mūža mierā dusošajiem latviešiem.

“Man tas svētbrīdis deva sirdsmieru,” saka Rita. Vecmāmiņa bija kristīgs cilvēks, un tuvinieki toreiz bēdājās, ka pēdējā gaitā nevarēja izvadīt tā, kā vecmāmiņa būtu novēlējusi.

Kāpēc Ilgas ģimene neatgriezās Latvijā? Viņa atbild, ka tēvs vēl 1963. gadā uz lūgumu ļaut aizbraukt saņēmis varasiestāžu atteikumu. Atļauja dota vēlāk. 70. gados Ilga ar savējiem reiz ieradusies Latvijā, taču, tā kā neviens no radiem neaicinājis palikt, atgriezušies Baturinā. Tur strādājusi bērnudārzā, tur dzimuši viņas trīs bērni, kas tagad visi devušies prom uz lielajām pilsētām.

Ilga draudzenēm atzīstas, ka neesot vairs pat cerējusi savā dzīvesvietā kādu Latvijas vēstnesi sastapt. Taču tagad varbūt sagaidīs vēl kādreiz. Aija un Rita sola, ka brauks vēl reizi, lai bez steigas izstaigātu bērnības ciemu un kapsētu, kur dus mīļie. Tagad ceļš zināms – jāaizlido uz Tomsku, tad ar autobusu uz Asino un tur jātiek uz Baturinas autobusu.

Atsauksmes un filma

Režisore Dzintra Geka veido filmu “Kur palika tēvi”, un šovasar safilmētos sižetus viņa šodien, 23. augustā, pulksten 16 rādīs Rīgā Kara muzejā, kur laipni aicināti visi interesenti.

Pēc Sibīrijas rakstiem esmu saņēmusi vairākas vēstules. Sarma Kļaviņa stāsta, ka atcerējusies, kā viņas vīrs Latvijas Universitātes profesors Augusts Milts padomju laikos devās tūristu grupā ar kuģi pa Jeņiseju, “lai pabūtu Jeņisejskā, kur cietumā tika nošauts viņa tēvs”.

Politologs no Kanādas Juris Dreifelds raksta: “Mani abi vectēvi un vecmāte apglabāti Sibīrijas taigā. Un vairākums Latvijas krievu vēl arvien domā, ka mēs pievienojāmies PSRS brīvprātīgi!”

Nobeigumu lasiet kādā no “LA” nākamajiem numuriem.

August 23, 2013 Posted by | REPRESĒTIE, Sibīrija | Leave a comment

%d bloggers like this: